(NN) mot Lister, Lister/Lister24

PFU-sak 152/16


SAMMENDRAG:

Lister publiserte onsdag 25. mai 2016 en nettartikkel med tittelen «Dømt for promillekjøring på moped». Ingress:

«16-åringens promillekjøring på moped endte i krasj der han selv ble hardt skadet. Nå er den unge lyngdølen dømt til 15 dagers betinget fengsel for forholdet.»

Videre i artikkelen:
«Fengselsstraffen har Lister tingrett gjort betinget med en prøvetid på to år. I tillegg er 16-åringen fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 18 måneder regnet fra ulykkesdagen 19. desember i fjor. Tapstiden løper dermed ut 19. juni 2017.

Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, politiadvokat Berit Woxen. Den tidligere ustraffede 16-åringen var opprinnelig også tiltalt for å ha trimmet ulykkesmopeden, men aktor frafalt dette tiltalepunktet etter bevisets stilling og retten har frikjent ham for dette.»

Det framgår videre av artikkelen at 16-åringen er fra Lyngdal og at han frontkolliderte med en personbil på fylkesvei 43 ved Kvelland. Videre framgår det at han fikk omfattende skader, blant annet at det var fare for at venstrearmen måtte amputeres, at seks-sju centimeter av underarmsbenet måtte fjernes og at armen fortsatt er lam. Det opplyses også at han hadde 0,81 i promille.

Artikkelen ble publisert i Listers papirutgave påfølgende dag.

KLAGEN:

Klagere er 16-åringens foreldre, med skriftlig samtykke fra sønnen. De viser til Vær Varsom-plakatenes punkter 4.3, om ikke å fremheve personlige forhold når dette er saken uvedkommende, og 4.6, om må vise hensyn til ofre og pårørende.

Foreldrene opplyser at opplysning om tiltale og dato for rettssak ble publisert i Lister før sønnen var informert om at han var tiltalt. «For halvannen uke siden fikk vi igjen erfare at avisen ikke utelater detaljer da de publiserte (den påklagede artikkelen). At avisen skriver om dommen får vi ikke gjort noe med, det er at personskader spesifiseres ned til centimeter vi reagerer på. I et lokalsamfunn med 8 497 innbyggere pr. 01.01.2016 blir en sak som denne stor og partene er enkle å identifisere. Situasjonen er i utgangspunktet belastende nok for involverte og pårørende. For 16-åringen er de fysiske konsekvensene og straffesaken krevende å forholde seg til, og avisens detaljerte beskrivelser av skadeomfang blir en unødvendig ekstra påkjenning i den allerede tunge prosessen etter en alvorlig ulykke.»
Klagerne uttrykker forståelse for åpenhet om at straffesaker skal belyses med den hensikt å skape en preventiv effekt, «men på den andre siden av denne åpenheten sitter en 16-åring som jobber for å komme seg videre». Det opplyses at henvendelser til avisen om mer anonymisering og fjerning av detaljer om personskade er blitt møtt med lite imøtekommenhet. Det er også vedlagt et svar fra redaktøren.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet.
TILSVARSRUNDEN:

Lister avviser klagen. Avisen opplyser at artiklene, som bortsett fra titlene er helt identiske, utelukkende er basert på dommen. Avisen uttrykker forståelse for at omtalen både av tiltale og dom har vært en belastning. «Men detaljnivå på skadeomfang og identifiseringsgrad er på linje med den praksis vi normalt følger, og vi kan ikke se at vi har omtalt personlige og private forhold som er saken uvedkommende. Vi ser at beskrivelsen av skadeomfanget kan bidra til å identifisere den dømte 16-åringen. Ettersom han er mindreårig, har vi utelatt en rekke detaljer fra dommen.» Avisen mener imidlertid de opplysninger som er gjengitt er relevante for å få fram hva som skjedde. Det vises til at omtalen kan ha en preventiv virkning. Det anføres også at det egentlige offeret er den forulempede bilføreren, som 16-åringen i påvirket tilstand kolliderte med, og som han er dømt for.
Klagerne viser til at artiklene ikke er helt identiske og at nettversjonen har noen flere detaljer. De understreker også at sønnen ikke er dømt for å ha forårsaket ulykken, og at dette utelukkende er basert på vitneforklaring fra involvert part.

Avisen avviser at den har skrevet at 16-åringen er dømt for å ha forårsaket ulykken, men at han er dømt for promillekjøring. Avisen anfører nok en gang at den påklagede artikkelen ikke inneholder flere detaljer enn andre saker av samme karakter og at den dessuten er diskret plassert.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Listers omtale på nett og papir av en dom i Lister tingrett der en 16-åring ble dømt for promillekjøring med moped. Gutten ble alvorlig skadet i forbindelse med kjøringen fordi han kolliderte med en personbil. Klagere er foreldrene, med samtykke fra gutten selv. Klagerne mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, omtale av personlige forhold, og 4.6, om hensyn til ofre og pårørende. Den primære anførselen er at omtalen av dommen inneholder urimelig mange detaljer, særlig om skadene han ble påført på grunn av ulykken.

Lister avviser klagen. Avisen viser til at det dreier seg om en ordinær omtale av en rettskraftig dom og at detaljeringsgraden ikke var annerledes enn i andre lignende saker. Avisen kan ikke se at det er brakt personlige opplysninger som var saken uvedkommende. Det vises også til at redaksjonen bevisst unnlot å bringe en del opplysninger fordi det var snakk om en mindreårig person. Avisen ser ellers at opplysningen kan bidra til å identifisere den dømte 16-åringen, men at omtalen var diskret plassert i papirutgaven.
Pressens Faglige Utvalg er – som klagerne – enig i at slike hendelser må kunne omtales av pressen. En dom for promillekjøring, som omfattet en alvorlig ulykke, er ikke et privat forhold.

Klagernes anliggende er imidlertid at omtalen inneholdt detaljer fra dommen som påførte den dømte 16-åringen en urimelig tilleggsbelastning. Lister forklarer at dette er «ordinær omtale». Utvalget vil her anføre det selvsagte i at det ikke er presseetisk fritt fram å sitere fra en dom. Redaksjonen må alltid vurdere de konkrete forhold i hver sak, som domfeltes alder, om det er snakk om førstegangsforbrytelse etc, slik Vær Varsom-plakaten oppfordrer til. Dette for at redaksjonen skal være bevisst hvilken informasjon som er nødvendig for å belyse saken og hva som kan medføre en urimelig belastning.

Utvalget ser imidlertid at opplysningene bringer frem alvoret i saken og har kommet til at den påklagede omtalen ikke medfører et presseetisk overtramp.
Lister har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 23. august 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Anders Opdahl, Martin Riber Sparre,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku