Ole A. M. Skjelnæs mot Bergens Tidende

PFU-sak 145/04


SAMMENDRAG:
Bergens Tidene brakte mandag 3. mai 2004 en nyhetsartikkel med tittelen «Solgte to år gammel mat ? familie ble syk».

Oppslaget er illustrert med et eksteriør-bilde av en butikk og følgende billedtekst:

«Kan bli stengt: Butikken på Varaldsøy var på nippet til å bli stengt av Mattilsynet i forrige uke. De fant frosne kjølevarer som stammer fra før 2002. Kjøpmann Ole Skjelnes mener han blir tvunget til å selge gammel mat for å få hjulene til å gå rundt. -Noen vil ha maten, andre ikke, sier han til BT.»

I ingressen står det:

«To år gamle kalkunpølser, mårsnabb tre uker over datostemplingen, frosne grønnsaker fra 2000. Familien Trones kranglet om å få gå på toalettet etter å ha spist mat fra nærbutikken på Varaldsøy i påsken. »

I brødteksten framgår det at familien Trones var på Varaldsøy i påsken. «-Butikken er det mest ekstreme jeg har opplevd. Maten sto fremstilt som om den kom i går, forteller Audun Trones fra Askøy. I handleposen sin hadde han mel, pannekaker, sylte, sjokoladepålegg, vaffelrøre, sild i olje og øl. Alt med datoen utløpt for opptil tre år siden. Han vet ikke hvilken
matvare de ble dårlige av, men magesjauen var reell nok sier han. ?Vi ble skikkelig kvalme, det rumlet i magen og vi fikk diaré. Du kan trygt si det ble krangel om toalettet.»

Videre bekrefter en navngitt kunde fra Varaldsøy at «man tar som regel alltid en sjekk på varenes datostempling».

Butikkeieren kommenterer dette slik: «Jeg er opptatt av å ha fornøyde kunder. Dersom noen har noe å utsette, bør de komme til meg direkte, sier Ole Skjelnes til BT.»

Fredag 7. mai fulgte Bergens Tidende opp saken med tittelen «-Nå finner dere ikke en vare utgått på dato» . I ingressen står det :

«Konsulenter fra Nærkjøpmenn AS har denne uken vært i full sving med å rydde matbutikken på Varaldsøy.»

Videre opplyses det at seniorrådgiver i Mattilsynet, Svein Rimestad, besøkte butikken mandag kveld. Han uttaler: «Det viste allerede godt igjen at konsulentene var på plass. Det virker som om eieren av butikken har forstått alvoret.»

KLAGEN:
Klageren, butikkeier Ole Skjelnæs, reagerer på omtalen av hans butikk, og viser til at «journalisten støtter seg på utsagn fra en enkelt kunde som påstår at hele familien ble syk etter å ha handlet i min forretning.» Klageren kan ikke se at det finnes bevis for at det var hans varer som var årsaken til at familien ble syk, og avviser at alle varene i handleposen var utgått på dato. Klageren påpeker at ølet ikke kan være utgått på dato. Videre opplyser klageren at BT ikke ville beklage oppslaget da han tok kontakt med redaksjonen i etterkant.

TILSVARSRUNDEN:
Bergens Tidende viser til at familien Trones var overbevist om at magesjauen skyldtes matvarer innkjøpt på Nærmat. Avisen innrømmer at den ikke kan bevise at maten var årsaken til magesjauen, men mener «likevel det må være rimelig grunn til å anta at familien har rett i sin påstand, all den tid Mattilsynets funn bekrefter at Hygieneforskriften er blitt brutt når det gjelder lagring av lett bedervelige næringsmidler. Vi finner kilden høyst troverdig.»

«Trones kontaktet BT om saken. Den 22. april kontaktet vi deretter Mattilsynet for Sunnhordland. Seniorrådgiver Svein Rimestad bekreftet at de hadde dårlige erfaringer med Nærmat på Varaldsøy. Han viste til at tilsynet ved forrige inspeksjon i 2002 fant kjølevarer som var frosset ned, noe som er ulovlig ifølge Hygieneforskriftenes § 36. Rimestad sa til oss at Mattilsynet på ny ville sjekke forholdene i butikken. 28. april ringte journalisten Mattilsynet for Sunnhordland som kunne bekrefte at de nå hadde funnet matvarer utgått på dato i butikkens fryser?Vi kontaktet deretter flere Mattilsyn i Hordaland og Sogn og Fjordane. Ingen kjente til så alvorlige tilfeller som dette.»

BT viser til at en rekke åpne kilder har bekreftet de dårlige forholdene i butikken, og at klageren har fått komme med sin forklaring. «BT omtalte forholdene ved Nærmat på Varaldsøy fordi vi mener kundene har krav på å være trygge på at den maten de kjøper tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav?Kjøpmannen har mottatt flere klager for brudd på Hygieneforskriftens § 36. Han har hatt rikelig anledning til å rette opp forholdene uten at så har skjedd. Vi valgte å identifisere butikken for ikke å mistenkeliggjøre andre butikker i området.»

BT anfører at etter deres omtale ble det ryddet opp i butikken, og at også det ble omtalt i avisen.

Klageren avviser at familien ble syk av hans matvarer, og at «det kan bekreftes av dei han budde saman med og av Hytteutleigar. Eg har ikkje hatt varer utgått på dato flere år tilbake, kor er evnt. bevisene??Mattilsynet fant heller ikkje varer utgått på dato, bortsett frå på privat del av fryserommet?Fryserommet vart bygd så stort for å sleppa fryseboksar privat.»

Videre mener klageren at andre kilder som kritiserer ham, burde tatt kontakt for å få høre hans versjon av saken før de uttalte seg.
Bergens Tidende viser til at konsulent Eivind Myklebust var med på opprydningen i butikken i mai, hvor det ble funnet varer som var utgått på dato. Videre påpeker BT at en annen konsulent i Merkus-kjeden, Per Spildum, kan opplyse at » en kundeundersøkelse fra 1997 bekrefter at kundene den gang var svært misfornøyde med å finne kjøttvarer på fryseren som var utgått på dato for flere år siden.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Bergens Tidende etter at en familie angivelig ble syk av gammel mat kjøpt i en navngitt matvarebutikk. Klageren, den omtalte butikkeieren, reagerer på BTs kildegrunnlag, og mener avisen ikke har dekning for at familien ble syk av hans matvarer. Videre påpeker klageren at han ikke har varer som er utgått på dato, og at varene som ble funnet av Mattilsynet, var til privat bruk og ikke til salgs.

Bergens Tidende innrømmer at avisen ikke kan bevise at maten var årsaken til magesjauen, men mener likevel det må være rimelig grunn til å anta at familien har rett i sin påstand. Redaksjonen viser til at Mattilsynet i ettertid fant lett bedervelige matvarer som var gått ut på dato i butikken, og at tilsynet tidligere har funnet ulovlig nedfryste kjølevarer. Videre
anfører BT at en rekke åpne kilder har bekreftet de dårlige forholdene i butikken, og at klageren har fått komme til orde med sin forklaring. BT viser til at reportasjen førte til at det ble det ryddet opp i butikken, og at redaksjonen også omtalte dette.

Pressens Faglige Utvalg mener Bergens Tidende var i sin fulle rett til å sette søkelyset på matvarebutikkens vareutvalg og kvaliteten på dette, men viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter?ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.»

Utvalget kan ikke ta stilling til hvorvidt den omtalte familien er blitt syk av matvarene fra butikken, men konstaterer at Mattilsynet fant flere år gamle matvarer for salg da tilsynet ble gjort oppmerksom på forholdet. Sett i lys av ovennevnte, tidligere inspeksjoner og at andre åpne kilder bekrefter salg av gammel mat, mener utvalget at BT hadde et rimelig grunnlag for å videreformilde familiens versjon.

Utvalget mener imidlertid Bergens Tidende går langt i sin tittel når avisen for egen regning konstaterer at gamle matvarer fra butikken gjorde familien syk, men anser ut fra en helhetsvurdering at påstanden er tilstrekkelig sannsynliggjort i stoffet. Utvalget legger vekt på at klageren ikke har bestridt å ha solgt utgåtte matvarer, og at han er gitt anledning til samtidig å kommentere anklagene i reportasjen. Utvalget noterer seg også at BT fulgte opp saken etter at det ble ryddet opp i butikken.

Bergens Tidende har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. september 2004
Hilde Haugsgjerd,
Kathrine Aspaas, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller