Stabæk Support mot TV 2

PFU-sak 214/09


SAMMENDRAG:

TV 2 direktesendte søndag 13. september 2009 fotballkampen mellom Stabæk og Rosenborg. Under kampen oppsto det en situasjon hvor en gruppe Stabæk-supportere begynte å kaste ulike gjenstander, deriblant mynter, inn på banen og på Rosenborgs keeper.

Denne hendelsen ble kommentert av kampens kommentatorer, og tv-kameraene ble rettet mot tribunen hvor Stabæk-supporterne sto. Et utsnitt av Stabæks supportergjeng ble vist. Utsnittet omfattet omtrent 15 tilskuere, deriblant en Stabæk-supporter som tok ut mynter fra lommeboken sin og kastet dem mot banen.

I etterkant av kampen ble hendelsen kommentert i programmet ”FotballXtra” på TV 2 samme kveld:

Øyvind Alsaker: Vi hørte her om myntkasting mot Rosenborg-keeperen. Hva mener seerne som du har kontakt med, om den saken?
Mini Jakobsen: Nei, det er selvfølgelig ikke akseptabelt i det hele tatt. Og alle mener at det er helt bak mål. Vi har for eksempel Thomas som har skrevet her at de burde straffes på det groveste. Det er jo egentlig, altså, vi har et rimelig bevis med at kameraene fanger opp de som kastet, og vi burde sende det i nachspielet, så burde vi legge det ut som et stillbilde, sånn at alle sammen ser hvem det er, og at foreldrene deres også ser hvordan de oppfører seg når de er på kamp.

Det vises deretter et stillbilde av ca 15 tilskuere fra Stabæk-tribunen.

I segmentet ”Stang ut”, i samme program, blir hendelsen igjen kommentert. En av supporterne, 17 år gamle Daniel, blir ringet inn og fremhevet ved at man gjør resten av bildet mørkt. Det uttales blant annet:

Davy Wathne: Stang ut, derimot. Og det som vi trodde det var de fineste ungdommene blant oss. Vestkant, Bærumsungdommene, kaster altså mynter og annet på Rune Almenning Jarstein. Usportslig, bedritent. Finanskrisen er åpenbart over. Men, lille venn, kjøp Hubba Bubba eller noe å kose deg med hjemme. Ikke dum deg ut med å kaste mynter på landslagskandidater fra Trondheim.
[…]
Mini Jakobsen: Det Nils Arne brukte å si når vi ser sånn der: Vi kan gratulere ham med tre kamper i dag. Sin første, sin siste og eneste. Jeg regner med at han ikke er på tribunen neste kamp.
Davy Wathne: Helt sikkert ikke.

Påfølgende dag, mandag 14. september, blir det sendt et innslag i Sportsnyhetene på TV 2, kl. 18.30. Følgende intro blir presentert:

17 år gamle Daniel var en av Stabæk-supporterne som kastet mynter på Rosenborg-keeper Rune Almenning Jarstein i gårsdagens kamp. Nå lover han å gjøre opp for seg.

I innslaget er det intervju med Daniel:

Reporter Harald Amdal: Rune Almenning Jarstein ble pepret av mynter av blant annet 17 år gamle Daniel, som ikke ønsker å stå frem med etternavn, i frykt for flere reaksjoner enn han allerede har fått.
Daniel: Jeg håper egentlig på at det roer seg litt. Jeg har hatt en skoledag hvor jeg prøver å konsentrere meg, men jeg føler at det ikke er så lett når du går rundt og tenker på at du har gjort en så utrolig idiotisk ting.
[…]Jeg angrer! Angrer av hele mitt hjerte. Jeg mistet hodet. Det er noe som ikke skulle ha skjedd.

TV 2 Zebra sendte samme dag et innslag om saken i programmet ”Matchball”.

Hendelsen ble deretter tatt opp til debatt, etter følgende intro fra programleder Erik Thorstvedt:

Men jeg skal si noe. Det var en som viste seg på Telenor Arena i går. Han ikke bare viste seg, han dreit seg ganske grundig ut, og nå legger han seg langflat.
[…]
Ja, han angrer. Skal vi si at da er det greit, eller?

Aleksander Schau:
Nei, det er jo ikke det. Han blir jo utestengt. Han får jo en straff. Hvis NFF gjør som de pleier, og gir en grundig bot, så er det jo ikke noe gøy å være moren og faren til denne karen her.
[…]
Nils Johan Semb: Jeg syns det er tøft gjort at han står frem, jeg. Og på en måte, altså, der i den gryta der, så sier han at det var meningsløst gjort. Han gir det et ansikt, og det kan være preventivt med at noen står frem på den måten der. Så gi ham en irettesettelse, og så er vi ferdig med den saken der, og så er han et eksempel for resten av gjengen, at sånt gjør vi ikke på norske fotballkamper.
[…]
Aleksander Schau: Han gjør jo aldri det igjen.
Erik Mykland: Nei, og pluss at han virker ganske ung. Han står jo sammen med en gjeng, og han ser ut som han kanskje ser opp til, og at han så at de ble fly forbanna, nå skulle han pokker meg vise at han var tøff, han.

I tillegg til tv-dekningen ble også hendelsen omtalt i fire artikler på TV 2s nettsider, med tilhørende videosnutter. Artiklene hadde titlene: ”Jarstein pepret med mynter og snusposer”, ”Ber Stabæk og Rosenborg forklare seg”, ”Stabæk-myntkaster beklager” og ”Tre utestengt etter myntkasting”.

KLAGEN:

Klager er Stabæk Support ved leder Dag Albert Bårnes. Det foreligger samtykke fra den involverte fotballsupporteren.

Klageren fremhever at personen er ”lett identifiserbar, og om noen skulle ha problemer med å se ham, er han flere steder uthevet”.

”I et samfunn hvor pressen har valgt å legge til grunn en høy grad av beskyttelse overfor folk tiltalt for forbrytelser, ofte alvorlige og overlagte, velger man å henge ut en mindreårig – som i affekt har utført en dum handling – gang på gang i beste sendetid. Vi mener dette er en unødvendig belastning på gutten.”

I e-post sendt fra den involverte supporteren selv, fremkommer det også at han har vært utsatt for trusler og uthenging på ulike nettfora i etterkant av episoden.

Klageren mener at TV 2s dekning av saken er i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 og 4.8.

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 anfører at man under kampen også viser hva som skjer på tribunen, blant annet for å dokumentere stemningen på arenaen.

Redaksjonen viser videre til en rekke grunner til at det var naturlig å bruke bilder, også i oppfølgingen av hendelsen. Det vises blant annet til at man i norsk fotball ”stort sett har vært forskånet for denne type hendelser, som utgjør et betydelig problem i mange andre land.”

Bildet fra kampen var etter TV 2s mening unikt. ”Det viste en supporter som ikke bare handler ved mangelfull impulskontroll og kaster ”det han har i hånden”. Det viser en målrettethet når mynter blir hentet opp for så å bli kastet mot Rosenborg-keeperen. Det er en handling som både er grovt uansvarlig og uakseptabel.”

Redaksjonens hensikt ved å vise klippet og omtale det redaksjonelt var at det forhåpentlig kunne virke preventivt og hindre at dette blir en tribunekultur som får rotfeste i Norge.

TV 2 mener at identifikasjonen – sett i sammenheng – derfor er begrunnet i et berettiget informasjonskrav.

Hva angår klagens henvisning til Vær Varsom plakatens punkt 4.8, om omtale av barn, påpeker redaksjonen at den ikke kjente myntkasterens eksakte alder, men ”vurderte opptakene slik at han åpenbart fremsto som gammel nok til både å vite at handlinger som påvirker avviklingen av kampen har allmenn offentlig interesse, at tv-dekning skjer og at han selv må ta ansvar for egne handlinger på tribunen.”

Det vises videre til at det etter redaksjonens mening er vanskelig å beskrive kasteren som et barn. ”Han er 17 år og altså myndig i løpet av kort tid. Han er også en del av det regulære supportermiljøet. TV 2 avveide i tråd med god presseskikk situasjonen, handlingene, hensikten med dekningen og konsekvensene for kasteren. ”

Klagerne er enige i at TV 2 var i sin fulle rett til å vise supporternes oppførsel i den direkte sendingen, og å diskutere hendelsen i etterkant. Hovedanliggendet i klagen er måten, og volumet, en enkeltperson senere blir hengt ut på som syndebukk. ”At Daniel i etterkant velger å stå fram for ”å legge seg flat” er en naturlig følge av at ingen av Daniels familie, venner, skolekamerater og bekjente kunne ha unngått å kjenne ham igjen.”

Klagerne hevder også at utsagn i debatten i ettertid viser at TV 2 forsto at det dreide seg om en mindreårig, når man henviste til foreldrenes eventuelle reaksjoner på hendelsen, henvisninger til lommepenger og lignende. Supporterklubben viser til sist til at ”… folk som gjør noe dumt på en fotballkamp har like stor rett på beskyttelse som folk som gjør dumme eller ulovlige ting andre steder.”

TV 2 hevder at poenget med publiseringen, å bidra preventivt til at det ikke skal utvikle seg en slik tribunekultur i Norge, ikke kunne tilsi at man sladdet supporterne: ”Tvert i mot kunne dette virket mot sin hensikt, da de aktuelle supporterne ville forbli identitetsløse, men samtidig høste – til fulle – den ”positive” oppmerksomheten visse typer supportergrupperinger, som man forbinder med denne type opptrinn, svært ofte søker.”

Redaksjonen mener videre at den totale dekningen fremtrer rimelig balansert. Og at TV 2s dekning fordømmer selve handlingen, men ikke personen: ”Tvert i mot roses personen for sin vilje til å ta ansvar for sine handlinger.”

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen har sin bakgrunn i en direktesendt fotballkamp på TV 2 mellom Stabæk og Rosenborg, hvor kampen ble stoppet fordi tilskuere tilhørende Stabæk supporterklubb kastet gjenstander på Rosenborgs keeper. Bilder av det som skjedde ble publisert og kommentert direkte. Hendelsen ble deretter debattert og omtalt i flere sendinger i etterkant av kampen, hvor en av tilskuerne ble identifisert.

Klager er Stabæk Support, fotballklubben Stabæks supporterklubb, med samtykke fra den omtalte supporteren. Klagen gjelder TV 2s totale dekning av hendelsen. De mener at man bør ha like stor rett til beskyttelse hvis man gjør noe klanderverdig på en fotballkamp som i resten av samfunnet. Det vises til at supporteren er mindreårig, og at måten en enkeltperson ble plukket ut som syndebukk, i dette tilfellet er i strid med god presseskikk.

TV 2 avviser klagen, og hevder at de var i sin fulle rett til å vise hendelsen i den hensikt å forebygge at en uheldig tribunekultur blir utbredt i Norge. TV 2 anser derfor at det forelå et berettiget informasjonsbehov i den aktuelle situasjonen. Etter TV 2s oppfatning fremstod den identifiserte supporteren som gammel nok til å ta ansvar for sine egne handlinger.

Pressens Faglige Utvalg vil først påpeke at en fotballarena er å anse som et offentlig sted, hvor det er allment kjent at det kan foregå tv-dekning. Som tilskuer må man derfor være forberedt på å kunne bli eksponert når man befinner seg på arenaen. Denne eksponeringen kan skje hvor man er en del av mengden, men også individualisert gjennom nærbilder. Utvalget er av den oppfatning at TV 2 derfor var i sin fulle rett til å vise en slik hendelse som den påklagede, særlig når den påvirket kampens gang. Utvalget konstaterer at det er enighet mellom klager og innklaget på dette punkt.

Hva angår den etterfølgende omtalen av episoden, vil utvalget minne om Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, som slår fast at man skal være varsom med ”bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.” Man skal i tillegg vise særlig varsomhet i saker som gjelder unge lovovertredere.

Utvalget legger til grunn at vedkommende det klages med samtykke fra, er under myndighetsalderen. Utvalget viser også til Vær Varsom plakatens punkt 4.8 som slår fast at det er ”god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet.” Hensynene som ligger bak punkt 4.8, må imidlertid kunne sies å tillegges mindre vekt etter hvert som barnet blir eldre.

Utvalgets flertall mener likevel at TV 2 i større grad burde ha vurdert hva en slik identifisering og eksponering i ettertid av kampen ville kunne medføre for gutten. Etter flertallets mening står forseelsen gutten i utgangspunktet gjorde seg skyldig i,
ikke i rimelig forhold til den eksponering og omtale TV 2 utsatte ham for i etterkant av episoden.

Utvalgets flertall mener TV 2 har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. november 2009

John Olav Egeland, Halldis Nergård,
Camilla Serck-Hanssen, Eva Sannum

Utvalgets mindretall anser også at TV 2 i de etterfølgende innslag, kommentarer og debatter med fordel i større grad burde vurdert hva det ville medføre for en ung gutt å bli utsatt for en slik eksponering. Slik utvalgets mindretall ser det, er det likevel grunn til å legge vekt på at vedkommende supporter i ett av innslagene selv fikk gi sin versjon av historien, og slik bidro til å balansere den totale dekningen.

Etter en samlet vurdering finner utvalgets mindretall at TV 2 ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. november 2009

Hilde Haugsgjerd, Ingeborg Moræus Hanssen

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 brøt god presseskikk i forbindelse med eksponeringen av en ung Stabæk-tilhenger som fra tribunen kastet mynter på Rosenborgs målmann. Utvalgets flertall mener forseelsen gutten i utgangspunktet gjorde seg skyldig i, ikke sto i rimelig forhold til den eksponering og omtale TV 2 utsatte ham for i etterkant av episoden. Utvalgets mindretall mener det ikke foreligger et presseetisk overtramp, siden gutten fikk komme til orde med sin versjon av historien, og dermed bidro til å balansere den totale dekningen.»