(NN) mot Hålogaland Avis

PFU-sak 187/16


SAMMENDRAG:

Hålogaland Avis publiserte søndag 3. juli 2016 kl.11.40 en nettartikkel med tittelen «Kraftig utforkjøring på Kvæfjordeidet». I ingressen sto det:

«Mistanke om promille.»

 I brødteksten refererte redaksjonen opplysninger fra politiet:

«Politiet fikk litt over kl 07 melding om at en bil hadde kjørt av veien på Kvæfjordeidet. Ulykken skjedde mellom Olaåsen gård og den nye parkeringsplassen på eidet. Fører fraktet til sykehuset. Mistanke om promillekjøring. Førerkort beslaglagt og sak opprettet.»

Videre ble mulig hendelsesforløp omtalt:

«Bilen ser ut til å ha kommet utfor veikanten i en slak venstresving før den har rast langt til skogs. Vitner på stedet sier at det er minst 100 meter fra der bilen gikk ut til der den stoppet. Det kan virke som at noen stabler med ved som lå i området har forhindret en [enda] lenger ferd.»

Det ble publisert tre bilder i artikkelen, der ett senere ble fjernet (se vedlegg): Hovedbildet viste et nærbilde av den totalskadde bilen som hadde havnet på taket. Et annet mindre bilde, som man kunne klikke på og få opp i stor størrelse, viste en bergingsbil som sto parkert i veikanten. I tillegg kunne man se den havarerte bilen til høyre i bildet inni skogen. I første publisering – og på bildet som ble fjernet – kunne man også se noen personer som sto i skogen litt unna vraket.

Det ble også lenket til artikkelen på Hålogaland Avis’ Facebook-sider. Her var tittelen: «Utfor veien med promille».

 

KLAGEN:

Klager er samboer av personen som kjørte ut av veien. Hun reagerer på tittelen på Facebook, der det konstateres promillekjøring, noe som ikke var påvist på publiseringstidspunktet. Videre har klager innvendinger mot bildebruken. Hun opplyser imidlertid at bilder ble endret etter første publisering. I den første publiseringen var søsteren til klagers samboer synlig og gjenkjennelig, ifølge klager. Bildet ble senere sladdet.

Klager skriver: «Bildene av bilen er samtidig zoomet inn nå etter samtalen noe som gjør det mer nøytralt enn det som først ble lagt ut. Det jeg har størst problem med angående denne artikkelen er at jeg selv som hovedpårørende først fikk vite om min samboer kl 10.45 fra sykehuset. Ingen hadde fått noen informasjon om den skadde. Alt jeg visste var at han hadde kjørt ut. En annen ting er at jeg rakk ikke å informere alle hans nærmeste da det var nok hektisk for meg selv. Under alle telefonene som ble tatt mottok jeg flere henvendelser fra hans kjære at de har sett artikkelen i avisa da de spiste frokost. De skjønte med det samme det var snakk om min samboer, da bildene var så tydelige. Det kjøres kun EN slik bil i Harstad omegn og den er svært lett gjenkjennelig. Samt at hans søster var avbildet. Dette gjorde hele situasjonen mer drastisk og unødvendig sårhet bland de som står den skadde nærmest. Jeg ønsker med dette å klage på at de har trådd over streken når det gjelder svært alvorlige ulykker hvor avisen skal være først ute med informasjon.» Klager opplyser også at sladdingen av det ene bildet ikke skal ha skjedd før ut på ettermiddagen dagen etter publisering.

Klager viser til punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om å ta hensyn til hvordan omtale av ulykker kan virke på ofre og pårørende.

TILSVARSRUNDEN:

Hålogaland Avis avviser at redaksjonen har brutt god presseskikk i denne saken.

Redaksjonen forklarer at ulykken først ble omtalt etter at politiet selv hadde publisert en omtale av saken på Twitter, fire og en halv time etter at ulykken skjedde. Avisen opplyser at redaksjonen ble tipset om ulykken omkring kl. 10.50 søndag 3. juli, og at det var tipseren som ga avisen tilgang på bilder fra ulykkesstedet. (Se vedlegg for bildene som ble tilsendt.) Redaksjonen tok da kontakt med politiet, som på det tidspunktet ikke hadde noe å melde (noe redaksjonen antar skyldes vaktskifte). Politiet la så ut en Twitter-melding kl. 11.24. Redaksjonen tok da ny kontakt «for å forsikre oss om at det ikke var mer i saken». Avisen skriver: «Vi viste også til at vi satt på bilder som helt klart viste at det hadde vært en kraftig utforkjøring. Vårt spørsmål var om det var skader på sjåfør, eventuelt også passasjerer. Noe politiet sa de ikke hadde fått melding om på det tidspunktet. De meldte at blodprøver var tatt og at det var sterk mistanke om promille. Dette var opplysningene Hålogaland avis hadde i denne saken. Pluss bilder. Altså ingen melding om alvorlige skader. Kun promille og utforkjøring. Klokken 11.34 la vi ut vår sak. (…) Saken ble lagt ut med tre bilder.»

Slik avisen ser det, var bildene som ble publisert av bilen ikke egnet til å identifisere; bilen var totalskadet. Redaksjonen opplyser: «Vi har forelagt bildene (se vedleggene av råbildene) for bilkjennere. De klarer ikke med sin beste vilje å se hvilket bilmerke det er. Klageren sier også at vi brukte et annet bilde av bilen når saken først ble publisert. Dette stemmer ikke.» For øvrig påpeker redaksjonen at ulykken skjedde i et område med stor trafikk hele døgnet, og at antallet biler som passerer der, derfor er betydelig. Avisen tilføyer også: «Politiet sa heller ikke noe om at dette tilfellet krevde pårørendevarsling fra deres side.»

Når det gjelder hva som skjedde etter publisering, opplyser redaksjonen å ha mottatt «telefoner fra pårørende ut over dagen»: «Her var ingen krav om fjerning av artikkelen. Kun sinne og frustrasjon.» Først dagen etter publisering, mandag 4. juli 2014, skal avisen ha mottatt en SMS angående et bilde. Det aktuelle bildet ble fjernet etter dette. I tillegg la redaksjonen sladd på et annet bilde, «selv om dette var tatt fra meget lang avstand». Avisen bemerker: «Merk at bildene er tatt etter 10.40. Tidspunktet klageren sier hun fikk beskjed om ulykken.»

Hålogaland avis uttrykker også forståelse for at «fortvilte pårørende reagerer», men påpeker samtidig: «Ut fra opplysningene som klageren kommer med var de aller nærmeste informert på publiseringstidspunkt. En av de pårørende var sågar ved ulykkesstedet da bildene ble tatt. Også ut fra det faktum at de kanskje tenkte at nå fikk alle vite hvem det var som kjørte med promille forstår jeg reaksjonen. Vi beklager at dette rammet dem. Vi beklager ikke at vi publiserte saken. Dette er helt normalt og skjer ved hver eneste ulykke. Bilder av bilvrak blir også publisert så snart pårørende er varslet i saker hvor det er dødsfall. Det var det heldigvis ikke her.»

Med hensyn til Facebook-publiseringen, der tittelen var «Utfor veien med promille», skriver redaksjonen: «I vår samtale med politiet kom det frem at det var sterk mistanke om promille. I ettertid har politiet opplyst om at prøvesvar viser at sjåføren av ulykkesbilen var påvirket av alkohol. Han kjørte altså med promille. For øvrig noe vi ikke har skrevet om foreløpig.»

 

Klageren er uenig i avisens vurdering av tittelen på Facebook-sida: «Her mener jeg som hovedpårørende at det blir feil å skrive på Facebook side «utenfor med promille» allerede kl 11.40 når blodprøvesvar ikke finner sted før flere dager i etterkant.» Slik klager ser det, hadde det vært akseptabelt om det sto «mistanke om promille», slik det gjorde i nettavisen.

Klager reagerer også på avisens kommentar om at bekreftelsen av at det handlet om promillekjøring «foreløpig» ikke er omtalt av avisen: «Vi som familie eller han som sjåfør har overhodet intet å skjule om det er promille eller ei. Det er ikke det dette handler om. Det eneste denne saken handler om er at mangel på respekt overfor pårørende som sitter i en svært sårbar situasjon hvor det blir lagt ut bilder av både bil og pårørende når ikke engang jeg selv som hovedpårørende hadde fått beskjed om hvilken tilstand han var i, om han overhodet kom til å overleve dette. Unødvendig, rett og slett.» Slik klager ser det, havnet de pårørende i en svært vanskelig situasjon grunnet omtalen.

Klager bemerker også når det gjelder uklarhetene om skadeomfanget, at redaksjonen satt på bilder som viste en kraftig utforkjøring, og at man sjelden kommer skadefri fra en slik.

Når det gjelder hvordan klager fikk kjennskap til ulykken, forklarer hun: «Jeg som hovedpårørende fikk kontakt med sykehuset kl 10.45 hvor jeg endelig fikk vite hvor han var og at han var i livet. Det var ingen i helsesektoren som hadde kontaktet oss som pårørende, det var jeg selv som ringte rundt. (…) Altså, den eneste informasjonen jeg hadde fått hittil var en voicemail fra Harstad politikammer at bil registrert i mitt navn er kjørt ut. Intet mer..»

Klager skriver også: «Klokken tikker raskt og den skadde har ikke kjærnefamilie, noe som gjør at de er mange. Jeg tar den første telefonen og det er til mor. Jeg kan tenke meg at jeg ringte mor omkring kl 0850. Det mor visste da var at han hadde kjørt ut, men ikke noe mer. Mor kontakter så hun som har sendt meldingen til Inge [redaktøren i Hålogaland Avis], (…)  dette er skaddes søster. Mor har fortalt at bil kjørt ut, bror er mulig i Harstad UNN og [søster] setter seg umiddelbart i bilen og kjører. Hun stopper ved åstedet sammen med skaddes beste kamerat og hans kjæreste. Klokken kan være nå mellom 09-09.30 engang. Her er da taxisjåføren [avisens tipser] på plass og tar bilder av [søster] og de to andre. Han spør og graver om hendelsen til de tre, samt viking damen som kjørte veihjelpbilen.»

Slik klager ser det, er det feil at ingen av de pårørende ba om sletting ved kontakt med avisen. Ifølge klager ba mor til sjåføren om at bildet av bilen, der også sjåførens søster var avbildet, ble slettet. Mor skal også ha informert redaksjonen om at sjåføren ble hasteoperert. Klager skriver: «Det var altså slik i dette tilfellet at skadene var større en først forventet.»

Klager opplyser også at redaktøren senere mottok en SMS fra søsteren til sjåføren/den skadde, og at hun var nummer to som krevde sletting. Videre skal klager selv også ha bedt om sletting av artikkel og bilder i en samtale med redaktøren noen dager senere, samt at tittelen på Facebook ble endret. Klager opplyser at dette ønsket står ved lag.

Når det gjelder hva som ble publisert på Facebook, mener klager også at saken ble «koblet til en link og en bilderull». Klager skriver: «I den bilderullen lå alle tre bilder først. Nå ligger kun et bilde i alle tre rubrikkene. Her ble for eksempel det bildet av [søstera til den skadde] som ble slettet, zoomet inn slik at men svært godt kunne se hvem dette var.»

Videre fastholder klager at ulykkesbilen er gjenkjennelig, fordi den er sjelden. Klager skriver: «Jeg har personlig vist bilde til bilkjennere, i 2 verksteder for eksempel hvor den kan gjenkjennes.»

 

Hålogaland Avis bemerker at vedleggene i forrige tilsvar viser når redaktøren mottok forespørselen om å fjerne bildet, og når bildet ble fjernet, og at dette var endringen som ble gjort i artikkelen. Videre fastholdes det at bilen på bildene ikke var gjenkjennelig. Redaktøren ber i den sammenheng PFU «lese gjennom mitt tilsvar angående biltrafikk og antall biler i regionen, og også studere bildene av bilen som det påstås er lett gjenkjenelig».

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Hålogaland Avis’ omtale av en ulykke, der en bil kjørte utfor veien og sjåføren ble skadet.

Klager er samboer av sjåføren som mener Hålogaland Avis ikke tok tilstrekkelig hensyn i omtalen av ulykken, noe hun og de andre pårørende opplevde som en belastning i en allerede krevende situasjon. Klager reagerer på bildebruken, da hun mener bilen er gjenkjennelig. Det påpekes også at sjåførens søster var avbildet på noen av de første bildene som ble brukt, men at disse enten er fjernet eller sladdet i ettertid. Det opplyses imidlertid at det tok tid før dette skjedde. For øvrig reagerer klager på at redaksjonen skrev «Utfor veien med promille» i Facebook-publiseringen om ulykken, da det ikke var konstatert promillekjøring på publiseringstidspunktet.

Hålogaland Avis avviser at redaksjonen har begått presseetiske overtramp i denne saken. Redaksjonen opplyser at ett bilde ble fjernet umiddelbart etter henvendelse fra pårørende om dette, samt at ett bilde ble sladdet. Slik redaksjonen ser det, var bildene imidlertid ikke egnet til å identifisere. Avisen opplyser også at ulykken ble omtalt flere timer etter at den inntraff, og etter at politiet selv hadde omtalt den. Omtalen var basert på bilder fra en tipser, samt opplysningene de fikk fra politiet, blant annet at det var sterk mistanke om promille, noe som senere ble bekreftet. Redaksjonen påpeker også at politiet aldri sa noe om dette tilfellet krevde pårørendevarsling fra deres side. For øvrig merker avisen seg at klager var kjent med ulykken før publisering, samt at en av de pårørende sågar var ved ulykkesstedet da bildene ble tatt.

 

Pressens Faglige Utvalg merker seg at utgangspunktet for klagen er klagers opplevelse av at omtalen av ulykken i Hålogaland Avis skapte en unødig belastende og krevende situasjon for henne og de andre pårørende.

Utvalget har forståelse for at det kan være vanskelig å lese om ulykker der ens egne er involvert. Det er derfor viktig at pressen tenker over hvordan ulykker omtales. I punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som omtaler dette, heter det: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.» Det er dette som må være utgangpunktet for utvalgets vurdering her.

Utvalget konstaterer at klager var kjent med ulykken før avisen publiserte sin artikkel, og at redaksjonen heller ikke fikk noen opplysninger fra politiet om at omtalen måtte vente fordi pårørende skulle varsles. Slik utvalget ser det, måtte Hålogaland Avis altså kunne omtale ulykken. Utvalget minner i denne sammenheng om medienes rett til å informere om det som skjer i samfunnet (jf. VVP 1.2 og 1.4). Det gjelder også ulykker.

Spørsmålet er om omtalen er hensynsfull nok. Etter utvalgets mening er nettartikkelen om ulykken saklig og faktabasert, og utvalget har heller ikke registrert at klager har innvendinger knyttet til brødtekstens innhold. Når det gjelder bildebruken, er utvalget enig med Hålogaland Avis i at bildene av bilen ikke er egnet til å identifisere. Heller ikke bildene med personer (der ett senere ble fjernet og ett sladdet), mener utvalget bidro til noen uakseptabel identifisering.

Det utvalget imidlertid reagerer på, er tittelen på Facebook. Her konstaterer Hålogaland Avis at det er foregått promillekjøring. Selv om det umiddelbart lenkes til artikkelen hvor det fremkommer at det kun handler om mistanke om promille, og det også senere ble konstatert promillekjøring, mener utvalget at redaksjonen gikk for langt i sin konstatering på publiseringstidspunktet. Utvalget viser til punkt 4.4 i VVP, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

 

På dette punkt har Hålogaland Avis brutt god presseskikk.

 

Oslo, 25. oktober 2016

Anders Opdahl,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Gunnar Kagge,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku