A: Harald Halvorsen B: Marion Reiersen Varhaug, Futaveien 33, 4262 Avaldsnes mot Agderposten

PFU-sak 155AB/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Agder Flekkefjords Tidende (Avisen Agder) som omhandler et angivelig søppelproblem hos en grunneier i Kvinesdal kommune. Artikkelen er illustrert med flere bilder av forholdene på og rundt eiendommen.

Klager A er bror til den omtalte grunneieren. Klager B er en bekjent av ham. Begge reagerer på vegne av grunneieren, som har samtykket i klagene. De mener grunneieren er urettferdig behandlet av avisen, at han er blitt uthengt og trakassert. Slik klagerne ser det, er ikke dette noen sak, men en unødvendig inngripen i privatlivets fred. Det vises til at dette er privat eiendom, at bildene er tatt uten tillatelse og at de er publisert uten at han var blitt kontaktet i forkant.

Avisen Agder skriver at den anser forsøplingen i kommunen som et offentlig problem, og anfører at den gjennom en reportasjeserie har satt fokus på forholdene og konfrontert kommunen med problemet. Det vises til at grunneiers hus fremstod ubebodd og til dels falleferdig, og avisen mener det derfor kunne virke som om det ikke bare var grunneierens ansvar at eiendommen var fylt av søppel. Avisen tar imidlertid selvkritikk på at den ikke ba om en kommentar fra grunneier forut for publisering. Det vises til forsøk på kontakt med grunneier i etterkant, men at han ikke har villet uttale seg.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis minne om pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Denne retten gjelder også innenfor det private området hvis forholdene er av en slik karakter at det har offentlig interesse og omtalen ellers er innenfor det presseetisk akseptable. Utvalget viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, om å vise respekt for privatlivets fred.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at Avisen Agder var i sin fulle rett til å omtale mulig farlig avfall og miljøproblemer i og rundt grunneiers eiendom. Utvalget mener dette er av offentlig interesse og noe grunneier må tåle. Imidlertid er ikke utvalget i tvil om at grunneieren er den angrepne part og at han er gjenkjennbar gjennom artikkelens omtale og bildebruk. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 hvor det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Etter utvalgets mening skulle avisen ha forsikret seg om at grunneier ble gjort kjent med hva man aktet å publisere og samtidig fått mulighet til å svare for seg i samme artikkel.

Avisen Agder har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. august 2013

Line Noer Borrevik,
Øyvind Brigg, Alexandra Beverfjord, Alexander Øystå,
Henrik Syse, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile