Karsten S. Lomheim mot Bergensavisen

PFU-sak 198/04


SAMMENDRAG:
Bergensavisen (BA) brakte lørdag 17. juli 2004 et førstesideoppslag med følgende sitat: «For bergenserne er sex et frynsegode. Vi kan da ikke bøtelegge slikt. Politiet.» Oppslaget er illustrert med et bilde av et par som har sex på en scene og følgende tittel: » DETTE ER GRATIS I BERGEN.»

Inne i avisen er tittelen «Hærverk er billigst i Bergen, og SEX ER GRATIS.» I ingressen står det:

«Bøtene for hærverk er lavere i Bergen enn i resten av landet. Og sex på offentlig sted er helt gratis!»

Oppslaget er illustrert med ett nytt bilde av paret fra scenen, hvor også musikeren Kristopher Schau er avbildet. I bildeteksten står det:

«SEX-PARET: Kan trygt komme til Bergen. Her er sex på offentlig sted i teorien gratis.»

Innledningsvis i reportasjen står det: «- For bergenserne er sex et frynsegode. Vi kan da ikke bøtelegge for slikt, spøker politiets informasjonsleder Trygve Hillestad. Før han alvorlig legger til: -Sex på offentlig sted har sjelden vært noe problem i Bergen. Det er vel derfor vi ikke har noen praksis rundt det.»
Under undertittelen «Sex offentlig» står det følgende:

«Sex-paret fra Quart-festivalen kan trygt bli med Kristopher Schau eller andre mediekåte artister til Askøy, når øyen neste måned arrangerer musikkfestivalen Lost Weekend. I Hordaland er nemlig sex i teorien helt gratis! Selv om det for øyeblikket er liten praksis i bøtlegging av offentlig sex, er det likevel all grunn til å tro at politiet vil slå ned på det dersom noen faktisk prøver seg.»

BA presenterer også en rammesak med tittelen «Så mye koster det:». Her opplyses det hvor mye ulike forseelser koster. Sex på offentlig sted oppgis å være gratis.

Søndag 18. juli fulgte BA saken opp under tittelen «-Sex ville blitt påtalt. Oppslaget er illustrert med et bilde av Informasjonsleder Trygve Hillestad, og i billedteksten går det fram at det ikke er staset for sex på offentlig sted, fordi det ikke har vært noe problem.

I ingressen står det:

-Slik opptreden har aldri vært et problem i Bergen, men hadde noe slikt skjedd på offentlig sted så ville det helt klart blitt påtalt og bøtelagt.»

I børdteksten står det blant annet følgende: «Trygve Hillstad reagerer sterkt på måten hans spøkefulle utsagn ble brukt på forsiden av gårsdagens BA. ? Journalisten siterte meg korrekt. Men på forsiden har desken brukt utsagnet på en slik måte at det ser ut som spøken min er politiets offisielle mening.»

KLAGEN:
Klageren, en vanlig leser med samtykke fra politiets informasjonsleder, reagerer først og fremst på førstesideoppslaget. Etter klagerens mening er det løgn at det er gratis å ha sex på offentlig sted. «For bergenserne er ikke (offentlig) sex et frynsegode og politiet bøtelegger offentlig sex. Politiet, i dette tilfellet Trygve Hillestad, har heller ikke ytret dette på en slik måte BA her fremstiller det. Ifølge Hillestad selv uttalte han dette spøkefullt før selve intervjuet begynte og det fremgikk tydelig at det var det han gjorde?Dernest klager jeg fordi det tydelig fremgår at avisen bevisst benytter en løgn for å forsøke å lage en forside som selger. Skulle de vært ærlige i forhold til saken, hadde de ikke hatt noen sak.»

Klageren reagerer også på innsidereportasjen. «Det gies her inntrykk av at BA har foretatt en seriøs undersøkelse av kostnadene på diverse bøter ved Hordaland politidistrikt. Samtidig opplyser BA ikke noe om at undersøkelsen bare hovedsakelig er basert på seriøse fakta, mens resten av den utelukkende er basert på fleip.»

Videre klages det over at avisen, i sin rettelse dagen etter, ikke beklaget oppslaget eller innrømmet feil.

TILSVARSRUNDEN:
BA anfører at det ikke er «tvil om at informasjonsleder Trygve Hillestad sa dette til BAs journalist. En del av uttalelsen er sitert ordrett på førstesiden. Tittelen på side 9 er en rimelig
tolkning av Hillestads uttalelse. Trygve Hillestad tok kontakt med meg neste dag, og ba om at hans uttalelse ble presisert. Det ble gjort i neste dags avis med tittelen: ?Sex ville blitt påtalt?. Artikkelen var hovedoppslag på siden.»

Klageren viser til at «Hillestad på sin side ønsket ikke bare at hans uttalelser ble presisert dagen etterpå, men framla også konkret forespørsel om beklagelse fra avisens side. Svaret han fikk var at de ikke kunne love noe.»

BA har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et førstesideoppslag og en innsideartikkel i Bergensavisen (BA) hvor en informasjonsleder i politiet uttaler at offentlig sex er gratis i Bergen. Oppslaget er illustrert med et bilde av et par som har sex på scenen under Quart-festivalen. Klageren, en vanlig leser med samtykke fra informasjonslederen, mener BA har misbrukt politiets uttalelse, og viser til at ytringen var spøkefullt ment og falt før intervjuet begynte. Videre reagerer klageren på at avisen gir et inntrykk av å ha laget en seriøs artikkel om bøter for ulike forseelser, samtidig som avisen vet at utsagnet om gratis sex, var en fleip. Etter klagerens syn skulle avisen beklaget oppslaget.

BA viser til at uttalelsen er ordrett sitert på førstesiden, og at reportasjetittelen er en rimelig tolkning av informasjonslederens uttalelse. Avisen påpeker at hans uttalelse ble presisert neste dag, etter informasjonslederens ønske.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om å legge vekt å saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, og punkt 3.7, hvor det blant annet heter: «Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser.»

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at BA var klar over at bemerkningen om gratis sex på offentlig sted var en spøkefull bemerkning. Selv om sitatet er presist gjengitt, framstår det i sammenhengen som politiets offisielle mening og ikke som en humørfylt uttalelse. Sett i lys av at utsagnet både benyttes på førstesiden og i innsidereportasjens tittel som et faktum, mener utvalget at bruken er i strid med ovennevnte punkter i Vær Varsom-plakaten. Utvalget merker seg at BA har korrigert feilen på en tydelig måte dagen etter, men kan ikke se at det opphever det opprinnelige overtrampet.

Bergensavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. desember 2004
Odd Isungset,
John Olav Egeland, Annette Groth,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller