Adv. Per Spjelkaviknes (p.v.a. klienter) mot Aftenposten

PFU-sak 145/02


SAMMENDRAG:
Aftenposten (mogenutgaven) hadde 13. juni 2002 , på sine Økonomi-sider, en reportasje med tittelen » Økokrim inn i HIV-fiasko » og med følgende ingress:
» Økokrim har startet etterforskning av påståtte ulovligheter rundt luftboblen Normedica, der omstridte Johnny Halvorsen anklages for å ha lurt investorer til å satse millionbeløp. »
En faktaramme om «Normedica-saken» fortalte:
«* Normedica skulle gjøre milliardbutikk på HIV-medisin til den tredje verden, men gikk overende to år etter oppstarten.
* Som Aftenposten fortalte i oktober i fjor rakk Westcom Establishment å selge unna aksjer for over 30 millioner kroner før Normedicas drift ble avviklet.
* Westcom er registrert i skatteparadiset Liechtenstein og kobles til den norske forretningsmannen Johnny Halvorsen. Investor Tore Aksel Voldberg, eiendomsmegler Odd Kalsnes og Skandia-fondene er blant dem som har tapt på Normedica.
* Kalsnes har gått rettens vei for å få tilbake pengene og desuten politianmeldt Halvorsen og daglig leder Thomas Løvenskiold for bedrageri. »
Om Kalsnes? engasjement het i brødteksten:
» Før han handlet sine første aksjer høsten 1999 skal den profilerte eiendomsmegleren ha stilt to betingelser: At Normedica oppnådde verdenspatent på sitt produkt og at en avtale ble spikret med et betydelig legemiddelfirma. Ingen av forutsetningene har noen gang vært i nærheten av å bli oppfylt.
Kalsnes mener også at Halvorsen og Løvenskiold jukset med pengeutbetalingene til aksjonærene etter at Normedica ble besluttet avviklet. »
Under mellomtittelen » Ikke hørt noe » het det senere:
» Halvorsen benekter at han eier Westcom. Både Oslo namsrett og Borgarting lagmannsrett har imidlertid slått fast at Halvorsen og Westcom er å regne som en og samme aktør i Norge.
Halvorsen ble slått personlig konkurs i 1995, og har siden nesten ikke hatt inntekt. Likevel lever han et liv i luksus, med villa på Høvik og dyre biler i garasjen.
Da Aftenposten kontaktet Halvorsen i går, var han uvitende om at Normedica-skandalen nå blir politisak. »
Aftenposten har også kontaktet Normedicas daglige leder: » Løvenskiold forteller at han har snakket med Økokrim. Ut fra hva han der ble fortalt nekter han å tro at det er startet etterforskning i saken. (…) Etter det Aftenposten har grunn til å tro har hverken Løvenskiold eller Halvorsen fått status som mistenkt eller siktet. »
Artikkelen var illustrert med bilder av Johnny Halvorsen, Odd Kalsnes og Tore Aksel Voldberg.
19. juni refererte Aftenposten fra et rettsmøte dagen før, under tittelen » Benekter investorlureri «. Her het det i ingressen at » Johnny Halvorsen og Thomas Løvenskiold avviser at de førte investorer bak lyset i forbindelse med aksjesalg i luftboblen Normedica. »
Rettsmøtet gjaldt søksmålet Odd Kalsnes hadde reist mot Halvorsen, Løvenskiold og en tidligere rådgiver, i et forsøk på å få tilbake sin Normedica-investering. Halvorsen og Løvenskiold møtte som vitner. I et avsnitt het det:
» Løvenskiold fortalte i går om en avtale som ble inngått med farmasigiganten Alpharma og om den positive tilbakemelding Normedica fikk på sin patentsøknad. Spørsmålet er om betingelsene Kalsnes satte ble oppfylt. »
Og mot slutten av referatet:
» Også i går benektet Halvorsen at han eier skatteparadis-baserte Westcom, selskapet som stakk av med gevinsten fra HIV-fiaskoen. – Jeg har bare gjort en del jobber for d em her i Norge, sa Halvorsen. Han har imidlertid undertegnet dokumenter på vegne av Westcom flere ganger. »
Rettsreferatet var illustrert med bilde av Halvorsen og Løvenskiold.
3. august fulgte Aftenposten opp Normedica-saken med en ny reportasje, denne gang under tittelen » Lokket med gammel medisin «. Det het i ingressen
» Gammel medisin. Forretningsmannen Johnny Halvorsen overtalte investorer til å satse rundt 70 millioner kroner på en ny HIV-medisin. Det samme legemiddelet har vært brukt mot andre sykdommer før, men ble da fjernet fra markedet fordi det ?ikke var medisinsk berettiget?.
Tapte penger. Kjendisinvestor Tore Aksel Voldberg, eiendomsmegler Odd Kalsnes og Skandia-fondene er blant dem som har tapt penger på Normedica. Kalsnes har saksøkt Halvorsen og styreformannen i et forsøk på å få tilbake penger. »
I artikkelen redegjøres det nærmere for den angivelige HIV-vaksinens innhold, bl.a. oxyphenbutazon. «Den nye vidundermedisinen var imidlertid kjent fra før. På 50- og 60-tallet ble det hyppig brukt av norske leger, blant annet mot betennelsessykdommer.»
» At Normedicas HIV-medisin var et gammelt legemiddel det var tørket støv av, ble investorene informert om. I et faktaark om Normedica utarbeidet av selskapet selv heter det at ?medisinen er tidligere benyttet mot andre lidelser, og ca 180 mill mennesker en behandlet. Medisinens bivirkninger er således kjent.? Men hvilke bivirkninger det her var snakk om, nevnes ikke med ett ord.
Aftenposten kan i dag fortelle at oxyphenbutazon ble fjernet fra det norske markedet 1. april 1984 fordi stoffet ?ikke var medisinsk berettiget?. »
En intervjuet overlege ved Ullevål sykehus understreker likevel at «bivirkningene er irrelevante dersom medikamentet hadde hatt en god virkning på dannelsen av HIV-viruset». Avisen fastslår imidlertid at » virkningen av Normedicas produkt på HIV-syke er og blir uviss. Før medikamentet var tilstrekkelig utprøvd var selskapet historie. »
I en underartikkel med tittelen » – Kunne blitt fantastisk » avdramatiserer Thomas Løvenskiold bivirkningene av Normedicas HIV-medisin. Han uttaler bl.a.: » – Hvis du sammenligner bivirkningsprofilen mot de medisiner man i dag har mot HIV, så er den omtrent for ingenting å regne. »
Det opplyses at «Normedica er i dag et sovende selskap uten drift, og Løvenskiold er styreleder». Til slutt i underartikkelen uttaler Løvenskiold:
» – Jeg anbefalte videre drift av selskapet. Det lå et utrolig potensial her. Noen av de fremste HIV-forskere i verden var med oss og ønsket å få dette frem. Gjennom deres støtte fikk vi også støtte fra FN-systemet. Det lå en del ting her som var veldig positivt. Dette kunne bli helt fantastisk. »

KLAGEN:
Klager er advokat Per Spjelkaviknes, på vegne av Johnny Halvorsen og Thomas Løvenskiold. De mener Odd Kalsnes, i likhet med det som har skjedd i Hegnar- publikasjonene Kapital og Finansavisen, har fått plassert sin sak også i Aftenposten . Spesielt gjelder dette artikkelen om den opprinnelige anmeldelse til Økokrim, idet «denne kom umiddelbart etter at anmeldelsen var levert og måneder før vi selv fikk se kopi av anmeldelsen…».
Klagerne mener Aftenpostens medarbeider Sveinung W. Jensen » har gjort samme feil overfor Økokrim som Finansavisens Øivind Berg . (…) Jensen påstår i artikkel i Aftenposten 13/6 med tittel ? Økokrin inn i HIV-fiasko ? at ? Økokrim har startet etterforskningen ?. I artikkel i Aftenposten 19/6 med tittel ? Benekter investor-lureri ? påstås det at saken er besluttet tatt opp til etterforskning.»
Det opplyses at «basert på telefonisk kontakt til Halvorsen den 12/6 sendte Halvorsen og Løvenskiold vedlagte faks til ansvarlig redaktør Hanseid i Aftenposten for å unngå at det ble skrevet en artikkel med store feil. Jensen ringte så Løvenskiold. Løvenskiold refererte sin dialog med Økokrim og anmodet instendig om at Jensen frasto fra å skrive usannheter. Jensen antydet at Kalsnes var hovedkilde til informasjon om påstått etterforskning. (…) Artikkelen som kom 13/6 inneholdt noen feil, men var ikke så graverende som artikkelen den 19/6 .»
«Halvorsen og Løvenskiold var den 18/6 vitner i en rettsak mellom Projektutvikling Eiendom AS v/Odd Kalsnes og Gustav Gullaksen. Jensen var tilstede under deler av rettsmøtet og og valgte ut de uttalelsene som passet det bilde han (og Odd Kalsnes) ønsker å male av Halvorsen og Løvenskiold uten noe hensyn til helhetsbildet generelt eller fra rettsmøtet .»
Klagerne påpeker en rekke «feilaktige påstander» i artikkelen 19/6, bl.a. at Odd Kalsnes skulle ha stilt betingelser da han kjøpte aksjer i Normedica. » Dette innebærer en uforbeholden støtte av en parts påstander (i dette tilfelle Kalsnes?) i en pågående rettsak. (…) Det fremlegges delforklaringer fra Halvorsen og Løvenskiold tatt ut av sin sammenheng som insinuerer at Halvorsen og Løvenskiold avga divergerende vitnemål når det gjaldt hvem som fastsatte verdien av selskapet (Normedica; sekr. anm.) (…) Jensen bruker igjen Halvorsens rolle for Westcom i Norge til å insinuere eierskap i selskapet…».
Ifølge klagerne byr også reportasjen 3/8 på » grove og feilaktige insinuasjoner «. Klagerne mener artikkelen » insinuerer at det med fullt overlegg ble gitt villedende informasjon til investorene «. Det vises til uttalelsene fra den intervjuede legen, som sier «at gitt at det ble påvist effekt mot HIV ville bivirkningsprofilen vært ?irrelevant?». (…) » Problemet er at majoriteten av lesere tilsvarende vil oppfatte artikkelens budskap som at Normedica ved Halvorsen og Løvenskiold lurte investorer, noe som artikkelen selv faktisk sier ikke er tilfelle. »
«Løvenskiolds respons refereres korrekt i forhold til Jensen?s uttalelser i telefonen, men disse samsvarer ikke med artikkelens referat av intervjuet med legen. Sammenhengen blir derfor helt feil. Det er meget graverende at journalist med overlegg feilsiterer kilder i et telefonintervju for å oppnå spissformuleringer fra intervjuobjektet. »

TILSVARSRUNDEN:
Aftenposten anfører at klagerne ikke har kontaktet avisen for å få noe korrigert, innen klagen til PFU forelå. For å gi utvalget et bedre grunnlag for vurdering av de påklagede artiklene har avisen vedlagt utskrift av tre tidligere reportasjer fra 2001. Disse hadde følgende titler: » Søkkrik på HIV-fiasko «, » Slått konkurs, lever i luksus » og » Westcom i skattefutens søkelys «. Videre heter det i avisens tilsvar:
«Klageren skriver at rettssystemet så langt kategorisk har avvist Kalsnes? beskyldninger om svindel i forbindelse med Normedica AS. Aftenposten kan ikke se at klagerne har noen dokumentasjon for denne formulering. »
«Faktum er at Økokrim etterforsker forholdene rundt Normedica. Johnny Halvorsen og Thomas Løvenskiold anklages av Odd Kalsnes for bedrageri. Foreløpig er ingen siktet eller tiltalt i saken, slik Aftenposten skrev i artikkelen 13. juni 2002. Dermed har heller ingen rettsinstans behandlet bedrageri-spørsmålet . (Det er overraskende at en advokat kan sette sitt navn under en klage med den slags uetterretteligheter).»
«Derimot nådde ikke Kalsnes frem med sin begjæring om arrest i verdier som tilhører Halvorsen og Løvenskiold. (…) Kalsnes fikk imidlertid i Oslo namsrett arrest i Westcoms VPS-konto for inntil 3.9 millioner kroner. Denne kjennelsen ble stadfestet av Borgarting lagmannsrett, samt av Høyesteretts kjæremålsutvalg 15.02.2002. Likeså kan det dokumenteres at rettsinstansene konkluderer med at ? Halvorsen og Westcom er en og samme aktør i det norske markedet ?.»
Etter avisens mening er det per definisjon innledet etterforskning i en sak når politiet innkaller personer til avhør. » Aftenposten fikk bekreftet at dette var tilfellet i Normedica- saken . Løvenskiold sa at han ikke kjente til at etterforskning var startet, men klageren og hans klienter bør vite at politiet ikke plikter å informere personer om at etterforskningsskritt er tatt.»
«Avisens medarbeidere var til stede under rettsmøtet 18. juni 2002 for å høre vitneforklaringene til Løvenskiold og Halvorsen. Forklaringen ble på en relevant måte sett og brukt i sammenheng med oppfølging av artikkelen 13. juni om Normedica-saken og etterforskningen av denne «.
Klageren bruker det meste av sitt tilsvar til å gå ytterligere i rette med avisen når det gjelder enkeltopplysninger, men skriver i et avsluttende «sammendrag»:
» Artiklene faller inn i mønsteret av en heksejakt der journalister i Aftenposten og Hegnar-imperiet har tatt side i en konflikt og henger ut den ene part som kriminelle. Dette har de ansvarlige redaktører implisitt godkjent. At rettssakene i den grad de er avgjort så langt bestrider journalistenes påstander, uten at dette reflekteres i senere artikler, bør irettesettes på en slik måte at verken journalister eller ansvarlige redaktører fristes til igjen å misbruke sin maktposisjon. Som skjerpende omstendighet minnes det på at heksejakten har fortsatt på tross av oversendelse av dokumenter som tilbakeviser hovedanklagene i artiklene. »
Aftenposten har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder flere reportasjer i Aftenposten med omtale av en anmeldelse til Økokrim og rettslige oppgjør i kjølvannet av det strandede aidsmedisin-prosjektet Normedica. Særlig ble det satt søkelys på finansmannen Johnny Halvorsens rolle i sammenhengen, men også på hans medspiller Thomas Løvenskiold. Begge klager via advokat over faktafeil og insinuasjoner som er egnet til å henge dem ut som kriminelle. Slik klagerne ser det har avisen bevisst latt seg bruke i en heksejakt, ved ensidig å fremme en annen parts interesser.
Aftenposten anfører at klagerne ikke har kontaktet avisen for å få noe korrigert før henvendelsen til PFU. Redaksjonen kan ikke se at klagerne har lagt fram noen dokumentasjon som tilsier at rettssystemet hittil kategorisk har avvist beskyldninger om svindel. For øvrig betrakter Aftenposten det som et faktum at Økokrim etterforsker forholdene rundt Normedica.
Pressens Faglige Utvalg vil generelt understreke medienes rett til å omtale kontroversielle fianansielle forhold, særlig når det foreligger mistanke om ulovligheter eller saker som verserer i rettsapparatet. I slike sammenhenger må det kunne aksepteres til dels sterk ordbruk.
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at påstand står mot påstand når det gjelder forståelsen av eierforhold og hva som så langt har kommet ut av rettslige prøvinger.
Utvalget finner det åpenbart at klagerne eksponeres på en belastende måte, men registrerer at de til gjengjeld er kontaktet på forskjellige stadier og gitt mulighet til samtidig å komme med korrigerende uttalelser. Sett på bakgrunn av sakens spesielle elementer, som et mislykket aidsmedisin-prosjekt med store aksjetransaksjoner involvert, anser utvalget at klagerne må tåle å bli utsatt for et nærgående søkelys fra pressens side.

Aftenposten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 17. desember 2002

Thor Woje,
Liv Ekeberg, Annette Groth, Odd Isungset,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen