NN mot Sandefjords Blad

PFU-sak 236/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Sandefjords Blad (nett og papir) der kommuneadvokaten i Sandefjord uttaler at han ser det som en fordel om et varslet søksmål mot kommunen fra en søskenflokk, blir en realitet. Søksmålet dreier seg om kommunens håndtering av søsknenes barnevernsak. Kommuneadvokaten sier saken er skjevt fremstilt i media, og viser til konkret informasjon i saken om at barna ikke ønsket å tas ut av hjemmet.

Klagerne er søsknene, som viser til at avisen gjengir taushetsbelagt informasjon fra kommuneadvokaten, til tross for at de ikke har opphevet taushetsplikten. Klagerne mener avisen har brutt Vær Varsom-plakatens krav til saklighet og omtanke (4.1). Videre reagerer de over manglende anledning til samtidig imøtegåelse og tilsvar til saken (4.14, 4.15). Klagerne viser til at deres onkel tok kontakt med avisen da den påklagede nettartikkelen ble publisert, og et møte ble avtalt mellom ham og redaksjonsledelsen påfølgende dag. Da onkelen så artikkelen på trykk i papiravisen, trakk han seg fra møtet.

Sandefjords Blad avviser klagen, og viser til at artikkelen var basert på aktuell medieomtale i NRK. Avisen vedgår at den ikke kontaktet klagerne forut for publisering, men mener den ikke hadde mulighet til å få kontakt med familien, etter at onkelen avbrøt kontakten dem i mellom. Heller ikke klagernes advokat ønsket da å kommentere saken. Det vises ellers til at avisen anser kommunen som den angrepne part i dekningen, og til at ingen av klagerne har kontaktet avisen i ettertid for tilsvar.

Pressens Faglige Utvalg vil, som tidligere, påpeke at det ikke er utvalgets oppgave å ta stilling til publiseringens juridiske sider; det er de presseetiske aspektene ved saken utvalget skal vurdere (jf. sak 085/08). At opplysninger er taushetsbelagte i én instans, betyr ikke nødvendigvis at det medfører et brudd på god presseskikk å publisere disse. Det er innholdet i opplysningene, og hvordan de blir brukt som er avgjørende for utvalget.

Slik utvalget ser det, måtte avisen ha anledning til å bringe kommuneadvokatens utsagn om hvorfor han ser det som en fordel med rettssak. Utvalget mener imidlertid avisen måtte forstå at dette er en betent sak, og at den detaljerte gjengivelsen av hva klagerne som barn skal ha sagt om sin situasjon, trolig ville oppleves som en belastning for dem. Gjengivelsen var, etter utvalgets mening, unødig og lite omtenksom. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

Videre mener utvalget at artikkelen bringer sterke, faktiske beskyldninger fra kommuneadvokaten mot klagerne. Dermed skulle avisen kontaktet klagerne eller deres advokat før publisering for å tilby samtidig imøtegåelse, slik det kreves i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Sandefjords Blad har brutt god presseskikk.

Oslo, 29. oktober 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Eva Sannum