Ringsaker kommune, ved rådmann Arne Olav Loeng mot TV Innlandet

PFU-sak 154/00


SAMMENDRAG:
TV Innlandet brakte fredag 25. august 2000 en fjernsynsreportasje vedrørende oppsettingen av et gjerde langs Pilegrimsleden gjennom Furnes. I innslaget intervjues kvinnen som har fått gjerdet satt opp like ved husveggen. Hun reagerer på at naboen kan gjøre dette uten å informere henne om det. Kvinnen viser også fram en rekke brevhoder fra Ringsaker kommune, og uttaler at «det offentlige» har rast fram som «bulldosere» i denne saken. Det framgår at hun mener kommunens kultursjef, nevnt som Myklebust, kan stå bak denne hendelsen.

KLAGEN:

Klageren, Ringsaker kommune ved rådmannen og kultursjefen, viser til TV Innlandets intervju med Elisabeth Nygård i forbindelse med gjerde som ble satt opp langs familiens eiendom og pilegrimsleden. «Hele innslaget er et ensidig partsinnlegg med fri flyt av ekteparet Nygårds klagemål og påståtte besværligheter i forhold til dette gjerde, og gis en negativ vinkling mot Ringsaker kommune og Fylkesmannen i Hedmark». Ringsaker kommune avviser at de eller Fylkesmannen i Hedmark har noe med gjerdingen å gjøre. «Gjerdet er på eget initiativ fysisk satt opp av gardbruker Olav Bjerke som er grunneier til nabogarden inkludert den private ferdselveien/pilegrimsleden forbi Nygårds eiendom. Det var kontakt mellom Bjerke og Nygård under selve gjerdingen, og det var ikke tvil om hvem som var ansvarlig for gjerdet».

Klageren reagerer også på at «reportasjen dveler ved to brev plassert på et bord med logoene til Ringsaker kommune og Fylkesmannen i Hedmark». Videre påpekes det at «Elisabeth Nygård uttaler 2 ganger under intervjuet at; «det er han Myklebust som står bak». Myklebust er kultursjef i Ringsaker kommune. Klageren skal i forkant av innslaget ha tilbudt TV Innlandet informasjon om saken.

TILSVARSRUNDEN:

TV Innlandet «ser i ettertid at denne saken er mer omfattende enn det kunne se ut til, og at det var noe uheldig at vi lot Elisabeth Nygårds påstander stå uimotsagt». TV Innlandet mener imidlertid at kanalen har strukket seg langt for å rette opp eventuelle feil, og viser til at kommunen har fått mulighet til å «komme med sin tolkning, og eventuelt korrigere faktiske feil i innslaget. Da jeg ikke hørte mer fra kommunen, regnet jeg med at de allikevel ikke ønsket å kommentere innslaget»

Klageren har flere bemerkninger til TV Innlandets tilsvar, men disse har ikke direkte relevans for klagen. Til kanalens tilbud om å få korrigert feilaktige opplysninger, anfører klageren at «det vil sikkert komme nye anledninger for oss til å kunne gi korrekt informasjon. Vår klage til PFU går imidlertid som tidligere framholdt, på forhold som vi oppleverer som klare presseetiske overtramp i håndteringen av saken fra TV Innlandets side».

TV Innlandet har ingen ytterligere kommentar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag i TV Innlandet, der det framgår at et gjerde er blitt satt opp like ved et hus i forbindelse med en pilegrimsled. Klageren, Ringsaker kommune ved rådmannen og kultursjefen, mener kommunen og Fylkesmannen i Hedmark gis en negativ vinkling i innslaget, og viser til at de ikke har noe med det omtalte gjerdet å gjøre. Klageren hevder at innslaget framstår som et ensidig partsinnlegg mot kommunen, uten at den får imøtegå påstandene. Klageren viser også til at kultursjefen i forkant av innslaget tilbød TV Innlandet informasjon om saken, uten at kanalen tok kontakt.

TV Innlandet innrømmer at det var uheldig at kommunen ikke fikk imøtegå påstandene i innslaget. Redaksjonen viser imidlertid til at kanalen har tilbudt klageren å få rettet opp eventuelle feil, men at kommunen ikke har benyttet seg av muligheten.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plaktens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysningene som gis er korrekte».

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at Ringsaker kommune feilaktig framstilles som ansvarlig for oppsettingen av det omtalte gjerdet, og at kommunen ikke er kontaktet for samtidig kommentar. Utvalget viser i den forbindelse til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger». Etter utvalgets mening ville en slik framgangsmåte også klargjort de faktiske forhold rundt saken.

TV Innlandet har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. januar 2001

Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Grete Faremo, Marvin Wiseth, Trygve Wyller

FOR OFFENTLIGGJØRING I NYHETSSENDING(ER)::

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV Innlandet brøt god presseskikk med et nyhetsinnslag der det ble rettet anklager mot Ringsaker kommune og dens kultursjef. PFU konstaterer at kommunen feilaktig ble framstilt som ansvarlig for oppsettingen av et gjerde mellom pilegrimsleden gjennom Ringsaker og en privat eiendom. Utvalget påpeker at kommunen skulle ha vært kontaktet og gitt mulighet til samtidig kommentar. Etter PFUs mening ville en slik framgangsmåte også klargjort de faktiske forhold rundt saken.