Advokat Fabian Stang mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 157/05


SAMMENDRAG:
Dagens Næringsliv (DN) brakte tirsdag 24. mai 2005 , på sine «Eiendom»-sider, en reportasje med tittelen » Mageplask i ulovlig basseng «. Et åttespaltet luftfoto viste eiendommen med det aktuelle bassenget, og følgende ingress var montert inn i bildet:

» STRID: Advokat og Høyre-politiker Fabian Stang har havnet i krangel med Bærum kommune rundt en av indre Oslofjords prakteiendommer.
ULOVLIGHETER: Kommunen mener at et selskap Stang stiftet er ansvarlig for dokumentfalsk, ulovlig brygge og ulovlig bassenganlegg. »

Og videre i artikkelen:

» Fabian Stang hjalp en venn og klient med å kjøpe tilbake prakteiendommen Villa Glitre på Gåsøya i Bærum etter en konkurs. Siden gikk det over stokk og stein på eiendommen. En trapp er bygget over naboeiendommen. Privat brygge ligger på friområde. Flere anlegg som krever byggetillatelse er reist uten at søknad er sendt kommunen. Et bassenganlegg er bygget større enn kommunen ga tillatelse til. Da søknad om bygging av bassenget ble sendt kommunen, ble den påført en forfalsket signatur ? ifølge Bærum kommune. »

» – Kjempedumt. Hvis de har gjort noe galt der ute, skulle jeg veldig gjerne ikke vært i nærheten av det, sier Fabian Stang.

Advokaten står oppført som eier av 70 prosent av aksjene i selskapet som eier eiendommen, Villa Glitre as. I tillegg til å være advokat med møterett for Høyesterett, er Stang bystyrepolitiker for Oslo Høyre med fortid i Oslos byutviklingskomité .»

Overfor DN bekrefter eierselskapets styreleder, Jan Tormundsen, Stangs eierandel i selskapet.

» Både Stang og Tormundsen markerer ivrig avstand til hva Villa Glitre as har stelt i stand på Gåsøya. ? Vi har leid inn en konsulent. Han har stått for arbeidene på eiendommen, og representerer eierne i alle sammenhenger, sier Tormundsen.»

Deretter het det bl.a.:

» Tormundsens omtalte ?konsulent? er offisielt bosatt i utlandet, og er tidligere straffedømt for sprit-, narkotika- og konkurskriminalitet. Tormundsen har ikke lyst til å kommentere bakgrunnen for at mannen fikk ansvar for å rehabilitere Villa Glitre. ? Dette er en lang historie, sier Tormundsen. Men Fabian Stang gir en kortversjon: Konsulenten er identisk med vennen og klienten Stang ville hjelpe etter konkursen.

– Eiendommen hadde lenge vært i familien. Han trengte hjelp til å kjøpe eiendommen tilbake fra banken. Jeg er ute av Villa Glitre. Jeg tror ikke jeg har tatt i et papir vedrørende Villa Glitre på fem år, eller satt mine ben på Gåsøya på ti år, bedyrer Stang.

– Ifølge siste tilgjengelige regnskap og Villa Glitres styreleder er du fortsatt storeier?

– Selskapet har somlet med å varsle at jeg er ute av selskapet, og jeg sitter i klemma.

Etter DNs samtale med Fabian Stang, ringer Tormundsen tilbake. Han innrømmer å slite litt med oversikten over hvilke to eiere han representerer som styreleder. Stangs aksjepost er ifølge Tormundsens ferskeste opplysninger, overført til Sundt as ? Petter CG Sundts private investeringsselskap. »

I en underartikkel ble det dessuten opplyst at Sundts selskap «er fortrolig med konfliktene selskapet har arvet etter overtagelsen av Fabian Stangs aksjer tidligere». «- Vi overtok 70 prosent av aksjene i Villa Glitre tidligere i år, men husker ikke når, sier administrerende direktør Leiv Askvig i Sundt as. »

Dagen etter, 25. mai , brakte Dagens Næringsliv et innlegg med tittelen » Stang og spikersuppe » på sin debattside. Innlegget, skrevet av høyesterettsadvokat Fabian Stang, hadde denne ordlyden:

» Jeg har hatt gleden av å delta i så mange interessante både rettslige og politiske prosesser, at jeg må være forberedt på at også mitt navn nå inngår blant de det er fristende å koke suppe på.

Artikkelen i Dagens Næringsliv tirsdag 24. mai ble dog i drøyeste laget, idet ?spikeren? intet har hatt å gjøre med de ingredienser som ble helt opp i suppen i et forsøk på å gi den smak. Fordelen med slik suppekoking er dog at spikeren er like hel etterpå, og den lille bismak som kan feste seg når man uberettiget blir krydret, får jeg håpe jeg klarer å fjerne selv. »

Torsdag 26. mai brakte avisen, under vignetten » DN presiserer «, følgende:

» DN skrev tirsdag at advokat og Høyre-politiker Fabian Stang har havnet i krangel med Bærum kommune. Stang har inntil nylig vært hovedaksjonær med 70 prosent av aksjene i det aktuelle selskapet. DN presiserer at Stang ikke selv har deltatt i krangelen med Bærum. Det er selskapet, og ikke Stang personlig, som er adresse for Bærum kommunes pålegg. »

KLAGEN:
Klageren , Fabian Stang, forklarer innledningsvis:

«Den aktuelle eiendommen ?Villa Glitre? på Gåsøen ble for mange år siden kjøpt av en barndomsvenn av meg. (Så vidt jeg kan huske gjennom et AS). Min venn kom så i økonomiske vanskeligheter og långivende bank krevde eiendommen solgt for et beløp som mange oppfattet som svært billig i forhold til antatt markedsverdi. I forståelse med banken etablerte Erik Klaveness og jeg et aksjeselskap. (Erik Klaveness betalte kr. 15.000,- av aksjekapitalen og jeg kr. 35.000,-). Selskapet kjøpte eiendommen og AS?et lånefinansierte kjøpet. Transaksjonen ble gjennomført for å redde verdiene til vår felles venn .»

«I 2002 oppfattet jeg situasjonen som under kontroll og jeg trådte ut av styret og overdro mine aksjer for en symbolsk sum og uten noen som helst form for gevinst. Min uttreden av styret ble meldt av meg til Brønnøysundregisteret. Selskapets nye styreformann Jan Tormundsen skulle besørge undringen i aksjonærregisteret (en aksjonær kan ikke selv få endret aksjonærregisteret).»

«Ved min uttreden i 2002 hadde jeg ikke lenger noen som helst befatning med selskapet og i de siste årene før det hadde jeg heller intet med selskapet å gjøre utover å formalisere regnskaper, sende melding til regnskapsregisteret etc. Jeg hadde aldri noen befatning med byggearbeider på eiendommen og jeg har sågar ikke vært i land på Gåsøen på mange, mange år. Jeg har etter 2002 ikke fått noen dokumenter fra selskapet, så som regnskaper, innkalling til generalforsamling eller årlig oppgave til aksjonærene om eierandel. »

Klageren har en nærmere beskrevet mistanke om hvem som kan ha tipset Dagens Næringsliv om bassengutbyggingen ved Villa Glitre. «Selskapet hadde (uten at jeg visste
det) ikke overholdt sin forpliktelse om å melde meg ut som aksjonær i 2002 og jeg ble derfor kontaktet av journalist Lars-Erik Nygaard om min befatning med eiendommen.»

» Jeg forklarte Nygaard at aksjene var overdratt og skrevet ut av min selvangivelse og at jeg ingen befatning lenger hadde med verken Villa Glitre AS eller det påstått ulovlige bassenget. Uvisst av hvilken grunn fikk Nygaard uriktige opplysninger fra Jan Tormundsen for tidspunktet for min uttreden som aksjonær. Før artikkelen ble skrevet fikk han dog fra Jan Tormundsen og/eller Leif Askvig hos Petter Sundt bekreftet at jeg ikke lenger var aksjonær. »

» Da artikkelen ble skrevet visste med andre ord Lars-Erik Nygaard helt sikkert at jeg verken hadde styreverv eller aksjonærposisjon. I tillegg hadde han fra meg, som det fremgår av artikkelen, fått opplyst at jeg intet hadde hatt med selskapet å gjøre på flere år og at jeg aldri hadde hatt noen form for befatning med det aktuelle bassenget. »

«Uten bruk av mitt navn og mitt engasjement i Oslo bystyre innser jeg at artikkelen ville blitt lite ?juicy?. Konsekvensene burde dog blitt å droppe artikkelen i stedet for og uberettiget å henge meg ut slik det ble gjort i ingressen.»

Klageren har vedlagt kopi av en mail som «viser hvordan ingressen ble oppfattet av leserne».

Videre opplyser klageren at han i etterkant tilskrev DNs sjefredaktør (kopi vedlagt). «Mitt forsøk på å få til en minnelig ordning førte dessverre ikke frem, og jeg ber derfor Pressens Faglige Utvalg vurdere Dagens Næringslivs reportasje.» Klageren viser til Vær Varsom-punktene 3.2, 4.1 og 4.4, som han mener avisen har overtrådt:

» I denne saken er Dagens Næringslivs kildearbeid usedvanlig slett. (?) Jeg vil dessuten påpeke at selv om jeg fullt ut aksepterer at også journalister kan bli offer for egen eller andres unøyaktigheter eller feil, påhviler det et helt spesielt ansvar når man aktivt velger å se bort fra faktaopplysninger journalisten sitter inne med før publisering.»

«I mine øyne er spesielt ingressen et eksempel på at det ikke legges tilstrekkelig vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Den går klart lenger enn det er dekning for i reportasjen, og står dessuten i direkte motstrid til sakens faktainnhold. »

For øvrig anser klageren at den presisering DN brakte to dager senere, var «for ubetydelig og uklar til å rette opp det bastante inntrykk en to siders reportasje allerede har gitt». «Jeg finner også grunn til å påpeke at det ikke er noen form for beklagelse i Dagens Næringslivs forsøk på å rette opp feilene.»

TILSVARSRUNDEN:
Dagens Næringsliv skriver i sitt tilsvar:

«Ifølge siste tilgjengelige regnskap fra Brønnøysundregistret som var tilgjengelig på utskrivingstidspunkt[et] var Fabian Stang oppført som eier av 70 prosent av aksjene i Villa
Glitre AS. Selskapets styreformann Jan Tormundsen bekreftet under arbeidet med artikkelen at Stang eide 70 prosent av aksjene.»

» Fabian Stang kunne derimot opplyse at han ikke hadde hatt noe å gjøre med selskapet på minimum fem år. Etter at Stang og Tormundsen hadde snakket sammen endret Tormundsen sine uttalelser. Han opplyste da at Stangs aksjer nylig var overført til Sundt as? «.

Avisen går i rette med at den skulle ha sett bort fra opplysningene klageren kom med i kontakt med journalisten:

» I artikkelen slipper Stang til med sin forklaring på hvorfor han eide aksjemajoriteten i selskapet. Han er også sitert på følgende: ? (–) Jeg er ute av Villa Glitre. Jeg tror ikke jeg har tatt i et papir vedrørende Villa Glitre AS på fem år, eller satt mine ben på Gåsøya på ti år ?. Etter å ha blitt konfrontert med opplysningene i regnskapet er Stang sitert på følgende: ? Selskapet har somlet med å varsle at jeg er ute av selskapet og jeg sitter i klemma ?. Dette er sitater Stang har fått opplest og godkjent. Dagens Næringsliv mener avisen har gjort et forsvarlig kildearbeid og at offentlige opplysninger er sjekket mot de aktuelle partene. »

Og videre i DNs tilsvar:

«Både innsendte regnskaper samt opplysninger i Enhetsregisteret knytter Fabian Stang til selskapet i byggeperioden. (?) Avisen mener Stang ikke kan påberope seg å være ? ute av ? et selskap han fortsatt er majoritetseier i. Stang har heller ikke overfor avisen tidfestet når han mener aksjene i Villa Glitre AS er solgt til Sundt as.»

» Ettersom Stang var selskapets største eier gjennom 2004 mener avisen det er korrekt å knytte Stang til selskapet og dermed til de problemene selskapet har havnet i med Bærum Kommune. Avisen mener at opplysninger og fakta er presentert på en skjønnsom måte både i ingress og artikkel. Vi mener videre å ha full dekning for ingressen da artikkelen ble skrevet. »

Selv om DN innestår for det påklagede oppslaget, vises det likevel til presiseringen avisen valgte å bringe 25. mai. Det vises likeledes til klagerens eget innlegg i avisen dagen før.

Til slutt i tilsvaret opplyser DN følgende:

» Tirsdag 6. september i år ble 2004-regnskapene for Villa Glitre AS offentlig tilgjengelig i Brønnøysundregistrene.» (Kopi vedlagt.) » Regnskapet er underskrevet av styrets leder Jan Tormundsen 21. juni 2005. Under note 3 kan man lese følgende: Selskapets aksjekapital på 100.000 aksjer består av 50 aksjer a 2000 kroner. Aksjene eies av: Fabian Stang 35 aksjer, Seguro AS 15 aksjer. Avisen mener dette dokumenterer at Fabian Stang var aksjonær i selskapet i 2004, til tross for at Stang hevder noe annet. »

Klageren anser DNs tilsvar for å være «en oppramsing av argumenter for å forsvare at jeg likevel ble trukket inn i saken». «Jeg kan ikke se at noen av argumentene kan forsvare en
bevisst uthengning av meg når det allerede før artikkelen ble publisert var klart at jeg ikke har hatt noen befatning med det påstått kritikkverdige forhold.»

» På bakgrunn av min forklaring regnet jeg ikke med at det ville bli noe oppslag, og påstanden om at jeg har fått opplest mine uttalelser og at jeg har vært i kontakt med Jan Tormundsen, er ikke riktig. (?) Jeg verken trodde eller fikk noe varsel om at journalisten ikke stolte på det jeg sa. Hadde jeg fått et varsel om dette, eventuelt et varsel om Jan Tormundsens ulike forklaringer, kunne jeg lett ha ført bevis for min påstand. (?) Det er kritikkverdig når journalisten ikke selv undersøkte disse forhold?».

Klageren registrerer «med undring» at avisen karakteriserer reportasjen som » en skjønnsom måte » å presentere fakta på. «At det er noe galt i fremstillingen, bekreftes jo også av presiseringen Dagens Næringsliv fant å måtte gjøre?».

Dagens Næringsliv viser igjen til Villa Glitres årsrapporter for 2003 og 2004, i form av ytterligere vedlegg.

» Dagens Næringsliv finner det høyst merkverdig at Fabian Stang kan figurere som selskapets hovedaksjonær i to årsrapporter etter angivelig salg uten at verken Stang, selskapets styreformann eller en ny hovedaksjonær reagerer. Avisen finner det også underlig at selskapets styreformann, som i dette tilfelle kun representerer to eiere, ikke er informert om hvem eierne er.»

DN mener videre at klagerens opplysninger om at han i realiteten opptrer på vegne av en annen, ikke kan frita ham fra de forpliktelser eierskapet medfører. «Stang har ifølge han selv frivillig gått inn i den ordningen og Dagens Næringsliv minner om at Stang er advokat.»

Avisen påpeker på ny at den «utførlig» har referert både styreformannen og klageren. » Ettersom de to forklarte seg helt ulikt om tidspunktet for aksjonærtransaksjonene valgte Dagens Næringsliv i stor grad å forholde seg til offentlig dokumentasjon. Avisen fastholder at Fabian Stang har fått sine sitater opplest. »

For øvrig anfører DN at «artikkelens ingress er bevisst skrevet i passiv form».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen er den andre av to på en reportasje i Dagens Næringsliv, der det ble satt søkelys på en strid mellom Bærum kommune og eierselskapet til «prakteiendommen» Villa Glitre på Gåsøya. Ifølge avisen mente kommunen at selskapet var ansvarlig for dokumentfalsk, ulovlig brygge og ulovlig bassenganlegg.

I ingressen ble det opplyst at det var advokat og Høyre-politiker Fabian Stang som hadde «havnet i krangel» med kommunen, under henvisning til at Stang var stifteren av eiendommens eierselskap. Stang påklager at Dagens Næringsliv i ingressen på feilaktig grunnlag knytter ham til angivelige ulovligheter, til tross for at avisen satt inne med kunnskap om at han ikke lenger hadde noen eierandel i selskapet. Klageren viser til at det også av artikkelen framgår at hans aksjepost er overdratt til andre. Etter klagerens mening kan ikke DNs presiserende notis to dager senere oppveie det presseetiske overtramp som i hans øyne ble begått med reportasjen.

Dagens Næringsliv viser konsekvent til eierselskapets årsberetninger som kildegrunnlag for å knytte klageren til striden med Bærum kommune. Avisen påpeker at klageren så sent som i 2004-regnskapet, underskrevet i juni 2005, fortsatt står oppført som eierselskapets hovedaksjonær. DN innestår for den påklagede reportasjen, selv om avisen valgte å bringe den nevnte presiseringen to dager senere. Avisen mener uansett at «opplysninger og fakta» er presentert på en skjønnsom måte.

Pressens Faglige Utvalg mener Dagens Næringsliv måtte være i sin fulle rett til kritisk å undersøke hvem som kunne ha det formelle ansvar for de ulovligheter Bærum kommune hevdet var begått i tilknytning til byggearbeider ved Villa Glitre. I den sammenheng finner utvalget det naturlig og forståelig at avisen også måtte ta for seg klagerens formelle rolle som hovedaksjonær i henhold til offentlig registrerte opplysninger.

Likevel framstår det for utvalget som underlig at redaksjonen ikke fant grunn til å vise en større tilbakeholdenhet med å fremme sterkt belastende påstander knyttet til klageren, da det under arbeidet med reportasjen åpenbart oppsto uklarhet om i hvilken grad klageren personlig var involvert. Utvalget noterer seg klagerens påpekning av at det må ha forekommet «rot» i kommunikasjonen mellom eierselskapets ledelse og han som tidligere aksjonær, og at han av den grunn mener DN burde ha avstått fra sin bastante ingress med navngivelse.

Uten at utvalget har forutsetninger for å trekke endelige konklusjoner om klagerens reelle tilknytning til eierselskapet på publiseringstidspunktet, finner utvalget det likevel godtgjort at avisen har gått unødig langt i å trekke en direkte linje mellom ham personlig og de påståtte ulovligheter.

Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, om at overskrifter, henvisninger og ingresser ikke skal gå lengre enn det er dekning for i stoffet.

På dette punkt har Dagens Næringsliv brutt god presseskikk.

Oslo, 25. oktober 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, Solveig Tvedt,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller