NN mot Harstad Tidende

PFU-sak 167/99


SAMMENDRAG:
Harstad Tidende brakte tirsdag 13. august 1999 en reportasje på sin siste side med tittelen «Fikk kjæresten i gave «. Reportasjen er illustrert med et bilde av et ungt par med mannen i gorilladrakt, og i bildeteksten står det: «XX og NN (24) har holdt sammen i fem måneder». I ingressen står det:
«Gorillaen som XX (25) fikk i gave, vart ikke bare en stripper i tanga»
I bildeteksten går det fram at XX skulle få en gave på sin bursdag, en potensiell kjæreste som skulle hindre henne i å flytte fra byen . «Hun måtte danse med den store hårballen. Også da drakten forsvant til fordel for en stripper i tanga». » – Siden har vi vært i lag, forteller XX, som ikke lenger har noen planer om å flytte fra Harstad».
KLAGEN:
Klageren, NN, føler seg dårlig behandlet av Harstad Tidende. Klageren viser til at det aldri var gjort noen avtale med avisen om å publisere parets historie. «For det første trykket HT artikkelen vår uten tillatelse og for det andre så henviste ikke HT til kilden den var tatt fra eller i hvilken sammenheng den var hentet fra. Dette mener vi er et klart brudd på personvernloven, og at artikkelen lett kan mistolkes av enkelte mennesker».
Klageren viser til at han har fått tilbud om å opptre som stripper etter oppslaget, og forklarer at bakgrunnen for at de stilt opp for intervju og bilde, var en konkurranse i VG. «Vi fikk 500,- hos VG for å delta, men vant ikke. Et slikt oppslag i lokalavisa uten vårt samtykke og uten kilde eller sammenheng må straffes». Klageren mener på den bakgrunn at det er rimelig å forlange kr. 5000,- i kompensasjon av Harstad Tidende.
Klageren presiserte klagegrunnlaget ytterligere i et nytt brev, og anfører at konkurransen
i Verdens gang «gikk ut på par som hadde møttes under kanskje litt utenom vanlige omstendigheter». «Vi diskuterte mye med en ansatt i VG, og gikk til slutt med på det siden det kom i en viss sammenheng og at det kom til å være flere par på samme side». En fotograf fra Harstad Tidende kom og tok bildet for Verdens Gang Han skal ha bekreftet muntlig overfor klageren at Harstad Tidende ikke skulle trykke artikkelen.
Klageren ble derfor skuffet da avisen likevel trykte artikkelen, uten å henvise til kilden for stoffet eller sammenhengen. Klageren krever 5000 kroner i kompensasjon fra avisen.
Sekretariatet gjorde klageren oppmerksom på at Pressens Faglige Utvalg ikke kan forholde seg til et krav om kompensasjon, og at et slikt krav må fremmes for retten. Etter en telefonsamtale, bekreftet klageren at han ikke ville gå til rettssak.
TILSVARSRUNDEN:
Harstad Tidende anfører at avisen ble bedt om å gjøre et fotooppdrag for VG, «og fikk til gjengjeld tilbud om å få oversendt saken (teksten) til eget bruk. Vi brakte derfor tekst og bilde samme dag som VG». Avisens fotograf «opplyser at han ikke ble bedt om å avgi, og heller ikke ga noe løfte om at saken ikke skulle brukes i Harstad Tidende».
Harstad Tidende oppfatter at klagerens ankepunkt har » vært at Hardstad Tidende i det hele tatt brakte teksten og bildene». Redaktøren anfører at avisen en tid etterpå ble kontaktet av klageren for å få utbetalt 5000 kroner, tilsvarende premiebeløpet i VGs konkurranse. «Jeg avviste pengekravet. Jeg har imidlertid hele veien tilbudt klageren og hans samboer å korrigere det de måtte mene er uriktig i saken. Det kunne skje i et intervju, et innlegg eller i en annen form de måtte finne formålstjenlig. Dette har de ikke ønsket, heller ikke en enkel presisering av at historien deres var en del av serien «Derfor elsker jeg deg» i VG i sommer».
Avisen legger til at tilbudet om å rette opp det klager måtte mene er feil, står fast.
Klageren presiserer at journalisten/fotografen fra Harstad Tidende fikk beskjed om at paret ville trekke seg dersom Harstad Tidende ville trykke reportasjen. «Jeg er en kjent person innen idrettsmiljøet, så jeg visste at det kunne bli konsekvenser av dette dersom Harstad Tidende trykket artikkelen». Klageren reagere på at «redaktøren i Harstad Tidende ikke kontaktet oss før han trykket artikkelen i lokalavisa».
Klageren anfører: «Alt vi forlanger er at vi får en kompensasjon, helst i at Harstad Tidende får en bot på 5000,- for/begrunnet dårlig presseskikk og brudd på moralske rettigheter».
Harstad Tidende anfører i sitt siste tilsvar at journalisten som tok bildene «ikke kjenner seg igjen i de utsagn NN tillegger han». Avisen påpeker at det var kjæresten til NN som ville ta bildene. «Hun overtalte til slutt NN til å krype ned i drakten og opp i trærne».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Harstad Tidende der et par forteller om hvordan de traff hverandre. Bakgrunnen for reportasjen var et oppslag i Verdens Gangs serie «Derfor elsker jeg deg», der Harstad Tidendes fotograf sto for bildet av paret. Klageren, den avbildede mannen, reagerer på at Harstad Tidende publiserte parets historie uten samtykke. Klageren anfører at Harstad Tidende ikke oppga kilden for det opprinnelige oppslaget, og at reportasjen var tatt ut av sammenhengen den ble presentert i. Videre hevder klageren at Harstad Tidende lovet å ikke trykke reportasjen.
Harstad Tidende anfører at avisen ble bedt om å gjøre et fotooppdrag for VG. Til gjengjeld fikk avisen tilbud om å få saken til egen bruk, og brakte tekst og bilde samme dag som Verdens Gang. Avisen opplyser at fotografen ikke ble bedt om, eller avga noe løfte om, at saken ikke skulle brukes i Harstad Tidende. Avisen legger til at den har tilbudt klageren og hans samboer å korrigere eventuelle feil, samt å publisere en enkel presisering om historiens bakgrunn, uten at klageren har ønsket å benytte seg av tilbudene.
Pressens Faglige Utvalg kan ikke ta stilling til hvilken avtale som ble gjort mellom Harstad Tidendes fotograf og klageren om publiseringen. Utvalget vil likevel understreke at avisen med fordel kunne gjort det klart for klageren at reportasjen ville bli publisert også i Harstad Tidende.
Utvalget legger imidlertid til grunn at klageren valgte å stå fram med sin historie i landets største avis, og anser at belastningen med en tilsvarende reportasje samme dag i Harstad Tidende må sees på denne bakgrunn. Utvalget legger også vekt på at avisen har tilbudt klageren en presisering av de faktiske forhold.
Harstad Tidende har ikke brutt god presseskikk
Oslo, 16. desember 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Harald Berntsen, Helen Bjørnøy, Grete Faremo