Yngve W. Monrad mot TV 2

PFU-sak 221/08


SAMMENDRAG:

TV 2 hadde torsdag 30.oktober 2008 følgende melding på tekst-tv:

«Vatikanet vil luke ut homofile

Kandidater til det katolske presteskapet skal gjennomgå psykologiske tester slik at det skal være mulig å luke ut «heterofile som ikke kan kontrollere sine lyster» og menn «med sterke homofile tendenser». Det melder Vatikanet. For seks år siden rystet alvorlige overgrepssaker den katolske kirken, som nå gjennomfører flere tiltak de håper skal luke ut potensielle overgripere, ifølge Reuters.»

KLAGEN:

Klageren er en vanlig leser/seer, og klagen dreier seg utelukkende om tittelen « Vatikanet vil luke ut homofile». I klagen heter det blant annet:

«Jeg er katolikk og jeg reagerer voldsomt og føler meg krenket av at TV 2 tekst-tv har valgt den overskriften de gjorde på denne saken. Jeg hevder at TV 2 ikke hadde grunnlag for denne overskriften, som spiller på at Vatikanet angivelig ikke skal ønske homofile patere og at homofile er overgripere. Først når man leser teksten så ser man at saken overhodet ikke gjelder seksuell legning.»

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 uttrykker forståelse for at klageren som katolikk reagerer på de forhold som omtales, men avviser klagen fordi man mener at det fullt ut er dekning for tittelen i den påfølgende teksten. Det vises til Reuters-artikkelen (vedlagt) som meldingen er bygget på, og særlig det som står i denne artikkelen under mellomtittelen «Sexual orientation».

Klageren anfører i sitt tilsvar at han ikke reagerer på de forhold som omtales, kun på at det er brukt en tabloid tittel som det ikke er grunnlag for. I tilsvaret viser klageren til en artikkel publisert på www.katolsk.no om «Retningslinjer for bruk av psykologiske tester i presteutdannelsen». (Vedlagt). Klageren mener det der ikke står noe som kan begrunne
TV 2s valg av overskrift.

TV 2 avviser at artikkelen på www.katolsk.no kan anses som dokumentasjon på at TV 2 (og Reuters) tar feil, eller som en autorativ kilde i den foreliggende klagesaken. TV 2 gjentar at man anser Reuters artikkel, og TV 2s kortversjon, som dekkende for den påklagede tittelen.
I tilsvaret heter det:

«Som det fremgår i Reuters artikkel uttalte Vatikanet at det er «not enough to be sure that (a cadidate) is capable of abstaining from sexual activity» og at «seminary rectors also need to evaluate his sexual orientation». Cardinal Zenon Grocholewski uttalte også, som det er referert av Reuters, at «homosexuality was a deviation and a wound that he said did not allow priests to carry out their mission properly.»

TV 2 mener dette viser at det er grunnlag for overskriften.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsmelding på TV 2s tekst-tv. Meldingen hadde tittelen «Vatikanet vil luke ut homofile». Klageren, som oppgir å være katolikk, mener TV 2 har brutt god presseskikk fordi tittelen ikke hadde dekning i den påfølgende teksten. I artikkelen ble det hevdet at Vatikanet vil bruke psykologiske tester for å luke ut «heterofile som ikke kan kontrollere sine lyster» og menn «med sterke homofile tendenser» som kandidater til presteskapet. Klageren mener også at TV 2 på denne måten ikke har utvist tilstrekkelig saklighet og omtanke.

TV 2 avviser klagen og hevder at det var dekning i teksten for den påklagede tittelen. Det anføres at meldingen er basert på en lengre artikkel publisert av Reuters samme dag, og at det i denne artikkelen dokumenteres at tittelen var korrekt.

Slik Pressens Faglige Utvalg ser det hadde TV 2s tekst-tv dekning i teksten i den korte tekst-tv-meldingen for påstanden om at Vatikanet vil «luke ut homofile».

Utvalget vil i tillegg understreke at det dreier seg om en meget kort nyhetstekst, beregnet på tekst-tv, som viser til en mer omfattende artikkel publisert via nyhetsbyrået Reuters. Utvalget mener at det i denne artikkelen finnes ytterligere dekning for den konstaterende tittelen i den påklagede artikkelen. Utvalget vil derfor hevde at det ikke foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, om at overskrifter ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2008

Hilde Haugsgjerd,
Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Stig Inge Bjørnebye, Henrik Syse