Jan W. Nævestad mot Aftenposten

PFU-sak 146/01


SAMMENDRAG:

Aftenposten brakte lørdag 28. juli 2001 en større reportasje om Tvedestrand, med tittelen «Mi har det bra som mi har det». I ingressen står det:

«Det kom slett ikke noe rungende hurra fra Tvedestrand da Riksantikvaren plutselig lanserte idéen om å sette byen på Unescos verdensarv-liste. For ?sørlandets smilehull? vil ikke vernes for enhver pris».

Oppslaget er illustrert med et større bilde fra Tvedestrand, og har følgende bildetekst:

«Vakker: Tvedestrand fra sjøsiden er idyllisk, som en liten italiensk by som uryddig klatrer oppover knaus og bakker. Men hvorfor er det ingen båter her midt i fellesferien?».

I brødteksten heter det blant annet: «Og brygga, Tvedestrands hjerte, er stille. Noen påstår den er avgått ved døden. Andre sørlandsbyer slår sjarmen på nymalt hvitt gap hele sommeren, hele døgnet. En blank solskinnsmorgen våkner bare en håndfull turister i båtene sine langs Tvedestrands kai».

I reportasjen intervjues blant andre ?bypartiot? Jan W. Nævestad, som er sjef for Kystkulturuka. Han «vedgår at han har hatt en lang vei å gå for å forstå hva bevaring har å si for byens sjel. ? Men å lære av fortiden må jo ikke bety at vi går helt i stå. Det er for
eksempel bedre med Skarpnes antikk på takene enn bølgeblikk. Sånn som det er nå, har mange ikke råd til å følge verneplanens påbud om brent tegl. Dermed blir bølgeblikken
liggende. Nævestad ergrer seg også over at det må noen utenfra til å fortelle byen hvilken skatt den er. Og for å få liv på brygga igjen. Nå setter byen nemlig sin lit til Anne Funnemark. Den driftige damen fra Bærum skal lede den ferske senterforeningen og trekke den gamle bykjernen ut av dvalen. Hun lover dans og bruktmarked på brygga, smilekurs til butikkeiere, kunstkafé, kaffebar og innvandrerbutikk».

Øyvind Thorsen, som bor i Tvedestrand tre måneder i året, stortrives, » men byen er kanskje i stilleste laget? Etter klokken fire kan man lett få inntrykk av at alle har emigrert til Amerika».

Lørdag 4. august brakte Aftenposten følgende presisering under tittelen «Aftenposten presiserer».

«I artikkelen ?Mi har det bra som mi har det? i Aftenposten forrige lørdag, ble det som hovedillustrasjon brukt et bilde tatt i Tvedestrand i juni 1999. Ved en glipp ble ikke bilde merket arkivfoto».

KLAGEN:

Klageren , Jan W. Nævestad, ber PFU vurdere Aftenpostens bruk av arkivbilde i artikkelen om Tvedestrand. Klageren viser til at han ble intervjuet av Aftenpostens journalist på brygga i fellesferien, og at en fotograf var med for å ta bilder. «Havna var full av båter, og det ?vrimlet? av mennesker, som det alltid gjør i fellesferien».

«Det som forundrer meg er at da artikkelen kom på trykk, har Aftenposten valgt å bruke et arkivbilde som er tatt 28. juli 1999. Med andre ord benytter Aftenposten et bilde som viser en helt annen virkelighet enn det som er tilfellet. Aftenposten har ikke skrevet at det er arkivbilde, noe som er vanlig i slik sammenheng. Det mest graverende fra mitt ståsted er billedteksten, sitat: ?Men hvorfor er det ingen båter her midt i fellesferien??. Denne billedteksten stemmer med arkivbildet , men ikke med virkeligheten».

Klageren vedlegger tre bilder «som beskriver virkeligheten i Tvedestrand havn i fellesferien». Bildene er fra 18. juli 1995.

TILSVARSRUNDEN:

Aftenposten anfører at det ikke er tatt kontakt med klageren for minnelig ordning «fordi, 1) Aftenpostens medarbeider personlig har beklaget det inntrufne overfor klageren da han gjorde henne kjent med saken, 2) Aftenposten publiserte en presisering i påfølgende lørdagsutgave, 3) nyhetsredaktør Ola Bernhus beklaget det inntrufne i en debatt med klageren på lokalradioen, 4) avdelingsleder Kari Einertsen har forklart det inntrufne i intervjuer med bl.a. Agderposten og Journalisten».

Videre påpeker Aftenposten at journalisten «som har nærmere 40 års ferietilknytning til Tvedestrandområdet, tekstet selv bildene til reportasjen publisert lørdag 28. juli. Hun reagerte ikke på bildet, fordi hun visste at fotografen hadde tatt et slikt motiv. Hun var klar
over at det ved lunchtid var en del mennesker på brygga, og noen båter i havnen, men senere på ettermiddagen var det omtrent ?dødt?, slik hun skriver i reportasjen».

Vider framgår det at journalisten ikke var klar over at bildet var fra juli 1999. «Hun ante ikke at hun plukket ut et ?gammelt? bilde sammen med desken/fotodesken. Ingen oppdaget at bildet var to år gammelt».

«Avisen beklager svikten i kontrollrutinene slik at et ?arkivbilde? ble plukket ut og publisert som ferskt. Hvis avisen bevisst hadde plukket ut det påklagede bilde, ville vi selvsagt ha merket det med ?Arkivfoto?, slik våre interne etiske husregler sier. Aftenposten avviser klagerens påstand om at artikkelen med viten og vilje ble forfalsket med et umerket arkivbilde, fordi det passet inn i reportasjen, som han mener ikke passer inn i virkeligheten, slik han ser det. Vi beklager ?glippen?, men mener vi har forklart den uttømmende i egen avis og i andre medier så snart vi ble gjort oppmerksom på fadesen».

Klageren hevder at beklagelsen fra journalisten og nyhetsredaktøren satt langt inne, og mener Aftenpostens presisering er så liten at den «forsvinner i avisen».

«At journalisten ikke var klar over hvilket bilde hun tekstet er for meg vanskelig å akseptere. Dette pga. at fotograf Martinsen tok en masse bilder den aktuelle dagen. Disse bildene viser og et yrende liv, noe også fotografen bekreftet da jeg ble intervjuet. ?Nævestad jeg ønsker at du sitter slik at vi får med det maritime, båtene og det yrende folkelivet i bakgrunnen?, uttalte Martinsen».

Aftenposten benekter at journalisten har vært avvisende, og påpeker at hun sjekket saken for å komme tilbake til ham så raskt som mulig. Videre påpekes det at «Aftenposten aldri har påstått at det ikke var båter i pollen den aktuelle dagen. Poenget var at det på kveldstid (da vår medarbeider trodde det publiserte, men gamle, bilde var tatt) var svært sparsomt med båter i havnen».

«Aftenposten henviser for øvrig til sitt første tilsvar, og fastholder at oppfølgingen av ?glippen? er innenfor de presseetiske regler».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en sommer-reportasje om Tvedestrand i Aftenposten, der flere bypatrioter uttaler seg om stedet. Oppslaget er illustrert med et bildet fra en tom havn, og i billedteksten undres det over hvorfor det ikke er noen båter der. Klageren, en av de intervjuede bypatriotene, påpeker at da han snakket med Aftenpostens journalist og fotograf, var havna full av båter. Han hevder Aftenposten har brukt et to år gammelt arkivfoto for å få bildet til å passe med teksten, og reagerer på at avisen ikke har opplyst om dette.

Aftenposten beklager svikten i kontrollrutinene, slik at et ?arkivbilde? ble plukket ut og publisert som ferskt, men avviser at dette ble gjort bevisst for å tilpasse teksten. Avisen påpeker at journalisten trodde hun plukket ut et bilde fotografen hadde tatt senere på ettermiddagen reportasjedagen. På den tiden skal det, ifølge Aftenposten, ha vært ?dødt? på havnen, slik det også framgår av reportasjen. Det anføres at avisens journalist og nyhetsredaktør har beklaget det inntrufne overfor klageren, og at Aftenposten publiserte en presisering i den påfølgende lørdagsutgaven.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det heter: «Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige».

Utvalget konstaterer at Aftenposten ved en angivelig glipp publiserte et to år gammelt arkivbilde fra Tvedestrand for å illustrere den folketomme havnen, uten at dette var merket med ?arkiv?. Her vektlegges at avisen har beklaget hendelsen overfor klageren og presisert glippen for sine lesere straks den ble gjort oppmerksom på feilen.

Utvalget kan ikke se at klageren bestrider innholdet i teksten, der det framgår at få båter benytter seg av havnen for overnatting og at byen trenger et løft for å få flere besøkende. Arkivbildet skal ha vært i tråd med journalistens inntrykk av havnen den aktuelle ettermiddagen, noe som var bakgrunnen for utvelgelsen. Bruken av arkivbildet er, slik utvalget ser det, ikke av en slik art at den bryter med god presseskikk. Her tas i betraktning at feilen er beklaget og rettet opp i tråd med de presseetiske normer.

Aftenposten har ikke brutt god presseskikk.

Volda, 25. september 2001
Thor Woje,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth