NN mot Altaposten

PFU-sak 174/08


SAMMENDRAG:

Altaposten hadde lørdag 23. august 2008 en artikkel med tittelen «Perspektiv på samisk reiseliv». Ingress:

«Nils Gaup innleder på Sametingets reiselivskonferanse i oktober.»

I siste halvdel av artikkelen heter det, under mellomtittelen «Skal nedkomme»:

«- Jeg skulle gjerne ha vært med, men har termin i de dager, så jeg har litt annet å passe på akkurat da, sier (NN) og fortsetter: – Det med terminen trenger du vel ikke å skrive i avisa, sier den ene av de to gründerne på Buletjavri. De arbeider ufortrødent videre med sine planer for utviklingen av Buletjavri og selskapet Gilli som skal reise filmlandsbyen.»

Artikkelen ble også publisert på Altapostens nettsider.

KLAGEN:

Klager er den navngitte NN. I klagebrevet heter det:

«Journalisten ringte meg ang et reiselivsseminaret og spurte om jeg vil delta. Jeg svarte han at det kan jeg ikke iom at jeg har helt andre planer da, iom at jeg er gravid. Jeg presiserte til han at det må du for all del ikke skrive i avisen. Det er greit sa han.»

Klageren opplyser at både journalisten og avisens redaktør har beklaget publiseringen av opplysningen om hennes graviditet. Hun framhever at dette ikke er noen stor prinsipiell sak, men at det sier noe om hvordan avisen behandler en kilde, «og for meg personlig er det krenkende at de ikke overholder vår avtale i en så personlig sak». Klageren mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, fordi premissene ikke ble klargjort, samt punkt 4.3, om respekt for menneskers privatliv.

TILSVARSRUNDEN:

Altaposten anfører i sitt tilsvar at opplysningen om graviditeten umiddelbart ble beklaget både fra journalist og redaktør. Videre: «Vi har ikke hatt intensjoner om å bagatellisere saken og forstår ikke at NN føler at saken ikke er blitt tatt på alvor. Både muntlig og skriftlig har NN fått beklagelse.» Avisen understreker videre at man har problemer med hva som skal være så krenkende i å omtale at en kvinne er gravid, «men det er selvsagt NN som må avgjøre hva som føles krenkende for henne».

Klageren gjentar i sitt tilsvar at dette handler om at avisen har brutt en avtale om at hennes graviditet ikke skulle omtales. Det vises dessuten nok en gang til at graviditeten er en privatsak som ikke hadde noe med artikkelens tema å gjøre.

Altaposten har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kort nyhetsartikkel i Altaposten, både i papirutgaven og på nett, om en reiselivskonferanse i Alta. I artikkelen var en navngitt kvinne intervjuet. Det framgår av artikkelen at hun ikke skulle delta på konferansen fordi hun var gravid.

Kvinnen anfører at dette var en opplysning hun ikke ønsket omtalt, og at journalisten overfor henne hadde bekreftet at det heller ikke skulle skje. I klagen vises det både til at avisen har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, om premissene for kontakt med kilder, og til punkt 4.3, om respekt for privatliv.

Altaposten viser til at man har beklaget overfor klageren både muntlig og skriftlig, men at det er vanskelig å se hvilken alvorlig krenkelse opplysningen om klagerens graviditet skulle innebære. Avisen innser imidlertid at klageren selv må vurdere hva som oppleves som krenkende.

Pressens Faglige Utvalg mener Altaposten har brutt en avtale om ikke å publisere opplysningen om klagerens graviditet. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, der det heter: «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter.» Utvalget konstaterer at avisen ikke har tilbakevist klagerens anførsel om at partene hadde en felles forståelse av at klagerens graviditet ikke skulle opplyses, men at dette likevel ble gjort.

Altaposten har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse