Bremnes Idrettslag v. adv. Svein Aage Valen mot Nordlys

PFU-sak 159/01


SAMMENDRAG:

Nordlys hadde fredag 3. august 2001 som hovedoppslag på førstesiden: » TIL-gutter ofre for hets og rasisme » (TIL = Tromsø Idrettslag; sekr. anm.).I henvisningsteksten het det:

«Norway Cup-eventyret fikk ingen lykkelig slutt for guttelaget fra Tromsø som ble utsatt for grove og rasistiske tilrop gjennom en hel kamp. ? Skikkelig ekkelt, sier trener Berit Kjeldsberg (bildet) om episoden som endte med bøtelegging av klubben Bremnes IL.»

Oppslaget var illustrert med bilde av den siterte treneren.

På sportssidene inne i avisen hadde saken fått tittelen » TIL-gutter utsatt for rasisme » over åtte spalter. Her gjengis artikkelen i sin helhet:

«Rasistiske og obskøne tilrop og sanger haglet mot TILs guttelag og kampens dommer onsdag. Nå er motstanderen Bremnes IL bøtelagt etter disiplinær-behandling i Norway Cup-juryen.

Tromsø: TILs guttelag røk onsdag ut av Norway Cup etter 1-2 på golden goal for vestlandslaget Bremnes IL. En sur og ubehagelig sorti. Ubehagelig fordi TIL ble hetset ? også rasistisk ? gjennom hele kampen. ? En stygg sak. Det ble en trasig måte å avslutte turneringen på. Skikkelig ekkelt, mener TILs trener Berit Kjeldsberg.

1000 kroner i bot (mellomtittel)
Hun forteller at juniorlaget til Bremnes satt på sidelinjen og sang om kjønnsorganene til TIL-spillerne og kom med usmakelige linjer som «Har de niggere i Tromsø» ? Det var rettet mot en av våre spillere, som er halvt søramerikansk, forteller Kjeldsberg. Kampens dommertrio rapporterte hendelsen inn til Norway Cup-juryen, og etter en behandling av dette som disiplinærsak, endte det med en bot på 1000 kroner til Bremnes IL.
Grov hendelse (mellomtittel)
» Hendelsen er så grov at vi kom fram til at vi måtte bøtelegge klubben » sier juryformannen Hallgeir Oftedal til Norway Cup på nett. Videre står det: » Ledere, spillere, supportere og/eller foreldre i denne klubben kom i forbindelse med en kamp mot et annet norsk lag med grove uttalelser mot dommeren og motpartens spillere. Det kom blant annet obskøne utsagn.»

Det er ifølge Kjeldsberg ikke å ta for hardt i. ? Dette pågikk også hele kampen, sier hun. På hjemmesiden til Norway Cup avsluttes saken med en appell: » Ikke glem at det er barn og idrett det dreier seg om. Det er ofte de voksne som er oppviglere.» »

I en undersak, med tittelen » Bremnes beklager «, het det:

«Tromsø: Hovedleder for Bømlolaget Bremnes IL, Sigbjørn Sæther, legger seg flat overfor det som hendte under kampen mot TIL. ? Selv sto jeg slik til at jeg ikke fikk dette med meg. Men vi tok i ettertid en runde i rekkene våre, og det ble bekreftet at det ble sagt ting som ikke skal forekomme, sier Sæther. ? Vi tar dette til etterretning og beklager. Men vi har ryddet opp i vårt rede, forsetter han.

– Og boten aksepteres? – Ja. Vi regner dette som et engangstilfelle og tar selvfølgelig avstand fra slike ting som rasisme. Det er synd det skjedde, mer har jeg ikke å si. PS! Bremnes IL røk ut i neste runde. Det ble tap 0-1 for Malvik i 32-delsfinalen. »

Artikkelen var illustrert med to fotos, det ene et lite bilde av TILs trener og med bildeteksten: » SJOKKERT. Trener for TIL-guttene Berit Kjeldsberg kaller det hele en «stygg sak.» «.

Det andre bildet var fra en kamp, der TIL-guttene spiller. Bildeteksten her lød:

» HETSET Sigurd Langseth (t.h.) og de andre spillerne på TILs guttelag ble regelrett hetset ? obskønt og rasistisk ? under sluttspillkampen i Norway Cup mot Bremnes onsdag. Bremnes er nå bøtelagt. Her fra puljefinalen mot meksikanske Cruz Azul.»

Dagen etter, lørdag 4. august , brakte Nordlys en lederartikkel om saken, under tittelen » Rasisme i vest «. Her gjengis de to første avsnittene:

«TILS GUTTELAG opplevde rasistiske og obskøne tilrop under hele kampen mot Bremnes IL fra Bømlo ved Bergen da laget spilte det som ble deres siste kamp i Norway Cup. Bremnes fikk en bot på 1000 kroner for hendelsen, og det er for så vidt etter boka, selv om kampen burde vært stanset og Bremnes‑laget sendt hjem øyeblikkelig.

HENDELSEN FORTELLER imidlertid mer enn at noen bærer med seg rasistiske holdninger fra et tidligere så uskyldig vestland til en turnering som skulle dreie seg om lek med fotballen på internasjonal basis. Den forteller at det norske samfunnet står i fare for å utvikle seg i negativ retning i forhold til vår toleranse overfor mennesker med annen nasjonalitet, kultur, hudfarge eller for den saks skyld noe så norsk som dialekt.»

Samme dag, lørdag 4. august, brakte Nordlys på en sportsside også en «Presisering fra juryen «, der det het:

» Det forekom ifølge TIL rasistiske utsagn mot spillerne deres i gutte-kampen mot Bremnes i Norway Cup, noe TIL-trener Berit Kjeldsberg poengterte tydelig ? også i går. Men Hallgeir Raknerud i Norway Cup-juryen presiserer at dette ikke var en del av straffegrunnlaget overfor Bremnes. Bømlo-klubben ble bare bøtelagt for sine obskøne utsagn under kampen mot TIL. »

Onsdag 15. august hadde Nordlys en enspalter på sin «Ytring-side», med tittelen » Straffereaksjon mot Bremnes IL i Norway Cup «. Den var signert Hallgeir Oftedal, formann i juryen og disiplinærutvalget, og lød i sin helhet:

«Som leder av disiplinærutvalget og juryen i Norway Cup ønsker jeg på bakgrunn av lederen i Nordlys 4 august å gjøre oppmerksom på følgende: Bremnes IL er ikke straffet av juryen og disiplinærutvalget i Norway Cup for å ha kommet med rasistiske uttalelser. Det fremkom ikke av saksbehandlingen opplysninger om at noen knyttet tit Bremnes IL kom med rasistiske uttalelser. Oppslaget i Nordlys 3 august var en sammenblanding av uttalelser fra Tromsø IL koblet mot juryen og disiplinærutvalgets avgjørelse. Denne sammenblandingen har gitt et feilaktig inntrykk, noe sportsredaksjonen i Nordlys allerede 3. august ble gjort oppmerksom på.»

KLAGEN:

Klager er Bremnes Idrettslag via et advokatfirma. Klageren har to hovedpoenger i sin klage: Det ene er at Nordlys feilaktig gjentatte ganger skriver at Bremnes-tilknyttede personer kom med rasistiske tilrop . I klagen blir artiklene om saken nøye gjennomgått og klageren peker på de steder der dette hevdes. Dette gjelder også lederartikkelen 4. august.

Videre heter det i klagen:

«Bremnes Idrettslag har tidligere beklaget at personer med tilknytning til klubben utviste en oppførsel under den aktuelle fotballkamp som ga grunnlag for en disiplinær reaksjon. Denne oppførsel var imidlertid ikke av rasistisk innhold og avisen Nordlys har derfor på ukritisk og sviktende grunnlag fremsatt alvorlige, feilaktige påstander mot idrettslaget.»

Klageren mener Nordlys på en uriktig måte brukte kjennelsen fra disiplinær-nemnda som legitimitet for påstandene om at det ble fremsatt rasistiske utsagn under kampen , og at
dette ble gjentatt dagen etter på lederplass, på tross av at avisen samme dag hadde mottatt en presisering fra Norway Cup-juryen .

Det andre klagepunktet går på at intervjuet med Bremnes? leder ble manipulert, og klageren skriver:

» Under tittelen «Bremnes beklager» har avisen en underartikkel hvor det er gjengitt et intervju med hovedleder for Bømlo IL ( skal være Bremnes; sekr. anm ,) Sigbjørn Sætre ( heter Sæther i det innklagede materialet; sekr. anm .). I en kort telefonsamtale med avisens journalist fikk Sætre to spørsmål. Det ene var knyttet til hvilke tiltak Bremneslaget ville gjøre og det andre hvorvidt boten ville bli akseptert. I samtalen ble det verken fra journalisten eller Sætre benyttet begrep som kunne knyttes til rasisme. I sin gjengivelse av intervjuet har imidlertid avisen fremstilt det som om Sætre skal ha uttrykt at han tar avstand fra rasisme. Presentasjonen av intervjuet med Sætre er gjort slik at han tilsynelatende bekreftet at rasistiske utsagn var en del av disiplinærnemndas avgjørelse. Dette er ikke korrekt, idet Sætre overhodet ikke nevnte rasisme i sin samtale med avisens journalist.»

TILSVARSRUNDEN:

Nordlys avviser at avisen brøt med de pressetiske reglene i sin omtale av den innklagede saken. Innledningsvis i tilsvaret skriver avisen at man har tatt alvorlig formuleringen i Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, om rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.

Avisen anfører videre at det avgjørende er om Nordlys har dekning for påstanden om rasistiske tilrop. Redaksjonen hevder å ha flere kilder, ikke bare juryens reaksjon og TILs trener, men også «en rekke andre TIL-ledere «. Ifølge avisen hersker det ikke tvil om at TIL-ledere oppfattet deler av sjikanen mot laget som rasistisk motivert. Videre vises det til at rasebegrepet «same» ble brukt i nedsettende hensikt. Videre heter det i tilsvaret:

» Nordlys tar allerede dagen etter, 4. august, inn en presisering om saken. I en omtale på siste side vises det til at Nordlys hadde flere kilder i saken, ikke bare juryen. Nordlys presiserer at TIL var vår kilde på påstanden om rasistiske utsagn mot spillerne. Vi bringer også videre Norway Cup‑juryens presisering om at rasistiske tilrop ikke var en del av straffegrunnlaget mot Bremnes IL. Nordlys trykker også leserinnlegg fra Hallgeir Oftedal der han presiserer at Bremnes IL ikke er straffet for å ha kommet med rasistiske uttalelser. Denne uttalelsen må settes opp mot juryens egen henvisning til at spillerne ble omtalt nedsettende som «samer». I ettertid kan man si at dersom henvisning til omtale som «samer» kan sies å være et rasistisk utsagn, var det strengt tatt ikke nødvendig å bringe denne presiseringen. Påstanden om at Sigbjørn Sætre skal være feilsitert i Nordlys 3. august, er uforståelig for oss. Det går frem av reportasjen at Sætre tar det forbehold at han sto slik til at han ikke selv fikk tilropene med seg. Han forklarer imidlertid at laget har gått en runde om episoden i ettertid og ryddet opp.»

Klageren peker i sitt tilsvar på at påstand står mot påstand mht. til om det ble framsatt rasistiske ytringer, men at Bremnes IL ikke ble gitt anledning til å kommentere dette. Om så hadde skjedd, mener klageren at omtalen ville fått en annen form. Slik klageren ser det, utviste ikke avisen nødvendig varsomhet, men tok påstander fra TILs representanter for gitt. Videre i tilsvaret heter det:

«Det sentrale i klagen er imidlertid at Bladet Nordlys AS gjennom sin artikkel den 3. august 2001 og lederartikkelen den 4. august 2001 kobler påstander om rasistiske utsagn til disiplinærnemdas avgjørelse. I en situasjon hvor det er sterkt motstridende oppfatninger om hva som er uttalt, benytter avisen disiplinær-nemdas avgjørelse som kilde for påstander om at det ble fremsatt rasistiske uttalelser. Dette er det ikke grunnlag for, hvilket er dokumentert gjennom klagen. Det er særlig skjerpende at avisens lederartikkel 4. august 2001 fortsetter koblingen til disiplinærnemdas avgjørelse til tross for at avisens journalist allerede den 3. august fra Norway Cups ledelse uttrykkelig var gjort oppmerksom på at det ikke var dekning for avisens fremstilling.»

Nordlys gjentar i sitt siste tilsvar at avisen har kilder for påstanden om at det ble framsatt rasistiske tilrop under kampen, selv om dette ikke var grunnlaget for boten Bremnes IL ble ilagt av juryen under Norway Cup. Videre hevder avisen at
lederen for Bremnes ble forelagt rasismepåstanden under intervjuet, noe klageren altså hevder ikke skjedde.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, et idrettslag på Vestlandet, mener Nordlys brøt god presseskikk da avisen hevdet at medlemmer og tilhengere av laget kom med rasistiske tilrop under en fotballkamp mot Tromsø ILs guttelag under Norway Cup sommeren 2001. Det vises i klagen til at påstanden om slike utsagn ikke ble lagt til grunn da vestlandslaget ble gitt en disiplinærstraff. Klageren anser for øvrig at et intervju med lagets leder ble manipulert, slik at det framsto som om lederen gikk god for påstanden om rasistiske utsagn.

Nordlys avviser klagen på alle punkter, og hevder å ha en rekke kilder for sin påstand i tillegg til Tromsø ILs trener. Avisen understreker at lederen av klagerens lag ble konfrontert med rasismepåstanden under intervjuet med ham.

Pressens Faglige Utvalg mener Nordlys var i sin fulle rett til å omtale hendelsen under Norway Cup, der tilhengere og medlemmer av et idrettslag slengte ukvemsord til Tromsø-spillerne.

Når det gjelder intervjuet med klagerens lagleder, konstaterer utvalget at påstand står mot påstand om hvorvidt han ble forelagt og fikk anledning til å kommentere opplysningene om rasistiske utsagn.

Utvalget registrerer at den innklagede reportasjen og lederartikkelen dagen etter, sterkt fokuserer på at tilropene skulle ha hatt et rasistisk innhold. Selv om det er lett å forstå at klageren opplever omtalen som en belastning, finner utvalget likevel at avisen i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort riktigheten av påstanden. Etter utvalgets mening kunne det ikke være avgjørende for avisens framstilling av saken at disiplinærutvalget unnlot å berøre rasismetemaet.

Nordlys har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. oktober 2001
Catharina Jacobsen,,
John Olav Egeland, Odd Isungset, Kari Saastad,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Trygve Wyller