Sogneprest Theis Salvesen mot Fædrelandsvennen

PFU-sak 174/04


SAMMENDRAG:
Fædrelandsvennen brakte fredag 7. november 2003 et førstesideoppslag med tittelen «Bygdefolk i Bykle er sjokkert og frykter inntog av muslimer. KIRKEN VENDER MOT MEKKA.»

I henvisningsteksten står det:

«Den nye kirken i Bykle er vendt mot sørøst. Når menigheten har satt seg, vil ansiktene deres være vendt mot Mekka, muslimenes hellige by.
Anført av Hallvard Gjerden (64), aktiv i Misjonssambandet i årevis, hagler det nå med kritiske bemerkninger mot kirken. ?Folk frykter at muslimene vil ta over kirken og bruke den som moské, sier Gjerden.
Lederen i byggekomiteen, Tor Mosdøl, og kirkeverge Helene Horverak er ikke det minste bekymret. Men Hallvard Gjerden lover at han aldri skal sette sine bein i nykirken.»

Inne i avisen er tittelen «Bykle kirke vender seg mot Mekka.» I ingressen står det:

«Innbyggere i Bykle frykter at antikrist er på vei inn i nye Bykle kirke siden den peker mot muslimenes hellige by Mekka.»

I teksten går det fram at Hallvard Gjerden mener kirken ligger midt imot Mekka. «Det er på millimeteren. Det har jeg sjekket?Folk frykter at muslimene vil kunne ta over kirka og bruke den som moské. Dette tør du vel ikke skrive, men moskeene er kirkens største fiende. Muslimene ønsker å erobre hele jorda og drepe de kristne, sier bygningsmannen, entreprenøren og misjonssambandsmannen Gjerden.»

Lederen i byggekomiteen, Tor Mosdøl, uttaler at dette bare er noe «folk har funnet på.»

Lørdag 4. september 2004 følges saken opp i forbindelse med vigslingen av kirken. I førstesidehenvisningen står det: «Vender ikke mot Mekka.» Inne i avisen er tittelen
«?Mekka-kirken? vigsles.» I ingressen står det:

«Bykle-menigheten som teller 420 får flunkende ny kirke som er ti ganger så stor som gamlekirken et steinkast unna.»

I en rammesak ved siden av oppslaget, under tittelen «Kirken vender mot Kuwait», framgår det at sogneprest Theis Salvesen har fått en geograf til å vurdere beliggenheten. «Digitale målinger viser at kirkebygget pekte mot et oljefelt i Kuwait, og ikke mot muslimenes pilegrimssted Mekka.»

KLAGEN:
Klageren, sogneprest Theis Salvesen, reagerer på at en bastant påstand fra en vaktmester i Bykle danner grunnlaget for Fædrelandsvennens oppslag. «Jeg tenkte Allah er sannelig stor ved å lure alle instanser og vende kirka ?his way?. Jeg ringte journalisten og spurte om dette faktisk stemte, men han sa at han ikke hadde funnet noen grunn til å sjekke sannhetsgehalten?Jeg fikk en geograf på saken som med pinlig nøyaktighet kunne si at kirken vendte mot Kuwait. Vi vurderte allerede da om vi skulle klage oppslaget inn for PFU?.Vi fant imidlertid ut at vi heller ville la saken dø hen. Vi trodde vel ikke, men håpet, dog bare ved kulørt lysegrønt, at avisen ville skamme seg litt og ta selvkritikk. Det var en belastning både for sokneråd og folk flest å bli fremstilt som religiøst intolerante fjellnisser.»

Klageren påpeker at de fikk hakeslepp da avisen, under vigslingen et halvt år senere, fulgte opp saken med tittelen «?Mekka-kirken? vigsles»?.Og alt uten noen, noen rot i virkeligheten. Fædrelandsvennen var ikke flau for å ha servert en løgnaktig påstand. Snarere tvert imot ? i billedteksten står det: Plasseringen av nybygget skapte medieoppslag landet rundt da det ble hevdet at kirken pekte mot Mekka. Det virker nesten som om de er stolt av det, å være kilden til at usannheter gikk landet rundt.»

TILSVARSRUNDEN:
Fædrelandsvennen viser til at avisen har fanget opp og speilet reaksjonene blant bygdefolket i Bykle i den første reportasjen. «Vi kan vanskelig se at vi kan kritiseres for at Fædrelandsvennen ikke har foretatt en kontrollmåling av kompassgradene for den nye Bykle kirkes orientering. Eller at en kjent misjonsmann i Bykle står frem i avisen og ytrer seg
om kirkebygget og frykter at siden kirkeskipet er orientert mot sør-øst og mot Mekka, vil kirken kunne invaderes av muslimer som ville bruke den som moské.»

Klageren viser til at «vår klage er basert på oppslag i avisen 4. september med artikkelen fra 7. november 2003 som bakteppe. ?Mekka-kirken? har aldri vært noe samtaleemne i Bykle?Visst har vi diskutert retning og noen hevdet at den var orientert mot Mekka, men begrepet ?Mekka-kirken? er laget av avisens redaksjon.»

Klageren frykter at avisen heretter vil kalle kirken for ?Mekka-kirken? i sine senere omtaler av den. Igjen påpeker klageren at oppslaget bygger på en feilaktig påstand, og mener avisen har opptrådt utilbørlig i sin videre dekning.

Fædrelandsvennen har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et oppslag i Fædrelandsvennen om en kirkevigsling, der den nye Bykle kirke omtales som «Mekka-kirken» etter en tidligere påstand fra avisen om at den vender mot Mekka. Klageren, sognepresten i Valle, reagerer på at avisen lar en bastant påstand fra en vaktmester i Bykle danne grunnlaget for Fædrelandsvennens oppslag. Klageren viser til at avisen ikke har sjekket påstandene om beliggenheten, og at avisen, etter å ha blitt gjort kjent med at påstanden er feil, likevel velger å kalle kirken for «Mekka-kirken.»

Fædrelandsvennen mener å ha fanget opp og speilet reaksjonene blant bygdefolket i Bykle i den første reportasjen, og at redaksjonen vanskelig kan klandres for ikke å ha foretatt en kontrollmåling av kirkens beliggenhet. Avisen viser til at det var en kjent misjonsmann i Bykle som fryktet at siden kirkeskipet var orientert mot Mekka, og at kunne kirken komme til å bli invadert av muslimer som ville bruke den som moské.

Pressens Faglige Utvalg mener Fædrelandsvennen var i sin fulle rett til å sette søkelyset på reaksjonene rundt det nye kirkebygget, men viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, hvor det manes til saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at Fædrelandsvennen, i en reportasje som ligger utenfor klagefristen, feilaktig fastslår at kirken vender mot Mekka, men at det er begrepet «Mekka-kirken» i en oppfølgende reportasje det klages over. Selv om utvalget kan forstå klagerens reaksjon på avisens kallenavn «Mekka-kirken», mener utvalget at uttrykket må kunne aksepteres, sett i lys av debatten som fulgte av kirkebyggets plassering. Utvalget legger også vekt på at det klart framgår av denne reportasjen at kirken ikke vender mot Mekka.

Fædrelandsvennen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. november 2004
Odd Isungset
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, John Olav Egeland
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse