Vidar Maxmilian Husby mot Verdens Gang

PFU-sak 145/01


SAMMENDRAG:

Verdens Gang brakte fredag 15. juni 2001 et to-siders oppslag med tittelen «SPRER FRYKT». I ingressen står det:

«De kriminelle ungdomsgjengene i Oslo teller 300 medlemmer. Sammen med MC-gjengene og de etniske albanernes ugjennomtrengelige narkotikakartell er disse blitt de farligste kriminelle i hovedstaden»

Oppslaget er illustrert med en oversikt over åtte gjenger som omtales under titlene: A-gjengen, Young-Guns, B-gjengen, Vietnameserne, Somalierne, etniske Albanerne, Hells Angels og Bandidos. I forbindelse med bilder fra tidligere episoder, følger en presentasjon av gjengene med en kort oppsummering av antall medlemmer, alderen på medlemmene og type kriminalitet.

I brødteksten går det fram at det vietnamesiske gjengmiljøet består av minst 30-40 medlemmer. «Trolig er tallet langt høyere, men manglende kartlegging fra politiets side har gitt de vietnamesiske ungdommene bedre spillerom til å operere i det skjulte». Videre framgår det at «felles for miljøene er at de fleste ungdommene er andre-generasjons innvandrere og at de kommer fra ressurssvake hjem der foreldre har dårlig eller ingen språkforståelse, forteller sjefen for Oslo-politiets etterretningsseksjon, Iver Stensrud til VG».

KLAGEN:

Klageren, Vidar Maxmilian Husby, reagerer på at «VG introduserer vietnamesere, somalierne og etniske albanerne som spesielle betegnelser på tunge kriminelle miljøer». Klageren mener at VG stigmatiserer en hel gruppe når man omtaler somalierne, etniske albanerne og vietnamesere som kriminelle. Klageren reagerer også på layouten, som han mener bidrar til stigmatiseringen. «Alle de åtte segmentene i oppslaget er like i all form (farge, font, bakgrunn, typestørrelse, disposisjon av tekst). Mønsteret er sterkt, og gjentakelses-effekten er stor ? gjengene presenteres ?på linje?, ?i samme liga?. Jeg vil påstå at leserne av en så symmetrisk og gjentakende layout vil lese somalierne, etniske albanerne og vietnameserne som egennavn når de presenteres så identisk sammen med så godt kjente navn som A-Gjengen, B-Gjengen, Hells Angels, Young-Guns og Bandidos?Altså: Vietnameserne gjør slik. Somalierne gjør sånn. Dette har etniske albanerne gjort».

«Mitt spørsmål til PFU er om dette er forsvarlig bruk av språket. Etterlater det leseren med et riktig inntrykk? Skal en gruppe bestående av 30-40 vietnamesere fra nå av hete ?vietnameserne??».

TILSVARSRUNDEN:
Verdens Gang slår fast «at det må være fullt ut i samsvar med ytringsfriheten og pressens samfunnsrolle å informere leserne om de kriminelle gjengmiljøer som herjer i hovedstaden. Dette gjelder også gjengenes etniske bakgrunn, spesielt der hvor dette er en klar del av rammen for gjengens sammensetning». VG avviser at avisen har introdusert vietnameserne, somalierne og de etniske albanerne som spesielle betegnelser på tunge kriminelle miljøer?De fleste medier som dekker kriminalitet i hovedstaden har nå i flere år brukt slike betegnelser om etnisk opprinnelse i et meget stort antall reportasjer og nyhetsartikler». VG har vedlagt «en knippe» av dem i en bok av sitater fra bl.a. Aftenposten for å dokumentere dette. (Sekretariatet har ikke vedlagt dette til utsendelsen da ?knippet? består av ca. 100 sider).

VG viser også til at det klart framgår at antallet i hver enkelt etnisk gruppering ikke er spesielt stort, og påpeker dessuten at dette også framgår av ingressen, » De kriminelle ungdomsgjengene i Oslo teller 300 medlemmer»

VG «er enig i at det påligger mediene et betydelig ansvar for ikke å bidra til stigmatisering av hele folkegrupper med utgangspunkt i gjerninger til et fåtall personer. Men i dette tilfelle inneholder vår artikkel klare reservasjoner og påpekninger på akkurat dette punkt ? om at det dreier seg om et lite antall personer».

Klageren finner VGs svar lite overbevisende, og velger å «vise til min opprinnelige klage av 21.06.01, da jeg ikke ønsker å flytte fokus fra momentene omtalt i denne».

Verdens Gang har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et to-siders oppslag i Verdens Gang om åtte kriminelle gjenger, hvorav tre gjenger omtales som vietnameserne, somalierne og etniske albanerne . Klageren, en «vanlig leser», mener Verdens Gang stigmatiserer hele folkegrupper ved å sette etniske merkelapper på noen få kriminelle.

Verdens Gang mener det er i samsvar med pressens samfunnsrolle å opplyse leserne om de kriminelle gjengmiljøer som herjer i hovedstaden og å informere om gjengenes etniske bakgrunn, der dette er en klar del av rammen for gjengens sammensetning. VG er enig i at det påhviler mediene et betydelig ansvar for ikke å bidra til stigmatisering av hele folkegrupper, men hevder at den påklagede artikkelen har tatt de nødvendige reservasjoner på akkurat dette punkt.

Pressens Faglige Utvalg mener Verdens Gang var i sin fulle rett til å sette søkelyset på kriminelle gjenger og deres særtrekk, men viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, der det blant annet heter: «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn.»

Utvalget vil understreke at redaksjoner må være varsomme med å stigmatisere hele folkegrupper for handlinger gjort av noen få. I det påklagede tilfellet kan utvalget imidlertid ikke se at artikkelens omtale av de kriminelle gjengene bryter med dette varsomhetskravet. Etter utvalgets mening går det tydelig fram at det er en liten kriminell krets, med felles etnisk bakgrunn, det handler om.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. oktober 2001
John Olav Egeland,
Odd Isungset, Kari Saastad,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Trygve Wyller