Odd Kalsnes mot Lofot-Tidende

PFU-sak 185/04


SAMMENDRAG:
Lofot-Tidende brakte onsdag 15. september 2004 en nyhetsreportasje med tittelen «Truet med bensin». I ingressen står det:

«Torsdag ettermiddag måtte politi, brannvesen og ambulanse rykke ut til en bopel på Leknes etter at en kvinne truet med å sette fyr på seg selv.»

Oppslaget er illustrert med et bilde av flere politimenn og ambulansepersonell foran en inngangsdør. I bildeteksten står det:

«Sto klare: Da man fryktet at kvinnen i husværet skulle gjøre alvor av trusselen, sto mannskaper fra brannvesen og ambulansetjenesten klare sammen med politiet.»

I brødteksten går det fram at journalisten ble truet og forsøkt fratatt kameraet av en mann.

KLAGEN:
Klagerne, den omtalte kvinnens familie, viser til at de hadde gjort det klart overfor journalisten at dette handlet om et selvmordsforsøk, «og at vi ønsket å holde media utenfor vårt private familieliv.» Klagerne hevder at huset lar seg identifisere, og at familien føler seg uthengt og utlevert i lokalsamfunnet. «Informasjonen er ikke korrekt, men overdimensjonert.»

TILSVARSRUNDEN:
Lofot-Tidende avga på vanlig måte tilsvar, og viser til at det var redaksjonen selv som oppdaget utrykningen, og fulgte denne. For journalisten ble det klart at «dette kunne fort utvikle seg til en alvorlig episode?Vår journalist holdt god avstand til episoden som utspant seg. Dette hindret ikke den mannlige klageren i å gå til fysisk angrep på Andreassen (journalisten; sekr. anm.). Andreassen trakk seg ytterligere unna, og politiet måtte fysisk holde (xx) unna vår mann?Videre har vi anonymisert de involverte i saken og bildet som er brukt er så beskåret at bare de som kjenner til episoden vil skjønne hvor huset ligger. Klageren er ikke avbildet.»

Sekretariatet sendte som vanlig redaksjonens tilsvar videre til klagerne. Brevet ble sendt 21.10.04. Sekretariatet purret første gang 09.11.04, og deretter 21.11.2004. I siste brev satte sekretariatet en svarfrist på en uke, en frist klagerne ikke overholdt. Sekretariatet la derfor fram forslag om at saken ble henlagt som følge av manglende medvirkning fra klagernes side.

Klagerne kom imidlertid før møtet i utvalget 21.12.2004 tilbake med beskjed om at de ønsket klagen opprettholdt. Den ble dermed utsatt fra møtet 21.12.2004. Klagerne ga samtidig beskjed om at de ikke ønsket noen kontakt med Lofot-Tidende med henblikk på en minnelig ordning.

Lofot-Tidende har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et oppslag i Lofot-Tidende som omhandlet en utrykning til en bolig i Leknes, der en kvinne truet med å sette fyr på seg selv. Klagerne mener seg uthengt og utlevert i lokalsamfunnet . De peker spesielt på bildet til artikkelen, som viser polititjenestemenn og ambulansepersonell foran en inngangsdør.

Lofot-Tidende avviser klagen og viser til at de involverte i saken er anonymisert. Avisen mener også at bildet som er brukt er beskåret på en slik måte at bare de som kjenner til episoden, vil skjønne hvilket hus det er snakk om.

Pressens Faglige Utvalg mener Lofot-Tidende har trådt farlig nær en familie i en situasjon der avisen måtte forstå at belastningen ved en omtale kunne bli stor. På den annen side har avisen tatt en rekke hensyn med tanke på å dempe skadevirkningene, blant annet ved å ikke gi identifiserende opplysninger i teksten.

Når det gjelder bildebruken, er utvalget av den mening at redaksjonen med fordel kunne unnlatt å bringe bildet i den form det hadde, nettopp fordi muligheten på den måten økte for identifisering av klagernes bopel. Dette særlig sett i sammenheng med at det var snakk om et mulig selvmordsforsøk. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, om varsomhet med identifisering i kriminal- og rettsreportasje.

På dette punkt har Lofot-Tidende opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 22. februar 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse