Helgeland Politidistrikt v. politimester Knut Jensen og dir. Alf Tore Haug, Elkem Alumi nium Mosjøen mot NRK

PFU-sak 201/00


SAMMENDRAG:

NRK Nordland (radio) brakte i sin nyhetssending tirsdag 24. oktober 2000 kl. 1003 et innslag om en eksplosjonsulykke i Elkems aluminiumsanlegg i Mosjøen. Innslaget lyder i sin helhet som følger:
Reporter:
Det har vært en kjempeeksplosjon ved Elkem Aluminium i Mosjøen. Det har kommet ut kraftig røyk og foreløpig vet de som står på stedet at det brenner inne i fabrikkbygningen.
Etter en annen nyhetsmelding, sier reporteren:
??og nå har vi et øyenvitne som er på Elkem Aluminium i Mosjøen. Og Magne Hovland, hva er det du ser for noe nå?
Magne Hovland:
Jeg står nå ca. 50 meter fra ulykkesstedet inne på Elkem Aluminium, og det er Hall 5 som er eksplodert. Jeg har vært i kontakt med skadesjefsleder, og de vet at det var 25 mann på vakt i hele anlegget. Hvor mange som befant seg inne i smeltehallen har de ikke oversikt over. Det er på vei politi, brannvesen og ambulanse, og pårørende som vil ha informasjon om det som har skjedd, skal ringe til vakta på Elkem Aluminium, så vil de få fortløpende beskjed om hvem som eventuelt kan være skada. Dette er en forferdelig eksplosjon…som skjedde for ca en ½ times tid siden.
Reporter: Vet dere om noen har omkommet?

Magne Hovland:
Det vet vi ikke ! Det er snakk om – hørt her nå, at det er sett tre stykker ligge inne i hallen, men dette er ikke bekreftet. Alt det jeg har fått nå er ikke bekreftet, MEN skadesjefsleder forteller at det var et vaktlag på 25 mann inne på hele anlegget, og det er altså Hall 5

??.tusen takk skal du ha, tusen takk.

Nyheten følges opp kl. 10 30, og nå med følgende innhold:
Reporter: Her er NRK Nordland med en ekstrasending

Ingen personer kom til skade ved en eksplosjon ved Aluminiumsverket Mosjøen i formiddag. Det var en kraftig eksplosjon i en av produksjonshallene, og her er vår reporter Knut Hårvik:
Direktør ved Elkem Mosjøen, Alf Tore Haug, hva vet dere nå om den eksplosjonen som har skjedd på anlegget?
Alf Tore Haug:
Vi vet, og det er det viktigste, at det ikke har skjedd personskade! Vi har imidlertid ganske store materielle skader.
Reporter:
Når ble det klart at det ikke var personskader i denne eksplosjonen?
Vi fikk definitivt melding nå kl 10:15 at det ikke er personskader, men vi fikk ubekreftede meldinger om det helt fra første stund, at det ikke var personskader, men det kunne vi ikke være sikre på, så det ?vi har sjekket området.
Reporter:
Du sier det er store materielle skader ? Øyenvitner har sagt det var røykutvikling? Er det branntilløp i fabrikken?
Alf Tore Haug:
Det har vært en eksplosjon, med påfølgende brann.
Er den under kontroll? JA!
Reporter:
Hvor store vil du anslå skadene?
Alf Tore Haug:
Det er det altfor tidlig å si noe om.
Reporter:
Hva var det som utløste eksplosjonen?
Alf Tore Haug:
Det er mye som tyder på at det kan være vann, sammenblandet med smeltet metall.
Reporter:
At det har kommet vann i en smelteovn?
Alf Tore Haug:
Ja!
Reporter:
Og da vil det eksplodere?
Alf Tore Haug:
Da er det store sjanser for at det eksploderer, ja!

Reporter:
Hvor dramatisk er det når en slik smelteovn eksploderer, full av flytende aluminium?
Alf Tore Haug:
Det er dramatisk, og det er ingen ting å legge skjul på at det er en farlig situasjon.
Reporter:
Vi sier foreløpig takk til deg, direktør ved Elkem Mosjøen, Alf Tore Haug, og vi kommer tilbake med mer om denne saken seinere.
KLAGEN :
Klagerne, Helgeland Politidisktrikt v. politimester Knut Jensen og Elkem Aluminium Mosjøen v. dir. Alf Tore Haug, reagerer på at NRK-Nordland i sin sending kl. 10.03 brakte en nyhetsmelding der det «ble gitt opplysninger som kunne oppfattes slik at tre personer var omkommet eller alvorlig skadd. Denne informasjonen ble altså gitt på et tidspunkt da store deler av byens befolkning fryktet at det hadde skjedd en alvorlig ulykke ved bedriften som har over 500 ansatte».
Klagerne viser til at eksplosjonen var kraftig og kunne høres over det meste av Mosjøen sentrum. «Politiet, brannvesen og ambulanser rykket straks ut til åstedet, og politimesteren ble litt før kl. 1000 oppringt av NRK Nordland i Bodø som ville ha informasjon om det som hadde skjedd ved aluminiumsverket. På det tidspunktet hadde ingen – verken politiet eller bedriftsledelsen ? oversikt over situasjonen på åstedet, og politiet kunne derfor ikke si noe om følgene av eksplosjonen eller årsaken til den».
«Omtrent samtidig ? eller få minutter etterpå ? ble NRK Nordland oppringt av Magne Hovland fra Mosjøen. Hovland har sin arbeidsplass i nærheten av Elkem Aluminium Mosjøen, og han gikk bort til gjerdet ved aluminiumsverket for å kunne se skadene på hall 5. Herfra ringte han på mobiltelefon til NRK Nordland for å fortelle hva som hadde skjedd».
Hovland skal ha sagt seg villig til å bli intervjuet, og ble kort tid etterpå oppringt av NRK for intervjuet i direktesendingen kl. 1003. Ifølge klagerne skapte innslaget «stor engstelse og bekymring blant lokalbefolkningen».
«I ettertid har politiet hatt flere samtaler med Magne Hovland. Han har fortalt at opplysningen om at tre personer lå inne i hallen, var noe han hadde hørt av andre tilskuere som sto utenfor bedriftens gjerde. Han har også fortalt at han ikke hadde snakket med politiets skadestedsleder før han ble intervjuet i NRK Nordland, og dette bekreftes av skadestedslederen. Hovland forklarer sin opptreden med at eksplosjonen var en meget traumatisk opplevelse som gjorde et enormt inntrykk på han. Han sier at han ikke var klar over at intervjuet ble sendt i direkte sending, og han kan ikke huske at han fikk noen instruksjon fra NRK Nordland om hvordan intervjuet skulle legges opp. Hovland trodde intervjuet ble tatt opp på bånd for å bli redigert eller brukt som grunnlag for nærmere journalistisk arbeid med saken. Han hadde derfor understreket at opplysningene ikke var bekreftet».
Videre påpeker klagerne at «på grunn av NRK Nordlands henvisning til vakta, Elkem, som også fungerer som bedriftens sentralbord, ble kommunikasjonen til og fra bedriften svært vanskelig. Dette skapte problemer for både politiets og Elkems redningsstab, samt kommunikasjonen oss i mellom» . «I den aktuelle sendingen mener vi at NRK Nordland ikke tok de forholdsregler som var nødvendige for å gi et korrekt bilde av situasjonen slik den var kl. 1003. Når politiet opplyser at man ikke har oversikten over hvorvidt noen er skadd eller omkommet, kan det ikke være presseetisk forsvarlig å be et tilfeldig øyenvitne fortelle om hendelsen på direkte sending og spørre vedkommende om noen er omkommet».
Klagerne viser til kontakt med NRK etter hendelsen, og «ettersom NRK Nordlands redaktør og de undertegnede ikke er enig om hvorvidt dekningen av denne hendelsen er i strid med god presseskikk eller ikke, ber vi Pressens Faglige Utvalg vurdere saken».
TILSVARSRUNDEN :
NRK Nordlands redaktør avviser at spørsmålet om hvorvidt dekningen er i strid med god presseskikk eller ikke, er blitt tatt opp med ham. NRK viser til at redaksjonen overfor politiet har beklaget «det ekstra bry som vår sending måtte ha skapt for politiet». Videre reagerer NRK på at intervjuobjektet skal ha blitt avhørt av politiet.
«Det viktigste ankepunktet mot innslaget er så langt jeg kan forstå at politimesteren og direktøren i Elkem mener det der ble gitt opplysninger som kunne oppfattes slik at tre personer var omkommet eller alvorlig skadd i eksplosjonen. Denne tolkningen er jeg uenig i. Det sies ikke i innslaget at noen faktisk har omkommet eller alvorlig skadet. Og det mener jeg må være det viktigste. Øyenvitnet forteller at ?det er hørt her nå at de har sett at tre stykker ligger inne i hallen, men dette er ikke bekrefta. Alt det jeg har fått nå det er ikke bekrefta?, sier han bl.a. Øyenvitne understreker altså to ganger at meldingene ikke er bekrefta».
NRK påpeker at redaksjonen gikk på lufta kl. 1030 med et intervju med Elkems direktør, der det ble fortalt at «ingen var blitt skadet eller omkommet». NRK hevder at begge innslagene må sees i sammenheng «når spørsmålet om vårt forhold til god presseskikk skal vurderes i denne saken» . Videre påpeker NRK at øyenvitnet er informasjonsmedarbeider ved et flyktningmottak, «og at han også arbeidet som journalist i en nærradio i Mosjøen. Vi mente derfor at vi hadde fått både en pålitelig og kompetent kilde». «Og situasjonen tatt i betraktning mente vi at det var forsvarlig å la han fortelle på lufta hva som han kunne se fra sin plass like ved eksplosjonsstedet».
Når det gjelder opplysningene om å ringe vakta i Elkem, mener NRK at de mange pårørende «ville ha gjort det i alle fall som følge av eksplosjonen, også uten at det hadde blitt nevnt i vår sending. Jeg mener at vi totalt sett har behandlet denne saken forsvarlig, og at vi også har utvist en kildekritikk som er rimelig i forhold til den situasjonen som forelå».
Klagerne opprettholder anklagen om at NRK Nordland ikke «utviste den forsiktighet som de presseetiske regler pålegger institusjonen ved dekning av ulykker». Klagerne påpeker også at det var øyenvitnets opplysning om at han hadde snakket med skadestedsleder som var bakgrunnen for at han ble innkalt til samtale. «For politiets vedkommende var det viktig å få visshet for om det var opplysinger fra politiet som lå til grunn for Hovlands uttalelse» .
«Distriktsredaktør Mikalsen mener det er galt å se bare den første rapporten kl. 1003 når spørsmålet om god presseskikk skal vurderes. Det er vi helt uenige i. Det vil skape helt uholdbare arbeidsforhold både for den berørte part og politiet viss en så viktig informant som NRK skal kunne overse kravene til grundig kildekritikk under dekning av alvorlige ulykker, med den begrunnelse at feil kan rettes opp i neste sending».
NRK Nordland viser til at det er et «ugjendrivelig faktum at vi aldri sa at noen faktisk var omkommet». «Når det gjelder dem som angivelig ble oppskaket av vår første sending og som fortsatte å være oppskaket fordi de ikke hørte vår ekstrasending, så er det å si at de faktiske forhold som kom fram i ekstrasendingen ble gjentatt i våre nyhetssendinger ut over hele dagen. Første gang kl. 1103 samt Dagsnytt like før».
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER :
Klagen gjelder et nyhetsinnslag i NRK Nordland (radio), der en kraftig eksplosjon i Elkems anlegg i Mosjøen ble omtalt. Klagerne, politimesteren ved Helgeland politidistrikt og direktøren ved Elkem Aluminium Mosjøen, reagerer på at det i meldingen ble gitt opplysninger som kunne oppfattes slik at tre personer var omkommet eller alvorlig skadd. Denne informasjonen ble gitt på et tidspu nkt da store deler av byens befolkning fryktet at det hadde skjedd en alvorlig ulykke ved bedriften med over 500 ansatte. Klagerne viser til at politiet på det tidspunktet ikke hadde oversikt over situasjonen på åstedet, og at dette var blitt meddelt NRK Nordland.
NRK Nordland avviser at meldingen kan forstås slik at tre personer var omkommet eller alvorlig skadd i eksplosjonen, og påpeker at det heller ikke ble sagt i sendingen. NRK viser til at det intervjuede øyenvitnet to ganger understreket at meldingen ikke var bekreftet, og at redaksjonen en halvtime senere meldte at ingen var blitt skadet eller hadde omkommet i ulykken. NRK hevder videre at kilden ble vurdert til å være både pålitelig og kompetent, og mener det var forsvarlig å la ham fortelle på lufta hva han kunne se fra sin plass like ved eksplosjonsstedet.
Pressens Faglige Utvalg har tidligere uttalt at pressen har en klar forpliktelse til å viderebringe informasjon ved større ulykker og katastrofer, men har understreket at redaksjoner i slike tilfeller må gjøre sitt ytterste for å kontrollere at de opplysninger de bringer videre, er korrekte.
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at et øyenvitne intervjues på direkten fra ulykkesstedet, like etter en kraftig eksplosjon. Vitnet opplyser at tre personer er sett liggende nede inne i ulykkeshallen, men at dette ikke er bekreftet. Det opplyses også at skadestedsleder er kontaktet, og at pårørende kan ringe bedriftens vakttelefon for informasjon om eventuelle skadede. Utvalget registrerer at disse opplysningen i ettertid viste seg ikke å stemme, og at NRK gikk ut med korrekt informasjon i sin neste sending.
Etter utvalgets mening skulle NRK kontrollert øyenvitnets ubekreftede opplysninger før de slapp ham til på lufta. Utvalget legger her vekt på at NRK på dette tidspunkt visste at politiet ikke hadde oversikt over situasjonen på åstedet. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte».
NRK Nordland har brutt god presseskikk.
Oslo, 27. mars 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Harald Berntsen, Marvin Wiseth
FOR OFFENTLIGGJØRING I NYHETSSENDING(ER) :
«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK Nordland (radio) brøt god presseskikk da redaksjonen på direkten intervjuet et øyenvitne i forbindelse med en eksplosjon i Elkems anlegg i Mosjøen. I intervjuet ble det blant annet feilaktig antydet at tre mennesker kunne være skadet eller omkommet i eksplosjonen.
PFU mener NRK skulle kontrollert øyenvitnets opplysninger før de ble brakt videre. Utvalget legger her vekt på at NRK på det aktuelle tidspunktet visste at politiet ikke hadde oversikt over situasjonen på åstedet. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte».»