Bjørn Drillestad mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 173/04


SAMMENDRAG:
Fredrikstadavisa Demokraten brakte 25. august 2004 , under vignetten Ordet fritt, et leserinnlegg med tittelen » Tanker om FFK «. Leserbrevet dekket, inkludert et foto, nesten halvannen tabloidside. Innlegget dreide seg om forhold i og rundt Fredrikstad Forballklubb (FFK), som på dette tidspunktet lå i nedrykksposisjon i Tippeligaen. Forfatteren av innlegget, tidligere trenerkoordinator i FFK Bjørn Drillestad, kommer med en rekke svært kritiske synspunkter om navngitte personer i klubben og deres disposisjoner.

KLAGEN:
Klagen gjelder Fredriksstad Blads håndtering av det samme leserbrevet. Forfatteren, Bjørn Drillestad, opplyser i klagen at leserinnlegget ble sendt til Fredriksstad Blad to dager før det ble sendt til Demokraten, men FB valgte ikke å ta det inn. » Men under fotballkampen på Fredrikstad stadion søndag 22. august gikk avisens redaktør rundt til de som var omtalt i innlegget mitt og viste dette frem «. Klageren opplyser deretter at han var i kontakt med avisen om omredigering og nedkorting av innlegget, uten at dette førte fram.

Til slutt i klagebrevet heter det:

» Saken er som dere vel aner at jeg vil stevne Fredriksstad Blad v. redaktøren inn for PFU. Bakgrunnen er at redaktøren i avisen ikke tar inn mitt leserinnlegg inn i avisen, men går
til de jeg skriver om og viser frem leserinnlegget og spør hva de mener om det. Dette blir gjort uten at han har kontaktet meg. Jeg får telefoner fra de han har vist det fram til, og fra Demokraten som også har lagt merke til at redaktøren handlet på denne måten. Til og med Institutt for Journalistikk vet om dette før jeg vet det. Redaktøren prøver å unnskylde sin oppførsel med at innlegget allerede hadde stått i Moss Dagblad. Hvor har han dette fra? Det har aldri blitt påtenkt satt inn i Moss Dagblad. Så det må være en løgn han tyr til. »

TILSVARSRUNDEN:
Sekretariatet henvendte seg i første omgang til Fredriksstad Blad med sikte på å få avisens foreløpige versjon av saken, før ordinær klagebehandling eventuelt ble igangsatt.

Fredriksstad Blad s svar på henvendelsen fra sekretariatet inngår som avisens tilsvar. Avisens ansvarlige redaktør bekrefter i tilsvaret at leserinnlegget fra klageren ble avvist to ganger, også etter at klageren hadde foretatt en redigering. FB viser til at innlegget fortsatt ikke hadde en akseptabel form.

Avisen svarer også på klagerens påstand om at redaktøren søndag 22. august skulle ha vist fram det upubliserte innlegget til personer som var omtalt der. Redaktøren opplyser at han møtte tilitsvalgt og tidligere spiller i FFK, Roar Johansen, på Stadion, for å drøfte innholdet i en annen artikkel som hadde stått i Fredriksstad Blad. Videre skriver redaktøren:

«Da vi hadde diskutert dette ferdig, fortalte jeg om leserinnlegget der det ble påstått at sportslig leder (Roar Johansen) var blitt neglisjert og at medlemmer var manipulert bort. Min hensikt var å sjekke holdbarheten i påstanden. Johansen ristet på hodet over påstanden. I samtalen nevnte jeg at forfatter av innlegget var Bjørn Drillestad. På det tidspunktet trodde jeg innlegget allerede hadde stått på trykk i Moss Dagblad, noe som senere viste seg å være feil. Jeg ser i etterkant det beklagelige i å ha nevnt Drillestads navn. Det burde jeg ikke ha gjort. Men å sjekke påstandene med vedkommende som er omtalt mener jeg er viktig i forhold til å kunne ha et bedre vurderingsgrunnlag. Jeg står fast på min rett til å avvise et innlegg som etter min oppfatning inneholder sjikanøse antydninger og ufine personangrep. Anklagene har en slik karakter at de i senere innlegg fra de angrepne ikke kan gjendrives eller balanseres.»

Klageren anfører i sitt tilsvar at den nevnte Roar Johansen ble informert allerede dagen før, altså lørdag 21. august, og at det var helt andre personer som ble informert på Stadion. For øvrig kan ikke klageren forstå innlegget hans skulle være så sjikanerende, siden det senere kunne publiseres i Demokraten. Klageren avslutter slik:

«Hvis mitt innlegg er så ille. Er det ikke injurierende å gå rundt og fortelle om et slikt innlegg til de det gjelder uten å ta det inn i egen avis(?)»

Fredriksstad Blad fastholder at leserbrevet fra klageren ikke hadde en akseptabel form, hverken i sin opprinnelige eller redigerte versjon. Når det gjelder klagepunket om framvisningen av det upubliserte leserbrevet for flere, skriver FBs redaktør:

«Jeg holder fast på at Roar Johansen er den eneste i FFK-systemet som jeg diskuterte Drillestads brev med. Selve brevet ble aldri vist frem ? samtalen dreide seg om påstandene omkring Johansens rolle i klubbens sportsutvalg. (…) Jeg tar selvkritikk på at jeg nevnte artikkelforfatterens navn da jeg diskuterte påstandene i brevet med Roar Johansen. Informasjonen om at brevet hadde stått på trykk i Moss Dagblad viste seg å være feil. Jeg hadde heller ikke sjekket dette godt nok. Her burde jeg vist et bedre skjønn.»

Klageren har, etter avsluttet tilsvarsrunde, kommet med ytterligere kommentarer. I brevet framhever han følgende:

«Det som er interessant for meg er at mitt leserinnlegg, som ikke blir publisert i avisen, av sjefredaktøren selv blir gjort kjent for de personer jeg omtaler i innlegget mitt.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et leserinnlegg som klageren, tidligere trenerkoordinator i Fredrikstad Fotballklubb, hadde sendt Fredriksstad Blad. Innlegget ble ikke publisert. Klagen gjelder primært at avisens ansvarlige redaktør skal ha forelagt det upubliserte innlegget for personer som ble kritisert i klagerens leserbrev.

Fredriksstad Blad, ved ansvarlige redaktør, beklager at klagerens navn ble kjent da innholdet i leserinnlegget ble diskutert med en av dem som ble omtalt. Ut over dette finner ikke avisen grunn til å unnskylde noe, og avviser at det er gjort etiske overtramp i saken.

Pressens Faglige Utvalg vil som i lignende tilfeller understreke at det er ansvarlig redaktør, eller den ansvaret delegeres til, som bestemmer hva som skal publiseres. Ut fra dette konstaterer utvalget at Fredriksstad Blads redaktør var i sin fulle rett da han nektet å ta inn klagerens innlegg.

Når det gjelder klagepunktet om «framvisning» av det upubliserte leserinnlegget, står påstand mot påstand med hensyn til hvordan dette skjedde og om hvor mange som fikk del i informasjonen. Fredriksstad Blads ansvarlige redaktør har bekreftet at han diskuterte innholdet med en av de omtalte, og at han da også oppga forfatterens navn. Utvalget finner det rimelig at redaksjonen vil foreta undersøkelser før man setter et kontroversielt leserbrev på trykk. Men utvalget mener, i tråd med redaktørens egen beklagelse, at det var uheldig at han oppga forfatterens navn. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 3.6, der det heter: «Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.»

Fredriksstad Blad har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 25. januar 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller