Adv. Per Spjelkaviknes (p.v.a. klienter) mot Kapital

PFU-sak 183/02


SAMMENDRAG:
Kapital brakte i nr. 13/2002 en nyhetsartikkel med tittelen » Aids-medisin-satsingen til Normedica avfeies: – Bedre med aspirin «. Innledningsvis het det:

» Økokrim har fått tilsendt en rapport om vidundermiddelet som Normedica skulle revolusjonere Aids-epidemien med. Der fremgår det at stoffet har så farlige bivirkninger at det ble tatt av markedet på 1980-tallet, og at det kan hindre kroppens naturlige virusbeskyttelse. I tillegg til at middelet høyst sannsynlig ikke kunne virket mot HIV, da, fordi det ikke treffer de rette cellene, og at A-Viral uansett allerede hadde patentet. »

Videre het det at «undersøkelser på markedet viser dessuten at aspirin kan vise omtrent samme virkninger på HIV som Normedicas middel, med langt mindre bivirkninger».

Kapital minner om at bladet tidligere har omtalt » Aids-medisinluftslottet Normedica, som Johnny Halvorsen & co stod bak . Overfor investorene ble det bedyret at de hadde fått kloen i en snart patentert Aids-medisin (Oxyphenbutazone), og mange titalls millioner kroner ble hentet inn. (…) To år etter oppstarten ble virksomheten avviklet. En av investorene, eiendomsmegler Odd Kalsnes, politianmeldte Johnny Halvorsen og kameraten Thomas Løvenskiold (adm. direktør i Normedica) for grovt bedrageri, fordi karene vred store deler av pengene utenom ham da pengekassen ble tømt. Økokrim etterforsker nå saken.»

I artikkelen uttaler Odd Kalsnes seg kritisk om Thomas Løvenskiolds rolle i saken, og «en annen Normedica-investor hevder noe tilsvarende». Intervjuet er også adm. dir. Einar Stokke i legemiddelfirmaet A-Viral, som tilbakeviser et påstått sambeid med Normedica. Hans Erik Rugstad, professor i klinisk farmakologi ved Universitetet i Oslo og avdelings- overlege ved Rikshospitalet, uttaler bl.a.: «- Oxyphenbutazone ble tatt av markedet fordi det ble antatt at det hadde en benmargsvirkning som førte til at man ikke lagde hvite blodlegemer, og det kan være dødelig.»

I et avsnitt het det dessuten: » Men akademisk alibi var bl.a. professor i bioteknologi Dag Helland ved Universitetet i Bergen. – Vi har aldri hevdet at dette kunne være en ny AIDS-medisin, sier Helland. » Også «en spesialist på området» uttaler seg, og bekrefter at også «dispril og aspirin kan ha en viss innvirkning på HIV».

Under mellomtittelen » – Alt er irrelevant » het det at » Thomas Løvenskiold er lite villig til å snakke, og krever at vi skal sende ham både artikkelen og rapporten Økokrim besitter før han uttaler seg. » Imidlertid gjengis en rekke spørsmål og svar fra Kapitals samtale med Løvenskiold, som tilbakeviser Normedica-kritikernes påstander som «totalt feil».

Artikkelen var illustrert med et bilde av Johnny Halvorsen, og Thomas Løvenskiold innfelt.

Kapital fulgte opp saken i neste utgave, nr. 14/2002 , under tittelen » Kalsnes politianmelder Halvorsen og Løvenskiold igjen: – Bevisst feilinformering». Innledningsvis het det:

» Eiendomsmegler Odd Kalsnes har politianmeldt Thomas Løvenskiold og Johnny Halvorsen nok en gang, nå for bedrageri i forbindelse med Normedicas ?medisinske? satsing. Anmeldelsen bygger på at karene bevisst har unnlatt å fortelle investorene om virkeligheten. (Forrige anmeldelse bygde på at de vred store deler av pengene utenom Kalsnes da pengekassen ble tømt). – Anmeldelsen som er sendt Økokrim, gjelder nå det såkalte medisinske prosjektet, sier advokat Per Danielsen, som representerer Kalsnes. »

Kapital har igjen intervjuet Odd Kalsnes, som bl.a. uttaler: » – For meg fremstår det krystallklart at Løvenskiold og Halvorsen bevisst har gitt feilaktig informasjon om Normedica-prosjektet. (…) Løvenskiold har for eksempel kommet med uttalelser både i Kapital og Aftenposten som viser at han hele tiden har vært klar over bivirkningene til middelet Normedica skulle satse på… «.

Bladet har også kontaktet Thomas Løvenskiold, som ikke har kommentarer til anmeldelsen. Både Løvenskiold og Johnny Halvorsen er igjen avbildet.

I nr. 15/2002 tar Kapital på ny for seg Normedica-saken, denne gang under tittelen » Krigen mellom Kalsnes og Halvorsen fortsetter: – Svinet sprer sprøyt «. Denne gang het det i innledningen:

» Eiendomsmegler Odd Kalsnes og ?forretningsmann? Johnny Halvorsen har ligget i strid lenge. Nå politianmelder Kalsnes Halvorsen for tredje gang, denne gang for
økonomisk skadeverk, injurier og falsk forklaring. – Halvorsen har spredd negativ og injurierende informasjon om forretningene mine som beviselig er feil, sier Odd Kalsnes. »

Og i et senere avsnitt:

» Johnny Halvorsen og Thomas Løvenskiold mener derimot at Hegnar-publikasjonene bedriver en heksejakt etter dem, og at kilden til artiklene er Odd Kalsnes, som bedriver suspekt forretningsdrift. Både ansatte i Hegnar Media og Pressens Faglige Utvalg har mottatt brev fra Halvorsen og Løvenskiold, der Kalsnes beskrives i lite flatterende ordelag. – Jeg finner meg ikke i at de sprer slikt sprøyt om meg, tordner Kalsnes. »

Til slutt i artikkelen het det: «Kapital lyktes ikke i å oppnå kontakt med Johnny Halvorsen».

Igjen brakte Kapital det samme bildet av Johnny Halvorsen som to ganger tidligere – denne gang med bildeteksten:

» – PÅ PRIMITIVT NIVÅ: Odd Kalsnes hevder Johnny Halvorsen (bildet) har sendt brev til eiendomsmeglerens venner og kunder om at Kalsnes er et synkende skip, samt truet med å male igjen vinduene på meglerkontoret. »

KLAGEN:
Klagere er Johnny Halvorsen og Thomas Løvenskiold, via advokat. Innledningsvis gir klagerne sin versjon av bakgrunnen for Normedica AS, og hvordan man fikk problemer med patentet, slik at hovedaksjonærene besluttet å nedlegge virksomheten. Det redegjøres også for de rettssaker som senere er ført av investor Odd Kalsnes. » Rettssystemet har så langt kategorisk avvist Kalsnes? beskyldninger om svindel i forbindelse med Normedica AS etter å ha gjennomgått den solide dokumentasjon som Normedica AS var fundert på .»

«Som nevnt i klage mot Finansavisen (sak 085/02) mener vi at Kalsnes med sitt meget sterke nettverk innen media, primært Hegnar-imperiet, har kunnet påvirke mediadekningen i denne prosessen.»

Klagerne opplyser at de på grunn av tidligere dekning i Kapital og Finansavisen – og forut for de påklagede Kapital-artiklene i nr. 13 og 14/2002 – oversendte Kapital «dokumentasjon på seriøsiteten i Normedica-prosjektet». » Dette ble gjort for å unngå flere artikler med graverende feil i Hegnar-systemets heksejakt. » Klagerne viser også til at Kapital allerede var i besittelse av rettsdokumenter fra 2001 «der den nødvendige informasjon fremkommer».

I klagen omtales også Kapital-journalist Camilla Birkelands telefonkontakt med Thomas Løvenskiold – en kontakt som er skildret i nr. 13-artikkelen. «Løvenskiold sa klart fra til Birkeland at han ønsket alle spørsmål på faks og satt i sammenheng med hvordan uttalelsene ville bli brukt før han uttalte seg.» » Birkeland tolket det slik at Løvenskiold
ikke ville uttale seg og derved fravike sin rett til kommentar, noe Løvenskiold benektet . (…) Da Birkeland forsøkte å skape en diskusjon avsto Løvenskiold fra flere kommentarer.»

» Birkeland skaper inntrykk av at informasjon om bivirkning er tilbakeholdt med hensikt for å hindre investorer innsyn i selskapets risiko. (…) Birkeland har innhentet uttalelser fra en anonym ?spesialist?. Hvorfor denne personen skal være anonym er uklart. (…) Birkeland unnlater tilsynelatende å informere ?spesialisten? om at Normedica var basert på egen forskning.»

Når det gjelder professor Dag Hellands uttalelser i nr. 13-artikkelen, viser klagerne til en e-kommentar fra Helland i etterkant: » Eg er ikkje direkte feilsitert i ?Kapital?, men vinklinga er svært misvisande og uttalelsane mine er tatt ut av ein logisk samanheng. M.a. kan det lesast som eg meiner at aspirin har samme effekt som OPB, det presiserte eg at det var det ingen grunn til å anta. Generelt verkar det som journalisten fører ei sak og ikkje vil ha fram ulike syn i artikkelen. »

Klagerne påpeker en rekke «feilaktige påstander» i nr. 13- og 14-artiklene, samtidig som det vises til det de mener er brudd på Vær Varsom-punktene 3.2, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.4 og 4.5.

I en senere innsendt tilleggsklage på Kapital-artikkelen i nr. 15/2002, på vegne av Johnny Halvorsen alene, brukes igjen begrepet «heksejakt». » Fra tittelen ? Svinet sprer sprøyt ? og tvers gjennom første halvdel av artikkelen er dette soleklar misbruk av mediamakt for å skape et meget negativt inntrykk av et vitne i en konflikt uten at artikkelen på noe vis dokumenterer de fremsatte påstander .»

«Artikkelen er bygget på ukritisk sitering av Odd Kalsnes? fullstendig ubegrunnede uttalelser, og selv om uttalelsene skulle være korrekte stilles det spørsmål om nyhetsverdien av en påstått muntlig trussel om å svartmale vinduer på et kontor, eller brev til Odd Kalsnes? venner og kunder om at Odd Kalsnes er et synkende skip.»

Også her vises det til «feilaktige påstander», og det anføres brudd på Vær Varsom- punktene 3.2, 4.1, 4.2, 4.4 og 4.5.

TILSVARSRUNDEN:
Kapital , ved adv. Ina Ludvigsen, «tilbakeviser at artiklene er av slikt innhold eller har blitt til på slik måte at Vær Varsom Plakatens punkter er overtrådt». » Faktagjengivelsene i artiklene er eller kan dokumenteres av Kapital . Den uenighet som foreligger vedrørende faktum kan uansett ikke PFU ta stilling til. Slik uenighet må i tilfelle vurderes av domstolene ved en eventuell rettssak.»

Bladet viser til dokumentasjonen angående Normedica som også fulgte tilsvaret til klagen mot Finansavisen. » Denne dokumentasjon har også Kapital bygget på. En rekke kilder bekrefter også de faktiske forhold artiklene bygger på. Dette fremgår av de innklagede artikler. Journalist Birkeland har arbeidet med saken over en lengre periode, har vært i kontakt med en rekke kilder som alle bekrefter saksfremstillingen og har gitt klagerne anledning til samtidig imøtegåelse. De dokumenter klagerne viser til endrer ikke riktigheten av denne faktumfremstilling .»

«Tvert imot foreligger ytterligere dokumentasjon som bekrefter Kapitals artikler. Vi viser til rapport fra Professor Dr. med. Hans Erik Rugstad av 15. januar 2003.» (Kopi vedlagt). » Andre forskningsrapporter enn Normedicas egne er selvsagt i høyeste grad relevante, også om disse er ? publisert etter at Normedica avsluttet sin forskning på medisinen ? .»

Om klagernes anførsler når det gjelder «bivirkningsprofilen» for Normedicas Aids-medisin, skriver Kapitals advokat: «Det faktum at klagerne ikke har skjønt at et så vesentlig forhold ved produktet nettopp er en ? relevant risikofaktor ? viser bare at klagerne mangler elementær innsikt i hva slags informasjon klagerne plikter å opplyse investorer om. Det er svært alvorlig at klagerne behandler åpenbar og vesentlig relevant informasjon for investorer på en så lemfeldig måte – og det er Kapitals oppgave som kritisk presseorgan å informere allmennheten, og da særlig investorer og analytikere i Kapitals leserkrets, om dette. »

Kapital har også – i anonymisert form på grunn av kildevernet – vedlagt kopi av den rapport om bivirkninger som skal være oversendt til Økokrim, og som omtales i nr. 13-artikkelen.

» Klagerne må tåle at Kapital gjengir innholdet i en kritisk fagrapport selv om denne ikke samsvarer med hva klagerne mener er riktig. Klagerne får i tilfelle benytte seg av sin tilsvarsrett og selv fremsette holdbar dokumentasjon dersom de mener å kunne motbevise rapporten. Løvenskiold har selv kommet til orde separat over en hel spalte i artikkelen, og har der fått anledning til å tilbakevise det han mener er feil .»

«Sitatene og telefonsamtalen med Løvenskiold er korrekt gjengitt. Birkeland har selvsagt ikke ? med overlegg ? feilsitert uttalelser gitt av Løvenskiold i den aktuelle telefonsamtalen.»

Angående klagernes henvisning til en senere e-melding fra professor Dag Helland, om at han skulle være ? misvisende ? sitert, heter det i Kapitals tilsvar: » Helland fikk alle uttalelser han ble sitert på opplest over telefon og godkjente disse før artikkelen ble trykket. Uttalelsen fra Helland er korrekt sitert. »

«For øvrig støttes Hellands uttalelser av uttalelser Helland som vitne i etterforskningen rundt Normedica har avgitt overfor Økokrim. Helland uttaler seg her blant annet om det faktaark som ble fremlagt av Normedica for bl.a. investorer og som er omtalt i Kapitals artikler.» (Kopi av faktaarket vedlagt). Også kopi av politirapporten fra Økokrim, med vitneavhøret av Helland, følger som vedlegg.

Om Kapitals artikkel i nr. 15/2002 mener advokaten at tittelen » Krigen mellom Kalsnes og Halvorsen fortsetter: – Svinet sprer sprøyt «, ikke kan oppfattes som annet enn et sitat fra Kalsnes «i det som betegnes som en konflikt (?krig?) mellom Kalsnes og Halvorsen.» Dessuten heter det:

» Kapital forsøkte gjentatte ganger å få tak i Halvorsen for kommentarer. Kapital fikk ikke tak i Halvorsen, og la da igjen beskjed på Halvorsens telefonsvarer. Halvorsen kontaktet aldri Kapital tilbake. Klagernes tidligere kommentarer til de faktiske forhold er imidlertid trykket. »

Bladet viser for øvrig til klagernes påstander vedrørende artikler Odd Kalsnes angivelig skal ha fått «plassert» i Kapital og Finansavisen, og skriver: «Påstandene er udokumentert og feilaktige. (…) Klagerne medgir da også at påstandene heller ikke er en del av nærværende klage.»

Når det gjelder klagernes konkrete henvisninger til Vær Varsom-plakaten, tar Kapitals advokat disse punktvis for seg over flere sider, uten altså å finne at bladet på noe punkt skulle ha forbrutt seg.

Klagerne aksepterer ikke den dokumentasjon Kapital viser til. «Den grove feil Birkeland har gjort er å be om rapporter basert på noe helt annet enn påstandene i artikkelen. (…) Det bør selv for en journalist være åpenbart at bivirkningsprofil vurderes fullstendig annerledes om sykdommen er dødelig enn om den forårsaker smerte. (…) Alt som står i tilsvaret om bivirkning er feil eller misvisende og tatt helt ut av sin sammenheng, og det er heller ikke naturlig å påberope seg ? pressens rett til å informere… ? .»

«Det påstås at klagerne er gitt full tilsvarsrett. Klagerne har i den grad det er tatt kontakt blitt oppringt meget kort tid før publikasjon (på et tidspunkt sent fredag ettermiddag med tre meget misfornøyde barn i bilen) og tross instendige forespørsler om spørsmål på epost eller faks nektet annen form for tilsvar enn umiddelbar[t] på telefon. Før artikkelen ? Svinet sprer sprøyt ? ble klagerne overhodet ikke kontaktet av Birkeland, og den epost som vedlegges som dokumentasjon oppfyller ingen kildekriterier og dokumenterer heller ikke påstanden. »

Kapital s advokat sier i sine siste kommentarer at «Løvenskiold har ikke blitt ? nektet annen form for tilsvar enn umiddelbar[t] pr telefon ? slik anført av klager. Løvenskiold har ikke på noe tidspunkt bedt om å få uttale seg pr fax eller e-post. Tvert imot nektet han å uttale seg før han fikk kopi av rapporten til Økokrim og utkast til artikkelen. Dette har imidlertid ikke Løvenskiold krav på.»

Når det gjelder Kapitals forsøk på å få Johnny Halvorsens samtidige kommentar til nr. 15-artikkelen, vises det til vedlagt utskrift av oppringninger fra journalist Birkelands telefon.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder tre reportasjer i Kapital, der det på ny ble satt søkelys på det strandede aidsmedisin-prosjektet Normedica og dets to initiativtagere, finansmannen Johnny Halvorsen og direktør Thomas Løvenskiold. Begge klager via advokat over at Kapital skaper inntrykk av at informasjon om bivirkninger ble tilbakeholdt med hensikt for å hindre investorer innsyn i selskapets risiko. Klagerne viser til at rettssystemet så langt har avvist beskyldninger om svindel, og mener bladet overser den dokumentasjon som foreligger. Den siste artikkelen, med sitattittelen «- Svinet sprer sprøyt » og myntet på Halvorsen, anser klagerne for å være et klart eksempel på misbruk av mediemakt. For øvrig mener klagerne at bladet ikke i tilstrekkelig grad har latt dem få komme samtidig til orde.

Kapital tilbakeviser klagen på alle punkter, og anfører at faktagjengivelsene i artiklene kan dokumenteres. Bladet opplyser at en rekke kilder bekrefter de fakta man bygger på. Kapital kan for øvrig ikke se at de dokumenter klagerne viser til, endrer riktigheten av bladets faktafremstilling. Etter Kapitals mening er det svært alvorlig at klagerne behandler åpenbar og vesentlig relevant informasjon på en lemfeldig måte, og bladet ser det som sin oppgave «som kritisk presseorgan» å informere om dette. Kapital mener å ha gitt klagerne god mulighet til å komme til orde, og det ble også gjort forsøk på å nå Johnny Halvorsen for kommentar til den siste artikkelen.

Pressens Faglige Utvalg vil generelt understreke medienes rett til å omtale kontroversielle finansielle forhold, særlig når det foreligger mistanke om ulovligheter eller saker som verserer i rettsapparatet. I slike sammenhenger må det også kunne aksepteres til dels sterk ordbruk. I det påklagede tilfellet mener utvalget at Kapital med rette har satt søkelys på forhold av samfunnsmessig interesse, og finner at de to første reportasjene er innenfor det presseetisk akseptable.

Utvalget konstaterer imidlertid at den ene av klagerne, Johnny Halvorsen, levnes liten ære i den sist påklagede artikkelen, uten at han selv får komme til orde med sin oppfatning av hva som er de faktiske forhold. Etter utvalgets mening måtte redaksjonen forstå at den ensidige saksfremstillingen basert på en anmeldelse, og spesielt tittelbruken, ville oppleves som unødig belastende. Dessuten er anmelderens beskyldninger av en så håndfast karakter at utvalget mener bladet skulle ha anstrengt seg langt sterkere for å innhente Halvorsens kommentar innen artikkelen ble publisert.

Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

På dette punkt har Kapital brutt god presseskikk.

Oslo, 25. mars 2003
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse