Advokat Odd A. Drevland pva. klient mot Bergensavisen

PFU-sak 193/05


SAMMENDRAG:
Bergensavisen (BA) brakte tirsdag 23. august 2005 en rettsreportasje med hovedtittelen « TABBE-smuglerne » . Ingressen var:

« Flere tabber og heftig mobilbruk førte til at Truls Guttormsens siste forbrytelse gikk i vasken. »

Oppslaget dreier seg om en rettssak i Bergen tingrett, der tre personer er tiltalt for narkotikasmugling. De tre er ikke navngitt. Det fremgår av reportasjen at ingen av disse innrømmer å ha hatt noe med narkotikaen å gjøre, men legger hovedskylden på avdøde Truls Guttormsen.

Oppslaget var illustrert med et bilde av avdøde, med en politibetjent i bakgrunnen. Bildeteksten var: « ORGANISERTE: Fra sitt skjulested i Nederland organiserte Truls Guttormsen smugling av ett kilo amfetamin og 900 ecstacytabletter til Norge. Tre uker etter at han ble tatt tok han sitt eget liv. » Det er merket at dette er et arkivfoto.

KLAGEN:
Klageren , advokat Odd A. Drevland pva. Truls Guttormsens foreldre, mener Bergensavisens bildebruk strider mot god presseskikk, og særlig mot publiseringsreglene i Vær Varsom-plakatens kapittel 4.

Advokaten redegjør innledningsvis for faktum i saken, og skriver at Truls Guttormsen, « etter hans egen oppfatning og også etter mitt skjønn » , ble « dømt feilaktig for drapet på Elvik, det såkalte Lindås-drapet.

I denne sammenheng ble navnet hans kjent og også bilder av ham var flittig brukt i pressen, ikke minst i Bergensavisen.

Da han døde, hadde han vært på rømmen og blitt pågrepet i Nederland. Han ble fremstilt for fengsling med bakgrunn i telefonavlytting i forbindelse med etterforskning av en større narkotikasak, man fant at Guttormsen var involvert i dette. Han ble derfor varetektsfengslet. Det var i denne forbindelse han ble overført til Oslo fengsel der han ble funnet død på cellen den 21. februar. »

Det er denne narkotikasaken BA omtaler, men klageren antar at illustrasjonsbildet er tatt da drapssaken ble ført for Gulating lagmannsrett.

Advokaten mener bildet er « sterkt prangende » , og viser til at « det er klart at for familien er dette meget sterkt ». Klageren trekker frem at dette er en sak der Guttormsens « navn ble nevnt og der han nok var en aktør, men gjort til en større aktør, og der det var han det ble fokusert på til tross for at han ikke selv kunne være tilstede i saken og forsvare seg. »

TILSVARSRUNDEN:
Bergensavisen avvisen klagen, men « forstår at saken er tung å bære for Truls Guttormsens familie, og at det også er tungt å bli minnet om den i mediene. »

Avisen skriver imidlertid at den « vil forsvare den vurdering som lå til grunn for at vi i den forbindelse brukte et arkivfoto av Truls Guttormsen. »

Det trekkes videre frem at « trolig er Guttormsen nå ikke lenger sentral i noen kommende rettssaker eller nyhetssaker, og vil følgelig heller neppe dukke opp igjen, verken i BA eller i andre medier. »

Partene har ikke hatt noe mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en rettsreportasje i Bergensavisen (BA), der tre personer var tiltalt for narkotikasmugling. I oppslaget ble det benyttet et arkivbilde av avdøde Truls Guttormsen, som de tre tiltalte i saken la hovedskylden på. Klageren, advokaten til Guttormsens foreldre, mener BAs bildebruk strider mot god presseskikk. Klageren anfører at bildet er for prangende, og at dette ble meget sterkt for familien, som seks måneder tidligere hadde opplevd at Guttormsen tok sitt eget liv på bakgrunn av at han mente seg feilaktig dømt for Lindåsdrapet.

BA forstår at saken er tung å bære for Guttormsens familie, men avviser klagen, og forsvarer den vurdering som lå til grunn for bildebruken.

Pressens Faglige Utvalg mener BA var i sin fulle rett til å omtale rettssaken, men vil på generelt grunnlag henvise til tidligere uttalelser, der det understrekes at også døde mennesker har et personvern.

Selv om det ikke er utvalgets mening å detaljregulere redaksjonenes bildevalg, vil utvalget minne om at presentasjonsformen er et redaksjonelt virkemiddel som kan forsterke belastningen for direkte berørte. I det påklagede tilfellet finner utvalget at BA burde ha skjønt at bildebruken kunne virke unødig belastende på avdødes familie. Utvalget mener avisen med fordel kunne ha dempet bildeeksponeringen, fordi den får oppslaget til å fremstå som om det er avdøde som er hovedpersonen i rettssaken, og ikke de tiltalte. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det manes til saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Bergensavisen har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 22. november 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Camilla Serck-Hanssen