Carpoint Norge AS mot Adresseavisen

PFU-sak 195/04


SAMMENDRAG:
Onsdag 8. september 2004 brakte Adresseavisen i papir- og nettutgave en reportasje med hovedtittelen » Slik ser katta i sekken ut » og ingressen: » I februar kjøpte Vidar Sagmyr bilen for en halv gang mer en forrige privateier fikk. Deretter har Carpoint AS lovet reparasjoner ? i mai, juni, juli, august og september. »

Brødteksten i hovedsaken var slik:

«Mitsubishi Galant er en utmerket bil. Men bruktbiler kan være så forskjellige, og akkurat denne bilen av 1998-årgang var lurvete da forrige eier solgte den til et firma på Østlandet i fjor.

– Ja, Møller Romerike AS på Skedsmo mente at både det ene og det andre var galt på bilen, så jeg fikk bare 118 000 kroner for den, sier Tom Arild Johansen til Adresseavisen.

Akkurat denne bilen var det Carpoint AS i Trondheim fikk tak i, da Vidar Sagmyr meldte sin interesse for en Mitsubishi Galant. Da var prisen økt med 46 prosent til 171 755 kroner, men bilen var åpenbart like lurvete. Sagmyr oppdaget at han hadde kjøpt katta i sekken.
Motor for olje
– Det første som skjedde, var at jeg oppdaget at det ikke var antydning til olje på peilepinnen. Motoren var rett og slett tom for olje. Carpoints verksted bare fylte på noen liter, og sa at dette ikke spilte noen som helst rolle. Deretter ble det knirking fra forstillingen. Verkstedet skifter ut en opphengskule, den andre ble fylt opp med grease. Men det store sjokket kom da jeg fikk NAF til å teste bilen før garantitiden gikk ut, forteller Sagmyr til Adresseavisen.

Rattet sto feil, bremserør var ikke festet, tåkebaklys var fylt med vann, luftfilteret skittent, to dekk var feilmontert, opphengskule foran var utslitt, støtfanger foran hang så vidt fast, det var skader i vognbunnen, parkeringsbremsen var ujevn, rust i understellet, rust i lakken, dårlig rustbeskyttelse. 20 000 kroner ville det koste å fikse bilen.
Neste uke?
«Tar kontakt med deg i neste uke for å avtale time slik at vi vil reparere bilen og for å holde vår gode service og rykte!»

Det skrev Carpoint-sjef Jan Petter Kamark til Sagmyr i mai. Tilsvarende melding fra firmaet fikk Sagmyr også i juni, juli, august og september. Men ikke en skrue ble rørt av Carpoint folk.

I mai fikk Sagmyr varsel om avskilting fordi årsavgiften ikke var betalt, til tross for at kontrakten viser at Sagmyr betalte årsavgiften da han kjøpte bilen. Han betalte de 2755 kronene en gang for å slippe problemer.

Etter sommerferien har Sagmyr hørt mer og mer banking fra ventilløfterne, noe han mener kan være resultat av at bilen tidligere ble kjørt med for lite olje.
Lei av handelen
– Jeg er lei av denne bilhandelen, og trodde faktisk at jeg burde være rimelig sikker på at bilen var i orden når prisen var på dette nivået. Med det er nesten verre at Carpoint aldri får ut fingeren, og fikser bilen slik de har lovet gang etter gang, sier Sagmyr.

Avisen hadde en undersak med tittelen » Legger seg flat «. Ingressen var: » Carpoint legger seg fullstendig flat. ? Det skulle aldri gått så lang tid før Sagmyrs bil ble fikset av oss, sier daglig leder Jan Petter Kamark. »

Brødteksten her var:

» Etter at Adresseavisen tok kontakt med Kamark fredag, var Sagmyrs Mitsubishi på plass i Carpoints verksted mandag. Teknisk sjef Ole Johnny Solem lover at bilen ikke slipper ut av verkstedet før den er i tipp topp stand.

Og daglig leder Jan Petter Kamark tar sterk selvkritikk:
– Vi må innrømme at vi har hatt for mye å gjøre. Vi prøver å gå nye veier. Det har vi hatt suksess med, slik at arbeidsmengden økte mer enn kapasiteten. Dessverre gikk det ut over Sagmyr, noe jeg beklager.

– Sagmyr måtte betale årsavgiften en gang til etter trussel om avskilting?
– Ja, det må jeg også bare beklage. Feilen er vår, og han skal få pengene tilbake.
Overpriser alt
Prisen økte en halv gang siden forrige eier byttet inn bilen?

– Det skjedde ikke hos oss. Vi kjøpte bilen fra Mitsubishi Romerike. Vi overpriser aldri biler som vi selger. Akkurat denne bilen sto i 174 000 kroner ifølge Bruktbilboken, vi solgte den for 171 000.

– Men med feil for 20 000 kroner, ifølge NAF? Her overlater Kamark svaret til teknisk sjef Solem:
– Jeg har ikke sett noen NAF-test av bilen. Opphengskulene var ikke utslitte, men tørre. Det gir ulyd og økt slitasje. Jeg fant det derfor riktig å sprøyte inn grease med spesialutstyr. I ettertid forstår jeg at Mitsubishi har sendt ut informasjon om at disse kulene lett blir tørre. Uansett skal Sagmyrs bil repareres slik at han blir fornøyd med den, sier Solem, som i likhet med Kamark beklager at det har gått lang tid.
Sintef deltar
Carpoint driver en form for meglervirksomhet for sine kunder, ved at pristilbud innhentes fra syv forskjellige bilverksteder. Utstrakt bruk av informasjonsteknologi er en del av konseptet. Derfor har Sintef en eierandel i Carpoint, og deltar aktivt i prosjektet. Nå lover Kamark at det kommer rutiner som skal hindre flere Sagmyrsaker.»

Onsdag 15. september 2004 sto et leserbrev signert av Jan Petter Kamark, Carpoint Norge AS på trykk i avisen. Tittelen var » Carpoint tilbakeviser kritikk «, og det lød slik:

«Adresseavisen skrev onsdag 8.9.2004 en artikkel om en kunde som var blitt «lurt» ved kjøp av bruktbil gjennom Carpoint Norge AS. Artikkelen inneholdt en rekke direkte feil og mangler som har satt Carpoint i et negativt og uriktig lys.

Etter at Carpoint kjøpte bilen av Møller Romerike, ble det utført påkostninger i form av tilstandsrapport, reparasjoner i henhold til tilstandsrapporter, ny bilstereo, omregistreringsavgifter, årsavgift, EU-kontroll og klargjøring.

Det ble i artikkelen referert til tidligere eier som fortalte at Møller Romerike mente at «både det ene og det andre var galt med bilen». Ifølge tilstandsrapport fra Møller Romerike stemmer ikke dette, bilen var i god stand! Dette ble igjen bekreftet av ny tilstandsrapport utført av Rishaug Dekk AS i Trondheim, samt EU-kontroll før overlevering av bilen. Bilen er altså testet tre forskjellige steder før kunden overtok bilen av Carpoint, og de få feilene som ble funnet ble rettet opp før kunden overtok bilen.

Det står i Adresseavisens artikkel at «Motoren var rett og slett tom for olje.» De fleste med en viss kunnskap om motorer, vet at motorhavari ville vært resultatet etter kort tid dersom dette hadde vært tilfelle. Carpoint fikk verkstedet til å etterfylle olje, og i tillegg ble det utført skift av olje og oljefilter bare noen uker senere. Motoren har ikke oljeforbruk ut over det vanlige.

Etter NAF-testen, utført av kunde, blir det listet opp flere mangler. Det er da verdt å merke seg at fra bilen ble levert til kunde fra Carpoint og til den ble satt inn til NAF, hadde den kjørt over 4000 km i løpet av ca. to måneder. Vi vil derfor kommentere en del punkter i dette avsnittet. På NAF-testen ble det anmerket at bremserør ikke var festet, støtfanger hang så vidt fast, det var skader i vognbunn, parkeringsbrems var ujevn og det var rust i understellet, for å nevne det viktigste. Ikke noe av dette var tilfelle da bilen ble levert fra Carpoint til kunde, jfr. tester fra Møller Romerike., Rishaug og EU-kontroll. NAF anmerket dessuten at dekkene var feilmontert. Carpoint kan heller ikke lastes for dette, da bilen ble levert til kunden med vinterdekk i februar, og hadde sommerdekk på NAF-testen som ble utført i mai. Carpoint var ikke involvert i dekkbyttet!

Carpoints kunde ble også konfrontert med trussel om avskilting på grunn av manglende innbetaling av årsavgift. Det ble ved kontraktinngåelse avtalt med kunde at kopi av betalt årsavgift skulle sendes til Carpoint for refusjon av kostnaden. Dette fordi bilen ble solgt før årsavgift for 2004 ble sendt ut, hvor årsavgift da sendes registrert eier av bilen.

I artikkelen gjøres det et poeng ut av at bilen ble satt på verksted etter at Adresseavisen tok kontakt med Carpoint. Verkstedbesøket var allerede avtalt før Adresseavisen ble involvert i saken.

Bilen ble reparert i henhold til testrapporter, men skulle inn for å kontrollere ulyd i forstilling. Det viser seg at slitasjen på opphengskulene er en fabrikasjonsfeil som dekkes av Mitsubishi som en garantisak. Denne designfeil har resultert i flere andre følgeskader som Carpoint ikke kan lates for, men som likevel vil bli rettet opp uten kostnader for kunden. Carpoints margin i saken er på mindre enn 10 % – og Carpoint bærer i tillegg risiko gjennom garanti på motor og drivverk. »

Onsdag 29. september 2004 trykket avisen et nytt leserinnlegg signert den nye eieren av bilen, Vidar Sagmyr, og tittelen var » Om kjøpet av katta i sekken «. Innled lød slik:

» Jeg viser til artikkelen i Adresseavisen 8. september om mitt bilkjøp hos Carpoint, og Carpoints innlegg i Adresseavisen 15. september.

Carpoint påstår at det forelå en avtale med meg om at jeg skulle få refundert betalt årsavgift. Dette stemmer ikke. Ifølge kontrakten skulle årsavgiften være betalt ved bilens levering. Men jeg fikk sendt purring på årsavgiften. Tross flere email og telefoniske henvendelser, kom det ikke noen refusjon før etter et halv år.

Tidligere eier blir også omtalt i Carpoints innlegg. Ifølge han hadde bilen gått over 90 000 km da han leverte den inn på Møller Romerike. Dette ser ut til å stemme med serviceheftet. Men da jeg fikk bilen, hadde den ifølge kontrakten gått 110 100 km. På NAF testen jeg tok i slutten av april, var bilen gått 112 942 km. Det vil si at jeg hadde kjørt 2842 km siden levering, ikke 4000 km slik som Carpoint påstår.

Carpoint omtaler en test fra Møller Romerike. Denne har jeg ikke fått se og kan derfor heller ikke uttale meg om denne.

Det virker merkelig at ved kontraktinngåelse 5. februar, er bilens kilometerstand notert til 110 000, men ved EU testen før bilens levering 27.2.04, er kilometerstanden 108 664.

Angående min motorkunnskap stiller jeg følgende spørsmål: Er det OK at en bil klargjort for levering har så lite olje at det overhode ikke er antydning til olje på peilestaven? Jeg registrerer at Carpoint mener det.

Når det gjelder løse bremserør og støtfanger, så viste det seg at festeanordningene var borte. Festeklemmen for bremserørene ble funnet igjen i deformert tilstand klemt inn til den bakerste klemmen. Sannsynligvis har det skjedd da skadene i rammevangene ble påført bilen. Her er det også rustangrep, som i bakre del av vognbunnen, som ikke var skadet.

Ifølge Carpoint var ikke noe av dette tilfelle da jeg overtok bilen. Jeg beskyldes altså for selv å ha påført bilen disse skadene!

Fra levering av bilen til skadene ble påvist ved NAF-test, ble bilen kjørt 2800 km. Hvordan forklarer Carpoint gammel rust i skadene etter så kort tid?

Etter at bilen ble innlevert nå nylig, er den reparert til en akseptabel tilstand. Jeg har også fått skiftet ett styreledd og fått seks nye dekk som plaster på såret. »

Avisen hang på «en redaksjonell hale» etter innlegget, der det ble påpekt at » Adresseavisen anser herved denne debatten for avsluttet. »

KLAGEN:
Klageren , Carpoint Norge AS, mener både den omtalte reportasjen og den nye eierens leserinnlegg inneholder en rekke » feil og mangler » og er » amatørmessig journalistikk «.

Det understrekes innledningsvis at avisens dekning av saken » gir inntrykk av et useriøst selskap som «lurer» kundene sine. »

Vedrørende den innklagede reportasjen, viser klageren til at oppslaget » inneholder stort sett bare feil og mangler. Disse kan alle dokumenteres punkt for punkt i form av skriftlig underlag. Adresseavisen har ikke tilstrekkelig sjekket hvorvidt kundens påstander er korrekte «, skriver klageren.

Det trekkes videre frem at siste del av reportasjen » er vinklet på en feilaktig måte, slik at det gir inntrykk av at Carpoint tar selvkritikk på alle punkter. » Klageren skriver at selskapet » tok selvkritikk for kun ett punkt og det gjelder sen oppfølgning av kunden sin forespørsel «, og at oppslaget derfor gir et inntrykk av » at Carpoint legger seg flat for all kritikk, noe som er fullstendig galt! »

Klageren påpeker også at avisen » tok heller ikke vekk reportasjen fra nettutgaven da vi gikk gjennom alle feilene i artikkelen. «Tilbudet» var da at vi fikk komme med et motinnlegg. Effekten av at reportasjen ligger permanent på nettavisen er katastrofalt for Carpoint og effekten av et motinnlegg er begrenset i forhold til den skade oppslaget har medført. »

Når det gjelder den nye eierens leserinnlegg, skriver klageren at også dette » inneholder igjen flere feil og mangler som ikke er sjekket av Adresseavisen. Sagmyr viser bl.a. til forhold som er direkte løgn og som vi kan dokumentere skriftlig. » I tillegg påpekes det at det blir feilaktig at » debatten blir slik at «den fornærmede» får både første ord og siste ord » i saken.

TILSVARSRUNDEN:
Adresseavisen avviser klagen, og viser til at avisen » har i denne saken vært nøye med å innhente både uavhengig informasjon, kunden og firmaets synspunkter, og har i tillegg gitt Carpoint spalteplass til deres synspunkter om saken. »

Avisen mener også » Carpoint har fått kommentere alle sider av denne saken «, og » konstaterer at Carpoints daglige leder i artikkelen beklaget at han ikke hadde fulgt opp kunden og ikke betalt årsavgiften. » Den legger til at » vi har gitt Carpoint alle muligheter til å legge frem sitt syn i denne saken, og lot firmaet gå så langt at kunden følte seg rammet av omtalen. »

Avisen understreker at » vi støttet oss i gjennomgangen til NAF-testen av bilen «, og hevder at oppslaget » kom opp fordi Carpoint ikke rettet opp feilene som kunden påviste gjennom NAF-testen . [?] Adresseavisen mener «katta i sekken» er et dekkende uttrykk når det etter to måneder blir funnet feil for 20.000 kroner på en bil til 170.000 kroner. »

» Adresseavisen har gjennom dokumentasjon vi har i denne saken, ikke funnet grunn til å gå tilbake på det vi har skrevet «, presiserer avisen. Avisen skriver i denne sammenheng også at » [v]i fant ingen grunn til å ta bort noe fra nettutgaven under påtrykk fra Carpoint ? fordi vi hadde grundig dokumentasjon av det vi hadde skrevet. »

Den innrømmer imidlertid at reportasjens ingress er litt misvisende. » Ettersom Carpoint tok inn bilen i begynnelsen av september, skulle det stått mai, juni, juli og august. »

Vedrørende avisens «redaksjonelle hale» etter den nye eierens leserinnlegg, skriver avisen at dette ble gjort fordi » vi registerte at Sagmyr og Carpoint var kommet til enighet, og fant derfor ikke noen grunn til å fortsette debatten. »

Klageren er skuffet over Adresseavisens tilsvar, og skriver innledningsvis at » [f]or en utenforstående kan klagesaken kanskje virke som en bagatellmessig kverulering, hvor påstand står mot påstand og hvor begge parter har rett og tar litt feil. Hadde det vært så enkelt, hadde Carpoint aldri brukt tid og krefter på en slik klagesak. Spesielt ikke mot en stor, lokal mediebedrift med drevne journalister som er vant til å formulere seg skriftlig. Vi innrømmer feil når dette er tilfelle og lever i praksis etter mottoet at «kunden har alltid rett». Dette høres kanskje ut som en floskel, men det er slik vi driver til daglig. Det betyr selvsagt ikke at man er feilfri, men det vi prøver er aldri å lure kundene våre med verken «katter i sekker» eller andre forhold. »

Det understrekes videre at «[f]or Carpoint er denne saken derfor en alvorlig og viktig sak som vi også mener er av prinsipiell betydning for andre tilsvarende saker. Hvor mye faktafeil kan man tåle i en reportasje før dette får konsekvenser for de som driver det? Er det akseptabelt å «bare skrive det kunden sa»? Er det akseptabelt å la en omtalt part kun få kommentere på deler av beskyldningene? Er det akseptabelt å publisere en reportasje på en slik måte at leseren ikke greier å skille mellom forhold hvor Carpoint beskyldes, og hvor det skyldes tredjeparts forhold som ikke har noe med Carpoint å gjøre (Møller Ringerike, Mitsubishi, kunden selv). »

Vedrørende anførselen om manglende samtidig imøtegåelse og påstand om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, skriver klageren at det ikke er tilfelle at Carpoint har fått anledning til å kommentere alle de beskyldningene den nye eieren fremsatte i oppslaget. Det presiseres at teknisk leder fikk ett teknisk spørsmål, og » [d]a Adresseavisens journalist tok kontakt med Kamark, ble han bedt om å kommentere to forhold: Spørsmålet vedrørende årsavgiften og NAFs påstander om at det ville koste 20.000 NOK å få bilen i tilfredsstillende stand. I artikkelen som ble trykket i Adresseavisen kommer imidlertid kunden med en rekke påstander som rammer Carpoint hardt. Påstander som kunne vært tilbakevist dersom Kamark hadde fått dem forelagt før de sto på trykk. Dette fikk han ikke mulighet til. »

Det legges i denne sammenheng til at » [v]i mener det blir for enkelt å tilby muligheten for et tilsvar som kompensasjon og slippe å stå til ansvar for dårlig utført håndverk, spesielt når man går så hardt ut mot et firma med de konsekvenser dette får. Vi fremholder altså vår klage om at vi IKKE i tilstrekkelig grad har fått kommentere de faktiske forhold i forkant og at reportasjen inneholder en rekke feil og mangler som burde vært undersøkt i forkant. »

Klageren legger ved en rekke kopier av dokumenter i tilknytningen til bilsalget, og mener dette » så å si på alle punkter kan dokumentere at påstandene mot Carpoint, om ikke er grunnløse, så i alle fall høyst diskutable. [?] Carpoint tar selvkritikk på ett punkt i denne saken: oppfølgning av kunden burde vært bedre. Dette er det eneste forhold vi mener at selskapet kunne gjort annerledes «, presiserer klageren. Det innrømmes dog at «[d]et var rutineglipp at bilen hadde for lite olje og da det ble påpekt ble bilen tatt inn til verksted hvor det ble byttet olje og filter. Bilen bruker ikke olje utover normalt og motoren er i god stand. »

Når det gjelder avisens tittelbruk og påstand om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, om dekning for overskrifter, skriver klageren at » [s]lik tittelen fremstår, kommer det ikke fram at dette er en påstand fra en bilkjøper, men det framstår som et ubestridt faktum. »
Sak nr. 195/04

«» Katta i sekken» mener vi IKKE er et dekkende uttrykk «, fortsetter klageren. » Kostnadene på 20.000 NOK skyldes primært designfeil som Mitsubuishi tok ansvar for og dekket kostnadene for. Kostnader knyttet til følgeskader er også dekket av Carpoint (selv om vi ikke har ansvar for dette.) Andre feil er forhold som er dukket opp i etterkant etter at kunden har benyttet bilen. Bilen er testet av to uavhengige verksteder og feilene som ble avdekket ble rettet opp. Bilen har også gjennomgått en EU test. Mer enn dette kunne ikke Carpoint gjort for kunden «, understreker klageren.

Klageren mener videre at deres leserinnlegg » ble redigert kraftig ut i fra at Adresseavisen ønsket at vi holdt oss kun til den aktuelle saken (relevant etter Adresseavisens sin definisjon). Det ble fjernet avsnitt som vi mente var relevante, bl.a. Carpoint sitt samarbeid med Sintef. »

Adresseavisen påpeker i den avsluttende tilsvarsrunden at » Carpoint som bilforhandler etter kjøpsloven er ansvarlig for produktene som selges. Selgeren kan ikke skyve kundens problemer over på andre forhandlere eller bilfabrikken, slik han forsøker å gjøre i sitt tilsvar. »

Videre skriver avisen at «[v]i ser av Carpoints tilsvar at firmaet fortsatt hevder at det ikke har fått anledning til å imøtegå kritikken i saken. Det er vi ikke enig i. » Det vises til at journalisten » gjennomgikk mandag 6. september 2004 på telefon hele listen av feil og mangler med disponent og teknisk sjef, og det ble gitt anledning til å kommentere alle punktene. De hadde siden 3. september hatt anledning til å sette seg inn i saken. De ba ikke om å få artikkelen til gjennomsyn. »

Vedrørende klagerens anførsel om at avisen har redigert vekk noe som angår Carpoints syn på bilhandelen, avviser avisen dette. » Carpoint har fått god tid til å kommentere saken på alle punkter, og sto fritt til å ta opp alle sider av saken i sitt innlegg. Adresseavisen redigerte ikke bort noe som angikk denne bilhandelen «, understreker avisen.
Vedrørende de påståtte feilene i oppslaget, nevner avisen her blant annet at » [d]et er en alvorlig rutineglipp å levere en bil som er nesten tom for olje. Det må være en årsak til at bilen manglet olje? Vi synes firmaet forsøker å bagatellisere dette forholdet.» Videre skriver avisen at «[å]rsavgiften er spesifisert i kontrakten. Det er ikke noe mer å sjekke. Carpoint har forpliktet seg til å betale avgiften for 2004 ? og har ikke gjort det. »

Når det gjelder NAF-testen, presiserer avisen at » Carpoint har hatt et møte med NAF. NAF sier de fastholdt sin rapport om bilen og pekte på at EU-kontrollene ikke tar høyde for de understellsskadene som bilen hadde. Det er ikke skrevet noe referat fra møtet. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Adresseavisens papir- og nettutgave om et bruktbilkjøp. Klageren, bruktbilselskapet som solgte den omtalte bilen, mener oppslaget inneholder en rekke feil og mangler, og gir et feilaktig inntrykk av at det er et useriøst selskap. Det hevdes at avisen ikke i tilstrekkelig grad har sjekket hvorvidt bilkundens påstander er korrekte, og at selskapet ikke fikk anledning til å kommentere alle beskyldningene den nye eieren fremsatte. Klageren anfører at selskapets omredigerte leserinnlegg tre uker etter oppslaget ikke kan veie opp mangelen på samtidig imøtegåelse. Avslutningsvis mener klageren at det ikke er dekning for oppslagets hovedtittel, «Slik ser katta i sekken ut», idet dette ikke fremstår som en påstand fra bilkjøperen, men som et ubestridt faktum.

Adresseavisen avviser klagen, og trekker fram at avisen i denne saken har innhentet både uavhengig informasjon, kundens og firmaets synspunkter, og i tillegg gitt selskapet spalteplass med et leserinnlegg. Avisen mener klageren har fått kommentere alle sider av saken, og mener redaksjonen ikke har redigert bort noe i klagerens leserinnlegg som angikk den omtalte bilhandelen. Det understrekes at oppslaget ble til fordi selskapet ikke rettet opp feilen som kunden påviste gjennom en NAF-test. Adresseavisen mener «katta i sekken» er et dekkende uttrykk når det etter to måneder blir funnet feil for 20.000 kroner på en bil til 170.000 kroner.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at partene er uenige om hva som er fakta i saken, men finner likevel at avisen på en akseptabel måte har synliggjort sitt kildegrunnlag.

Utvalget viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter (?) ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.» Utvalget registrerer at avisen ikke har benyttet sitatstrek i tittelen, men mener likevel at overskriften ikke gir et misvisende bilde av saken.

Utvalget vil på generelt grunnlag videre vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, som understreker at når det fremsettes sterke beskyldninger, skal de som utsettes for dette, så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse. I det påklagede tilfellet registrerer utvalget at påstand står mot påstand når det gjelder de reelle muligheter klageren ble gitt til å kunne komme samtidig til orde. Selv om klageren ikke skulle ha blitt forelagt alle påståtte kritikkverdige forhold, finner utvalget at selskapet har fått imøtegå de mest sentrale anklagepunktene. Utvalget vektlegger her også at klageren har fått imøtegå beskyldningene med et tilfredsstillende motinnlegg.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Adresseavisen ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. desember 2004
Odd Isungset,
John Olav Egeland, Annette Groth,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller