NN mot Finnmarken

PFU-sak 144/05


SAMMENDRAG:
Finnmarken hadde lørdag 18. juni 2005 en énspaltet førstesidehenvisning på negativ bunn med tittelen » Jaget politiet med øks » og teksten:

» TANA: En ruset mann jaget torsdag morgen politiet med øks etter politijakt i Torhop i Tana «.

Inne i avisen ble en trespaltet artikkel på negativ bunn brukt på saken. Under tittelen » Truet politiet med øks «, het det i sin helhet:

» TORHOP: En ruset mann jaget politiet med øks etter en biljakt i Torhop torsdag morgen. Mannen forskanset seg hjemme på gården, men politiet klarte etter forhandlinger å få mannen til å overgi seg uten kamp.

Historien startet torsdag morgen ved åttetiden om morgenen. Mens skoleungene står og venter på skoleskyss langs veien fra Torhop til Tana blir de vitne til en biljakt. To menn, den ene 36 år og den andre 29 år, kjørte som gale ned mot brygga på Torhop. Etter politiloggen å dømme kan det se ut for at 36 åringen jaget 29 åringen.

Politiet fikk melding om råkjøringen og rykket ut. De fikk pågrepet 36-åringen, men 29-åringen stakk ut på fjorden om bord i en båt.

36-åringen ble tatt med til lensmannskontoret i Tana for avhør og blodprøvetaking. Deretter kjørte politiet vedkommende hjem, og regnet med å være ferdig med saken.

Men etter en tid fikk politiet melding om at 36-åringen forlot huset sitt med en øks i hånden, og at han beveget seg mot brygga i Torhop. Politiet rykket ut, og da 36-åringen så lovens lange arm komme, kastet han seg i bilen og satte kursen hjem igjen. Politiet la seg på hjul. Da de kom til 36-åringens bopel truet denne politiet med å slå dem med øksa om de nærmet seg. Politiet trakk seg klokelig tilbake. 36-åringen forskanset seg inne i huset. Politiet innledet forhandlinger og etter en tid ga vedkommende opp uten kamp.

36-åringen sitter nå i arrest i Kirkenes, og vil bli anmeldt for å ha kommet med trusler på livet med et særdeles farlig våpen. »

KLAGEN:
Klager er den omtalte 36-åringens søster, på vegne av familien. Hun opplyser følgende angående utgivelsesdagen 18. juni: » Vedkommende som er omtalt i saken tok sitt eget liv senere samme dag, sannsynligvis som et resultat av denne artikkelen, og kan med dette ikke selv fremme en klage. »

«Klagen rettes på denne bakgrunn:

1) Finnmarken presenterer saken både på forside og på side fem gjennom å utheve teksten ved bruk av svart bakgrunnsfarge. Dette gjør teksten enda mer synlig for leserne.

2) I artikkelen blir øksedesperadoen framstilt som en 36-åring, noe som i og for seg er riktig. Problemet oppstår når vedkommende var eneste 36-åring i den lille bygda med mindre enn 50 innbyggere. Identifikasjon blir gjennom dette meget enkelt i en liten landsens kommune.

3) 36-åringen var en mann i psykisk ubalanse, noe avisens journalist og redaktør burde ha sjekket ut.

4) I følge min bror, som er identisk med den 36-årige øksedesperadoen, er artikkelen full av faktiske feil .»

Og klageren spør: «Hvor viktig er det for samfunnet å bli presentert for saken på denne måten? Ikke bare er vedkommende identifisert gjennom artikkelen, men avisen presenterer samtidig en meget detaljert skildring av den omtalte situasjonen .»

«Nå er det dessverre for sent for min bror, men familien sitter igjen med det ubesvarte spørsmålet: Kunne hans selvmord ha vært forhindret om ikke den svært detaljrike beskrivelse av en uklok handling gjort av et menneske i ubalanse, hadde blitt publisert? Min bror var i ubalanse, og tok Finnmarkens behandling av saken meget ille opp. Kun timer
før han tok sitt liv, snakket han med en kamerat om måten han var blitt omtalt i avisa på. Han var meget opprørt ? noe som også er og var tilfelle for hans familie. »

Klageren viser til Vær Varsom-punktene 4.1, 4.3, 4.4, 4.6 og 4.7. Hun avslutter med å be Finnmarken om en beklagelse.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:
Finnmarken tilskrev i første omgang klageren, med spørsmål om «hva som ligger i en beklagelse».

Klageren opplyser i brev til PFU at «noen krav som en samlet familie finner legitime», er blitt avvist av Finnmarken. (Kopier av klagerens svarbrev til avisen følger vedlagt.) Dermed opprettholdes klagen.

TILSVARSRUNDEN:
Finnmarken s redaktør anfører at «det hele handler om en ruset mann som i bygda Torhop i Tana jaget politiet med øks. Meldingen fikk vi fra politiet i forbindelse med den daglige og obligatoriske politirunden. Tildragelsen var av en slik karakter at vi fant grunn til også å bruke grafisk effekt, både på henvisningen og på side 5-saken. (?) I ettertid er det framkommet at mannen valgte å ta sitt eget liv. Nå vil jeg nødig komme inn på den avdødes livsførsel, men jeg avviser at det vi skrev hadde sammenheng med det tragiske. »

Redaktøren påpeker videre at det vel bare var i 36-åringens nære krets det var kjent at han var i krise. Avisen medgir at Torhop er en liten bygd, og det betviles ikke at «alle kjenner alle». Men redaktøren viser til at det av klagerens svarbrev framgår at avdøde «også var kjent i visse miljøer i Øst-Finnmark». » Etter min vurdering har vi ingen grunn til å komme med noen beklagelse overfor avdødes foreldre. Selv ante jeg i utgangspunktet ikke hvem vedkommende var, ei heller hans dødsårsak.»

Finnmarkens redaktør avslutter med å vedkjenne seg sitt publiseringsansvar også for «saker som for mange kan virke støtende på enkelte». «Samtidig er vår oppgave å ?speile? det som skjer i samfunnet, på godt og vondt.»

Klageren mener avisen på forhånd måtte forstå, ut fra opplysningene som forelå, at det dreide som en person i krise. «Jeg kan ikke skjønne at Finnmarken kunne unnlate å tenke denne tanken. Dette vitner om total ansvarsfraskrivelse fra Finnmarkens side. » «Spesielt privatpersoner som ikke er av offentlig interesse, skal behandles med forsiktighet.»

«Min brors sak er dessverre ikke eneste tilfelle, så sent [som] for noen ukers tid tilbake ble en liknende sak slått opp på nøyaktig samme måte som tilfellet var 18. juni då. I dette tilfellet var det også å lese på trykk at personen som tydeligvis var i ubalanse, var blitt innlagt på Åsgård sykehus.» (Psykiatrisk sykehus for Nord-Norge; sekr. anm.).

«Slik de etterlatte ser denne saken, er Finnmarkens oppslag av denne saken, og andre saker av samme karakter, dårlig folkeskikk. Dårlig folkeskikk bør beklages. Jeg ser ingen grunn til at ikke redaktøren av avisen skal måtte beklage på lik linje med andre som viser dårlig vurderingsevne.»

Finnmarken har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i avisen Finnmarken om en ruset mann som hadde jaget politiet med øks og forskanset seg i et hus, innen han etter forhandlinger overga seg. Mannens søster klager på vegne av familien, idet hun opplyser at broren tok sitt eget liv samme dag som avisen kom med omtalen av hendelsene. Klageren hevder at selvmordet sannsynligvis hadde sammenheng med artikkelen, som angivelig opprørte hennes bror. Ut fra opplysningene som forelå, mener klageren at redaksjonen på forhånd måtte forstå at det dreide seg om en person i krise, i et lite miljø der han var lett å identifisere.

Finnmarken avviser at det tragiske utfallet skulle ha sammenheng med artikkelen. Avisen anfører at det vel bare var mannens nære krets som var klar over at han var i krise. Finnmarkens redaktør erkjenner sitt publiseringsansvar også for saker som kan virke støtende, men peker samtidig på pressens oppgave: Å speile det som skjer i samfunnet, på godt og ondt.

Pressens Faglige Utvalg vil generelt vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje. (?) Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav.»

I det påklagede tilfellet anser utvalget at Finnmarken måtte være i sin fulle rett til å omtale de alvorlige hendelsene som politiet rutinemessig hadde rapportert om til avisen. Utvalget finner også at saken er gitt en uprangende og akseptabel presentasjonsform. Selv om utvalget kan ha forståelse for at omtalen kunne oppleves som belastende for de berørte, mener utvalget at avisen på tidspunktet for publisering måtte kunne bringe de opplysninger som framkom i artikkelen.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Finnmarken ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. november 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Camilla Serck-Hanssen