Bygg Gruppen Utbygging AS (inkludert Balder AS) v. prosjektleder John A. Angelsen mot NRK

PFU-sak 225/06


SAMMENDRAG:

NRK Troms og Finnmark brakte i morgensendingen (radio) 21. november 2006 et nyhetsinnslag med denne introen:

«Ulovlighetene på Tomasjordnes i Tromsø fortsetter. Nyinnflyttet blokk mangler godkjenning. En av blokkene er utført av Balder, som eies av Bygg Gruppen, mangler i dag såkalt midlertidig brukstillatelse eller ferdigstillelsesattest. Byggesakssjef i Tromsø kommune, Mette Moghålt, forklarer det slik:

-Nå er det sånn at det har vært en dialog i forhold til Pir 2 som går blant annet på at kommunen har bedt om en uavhengig kontroll, og det… den uavhengige kontrollen foreligger fortsatt ikke, sånn at det venter vi på.
-Men det vil si at beboerne i den blokka bor uten noen som helst brukstillatelse eller ferdigattest?
-Det betyr at den fristen som vi hadde gitt til midlertidig brukstillatelse er gått ut, og at, som sagt, det har vært og er en dialog.»

Reporteren sammenfatter deretter:

«Det dreier seg igjen om blokka som kalles Pir 2. Der har det vært svært mange konflikter knytta til boligprosjektet ved Tomasjordnes og byggefirmaet Balder, som eies av Bygg Gruppen. Her har det tidligere vært gitt en midlertidig
brukstillatelse, men den gikk, etter det NRK kjenner til, ut i august i år. Det vil si at beboerne i denne blokka bor i bygningen ulovlig, ifølge leder ved Statens Byggtekniske Etat, Gustav Pilgram Larsen.»

Sistnevnte uttaler:

«-Reglene er klare i plan- og bygningsloven, at det ikke er lov å bo uten at det finnes ferdigattest, eventuelt at det er gitt en midlertidig brukstillatelse. Og er den gått ut, så er det ikke tillatt å bo i bygningen. Plan- og bygningsloven, de har regler som dreier seg om straff ved bøter for den som bor eller lar noen bruke en bygning uten at det er ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.»

Reporteren:

«-Nå vil Tromsø kommune se på saka, sier byggesakssjef Mette Mohåg.»

Og Mohåg får siste ordet:

«-Nå når dette er bragt opp, så må vi jo gå inn og se på om vi har fulgt opp de tidsfristene og hvordan vi i så fall skal gjøre det, så vi vil nå ha en gjennomgang av den saka.»

En nyhetsartikkel på NRK Troms og Finnmarks nettsider samme morgen hadde tittelen «Bor ulovlig». En bildetekst opplyste: «Boligblokk i Tromsø mangler gyldig brukstillatelse.» Ingressen lød:

«En av blokkene utført av Balder som eies av Byggruppen mangler i dag midlertidig brukstillatelse eller ferdigstillelsesattest.»

Tromsø kommunes byggesakssjef Mette Moghålt uttaler seg også her:

«-Det har vært en dialog i forhold til denne blokka, som går ut på at kommunen har bedt om en uavhengig kontroll. Denne kontrollen foreligger fortsatt ikke.»

Under mellomtittelen «Mange konflikter» het det videre:

«Det dreier seg om blokka som kalles pir 2, der det har vært svært mange konflikter knyttet til boligprosjektet ved Tomasjordnes og byggefirmaet Balder som eies av Byggruppen. Her har det tidligere vært gitt en midlertidig brukstillatelse, men denne gikk etter det NRK kjenner til ut i august. Det vil si at beboerne i denne blokka bor i bygningen ulovlig, ifølge leder ved Statens Byggtekniske Etat, Gustav Pilgram Larsen.

-Plan- og bygningsloven dreier seg om straff med bøter for dem som bor eller lar noen bruke en bygning som ikke har ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, sier Larsen.

-Når dette er brakt opp må vi se om vi har fulgt opp tidsfristene riktig, og vi vil nå ha en gjennomgang av saken, sier Moghålt.»

I en senere nyhetssending i radio samme dag het det imidlertid:

«Beboerne på Tomasjordnes og Pir 2 har ifølge Tromsø kommune likevel gyldig midlertidig brukstillatelse. Det har vært uklarheter rundt dette, ettersom fristen på tillatelsen som foreligger i dag gikk ut i august i år. Slik forklarer byutviklingssjef Erik Øwre situasjonen:

-Den brukstillatelsen er ikke gått ut, eller det var satt vilkår om at det skulle gjøres noen… tillegg… frist for tilleggsarbeider.
-Hvordan vet dere at det arbeidet er gjort?
-Det vil vi jo se når vi får uavhengig kontroll. Det har vi akseptert, at vi… at vi må bruke den tida vi trenger til å gjennomgå det.»

Reporteren:

«Advokat for selskapet Balder AS, Oddmund Enoksen, vil nå berolige folk med at dem kan, til tross for uklarheter, bo lovlig i boligen.»

Advokat Enoksen:

«-Det som er situasjonen, det er at Balder har hatt midlertidig brukstillatelse for denne blokka hele tida. En slik midlertidig brukstillatelse faller ikke bort, men den blir erstatta av en ferdigattest når alle arbeidene er fullført, og det vil også bli gjort i dette tilfellet. Jeg har ikke full oversikt pr. nu om alle de arbeidene utenomhus, for det var snakk om planering på området er utført pr. i dag, men det har jo også sammenheng med at det bygges for øvrig på samme området, og fullføring utendørs må da sees i sammenheng med de øvrige blokkene. Men det som er viktig, det er at Balder har hatt brukstillatelse hele tida. Og den uro som er skapt ved at det er meldt det motsatte, det beklager vi sterkt.»

28. november tok NRK Troms og Finnmark (radio) igjen for seg utbyggingen på Tomasjordnes, med følgende intro:

«Brannsjefen i Tromsø er bekymra for sikkerheta til sine røykdykkere dersom det oppstår en brann i et leilighetskompleks på Tomasjordnes. Balder har bygd tre blokker på seks etasjer hver, kun i tre. Ved en brann der vil Nils Ove Sollid ta sine forholdsregler.»

Brannsjef Sollid:

«-Da tviler jeg på at vi kan sende inn våre røykdykkere, så lenge det ikke er kjent for oss at bygget vil stå under en brann.»

Reporteren:

«Det har vært avdekt store feil og mangler ved boligprosjektet Tomasjordnes. Nå er utbygger Balder igjen i søkelyset etter at brannsjefen har fått vite av Tromsø kommune at de tre boligblokkene på seks etasjer hver kun er bygd i tre.»

Brannsjef Sollid intervjues:

«-Oppstår det en større brann nede i det bygget, så kan man risikere at stabiliteten raskt forsvinner, sånn at bygget kan rase ned, velte eller deformeres på andre måter.
-Hvordan kan du forsvare at det bor folk der, når du ikke vil la dine menn dra dit inn dersom det ble en brann?
-Nei, for det første så er jo ikke vi part i en sånn sak imellom en utbygger og kommunen, men for de som bor der, og så lenge dem klarer å komme seg ut i løpet av fem minutter, så vil nok ikke dem være i fare.
-Har dere erfaring med sånne høye bygg i tre?
-Nei, det finnes ikke norsk erfaring med sånne høye bygg i tre.
-Hvordan kan du da si at på fem minutter klarer folk å komme seg ut?
-Det handler om generell brannkunnskap, om hvor raskt treverk brenn opp i brann.»

Reporteren:

«Det bor flere hundre mennesker i modulleilighetene på Tomasjordnes. Lederen i planutvalget, Jens Revold, er overrasket over at brannsjefen vurderer bygningen som uforsvarlig for brannmannskap, dersom det oppstår en brann.»

Revold:

«-Jeg kommer til å ta opp dette mer systematisk i dag.»

Reporteren:

«Det er ingen etasjeskillere i stål eller betong i boligblokken på Tomasjordnes. Balder hevder likevel at boligene har en tilfredsstillende brannteknisk løsning. Det sier utbyggers advokat, Oddmund Enoksen.»

Advokat Enoksen:

«-Dette bygget er prosjektert av brannteknisk konsulent i Norconsult og dette bygget tilfredsstiller de brannkravene som er stilt. Jeg tror brannsjefen her ikke har skaffa seg korrekt informasjon om hva slags brannteknisk løsning som er prosjektert.»

Reporteren:

«Brannsjefen mener kommunen må kreve at Balder raskt må kunne dokumentere at byggene er i forsvarlig stand. Hvis ikke vurderer han å benytte brannloven, som sier at bygninger skal brannsikres.»

Brannsjef Sollid:

«-Satt på spissen så betyr det at folk må flytte ut og ikke bo der.»

Også her la NRK Troms og Finnmark samme dag ut en tilsvarende nettartikkel.

22. desember omtalte NRK Troms og Finnmark utbyggingen på Tomasjordnes også i sin årskavalkade (TV). Her lød introen til innslaget:

«Byggeskandaler er ikke noe ukjent fenomen, og i 2006 så har det vore sterkt fokus på denne utbygginga på Tomasjordnes i Tromsø. Så vel byggtekniske som formelle feil har vore tema. For et drøyt år sida flytta de første inn i det som skulle bli Tromsøs nye og største boligpark. Etter hvert som beboerne flyttet inn, viste det seg at ting ikke var som dem skulle.»

Gunnhild Johansen, beboer:

«-Jeg opplever at vi bor på en byggeplass, at vi flytta inn i ei blokk som ikke var ferdig da vi fikk beskjed om at det var klart til å flytte inn.»

Sammen med støyende opptak fra en byggeplass, sier reporteren: «-Dette er bilder som en av beboerne tok fra soveromsvinduet en fredagskveld i februar.» Markedssjef Per Olsen i Balder AS intervjues:

«-Blokka var ferdig ved innflytting. Det er det ingen som helst tvil på.
-Men leiligheter ble jo bygd etter at andre naboer hadde flytta inn?
-Ja, hele bygget var ikke ferdig, det har vi aldri nekta for heller, det var o…
-Men du sier at blokka ble…
-Blokka var ferdig, vi fikk tillatelse å flytte inn i de leilighetene som var ferdigstilt.»

Sammen med nye byggeplassbilder, sier reporteren: «-Her plasseres såkalte moduler oppå hverandre i flere etasjer. Nå ønsker brannsjefen å vite hvorvidt dette er sikkerhetsmessig forsvarlig.» Og brannsjef Nils Ove Sollid uttaler:

«-Grunnen er at for høye bygg i Norge, så har det alltid vært et krav at dem skal stå gjennom et fullstendig branntilløp, og ikke rase sammen sånn at dem er fare for… for røykdykkerne. Sånn at vi må føle oss trygg på at dem står, og da må det dokumenteres med analyser og beregninger som gjør at vi kan få slått det fast.»

KLAGEN:

Klager er Bygg Gruppen Utbygging AS, hvori opptatt opprinnelig klager Balder AS. Det reageres på at de som utbyggere ikke ble kontaktet for samtidig kommentar til NRKs første nyhetsinnslag (og nettartikkelen) om morgenen 21. november, siden saksframstillingen som gis er «så alvorlig og så fullstendig feilaktig».

«Kommunens representanter melder at NRK sin feil fremstilling av fakta var grunnlaget for de feilaktige uttalelsene som ble gitt fra kommunen. Vi registrerer at NRK heller ikke har tatt seg bryet med å sjekke offentlig tilgjengelige dokumenter.» (Kopi av midlertidig brukstillatelse vedlagt.)

Like alvorlig ser klageren på radioinnslaget 28. november, om angivelige brannfeller for beboerne. Her heter det i klagebrevet:

«Vi var allerede 27.11.06 klar over at brannsjefen hadde uttalt seg til NRK Troms og Finnmark. Vi registrerte at NRK heller ikke denne gangen tok seg bryet med å sjekke offentlig tilgjengelige dokumenter. Vår advokat opplyste 27.11.2006 til journalistene bl.a. at brannprosjektering var utført av Norconsult AS og at byggene har en tilfredsstillende brannteknisk løsning. Dette er den eneste kommentar som vår advokat fikk tilført, slik at saken dermed gir et ensidig bilde basert på uttalelser fra brannsjefen.»

For øvrig er det skriftlig bekreftet at to av klagerens rådgivningsfirmaer på forhånd ble kontaktet av NRKs medarbeidere, men at «ingen av de fakta som ble presentert fra det som er blant de aller fremste fagmiljøene på sine felt ble funnet viktig nok til å tas med…».

«Vi har vært i møte med ledelsen i Tromsø kommune etter at innslaget ble sendt. Kommunen har overfor oss bekreftet at brannsjefens uttalelser ikke hadde bakgrunn i dokumenterte forhold, at han opererte utenfor sitt myndighetsområde og at han ikke hadde konferert med bygningsmyndigheten.»

Som vedlegg følger klipp fra den lokale avisdekningen av «brannfaresaken». Avisreportasjene fra medio desember tok hovedsakelig for seg en utredning som klageren bestilte i kjølvannet av NRK-omtalene. «Utredningen konkluderte for øvrig med at brannsikkerheten var usedvanlig god.»

Ellers påpeker klageren så langt at NRK Troms og Finnmark «over flere måneder» har kommet med ulike nyheter om boligområdet på Tomasjordnes «og om vårt selskap spesielt» «Vi stiller spørsmålstegn ved seriøsiteten i flere av disse sakene, da de etter vår mening har vært meget misvisende og unyanserte. (…) NRK Troms har blitt kontaktet om dette, men har ikke vist noen vilje til å endre på sin måte å dekke disse sakene på.»

Senere er klagen utvidet til også å omfatte distriktsredaksjonens lokale TV-kavalkade for året 2006. «NRKs blunder i forhold til midlertidig brukstillatelse var naturlig nok ikke nevnt i årskavalkaden. NRK presterte derimot å kjøre et intervju med brannsjefen fra 13.12.2006, altså før brannredegjørelsen forelå (15.12.2006). På denne måten fikk NRK på nytt satt negativ fokus på brannsikkerheten i våre prosjekter. Saken ble nemlig sendt uten at rapporten som slår fast at brannsikkerheten er glimrende ble nevnt.»

TILSVARSRUNDEN:

NRK Troms og Finnmark bekrefter å ha brakt mange saker «om boligmarkedet i Tromsø generelt og om Balders Tomasjordprosjekt spesielt». «Bakgrunnen er opplysninger fra en rekke kilder om at det kan finnes kritikkverdige forhold, som bør bli kjent og eventuelt klargjort i det offentlige rom.» Om klageren opplyser NRK bl.a.:

«Balder/Bygg-Gruppen, som eies av Terje Johansen, er største enkeltaktør på det opphetede boligmarkedet i Tromsø. Firmaene er ikke medlem av bransjeforeningen, og flere av prosjektene er omstridt. Johansen og hans direktører har generelt vært lite villige til å kommentere saker som er tatt opp. Balder er også fratatt adgang til egenkontroll av Pir 2, med den konsekvens at et eksternt firma er satt på kontroll av prosjektet. Denne kontrollen er ikke avsluttet. Å miste adgangen til egenkontroll regnes i bransjen som alvorlig.»

Når det gjelder den første påklagede reportasjen, viser NRK til at opplysningen om overskredet brukstillatelse ble bekreftet av Tromsøs byggesakssjef. Deretter innhentet journalisten bekreftelse fra Statens Bygningstekniske Etat (SBE) på at «brukstillatelsen bortfaller ved utløpet av fristen dersom forholdet ikke er rettet…»

NRK har vedlagt kopi av brev fra SBE til klageren av 29.09.06, og tilføyer: «Balder ble ikke kontaktet i sakens anledning fordi vi ikke vurderte firmaet som part i forhold til legalitetsspørsmålet, som var sakens kjerne.» Deretter heter det i tilsvaret:

«Seinere samme dag ble vi kontaktet av Balders advokat, som hevdet at Balders midlertidige brukstillatelse på Pir 2 ikke var tidsavgrenset og at tillatelsen følgelig var lovlig. Siden dette sto i strid med informasjonen fra kommunens byggesakssjef og fra den skriftlige orienteringen fra Statens Bygningstekniske Etat, tok vi kontakt med byutviklingssjef Erik Øwre i Tromsø kommune. Han bekreftet at brukstillatelsen ikke er gått ut fordi kommunen har akseptert at Balder trenger lengre tid for å få bragt de påtalte saker i orden.«

«Siden det på denne måten ble reist tvil om vår fremstilling av saken, lagde vi en ny radio- og nettsak ved første anledning. (…) Dette gjorde vi til tross for at det fortsatt er betydelig tvil om sakens fakta. Statens Bygningstekniske Etat fastholder at midlertidig brukstillatelse er ugyldig dersom tidsfristen blir overskredet. Til tross for gjentatte purringer til kommunen har NRK ikke fått noen skriftlig bekreftelse på at utsettelse av tidsfrist er innvilget.»

Angående den andre påklagede reportasjen/nettartikkelen, skriver NRK i tilsvaret:

«Balder AS beskylder oss for ensidighet fordi vi ikke kontaktet det ansvarlige firmaet for brannprosjektering, Norconsult, og heller ikke tatt oss bryet med å sjekke offentlig tilgjengelige dokumenter. Begge deler er feil. Vår reporter kontaktet gjentatte ganger Harald Kjeldsen i Norconsult, som ikke ville kommentere saken.»

Det vises her til vedlagte kopier av mailutveksling med Norconsult, og til brev fra Balder til NRK Troms og Tromsø kommune 27.11.06. «Saken er at Balder AS ikke ville snakke om hva saken gjaldt, nemlig brannsikkerhet i konstruksjonen, men kun om brannslokkingsprosjekteringen, som var Norconsults ansvar. (…) Påstanden om brudd på
tilsvarsretten må da fullstendig avvises. (…) Når Balders advokat kommer til orde i selve den påklagede radio-saken, må dette underbygge at også tilsvarsretten er oppfylt.»

Klageren tilbakeviser at ledelsen i selskapet generelt skal ha vært lite villig til å svare på henvendelser fra NRK. «Det de har vært ”lite villige til” er å bekrefte en serie grove og feilaktige påstander fra journalisten som driver sin kampanje mot vår virksomhet. (…) At journalisten unnlot å kontakte oss i forkant av den feilaktige ”nyheten” 21.11.2006 fordi vårt konsern skulle være lite villige til kommentar, kan i hvert fall ikke legges til grunn.»

Og klageren tilføyer: «Det er vanskelig å ta NRK alvorlig på at saken skulle dreie seg om et ”legalitetsspørsmål” der Balder ikke er part. (…) Den åpenbare selvmotsigelsen avslører at NRK heller ikke er hevet over å konstruere fakta når de gir skriftlige tilsvar til PFU.»

Videre går klageren i rette med at byggesakssjef Mohåg skulle ha bekreftet at midlertidig brukstillatelse var utgått, eller ville gå ut. Her har klageren vedlagt kopi av e-post fra byutviklingssjef Øwre til et medlem av kommunens planutvalg 23.11.06. «Det var altså NRK som allerede hadde konkludert med at brukstillatelsen var gått ut, og presset på for å få en kommentar fra Mohåg.»

Når det gjelder NRKs henvisning til kildemateriale fra Statens Byggtekniske Etat, anfører klageren at «det journalisten får ”bekreftet” er bare generelle regler som er tilgjengelig for allmennheten i en rekke publikasjoner.» Klageren tilbakeviser derfor at brevet av 29.09.06 som NRK refererer til, skulle ha noe med den konkrete utbyggingen av Pir 2 på Tomasjordnes å gjøre.

Så langt konkluderer klageren slik:

«At det ”ble reist tvil” om NRKs fremstilling er ikke riktig. Det riktige er at det ble slått uttrykkelig fast at NRKs fremstilling var feil, og representerte den absolutte motsetning til faktiske realiteter. (…) Det er overhodet ikke tvil om sakens fakta og det har det heller aldri vært andre steder enn i NRKs redaksjon.»

Også angående innslag/nettartikkel om brannsikkerhet, går klageren sterkt i rette med NRKs tilsvar. Klageren kan ikke se at redaksjonen har påvist alvorlige mangler ved noen av selskapets prosjekter.

Det vises til vedlagt referat fra møte i kommunens planutvalg 19.12.06, der det framkommer at «Bygningsmyndigheten ikke har avdekket avvik i prosjekteringen som skulle tilsi at vi på det grunnlaget skulle kreve uavhengig kontroll». I tillegg vises det til vedlagt brannrapport fra Norconsult for Pir 3-4, datert 22.12.04. Hertil viser klageren igjen til redegjørelsen som ble utarbeidet etter NRK-innslaget med brannsjefen 28.11.06. «NRK lever tydeligvis (totalt alene) i den oppfatning at branntekniske forhold rundt våre bygg ikke er godkjente.»

Hva NRKs kontakt med Norconsult angår, påpeker klageren at denne – slik NRKs vedlagte e-korrespondanse viser – fant sted etter den påklagede omtalen 28.11.06. «Det er dette som innebærer bruddet på tilsvarsretten.» (Retten til samtidig imøtegåelse; sekr anm.). Klageren
understreker i denne sammenheng at Norconsults ansvar, i motsetning til hva NRK har anført, går langt videre enn bare å gjelde brannslokkingsprosjekteringen. Og det tilføyes:

«Balder AS har ikke nektet å kommentere noe som helst. Imidlertid er det ikke Balder selv som har utformet brannstrategien, det må nødvendigvis branntekniske ingeniører med slik spesialkompetanse gjøre. Balders advokat Enoksen var så vennlig å veilede NRKs journalister direkte til firma som står ansvarlig med sin ansvarsrett for de grunnleggende premisser for brannsikkerheten. (…) All erfaring med den aktuelle journalisten tilsa imidlertid at dette kunne bli en uoverstigelig oppgave for vedkommende.»

«At Balders advokat kommer til orde, er ikke det samme som at samtidig tilsvarsrett er oppfylt. Advokaten er jurist, og ikke på noen måte kvalifisert til å konfrontere de fullstendig udokumenterte men grove påstandene fra brannsjefens side. Dette ga Enoksen tydelig uttrykk for til den aktuelle journalisten…».

For øvrig har klageren 13.02.07 ettersendt et tilleggsbrev som tar for seg «den siste utvikling i den kampanje som NRK har gående mot vår virksomhet».

NRK Troms og Finnmark har avgitt et siste tilsvar, der også klagerens nye påstand om «kampanje» mot selskapet avvises. Tvert imot finner NRK det helt relevant å følge opp saken, etter at SINTEF 23.01.07 i brev til Tromsø kommune etterlyser «relevant dokumentasjon til sin analyse av brannsikkerheten på Pir 3 og 4».

Etter NRKs vurdering befinner Tromsøs brannsjef seg «i et stadig økende dilemma etter hvert som tiden går», hvis brannsikkerheten ikke blir dokumentert. «Bare dette forhold viser at alt ikke er i sin skjønneste orden på Tomasjordnes.»

Som vedlegg følger kopi av en reportasje i bladet «Tromsø» 09.02.07. «Der fremkommer det at Statens Bygningstekniske Etat allerede, altså uavhengig av resultatet av dokumentasjonsprosessen, konstaterer ulovligheter og ”vesentlig brudd på Plan- og Bygningsloven”. Fortsatt hevder altså Bygg Gruppen at alt er i sin skjønneste orden.»

På denne bakgrunn finner NRK det vanskelig å forstå klagerens «bagatellisering av problemene på Tomasjordnes». Redaksjonens vurdering er at saken «gir NRK ryggdekning for i årskavalkaden å betegne den som en skandale».

«Av samme vedlegg fremgår det at Bygg Gruppen har klaget brannsjefen i Tromsø inn for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I sitt svar skriver brannsjefen at han føler seg utsatt for sjikane, hersketeknikker, manipulering og stigmatisering fra Bygg Gruppen. Dette er en direkte parallell til de gjentatte PFU-klagene fra BG mot NRK. Med beskyldninger mot enkeltpersoner som har bidratt til å rette søkelyset mot svakheter i BGs prosjekter, virker det som en strategi for å true kritiske røster til taushet.»

For øvrig fastholder NRK at reporterne gjorde flere forsøk på å få Norconsult i tale også før radioinnslaget 28.11.06.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder i hovedsak radioinnslag og nettartikler senhøsten 2006 fra NRK Troms og Finnmark knyttet til boligbyggingen på Tomasjordnes i Tromsø. Utbyggerselskapet Balder AS, senere innlemmet i Bygg Gruppen Utbygging AS, hevder de påklagede innslag og artikler inngår i en langvarig negativ kampanje fra NRKs side.

Klagerne viser til «fullstendig feilaktig» saksframstilling, uten redaksjonell kontroll av opplysninger og mangelfull mulighet til samtidig imøtegåelse av intervjuobjekters påstander. Særlig alvorlig ser klagerne på det de betrakter som ukritisk formidling av uberettiget alarmerende utsagn om brannsikkerheten i de aktuelle boligblokkene. Klagerne reagerer også på at distriktsredaksjonens TV-kavalkade for 2006 igjen fokuserte negativt på brannsikkerheten, til tross at det da forelå en positiv rapport som var offentlig kjent.

NRK Troms og Finnmark anfører at klagerne generelt har vært lite villige til å kommentere forhold redaksjonen har tatt opp. Likevel mener NRK å ha ivaretatt klagernes interesser og deres påberopte tilsvarsrett ved å la selskapets advokat komme til orde så snart det har vært ønskelig, selv om kritiske spørsmål først og fremst ble stilt til ansvarlige kommunale myndigheter. For øvrig mener NRK at klagerne forsøker å bagatellisere problemene, og finner det journalistisk riktig fortsatt å følge opp utbyggingsprosjektet.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at NRK Troms og Finnmark var i sin fulle rett til kontinuerlig å sette et kritisk søkelys på klagernes boligutbygging på Tomasjordnes. Etter utvalgets mening har distriktsredaksjonen hatt legitime grunner til å stille spørsmål så vel ved godkjennelsesprosessen for boligene som ved brannsikkerheten.

På den annen side kan utvalget forstå klagernes reaksjon på hyppig å bli gjenstand for negativ oppmerksomhet fra NRK, uten at det klart er påvist regelbrudd eller ulovligheter som kan tilbakeføres til selskapet.

Utvalget registrerer NRKs anførsel om klagernes manglende vilje til underveis å uttale seg, men mener likevel det måtte påhvile redaksjonen et selvstendig ansvar for ikke å gi saksforholdene en altfor ensidig og bastant framstilling til ulempe for selskapet. I så måte kan ikke utvalget se at NRKs dekning i tilstrekkelig grad balanseres gjennom uttalelsene fra klagernes advokat, selv om tilsvarsretten med dette skulle være formelt ivaretatt.

For øvrig finner utvalget det betenkelig at distriktsredaksjonen i sin årskavalkade igjen formidlet kritiske utsagn om brannsikkerheten i boligblokkene, uten samtidig å opplyse om det positive innholdet i den utarbeidede rapporten som på dette tidspunktet forelå.

NRK Troms og Finnmark har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 27. mars 2007

Odd Isungset,
Ellen Arnstad, Halldis Nergård, Kirsti Nielsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID (RADIO OG TV):

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK Troms og Finnmark senhøsten 2006 opptrådte kritikkverdig i deler av sin omtale av boligutbyggingen på Tomasjordnes i Tromsø. PFU forstår at klageren, Bygg Gruppen Utbygging AS, har reagert på hyppig negativ oppmerksomhet fra NRK, uten at det klart var påvist regelbrudd eller ulovligheter som kunne tilbakeføres til selskapet. For øvrig finner PFU det betenkelig at distriktsredaksjonen i sin TV-kavalkade for 2006 igjen formidlet kritiske utsagn om brannsikkerheten i boligblokkene, uten samtidig å opplyse om det positive innholdet i en utredning som på dette tidspunktet forelå.»