Mina Ghabel Lunde mot NRK

PFU-sak 172/16


SAMMENDRAG:

NRK publiserte onsdag 22. juni 2016 nyheten om at en journalist i Dagens Næringsliv (DN) har ytret seg anonymt gjennom Twitter-kontoen @fruhjorth. Artikkelen hadde følgende tittel på publiseringstidspunktet: «DN-journalist hetset kilder og egne kollegaer anonymt». Tittelen ble senere endret til: «DN-journalist sto bak Twitter-konto som hetset kilder og kolleger anonymt», og deretter til dagens variant: «DN-journalist bidro til Twitter-konto som hetset kilder og kolleger anonymt». I ingressen sto det:

«Journalist Mina Ghabel Lunde i Dagens Næringsliv bidro til en anonym Twitter-konto hvor både intervjuobjekter og egne sjefer har fått gjennomgå. Nå har hun søkt om sluttpakke for å skrive roman.»

Innledningsvis i brødteksten ble journalisten sitert slik:

«– Det jeg synes er mest leit og som jeg helhjertet beklager, er at det har blitt sparket nedover – og det ganske hardt også – fra en konto jeg tross alt har vært medansvarlig for. Jeg har ikke stått bak noe av det som har stått om ferske journalister, og særlig en journalist som har fått gjennomgå, men jeg beklager at jeg ikke gjorde noe for å stoppe det. Det sier Mina Ghabel Lunde til NRK i kveld etter at hun har deltatt i NRKs Dagsnytt 18.»

Videre ble det henvist til Medier24s publisering om saken, og om den anonyme kontoen het det:

«På den anonyme twitter-kontoen @fruhjorth, som hadde rundt 800 følgere og nå er slettet, har det kommet en rekke friske uttalelser om norske medier.»

Derpå ble et lite utvalgt meldinger @fruhjorth har ytret om DN gjengitt:

«Hva skjer med DN? Først kompisintervjuene til Alfa-Apollo. Og nå plagiat. Mon tro om redaktøren er like kjekk nå!»

«Det redaktøren sier om prosessene i DN, gjør hardt å se for seg hvordan @HerrApollo slapp til med sak etter sak.»

«Imponerende hvor raskt landets beste avismagasin har klart å bli det mest tvilsomme. Først Forsang-fadesen, og nå dette.»

Innholdet i meldingen ble også delvis forklart av NRK:

«’Fruhjorth’ kom blant annet med tydelige spark til DN-journalistene Daniel Butenschøn og Jonas Forsang. Butenschøn plagierte en rekke saker mens han jobbet for DN, mens Jonas Forsang ble kritisert for å portrettintervjue ‘fotballfrue’ Caroline Berg Eriksen over åtte sider uten å stille et eneste kritisk spørsmål, samtidig som han var god venn med bloggerens PR-rådgiver.»

Under mellomtittelen «Påvirker tillit og troverdighet» ble det opplyst hvordan Medier24 og VG-kommentator Anders Giæver hadde samarbeidet for å finne ut hvem som kunne stå bak den anonyme Twitter-kontoen. Medier24s redaktør ble intervjuet i denne sammenheng, og han sa blant annet:

«– Dette er selvsagt ikke verdens største nyhet. Men for et medienettsted som Medier24 er det selvsagt interessant når en mediejournalist i Norges største næringslivsavis anonymt kritiserer og til tider hetser både kilder og egne kollegaer, sier Michalsen.»

Samtidig fremgikk det at Lunde selv avviser å ha «skrevet alle twittermeldingene». Det ble sitert fra Lundes Facebook-side, der hun skrev:

«Jeg minner om at det ikke er jeg som har skrevet alle twittermeldingene på kontoen @fruhjorth. Veldig langt derifra. Og det har ikke vært slik at alt som det som er postet der er godkjent av alle.»

I en senere oppdatering av saken, ble det i tillegg presisert:

«Mina Ghabel Lunde har hele tiden avvist at hun har kritisert kollegaer og sier hennes bidrag har vært minimalt.»

Lunde ble også sitert på kommentarer hun hadde gitt til NRK om saken, blant annet om motivasjonen for å tvitre fra denne anonyme kontoen:

«Ifølge Lunde er hun én av seks personer som har brukt kontoen. – Jeg ble med blant annet fordi jeg synes at det er en del pressefolk som slipper litt for billig unna med pompøsiteter. Veldig ofte skriver erfarne og kjente journalister og kommentatorer om store hendelser med utgangspunkt i hvordan hendelsen påvirket ham. Det syntes jeg er komisk og det hadde jeg lyst til å påpeke, og gjøre litt narr av, sier hun til NRK.»

Artikkelen avsluttet med opplysningen om at Lunde har søkt om sluttpakke i DN før saken om @fruhjorth kom opp, og at hennes plan er å skrive roman. I tillegg ble et utvalg av @fruhjorths Twitter-meldinger gjengitt. Disse omtalte i hovedsak VG-kommentator Anders Giæver.

NRK (P2) hadde torsdag 23. juni 2016 et innslag i Kulturnytt om saken under tittelen «Nachspielkultur på sosiale medier». Innslaget ble introdusert slik av programlederen:

«- Det eksisterer en nachspielkultur på sosiale medier, mener flere eksperter. I går ble det rabalder i medie-Norge da det ble kjent at Dagens Næringsliv-journalisten, Mina Ghabel Lunde, sto bak Twitter-kontoen @fruhjorth. Der har hun, ifølge henne selv, sammen med flere andre bedrevet kritikk av kolleger i bransjen i en krass og sarkastisk tone.»

DN-journalisten fikk også kommentere saken:

«- Jeg har vært veldig lite aktiv på den Twitter-kontoen. Jeg har 6000 følgere på Twitter som meg selv, under mitt eget navn. Jeg har skrevet veldig mye frekt og krast der også, som ikke er noe verre enn, nei, ikke noe bedre, mener jeg, enn det jeg har bidratt med under @fruhjorth-kontoen.»

NRKs reporter på saken uttalte:

«- Mina Ghabel Lunde forsøkte i går å tone ned sin rolle i den omstridte Twitter-kontoen. I Dagsnytt 18 beklaget hun, at hun tidvis hadde sparket nedover gjennom ufine personlige kommentarer.»

Derpå ble det gjengitt utdrag fra Dagsnytt 18, der Ghabel Lunde sa:

«- Jeg vil helhjertet beklage at det har blitt sparket nedover fra denne kontoen. Det har vært ganske hardt sparket nedover, både mot den du nevner, men også andre, ferske journalister. Jeg har personlig ikke skrevet noe av det.»

Deretter gikk innslaget over til å omtale temaet – hvilken kommunikasjonskultur som eksisterer i sosiale medier – mer overordnet og generelt. Blant dem som uttalte seg var blogger og digitalrådgiver, Trine Grung, medieviter Ida Aalen og Cecile Staude ved Handelshøyskolen BI. Aalen kommenterte imidlertid også @fruhjorth-kontoen mer spesifikt:

«- Det er jo ingen av de, på en måte, synspunktene som har kommet fram på den kontoen som er noe man i seg selv vil bli sjokkert over at en journalist kan ha. Forskjellen er vel kanskje at før så ville jo de tingene ikke vandret så veldig langt utenfor, på en måte, en øl med kollegaer eller kompiser eller ett eller annet sånn. Sosiale medier har på en måte gjort en type sånn blanding (…) kan få så mye større publikum enn det ville gjort før vi hadde internett.»

NRK (P2) fulgte også opp påfølgende dag, fredag 24. juni 2016. Denne dagen var det fredagspanelet i Kulturnytt som omtalte saken. Panelet besto denne fredagen av forfatter Vidar Kvalshaug, manusforfatter Axel Hellstenius og Minerva-redaktør Anna Katharina Fonn Matre – i tillegg til programlederen. Omtalen av saken kom litt ut i panelets samtale, og ble innledet slik:

«Programleder: – Skal vi hoppe over til journalistene da, for mange av dem setter seg selv i sentrum og får store tragiske hendelser til å handle om dem selv og noen ganger så står journalisten i veien for sakene, det sa journalist Mina Ghabel Lunde, om sin motivasjon for å bidra til den anonyme Twitter-kontoen @fruhjorth. Og uavhengig av hetsingen som er gjort av kilder og kolleger på denne Twitter-kontoen, har Mina Ghabel Lunde et poeng?»

To av paneldeltakerne svarte nei, én ja:

«- Hun har jo et visst poeng. Jeg har selv blitt herset med i den kontoen og syntes det var festlig, men jeg har sett det som virkelig ikke var noe spesielt festlig, som var bare ondsinnet og nedrig. Så jeg skjønner jo at saken har gått som den har gått. Det er sagt! Hun har et poeng fordi medieverdenen har gått mer og mer mot fokus på fortelleren, like mye som fortellingen. Det er jo direktesending for enhver minste fjert i dag. Det står folk der og venter og snakker og venter og snakker. De er talking heads. Dette har også flyttet seg lite grann over mer og mer til kommentatorene, som det her har gått i hovedsak ut over. Jeg forstår lite grann av hva hun prøver å si, men måten det er sagt på er helt håpløs. Det har Dagens Næringsliv agert på nå.»

En av dem som svarte nei, kommenterte det slik:

«- Da må jeg bare skyte helt på andre siden, for jeg tenker hvem er denne @fruhjorth? Jeg har jo brukt mye tid på å tenke på det. Hun minner meg om en ung dame på en kjent hytteøy, hvor det var mange gamle hytter og gamle familier og sånt noe. Så ble hun spurt av lokalavisen: Hva vil du gjøre med alle disse nyinnflytterne». Jo, sa hun, det er ikke noe problem. De fryser vi ut. Så jeg tenker, hvem er @fruhjorth? Hvorfor har hun det navnet? Eller leker vi med ilden? Vi liker å være litt gærne, vi liker å ta litt sjanser, vi liker å gjøre noe ulovlig og ikke bli tatt. Eller bor det en Fjordmann i alle norske journalister nå?»

KLAGEN:

Klager er den omtalte, tidligere DN-journalisten, Mina Ghabel Lunde.

Innledningsvis i klagen gjør hun rede for hva som skjedde før Medier24s publisering, som var den første publiseringen i mediene om saken, og som NRK også henviser til i sin nettpublisering. (Se den parallelle klagesaken, sak 170/16, for denne bakgrunnsinfoen.)

Etter den detaljerte innledningen om hva som skjedde forut for publisering, kommer klager inn på hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP) hun mener NRK har brutt og hvorfor.

Klager viser til følgende VVP-punkter:
• 3.2 (kildekritikk og kontroll av opplysninger)
• 4.1 (saklighet og omtanke)
• 4.2 (skille fakta fra kommentar)
• 4.4 (dekning for titler etc.)
• 4.7 (identifisering – senere frafalt)
• 4.13 (rette feil)
• 4.14 (samtidig imøtegåelse)
• 4.16 (lenking)
VVP 3.2/4.13
Klager mener NRK har «basert sin sak, sin vinkling og det meste av sitt innhold på den udokumenterte saken fra Medier24», og at NRK derfor ikke har vært tilstrekkelig kildekritisk og heller ikke tilstrebet god nok bredde i kildeutvalget (jf. VVP 3.2).

Klager skriver: «Ikke bare har ikke NRK kontrollert om opplysningene de publiserer er korrekte, de ignorerer de opplysninger jeg har kommet med gjennom dagen i den grad at de skriver det stikk motsatte i tittel. (…) Under navn og bilde av meg vinkler NRK saken hardt på tweets som inneholder kritikk av DN, til tross for at jeg flere ganger gjennom dagen har sagt at jeg ikke står bak dem. Det står ingen steder i saken å lese at NRK har forsøkt å finne ut hvem står bak tweetene jeg avviser å stå bak.»

Klager opplyser også at hun har vært i kontakt med NRK-journalistene og påpekt feil, både per telefon og epost. Noe skal da ha blitt korrigert, men «ingenting er beklaget» (jf. VVP 4.13), skriver klager. Blant annet skal det ha vært publisert feil knyttet til fremstillingen av hvem som kunne se VG-kommentator Giævers statusoppdatering på Facebook; at det bare var klager, og at hun dermed måtte være @frujort.

Klager reagerer også sterkt på at hun i Kulturnytt ble «navngitt, omdiskutert og kritisert, tidvis kraftig», samt at hun ble «sammenlignet med Fjordman og ledd av», og det uten at hun var invitert til debatten. Klager skriver: «Det sies blant annet om meg at måten jeg har fremført en ellers mulig saklig innvending på er ”helt håpløs” og at nettopp ”det har Dagens Næringsliv agert på”. Den mest nærliggende måten å tolke dette utsagnet på som lytter, er at Mina Ghabel Lunde som konsekvens av denne saken, har fått sparken fra Dagens Næringsliv. Etter denne sendingen får jeg telefon fra en i min familie som lurer på hva jeg skal gjøre nå som jeg har mistet jobben min. Men dette er jo ikke sant, og om ikke den som sier dette (Vidar Kvalshaug?) vet bedre, så gjør NRK og programleder Traaholt det. (…) Sjefredaktør Amund Djuve i DN har dessuten bekreftet overfor flere medier at han før denne saken var kjent med min søknad om sluttpakke og at mitt arbeidsforhold ikke var et tema etter at @fruhjorth-saken kom i medienes søkelys og vi pratet internt om saken.»

Etter klagers mening har NRK «forsømt sin plikt til å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Ei heller har NRK tilstrebet bredde i valg av kilder».

VVP 4.1/4.2
Videre mener klager NRK heller ikke har utvist tilstrekkelig omtanke i publiseringen. Klager skriver: «Når landets viktigste og største medieinstitusjon konkluderer med at vesentligheten av å omtale en sak som angår journalisters hårsårhet og muligens, men ikke dokumentert, kritikk av egen arbeidsgiver (…) veier opp for den belastning dette kan medføre for den omtalte og anklagede i saken, og dermed bevisst velger ikke å vise større omtanke enn at de vier saken plass, mener jeg at NRK har brutt med god presseskikk.»

Klager mener dessuten både nyhetsinnslaget og diskusjonen i Kulturnytt (23. og 24. juni) inneholder kommenterende og tendensiøse påstander som publikum vil oppfatte som fakta.

VVP 4.4/4.13
Slik klager ser det, har NRK verken dekning for tittel eller ingress i den påklagede nettartikkelen (jf. VVP 4.4). Klager viser til at hun «gjentatte ganger før denne artikkelen ble publisert, senest på Dagsnytt 18», hadde uttalt at hun ikke sto bak meldingene om DN, samt at hun søkte om sluttpakke før @fruhjorth-saken ble kjent.

Klager opplyser også at hun var i kontakt med NRK-journalistene og gjorde oppmerksom på hva hun syntes om tittelbruken, og at tittelen «etter mye om og men» ble endret til «DN-journalist sto bak Twitter-konto som hetset kilder og kolleger anonymt». Etter klagers mening «antyder [denne] så å si det samme» som den første tittelen.

Klager opplyser også at hun både før og etter publisering har påpekt at hun ikke har søkt om sluttpakke «nå»: «Jeg utdypet også overfor [journalist] Eirin Venås Sivertsen at jeg ba om sluttpakke fordi min sykdom og omfattende og forestående behandling ikke ga rom for fulltidsarbeid og at jeg hadde tatt et valg om å ta sluttpakken, konsentrere meg om å bli frisk og skrive ferdig romanen jeg hadde påbegynt. Likevel står det i ingressen at ”nå har hun søkt om sluttpakke”. Dette gir et inntrykk – som hos mange andre medier som har dekket saken – at saken om @fruhjorth er det som har gjort at jeg slutter i DN.» Klager bemerker at denne opplysningen ikke er endret.

VVP 4.7
Hva gjelder bruken av navn og bilde i publiseringene, stiller klager spørsmål ved behovet for å gjøre dette, og anfører at man i stedet for eksempel kunne benyttet «en DN-journalist».

VVP 4.14
Slik klager ser det, er den opprinnelige tittelen i den påklagede nettartikkelen ikke bare en påstand uten dekning, den utløser i tillegg hennes rett på samtidig imøtegåelse (VVP 4.14), noe hun opplyser at hun ikke fikk. Klager skriver: «Til tross for at jeg gjentatte ganger gjennom dagen hadde tilbakevist at jeg hadde skrevet noe om DN, ble dette brukt som overskrift hos NRK.»

Videre reagerer klager også på uttalelsen i Kulturnytt-innslaget 23. juni, om at hun har forsøkt «å tone ned sin rolle i Twitterkontoen». Klager mener reporteren her kommenterer (jf. VVP 4.2) og «antyder (…) at [klager] lyver, og at [hun] har mislyktes i et forsøk på å fraskrive [seg] et ansvar NRK høres ut til å mene er [klagers]». Klager spør: «Hva belegger NRK denne sterke beskyldningen med? Og hvorfor får ikke jeg – hengt ut som løgner og bedrager – imøtegå beskyldningen om at jeg forsøker å tone ned min rolle? Jeg ble aldri kontaktet av NRK Kulturnytt for å imøtegå beskyldingene, antydningene eller delta i debatten om de to innslagene der jeg var sentral og navngitt.»

VVP 4.16
For øvrig mener klager at NRK også har brutt VVP 4.16, om varsomhet med lenking, ettersom det er henvist og lenket til Medier24s omtale av om saken, som klager mener inneholder «mange presseetiske overtramp» (jf. PFU-sak 170/16).

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene har vært i kontakt, men sto for langt fra hverandre til at de anså en minnelig løsning som en reell mulighet.

 

TILSVARSRUNDEN:

NRK mener omtalen av saken har offentlig interesse, «både fordi saken er oppsiktsvekkende i seg selv og som et eksempel på anonym debattkultur i sosiale medier». NRK skriver: «Vi valgte derfor å dekke den både som enkeltsak og med mer overordnet tilnærming.»

Slik NRK ser det, er det utvist tilstrekkelig omtanke og saklighet i deres publiseringer. NRK viser til at PFU «flere ganger [har] slått fast at folk som publiserer ytringer på åpne kontoer i sosiale medier beveger seg i et offentlig ytringsrom, og at de må tåle eventuell saklig medieomtale av aktiviteten».

NRK skriver: «Det var et viktig moment i NRKs vurdering av saken at det var en journalist som var bidragsyter til en konto som anonymt hetset kollegaer, ledere og kilder innenfor et fagfelt hun selv arbeidet med i det meste av tiden kontoen eksisterte. Pressen har plikt til å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle (VVP 1.4), og for mediene er det klart problematisk hvis redaksjonelle medarbeidere opererer i en skjult dobbeltrolle i et offentlig rom. Etter vår mening er det ingen tvil om at det har skapt en interessekonflikt i dette tilfellet (…) Vi mener videre at omfanget av NRKs totale dekning av saken ikke har vært overdreven, sakens fakta og utvikling tatt i betraktning. Vi har forståelse for at det totale volumet av dekning i samtlige medier oppleves som en belastning for klager, men vi mener at NRK ikke har bidratt til dette i noen urimelig grad.»

For øvrig påpeker NRK at deres dekning ikke bare handlet om klager og hennes rolle i @fruhjorth-kontoen: «Innslaget i Kulturnytt 23. juni søkte å løfte en mer generell problemstilling om hva slags kommentarkultur det er i sosiale medier, og foruten en uttalelse fra klager om den aktuelle saken består innslaget ellers av uttalelser fra sosiale medier-eksperter om den mer generelle problemstillingen. Diskusjonen i Kulturnytts fredagspanel 24. juni tok utgangspunkt i spørsmålet om ‘hvorvidt journalister setter seg selv i sentrum og står i veien for selve saken’, noe som var blitt anført av Lunde som motivasjon for å starte opp @fruhjorth-kontoen. Paneldeltakerne sier seg langt på vei enige i at dette kan være et problem, samtidig som de mener at dette ikke var den riktige måten å ta opp problemet på. Samlet sett mener NRK at vi har dekket denne saken i tråd med de krav som stilles til saklighet og omtanke i VVP 4.1.»

NRK mener også det var riktig å omtale klager med navn og bilde: «I dette tilfellet mener vi at klagerens samfunnsrolle som journalist i en riksavis har en helt klar relevans for saken som ble omtalt. Saken gjelder ikke private forhold, den identifiserte personen er en erfaren og profilert journalist i DN og denne rollen og journalistens dekning av mediesaker har relevans for saken. Videre er involveringen i saken selvforskyldt og identifiseringen er etter vår mening ikke gjort på noen unødvendig belastende måte fra NRKs side. En omtale av journalisten som «mediejournalist i DN» ville på den annen side føre til at andre mediejournalister i DN ble utsatt for uberettiget mistanke.»

NRK avviser også påstanden om at publiseringene kun er basert på Medier24s omtale, og viser til at klager før publisering også selv hadde bekreftet på sin Facebook-side at hun var en av bidragsyterne til @fruhjorth. I tillegg til klager selv, var DNs ansvarlige redaktør en viktig kilde i saken. NRK skriver: «NRK hadde altså fra første stund et mangfold av kilder som bekreftet hovedopplysningene i saken vi publiserte. Klager bekreftet både i den første samtidige imøtegåelsen og i senere imøtegåelser og tilsvar at hun var en av de som sto bak kontoen. NRKs sak gir ingen vurdering av metodebruken til Medier24, ut over å referere hvordan de har jobbet med saken og hva de mener å ha funnet ut.»

Hva gjelder Medier24s metodebruk (Facebook-lenken), en opplysning som altså ble endret etter at klager tok kontakt, skriver NRK for øvrig: [V]i mener dette var en utfyllende faktaopplysning det var viktig å få med, men er ikke enig i at den opprinnelige beskrivelsen i saken av metoden fra en av kildene innebærer et brudd på god presseskikk fra NRKs side.»

Videre bekrefter NRK at tittelen i nettartikkelen ble endret etter at klager tok kontakt; først ble den endret fra «DN-journalist hetset kilder og egne kollegaer anonymt» til «DN-journalist sto bak Twitter-konto som hetset kilder og kolleger anonymt». Senere ble den endret til dagens variant: «DN-journalist bidro til Twitter-konto som hetset kilder og kolleger anonymt». Slik NRK ser det, hadde redaksjonen imidlertid også dekning for første versjon, basert på «det NRK visste om saken da». NRK skriver: «Da det senere kom fram at klager mente dette var misvisende, og at det ikke er lagt fram dokumentasjon for at hun står bak noen meldinger som hetser kilder, endret vi tittelen i saken.» NRK mener likevel det er dekning for å si at klager «sto bak» kontoen «som hetset», ettersom hun har innrømmet å stå bak kontoen og kunne stoppet meldingene.

NRK kan heller ikke se at ingressoppsummeringen innebærer noe presseetisk overtramp: «Formuleringen ‘Nå har hun søkt om sluttpakke for å skrive roman’ må etter vår mening være innenfor det akseptable i en ingressoppsummering av en sak. Søknaden om sluttpakke var sendt mindre enn en uke før @fruhjorth-saken ble kjent, og det framgår klart av uttalelser fra klager både i artikkelen og Dagsnytt 18-innslaget som ligger i topp av saken at dette hadde skjedd tidligere. Det ligger heller ikke noen påstand om noen årsakssammenheng i ingressformuleringen.»

Etter NRKs mening har redaksjonen «hele tiden tilstrebet å gi klager anledning til samtidig imøtegåelse av beskyldningene hun utsettes for». NRK opplyser: «[I] all vår omtale av saken har det blitt opplyst at klager framholder at det er flere enn henne som har bidratt til kontoen. 22. juni forsøkte vi å få kontakt med klager pr. telefon og sms fra før vi publiserte den første nettsaken. Vi fikk tilbakemelding etter omtrent seks timer – først en forespørsel om vi kunne bytte til et nyere bilde av henne, litt senere med tilbakemeldinger om tittel til saken og status for ‘usynlig’ melding på Anders Giævers Facebook-side som omtalt [over] Fram til vi selv fikk gjennomført et intervju med klager i Dagsnytt 18 22. juni brukte vi i hovedsak sitater fra hennes innlegg om saken på egen Facebook-konto, mens uttalelser fra Dagsnytt 18 og et påfølgende intervju for nett og radio ble brukt i den senere dekningen. I sum har klager blitt viet omfattende plass i NRKs dekning for å presentere sitt syn på saken.»

Når det gjelder omtalen i «Fredagspanelet» (i Kulturnytt) forklarer NRK dessuten at dette ikke er et tradisjonelt debattprogram, men «en fast spalte hvor tre kulturpersonligheter blir invitert til en oppsummering av tre av ukas mest omtalte kultur- og mediesaker». NRK skriver: «Fredagspanelet skal ha rom for friske meningsytringer om både organisasjoner og enkeltpersoner, men konsentrerer seg om saker som allerede er bredt omtalt i uka som har gått. De inviterte er normalt sett ikke parter i sakene som oppsummeres, og det er ikke en arena for å framsette nye, sterke beskyldninger av faktisk karakter. Det er derfor heller ingen tradisjon for at de som omtales i fredagspanelet blir invitert til å delta i programmet.
Vi mener at det innklagede innslaget er innenfor spaltens vanlige mal. @fruhjorth-saken blir omtalt som ett av tre temaer (…) Det framkommer friske meningsytringer, men ingen påstander om faktiske forhold som ikke er allerede kjent. (…) Det er ingen som verken sier eller antyder at klageren har fått sparken på grunn av dette. På dette tidspunktet var det kjent at hun hadde søkt sluttpakke før @fruhjorth-saken ble kjent. Det var også kjent at DNs redaktør hadde kalt inn til et møte om dette, at arbeidsforholdet ikke var et tema i dette møtet, men at Twitter-kontoen ble slettet etter møtet – opplysninger som også ble omtalt av NRK allerede 22. juni.»

NRK avviser videre påstanden om sammenblanding av fakta og kommentarer: «Vi mener at formuleringen ’Mina Ghabel Lunde forsøkte i går å tone ned sin rolle i den omstridte Twitter-kontoen’ fra reporters side er en faktisk opplysning i denne sammenheng, og ikke en tendensiøs kommentar eller ny, alvorlig beskyldning som utløser rett til samtidig imøtegåelse. (…) Både i Dagsnytt 18 og andre steder uttrykte [klager] at hun hadde vært veldig lite aktiv på kontoen – samtidig sa hun i Dagsnytt 18 blant annet at ‘Jeg er her for å beklage at jeg ikke stoppet det (sparking nedover mot yngre kolleger, vår anm.), for det kunne jeg gjort.’ Det peker i retning av at klager i det minste hadde mulighet til å påvirke det andre bidragsytere skrev på kontoen. Når det samtidig ikke var noen andre som påtok seg ansvaret for det som var blitt publisert, eller annen dokumentasjon kunne styrke uttalelsen om at bidraget til kontoen fra klagers side var beskjedent, mener vi at det var dekning for å beskrive det som ble sagt som et forsøk på å tone ned egen rolle.»

For øvrig kan NRK heller ikke se at lenkingen til Medier24s omtale innebærer et presseetisk brudd: «Slik vi forstår dette punktet [VVP 4.16] angår det innhold som klart bryter god presseskikk, for eksempel saker som er blitt felt for dette i PFU eller annet innhold som helt åpenbart er brudd på pressens etiske regler.» NRK viser for øvrig til hovedregelen om å oppgi kilde når man siterer andre (jf. VVP 4.4): «Gjengs praksis i norske medier er at dette på digitale plattformer gjøres gjennom dyplenking til den aktuelle publikasjonen.»
Klager mener @fruhjorth-kontoen ikke var spesielt kjent før denne saken, og at flere aktive tvitrere og samfunnsdebattanter i ettertid har sagt at de aldri fikk den med seg. Slik klager ser det, viser derfor «[b]ildet som tegnes av hvilken betydning og utstrekning kontoen har hatt (…) hvor navlebeskuende deler av medie-Norge er».

Når det gjelder NRKs dekning av saken, og redaksjonens vurdering av denne som rimelig, synes klager dette «i beste fall [viser] en beskjeden innsikt når det gjelder kanalens tyngde og rekkevidde». Slik klager ser det, har NRK «i aller høyeste grad (…) bidratt til den massive dekningen» saken har fått.

For øvrig frafaller klager anførselen om brudd på VVP 4.7 omtalt i klagen. Klager forklarer: «[J]eg forstår at det ville kaste et uheldig lys og mistanke over mine kolleger i Etterbørs dersom jeg ble omtalt som “en mediejournalist i DN”.»

Når det gjelder påstandene om at @fruhjorth-tvitringen har satt klager i en dobbeltrolle, etterlyser klager eksempler på «en sak jeg har vinklet eller dekket på en måte som kan sies å være kritikkverdig, i lys av at jeg har medvirket til denne kontoen». Klager skriver: «Det er altså ikke gjort rede for konkrete uheldige konsekvenser som min medvirkning til kontoen har fått for mitt arbeid. Bare at noen har funnet den plagsom og ubehagelig.»

 

NRK har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel i NRK om at Mina Ghabel Lunde, som på publiseringstidspunktet var journalist i Dagens Næringsliv (DN) og dekket mediefeltet, har tvitret anonymt fra kontoen @fruhjorth. I den første publiseringen sto det i tittelen at DN-journalisten «hetset kilder og egne kollegaer anonymt». Videre gjelder klagen også to Kulturnytt-sendinger på radio der saken ble omtalt i ukens fredagspanel, samt i tilknytning til en diskusjon om hvilken kommentarkultur det er i sosiale medier.

Klager er Mina Ghabel Lunde, som mener NRK ikke har utøvd tilstrekkelig kildekritikk og -kontroll, men i stedet basert seg på udokumenterte opplysninger i Medier24. Klager påpeker at NRK dermed publiserte en tittel uten dekning, og med en beskyldning hun ikke fikk imøtegå. Klager har også anført flere feil overfor NRK, og tittelen ble endret «etter mye om og men», men «ingenting er beklaget». Slik klager ser det, har NRK heller ikke utvist tilstrekkelig omtanke i publiseringene. Klager mener kommentarer i Kulturnytt er presentert som fakta, og også utløser hennes imøtegåelsesrett. Dessuten reagerer klager på at NRK i ingressen skriver at hun har søkt om sluttpakke «nå», når hun søkte før @fruhjorth-saken kom opp. Klager finner også NRKs lenking til Medier24s omtale presseetisk uakseptabel, ettersom hun mener Medier24 ikke har overholdt flere bestemmelser i Vær Varsom-plakaten (VVP).

NRK mener saken hadde offentlig interesse og at NRKs samlede dekning ikke har vært for omfattende, men hensynsfull og saklig. Slik NRK ser det, har deres omtale vært basert på et mangfold av og relevante kilder, deriblant klager. Redaksjonene mener det hele tiden er tatt forbehold om fakta-opplysninger som er omstridt, og gitt plass til klagers versjon av saken. Det er også gjort endringer etter innspill fra klager. NRK opplyser at det ble gjort forsøk på å få kontakt med klager før første publisering, men at redaksjonen ikke fikk tilbakemelding før etter seks timer. Når det gjelder radioinnslagene, mener NRK disse løftet saken til en mer generell problemstilling, og at de altså ikke bare handlet om klager. Hun ble dessuten sitert og referert i det ene innslaget. NRK påpeker også at det fremgår av omtalen når klager søkte om sluttpakke, og at formuleringen i ingressen må aksepteres som en oppsummering. Etter NRKs oppfatning har dekningen vært i tråd med VVP.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klager har bekreftet å ha bidratt til den omtalte Twitter-kontoen @fruhjorth. Gitt klagers rolle som journalist, og selv underlagt de presseetiske reglene, mener utvalget det var betimelig å stille spørsmål ved hennes «@fruhjorth-aktivitet». Utvalget forstår at mediedekningen av saken har vært en belastning, men mener likevel at søkelyset er noe klager måtte akseptere. De sentrale presseetiske spørsmålene her er hvorvidt klager har fått en «fair» behandling og mulighet til å kommentere saken og påstandene som er publisert, hvorvidt dette gjenspeiler seg i presentasjonen av saken, og om faktagrunnlaget er tilstrekkelig.

Når det gjelder de påklagede innslagene i Kulturnytt, mener utvalget det her handler om kildenes vurderinger og generelle syn på tematikken og spørsmålene som tas opp. Utvalget kan ikke se at klager er angrepet og kritisert på en måte som skulle utløse hennes rett på samtidig imøtegåelse, eller at innslagene er usaklige og hensynsløse på noe vis.

Videre mener utvalget at ingressoppsummeringen i den påklagede nettartikkelen ikke innebærer noe presseetisk overtramp; det fremgår tydelig av konteksten og brødteksten at klager søkte sluttpakke før det ble kjent at hun har medvirket til @fruhjorth; «nå» må altså forstås mer generelt, og ikke som en helt nøyaktig henvisning til tidspunkt.

Slik utvalget ser det, kan NRKs henvisning og lenking til Medier24 (selv om publiseringen der skulle bryte med god presseskikk), heller ikke innebære et presseetisk overtramp. Varsomhet i lenking, som omtalt i VVP 4.16, er ikke ment å gjelde den type lenking som NRK har foretatt her. Etter utvalgets mening er lenkingen en relevant kildehenvisning (jf. VVP 4.4).

Utvalget konstaterer at tittelen i den første versjonen av den påklagede nettartikkelen – «DN-journalist hetset kilder og egne kollegaer anonymt» – inneholdt en sterk beskyldning som ikke er dokumentert. Utvalget merker seg imidlertid at NRK endret tittelen etter at klager tok kontakt.

Et relevant spørsmål i denne sammenheng er hvorvidt NRK likevel kunne publisere tittelen uten at klager var konfrontert med den. Som det fremgår av VVP 4.14, skal de som utsettes for sterke beskyldninger så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Utvalget merker seg at NRK skal ha forsøkt å få kontakt med klager før publisering, og at redaksjonen i hovedsak benyttet sitater fra klagers eget Facebook-innlegg frem til det ble oppnådd kontakt. Utvalget må derfor legge til grunn at NRK hele tiden har gjengitt klagers syn om at det skal stå flere bak @fruhjorth, at klager ikke har skrevet alle twittermeldingene, og at hun heller ikke har godkjent alt som er postet av @fruhjorth. Slik utvalget ser det, bidrar dette til å balansere fremstillingen.

Utvalget noterer seg også at fremstillingen baserer seg på opplysninger fra Medier24, som presenterer påstanden i tittelen som et dokumentert faktum. Spørsmålet er dermed om NRK kunne stole på Medier24.

Slik utvalget ser det, må pressen selvsagt kunne sitere og videreformidle stoff fra både redaktørstyrte medier og andre kilder. Utvalget vil likevel minne om at dette ikke innebærer at mediet som publiserer kan fraskrive seg det presseetiske ansvaret for egen publisering, blant annet knyttet til vurderingen av opplysningene som videreformidles (jf. VVP 3.2). Utvalget mener imidlertid det ikke kan stilles de samme krav til denne kontrollen for mediet som siterer, som til opphavsredaksjonen. Et avgjørende moment må være hvorvidt det tydelig fremgår hvor opplysningene og påstandene kommer fra, at det siteres samvittighetsfullt, og at omtalte parters syn kommer frem. Utvalget vil samtidig påpeke at redaksjoner som siterer andre medier, også bør vurdere å velge en mindre konstaterende stil eller ta forbehold i videreformidlingen.

I lys av at NRK korrigerte den konstaterende og udokumenterte tittelen, selv kontaktet klager og også i en senere oppdatering fremhevet klagers imøtegåelse av den første tittelen, samt tydelig henviste til Medier24, som er opphavsredaksjonen bak saken, kommer utvalget til at NRKs omtale er innenfor det presseetisk akseptable.

Etter en samlet vurdering har NRK ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2016

Alexander Øystå,
Liv Ekeberg, Kirsti Husby, Ellen Ophaug,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim