NN mot Sol.no

PFU-sak 190/09


SAMMENDRAG:

Nettstedet sol.no hadde mandag 27.juli 2009 et innlegg med slikt innhold:

«JEG HAR BARE EN TING OG SI—-USERIØST
Av Lettere irritert den 27/07/2009 – 18:57
[NN] tar absolutt ikke bra bilder og hvis du vil ha beskjed om at om du suger han så er det new york neste, så er [NN] absolutt den rette mannen og gå til. Han kaller seg en av norges mest kjente modellbyrå bla bla, men for å være ærlig er dette bare tom snakk, har ikke sett modellene hans noe plass heller for den sak skyld. han oppfører seg utrolig uproffesjonelt og utnytter virkelig unge jenters drøm og bli modeller til sin egen nytelse. det er både kvalmt og ufordragelig spør du meg..
han er en skikkelig dårlig fotograf, har absolutt ikke sett ett eneste bilde tatt av han som er bra i det hele tatt. alle jentene ser trashy og fotografens jobb er ikke profesjonelt utført.. og dessuten et profesjonelt modellbyrå tar ikke betalt av modellene sine, det sier seg selv.. og jeg har snakket med fler jenter som har vært med der og de har ikke fått pengene sine av han og fått mange seksuelle fornærmelser osv. nei fysj denne mannen lyser det useriøsitet av- hold dere unna jenter og følg magefølelsen deres…»

KLAGEN:

Klager er den omtalte fotografen. Han skriver:
 
«Vil med dette klage på sol.no som gjentatte ganger lar personangrep og usanne rykter bli spredd på nettet som er injurierende og har ikke rot i virkeligheten!! Debatten på sol.no som det dreier seg om er http://debatt.sol.no/content/model-factory som omhandler erfaringer med meg som fotograf og eier av Modellbyrået «Model Factory». Dette er grove æreskrenkelser som jeg krever fjernet umidellbart uten å vinne gehør for dette hos sol.no!
 
Det finnes NULL rettssikkerhet ved at SOL.no slipper igjennom alle kommentarer usensurert og det er fritt frem for hvem som helst å slenge ut rykter/falske anklager mot firmaer/enkeltpersoner av gudene vet hvilket motiv!» Klageren opplyser at han spesielt reagerer på innlegget som er gjengitt over og anfører at han er «seriøs i hva jeg driver med og dette har skapt meg mange «fiender» rundt om, ettersom jeg verner om mine modeller og ivaretar deres interesser i en ellers så luguber bransje og derfor er det både ødeleggende og skadelig at folk får lov til å poste ting under anonymitet. At anonyme får lov å poste ting på nettet i det hele tatt synes jeg er en trussel mot rettssikkerheten her i landet».

TILSVARSRUNDEN:

Sol.no viser i sitt tilsvar til at diskusjonstråden det dreier seg om, handler om at en modellfotograf tar seg betalt for ”testshoots” og at man ikke har noen betenkeligheter med at nettstedets brukere diskuterer dette. Videre anføres det at innlegg som bryter med nettstedets retningslinjer blir fjernet. (Retningslinjene slik de framkommer på sol.nos sider er vedlagt.)

Redaksjonen opplyser at det påklagede innlegget ble lagt inn 27. juli kl 18.57. Den ble innklaget 13. august kl 21.21 via nettstedets egne «klag på dette innlegget»-lenke og fjernet påfølgende dag kl 09.57. «Sådan fjernet vi den aktuelle kommentaren i debattråden så snart vi ble gjort oppmerksom på denne, og bestrider da selvfølgelig påstanden fra [NN] om at han ikke får gehør fra sol.no om å fjerne den aktuelle kommentaren.»

Det anføres at sol.no, i likhet med en rekke andre medier, ikke bedriver forhåndsgodkjenning for nye innlegg og at man derfor praktiserer det som kalles «notice & takedown», noe som i følge sol.no er «standard forvaltning av brukergenerert innhold på Internett».

Sol.no skriver så:

«Dersom PFU mener at «notice & takedown» ikke er akseptabel eller godkjent praksis for forvaltning av brukergenerert innhold må bransjen bli gjort oppmerksom på dette, samt hvilken standard som skal/bør implementeres.»

Klageren opplyser at han ved flere anledninger har måttet true sol.no med politianmeldelse for å få fjernet innlegg. Han mener flere moderatorer burde følge med på debatten og at «notice & takedown» ikke er tilstrekkelig for å unngå uthenging. Han viser til at han selv måtte gå inn i debatten «for å slukke flammene da jeg talte for døve ører hos sol.no». Han mener det blir feil at han selv må sitte som vaktbikkje for å følge med i debatten og eventuelt rapportere til so.no, og viser til at det påklagede innlegget fikk stå i 17 dager uten at «notice & takedown» ble effektuert.

Klagen mener også til at «det er lett å slenge dritt når man er anonym på nett» og han etterlyser at brukere som poster på debatter, «må verifisere seg på en eller annen måte».

Sol.no har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, som blant annet er modellfotograf, mener nettstedet sol.no brøt god presseskikk da et anonymt innlegg med injurierende påstander om ham ble liggende i 17 dager før det ble fjernet. Klageren anfører at han har vært nødt til å true sol.no med politianmeldelse for å få fjernet innlegget.

Sol.no avviser klagen og anfører at man praktiserer såkalt «notice & takedown», hvilket vil si at upassende innlegg blir fjernet når redaksjonen blir gjort oppmerksom på dem. Det vises til at dette skjedde i det påklagede tilfellet og det vises ellers til nettstedets retningslinjer for debatt.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.17, der det heter: «Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.»

I det påklagede tilfellet er det ingen tvil om at sol.no har oppfylt kravet til bekjentgjøring av retningslinjer for digitale ytringer. Utvalget mener imidlertid at prinsippet om «notice & takedown», slik det argumentert fra redaksjonen, ikke er tilstrekkelig for å oppfylle andre ledd i Vær Varsom-plakatens punkt 4.17. Utvalget har i tidligere klagesaker understreket redaksjonens selvstendige ansvar, og mener man ikke kan skyve kontrolloppgaven over på brukerne, slik sol.no synes å gjøre. Slik utvalget ser det, inneholdt det påklagede innlegget udokumenterte og sterkt belastende påstander av en slik art at de rammes av bestemmelser Vær Varsom-plakaten.

Utvalget legger for øvrig til grunn at innlegget ble liggende ute i hele 17 dager før det ble fjernet, etter eksternt initiativ.

Sol.no har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. oktober 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse