Trine Aas / Johnny Bondestad mot TV 2

PFU-sak 159/00


SAMMENDRAG:
TV 2 s forbrukermagasin » TV 2 hjelper deg » hadde 14. september 2000 (reprise 16. september) et innslag om firmaet JOHA Consult, som angivelig driver «aggressivt» telefonsalg av vaskeprodukter. Det framgikk av introen at «TV 2 hjelper deg» også tidligere hadde satt søkelys på firmaet, etter en «klagestrøm» til Forbrukerrådet.
I det nye innslaget sto kunder i Tromsø fram og fortalte om sine erfaringer med firmaet – om mottak av varer de ikke hadde bestilt og om miljøklubb-medlemskap de ikke hadde bedt om. En representant for Forbrukerkontoret i Tromsø opplyste at man har hatt rundt 150 henvendelser angående firmaet. «- Og folk er rasende fordi de har sagt ja takk til å motta en gratis prøve, men så viser det seg at de er meldt inn i en klubb.»
Et stykke ute i innslaget om JOHA Consult sier programlederen:
» – Da vi tok kontakt med daglig leder Johnny Bondestad for å få til en avtale, fikk vår reporter følgende klare melding?» (opptak av telefonsamtale med Bondestad):
» – ? og jeg skal flå deg levende, vet du det?? Er det i orden, er det greit? Hørte du hva jeg sa? Jeg har telefonnummeret ditt. Jeg vet hvor du jobber. »
Etter dette klarte reporteren likevel å få en avtale med JOHA Consult om besøk i firmaets kontorlokaler. I en sekvens vises reporterens og en misfornøyd kundes møte med Johnny Bondestad. Innledningsvis sier Bondestad: «- Hvis jeg skal stille opp på for eksempel TV, så koster det penger». Intervjusamtalen fortsetter imidlertid, inntil firmaets styreformann, Trine Aas, plutselig dukker opp og forsøker å stanse opptaket.
Samtalen med Bondestad kommer imidlertid i gang igjen, og etter en stund konfronteres han med den tidligere telefonreaksjonen overfor reporteren. Reporteren spør Bondestad:
«- Er dette noe du ler av?». Og han svarer: «- Altså, du skjønner det at ytringsfriheten er så sterk i Norge at det er såpass greit». Kort etter griper styreformann Aas igjen inn, og Bondestad avbryter intervjuet med: «- Kjære seere, nå har jeg dessverre ikke tid til mer.»
Og programlederen avslutter innslaget slik:
» – Jeg skjønner ikke at det går an å opptre sånn overfor folk som nærmest har blitt lurt til å bli kunder. Rådet vårt er klart. Får du noe fra JOHA Consult og miljøklubben Green and Clean som du ikke har bestilt: Ikke bry deg med å betale. Og husk at det er selskapet selv som må hente varene hos deg dersom de vil ha de i retur. »

KLAGEN:
Klagere er JOHA Consults daglige leder Johnny Bondestad og hans kone, styreformann Trine Aas. Klagen gjelder «den behandling» de to mener de har fått av «TV 2 hjelper deg», og særlig reporterens framgangsmåte.
Klagerne skildrer detaljert reporterens forsøk på å komme i kontakt med dem, først i løpet av torsdag 24. august, med spørsmål om de hadde «noen kommentarer på de klagene som har kommet inn til Forbrukerkontoret i Tromsø». I første samtale kl. 12 svarte Bondestad at han ikke hadde noen kommentar, og henviste til sin advokat.
Kl. 17 og kl. 18 skal reporteren ha ringt igjen, denne gang med «noen enkle spørsmål angående Miljøklubben». Begge ganger forklarte Trine Aas reporteren at hun var kommet privat, og at hun måtte vente til kontortid. Ifølge klagerne godtok ikke reporteren dette, og hun måtte forklares at de var » inne i en kritisk og personlig sett, svært viktig fase i et siste forsøk på å få barn .»
Dagen etter, 25. august, skal reporteren ha gjort nye forsøk på å komme i kontakt med klagerne, henholdsvis kl. 9.30, 10.30 og 12. » P.g.a. den noe spesielle private situasjonen så har Trine Aas gitt beskjed om at hun når som helst kan få beskjed fra legekontoret at hun skal møte opp? «. Reporterens oppringning kl. 12 kom på Trine Aas? private mobiltelefon, «og nå synes Trine Aas at hun igjen må fortelle at hun er i en meget spesiell privat situasjon og ber om en utsettelse».
Bondestad mente på dette tidspunkt at hans kone ble «utsatt for et unødvendig press fra journalisten». Senere samme dag skal reporteren ha meldt seg igjen, og hun ble «i detalj»
orientert om parets prøverørsforsøk. Men reporteren «repeterer hele tiden at hun ønsker at noen kan svare på hennes spørsmål». » Vårt privatliv er ikke interessant i denne sammenheng .»
Klagerne forteller her hva som ved 14-tiden samme dag skjedde: Bondestad opplyser at han møtte sin kone gråtende med mobiltelefonen i hånden. Han trodde det var dårlige nyheter fra legekontoret og tok telefonen fra sin kone. Bondestad hevder å ha blitt overrasket da det igjen var «TV 2 hjelper deg»s reporter i telefonen. Han ble lettet over at det «bare» var reporteren, » men sint fordi hun ikke lot hans kone i fred «. » I denne situasjonen faller utsagnene: ? Hvis du ikke lar min kone være i fred så ?flår jeg deg levende? .» » Utsagnene var uheldige, men var på ingen måte ment som noen drapstrussel, slik det har blitt framstilt senere .»
Samme ettermiddag ble – via Bondestads advokat – avtale gjort om at reporteren skulle komme til JOHA Consult 7. september, «for å stille noen enkle spørsmål angående Miljøklubben». Klagerne var imidlertid ikke forberedt på at en av de klagende kundene fra Tromsø også var med, og Bondestad hevder han ikke var klar over at opptaket allerede var igang da teamet trådtre inn i firmaets lokaler. Også konfrontasjonen med reporterens telefonopptak kom helt uforberedt på Bondestad. » Han ble mildest talt forbauset over at hun hadde tatt opp denne samtalen på bånd, uten å be om tillatelse eller informere om dette, og at hun bruker dette mot ham i en helt annen sammenheng. »
Når det så gjelder det ferdige TV-innslaget, anser klagerne at programmet er klippet og lyd redigert på en slik måte at seerne skal tro at Bondestad truet journalisten der og da, for å forhindre at teamet slapp inn i lokalet. «Dette er en fullstendig forvrengning av situasjonen og misbruk av materiale i den hensikt å skade Johnny Bondestad både privat og profesjonelt.»
Klagerne viser til en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten: 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.3 og 4.13. De viser også til at reporteren «aktivt» har gått ut «for å få flere aviser i norsk presse til å lage oppslag på at hun var blitt drapstruet. Dette ble heldigvis avslått av de fleste aviser?».

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 har avgitt et omfattende tilsvar, der det tilbakevises at redaksjonen har opptrådt i strid med god presseskikk. Tvert imot mener TV 2 at det påklagede innslaget » oppfyller det samfunnsoppdrag mediene har «, og viser til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4 og 1.5.
Innledningsvis fastslår TV 2 at opplysningene redaksjonen sitter inne med, ikke sammenfaller med den framstilling som gis i klagen. Det vises til omfattende dokumentasjon av «utstrakt misnøye» med JOHA Consult, og at firmaet – uten å få medhold – forsøkte å stanse et tidligere innslag i «TV 2 hjelper deg».
Også TV 2 tar for seg de enkelte datoer for forhåndskontakt med klagerne. Den 24. august skal reporteren ha ringt firmaet kl. 12, 16, 17 og 18. Første gang svarte Johnny Bondestad: «Vi har ingen kommentarer til det der vi altså». TV 2 bekrefter at han deretter henviste til
sin advokat. Kl. 16 fikk reporteren oppgitt telefonnummer til Trine Aas, og kl. 17 oppnås kontakt. Reporteren får beskjed om at det er middagstid, men at det er greit å ringe en time senere. Kl. 18 svarer Trine Aas, men «hun ønsker ikke å snakke om saken på kveldstid og man avtaler derfor at journalisten skal ringe tilbake neste morgen». august ringer reporteren kl. 9.30, som avtalt, og nytt telefonnummer til Trine Aas oppgis.
Etter to mislykkede forsøk på det nye nummeret, ringer reporteren igjen til JOHA Consult. Hun «kommer til en mann som hevder å være mannen til Trine Grete Aas». Reporteren spør: «Er det Johnny Bondestad?», og får til svar: «Nei, det er det ikke». Ifølge reporteren kaller personen seg «Per», og han forteller videre «at Trine Aas skal få innplantert befruktede egg lørdag 26. august».
Videre heter det i tilsvaret:
» Journalisten uttaler forståelse for deres private situasjon og understreker at det er tilstrekkelig om en representant for Miljøklubben Green & Clean/Joha Consult stiller i Trine Grete Aas sitt sted for å svare på spørsmålene. Journalisten viser da spesielt til Johnny Bondestad som ville være naturlig ettersom han er daglig leder. ?Per? opplyser at Johnny Bondestad jobber i en annen avdeling i bedriften og derfor ikke kan stille. Per uttaler følgende: ?Så vidt jeg vet så tror jeg ikke at han Johnny Bondestad, som jeg forstår på Trine, så tror jeg ikke han Bondestad, han snakker verken med media, eller banker eller noen ting, han tror jeg skyr dere som pesten, han tror jeg ikke dere får i tale .»
Senere samme dag får reporteren kontakt med Trine Aas, med beskjed om at hun har vært på sykehuset hele dagen. «Trine Grete Aas henviser til samtale mellom journalisten og ?mannen hennes?, og journalisten spør da hvem ?Per? er ettersom det er Johnny Bondestad hun inngikk ektepakt med 20. mai 1999. Trine Grete Aas unnlater å svare og forteller deretter uoppfordret om sin private situasjon.»
Her opplyser TV 2 at en mannsstemme plutselig brøt inn: «- Du snakker med mannen til Trine, vil du at jeg skal gå lenger med deg eller, jeg ga deg en sjanse i sted? vil du at jeg skal bruke andre midler.. jeg driter i det programmet ditt.» «Journalisten forsøker å spørre hvem det er hun snakker med, Per eller Johnny Bondestad, men blir avvist.» I tilsvaret gjengis den videre samtalen i sin helhet, og reporteren forutsetter at det er Bondestad hun snakker med. Mot slutten av samtalen faller så uttalelsen: » Og jeg skal flå deg levende ? «, samt ytterligere uttalelser som ikke er med i det påklagede innslaget.
Etter dette ble reporteren oppringt av JOHA Consults advokat. Denne «opplyser at han har rådet sine klienter til å svare på spørsmål, og at de ønsker å opptre korrekt». Ifølge TV 2 ble det så avtalt med advokaten og Bondestad at reporteren skulle komme til firmaet «sammen med en forbruker for å stille spørsmål vedr. markedsføringen».
» TV 2 poengterer etter dette at all kontakt med klagerne har foregått på korrekt og saklig vis. De telefoner og henvendelser som er gjort skjedde også for det alt vesentlige i henhold til avtaler med klagerne eller motivert av klagernes egen behandling av saken. Man har etter TV 2s oppfatning vist tilbørlig aktsomhet og i den grad det er gjort tilleggstelefoner har de skjedd som følge av klagernes noe særegne reaksjonsmønster .»
Når det gjelder selve opptakssituasjonen hos JOHA Consult 7. september, hevder TV 2 at Bondestad fikk bekreftet at kamera gikk fra første stund. Det opplyses videre at intervjuet varte i ca. 90 minutter. «Svarene til daglig leder Johnny Bondestad var til dels ute av sammenheng, og flere av påstandene Bondestad kom med om korrekt markedsføring var faktisk i strid med markedsføringslovgivningen og forbrukerlovene?».
Det framgår videre at TV-teamet ble » mildt sagt sjokkert » da det viste seg «at styreleder Trine Grete Aas likevel satt ved sentralbordet bak en lettvegg i samme rom som intervjuet fant sted. (?) Hun hadde opplyst journalist[en] på telefonen 25. august at hennes karantenetid skulle vare i 2 uker? Det var til dels vanskelig å intervjue Johnny Bondestad i tråd med de inngåtte avtaler da det stadig kom kommentarer fra Trine Grete Aas til spørsmålene. Videre forsøkte Trine Grete Aas to ganger under intervjuet å stanse det ved å trekke ut mikrofonkabelen til kameraet? «.
Dessuten heter det i TV 2s tilsvar:
«Et sentralt poeng er at flere av forbrukerne har vist til ufin oppførsel på telefonen når de har forsøkt å melde seg ut av klubben de ufrivillig har blitt medlem av. Journalisten spilte derfor av telefonsamtalen med den personlige trusselen fra Johnny Bondestad. Johnny Bondestad bekreftet trusselen, lo og viste til at ? ytringsfriheten i Norge i dag er såpass sterk at det er greit ?. At en slik trussel strider mot norsk lov så ikke ut til å bry Bondestad noe videre. »
TV 2 ser det ikke som presseetisk ukseptabelt «å omtale denne typen utilslørte trusler mot en journalist i arbeid, og anser det også i tråd med god presseskikk å gi klageren mulighet for samtidig kommentar når disse ble omtalt». «Det er korrekt at daglig leder Bondestad ikke ble orientert om at samtalen ble tapet. Det må dog minnes om at truslene fra daglig leder Bondestad kom idet han helt uventet brøt inn i og overtok den samtalen journalisten førte med styrets leder. Det ble således ikke gitt noen praktisk mulighet til å varsle at opptaket ble satt i gang idet han overraskende grep og holdt ordet. »
I siste del av tilsvaret kommenterer TV 2 klagernes henvisninger til punkter i Vær Varsom-plakaten, og avviser samtlige. Som vedlegg følger dokumentasjon angående JOHA Consults virksomhet.

Klagerne skriver i sitt tilsvar: «Det er tydelig at TV 2 nå er interessert i å gi et saklig inntrykk ved å legge frem alle disse dokumentene med uriktige/riktige kommentarer. JOHA Consult har i 17 år markedsført produkter direkte mot forbrukere, noe som har vært til stor glede for pressen bare vi har satt ned foten litt skjevt. Dette har vi ingen flere kommentarer til. Når det gjelder den totale mangelen på respekt for oss som private mennesker, så kan vi ikke se at tilsvaret har forandret noe. Det er dette vår klage gjelder. »

TV 2 kan ikke se at man «ved behandlingen av klagerne har overtrådt noen grenser i forhold til klagernes privatliv. Tvert om har redaksjonen tatt alle hensyn og også vernet klagerne i de tilfelle hvor de selv har søkt å blande private forhold inn i saken.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et innslag i forbrukermagasinet «TV 2 hjelper deg», som tok for seg kunders reaksjoner på et navngitt firmas telefonsalg av vaskeprodukter. Firmaets daglige leder og styreformannen, et ektepar, påklager den behandling TV 2s reporter angivelig utsatte dem for, til tross for kunnskap om deres vanskelige private situasjon. Klagerne reagerer også sterkt på at reporteren uten varsel gjorde opptak av en telefonsamtale med daglig leder, og i innslaget brukte opptaket i en helt annen sammenheng.
TV 2 tilbakeviser at redaksjonen skal ha brutt presseetiske normer, og mener tvert imot at det påklagede innslaget oppfyller det samfunnsoppdrag mediene har. Selv om reporteren har uttrykt forståelse for klagernes private situasjon, anfører TV 2 at klagerne oppviste et noe særegent reaksjonsmønster som gjorde det vanskelig å få svar på spørsmål. Angående opptaket av daglig leders utsagn på telefon, viser TV 2 til det truende innholdet. Daglig leder ble for øvrig gitt mulighet til samtidig å kommentere opptaket.

Pressens Faglige Utvalg mener «TV 2 hjelper deg» var i sin fulle rett til å sette søkelys på klagernes virksomhet, på bakgrunn av de mange og sterke kundereaksjonene mot firmaet deres.
Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, der det heter: «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold». Utvalget viser også til punkt 1.5, der det heter: «Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»
Selv om enkelte kan føle ubehag når pressen søker å avdekke kritikkverdige forhold, må det kunne forventes at forretningsaktører som baserer seg på kunders tillit, opptrer med respekt for pressens oppgaver. I det påklagede tilfellet anser utvalget at klagerne selv satte seg i en situasjon av utilgjengelighet som sterkt bidro til opplevelsen av press fra reporterens side.
Når det gjelder opptaket av telefonsamtalen med daglig leder, kan ikke utvalget se at bruken av dette framstår som irrelevant i sammenhengen. Etter utvalgets mening var opptaket, med dets spesielle innhold, vel egnet til å dokumentere så vel reporterens som kunders vanskeligheter med å komme i en konstruktiv dialog med klagerne. Utvalget konstaterer dessuten at daglig leder ble konfrontert med telefonopptaket før sending, og gitt mulighet til samtidig kommentar.
TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 21. november 2000
Thor Woje,
Liv Ekeberg, Gro Holm, Kari Saastad,
Trygve Wyller