Adv. Arne Meltvedt (p.v.a. klient) mot Aust Agder Blad

PFU-sak 141/09


SAMMENDRAG:

Aust Agder Blad hadde torsdag 7. mai 2009 som hovedoppslag på førstesiden: «”Stjal” elevliste fra Studio d’Arte». I henvisningsteksten het det:

«Truls Dahl, som driver Studio d’Arte, reagerer kraftig på at Risør Kunstforum har skaffet seg tilgang til deres elevlister ved å henvende seg til Holmen Gård.
– Måten Sidsel Hødnebø og Risør Kunstforum skaffer seg elever på er uærlig og smålig, skriver Truls Dahl (bildet) i et innlegg i dagens avis.»

På side 4 (ledersiden) presenterte avisen «Åpent brev til Sidsel Hødnebø, Risør kunstforum» fra Truls Dahl. I innlegget skriver han bl.a.:

«I fjor sommer fikk vi over telefon henvendelse fra Risør Kunstforum om vi ville sende vår elevliste over til dem. Vi ble både litt forbauset og paffe. Hvorfor skulle vi sende den til dem? Dette er vårt levebrød, og vår elevliste er også vår kundeliste. Vårt svar var selvfølgelig negativt.»

«I år fikk vi ingen henvendelse fra Risør Kunstforum. De har funnet på noe lurere. Bak vår rygg reiser Sidsel Hødnebø (eller medarbeider) opp til Holmen Gård og skaffer seg vår elevliste. Så sender de samtlige av våre elever (fra Porsgrunn til Lillesand, selvfølgelig bare de som deltar på elevutstillingen) om tilbud om kurs i Risør Kunstforum, underskrevet av Sidsel Hødnebø. Det må jo gå dårlig med Risør Kunstforum når de må ty til slike simple midler.»

«Flere av våre elever har ringt oss for å vise sin indignasjon over brevet de har fått av Sidsel Hødnebø og måten hun har fått deres navn og adresse på. En som ringte Risør Kunstforum for å demonstrere sin indignasjon ble bare avfeid av Sidsel Hødnebø på en arrogant måte med ord som at enhver har lov å gjøre det en vil.»

«Selvfølgelig, alle våre elever har rett til å gjøre det de vil og og velge de kurs de foretrekker. Det er ikke det det er snakk om. Det er måten Sidsel Hødnebø går frem på for å skaffe seg elever på vår bekostning. Hun viser seg smålig, uærlig og som den middelmådighet hun er. Det ligger også på grensen av loven.»

«Jeg vet ikke hvem som har gitt Sidsel Hødnebø hennes stilling, kultursjefen eller bystyret. Men sikkert er det at hadde hun vært ansatt hos oss og vanæret sin stilling ved å ty til slike metoder, ville hun ha fått øyeblikkelig sparken. Det er hva Sidsel Hødnebø ville fortjene.»

Lørdag 9. mai kommenterte Aust Agder Blad saken på lederplass, under tittelen «Hett kunstner-blod». I lederen het det bl.a.:

«Vi har kjent Truls Dahl i mange år, og opplever han som en litt beskjeden kar og en høyst profesjonell og seriøs kunstner som sammen med sin Cettina Spano har vært aktive både når det gjelder malerkurser og utstillinger. De har vært en berikelse for dette miljøet, både i Risør og Gjerstad.

Når den sindige og beskjedne kunstneren blåser opp til sterk storm og uvær, må det være litt av et svingslag som har truffet hans følsomme deler. Om han kanskje overreagerer noe med sitt krasse utspill, kan det sikkert være mange meninger om. Men samtidig skjønner vi hans frustrasjon over det som har skjedd.»

«I et intervju med Aust Agder Blad i dagens avis sier Sidsel Hødnebø at hun trodde det var i skjønneste orden å ta med seg en elevliste og gjøre det hun gjorde all den tid hun fant listen på et offentlig sted. Ut fra sakens bakgrunn er det et veldig svakt argument fra en bedriftsleder som bør kjenne til hvilke spilleregler som gjelder.

Og når hun i samme intervju vedgår at Risør Kunstforum sliter hardt om dagen, så er det nærliggende for de fleste å trekke samme konklusjon som Truls Dahl, nemlig at det er et forsøk på å skaffe seg flere kunder på en konkurrents bekostning.»

Intervjuet med Sidsel Hødnebø ble presentert på motstående side av lederartikkelen, under den femspaltede tittelen «- Jeg var ikke klar over at jeg gjorde noe galt».

KLAGEN:

Klager er advokat Arne Meltvedt, på vegne av Sidsel Hødnebø. Som vedlegg følger kopi av advokatens brev av 20.05.09 til Aust Agder Blad, der han påpekte «de krenkende utsagn som avisens redaksjon har gitt plass for i form av et leserbrev i kombinasjon med avisens egne kommentarer».

Om bakgrunnen for saken skriver klageren:

«Hødnebø fant som daglig leder i Risør Kunstforum etter besøk på en maleriutstilling på Holmen Gård, å ville tilskrive den enkelte utstiller med tilbud om et kurs i ”Klassisk Stilleben, Maleri”, slik det fremgår av hennes brev av april d.å.» (Bilag 2).

«Hødnebø er uten forklaring på hvordan avisens ansvarlige redaktør har kunnet innta Dahls leserinnlegg med dets krenkende omtale av henne og samtidig benytte innlegget som hovedoppslag på avisens førsteside den 7. mai d.å.»

Etter klagerens mening har innlegget et innhold som forteller «at redaktøren ikke har latt seg forstyrre av pressens etiske normer». Han viser til Vær Varsom-punktene 1.5, 3.2, 4.1, 4.3, 4.13, 4.14 og 4.15. «Hva angår de to sistnevnte bestemmelser, kan jeg opplyse at Hødnebø ikke ble kontaktet av avisen før hun ble beskrevet som uærlig og middelmådig m.v. og hun fikk således ingen anledning til å forsvare seg mot det som sto å lese i avisen den 7. mai d.å.»

«Derimot ble Hødnebøs vurdering av hennes eget brev til utstillerne og hennes egen opptreden i den forbindelse, referert i avisen to dager senere, men ikke uten at avisen samtidig og på lederplass ga sin tilslutning til Dahls omtale av henne.»

«Jeg skal avslutningsvis få meddele at avisens redaktør ikke har funnet grunn til å komme med noen beklagelse overfor Hødnebø, jfr. hans brev av 4. ds. til undertegnede, bilag 3.»

TILSVARSRUNDEN:

Aust Agder Blads ansvarlige redaktør Rolf Røisland skriver i avisens tilsvar:

«Risør kommune har kunst og kultur som et satsingsområde, og dette har resultert i at vi som lokalavis også har valgt å satse spesielt innenfor dette området. Dette har bl.a. ført til at hovedpersonene i denne saken – Sidsel Hødnebø og Truls Dahl – er høyt profilerte kunstnere som får bred spalteplass i vår avis, når de arrangerer kurs eller utstillinger. De deltar også i debatter omkring kunst og kultur. Denne gang gjelder imidlertid ikke oppslaget kurs eller utstillinger, men beskyldninger om ”uærlig spill” for å sikre seg deltakere på kurs.»

«Leserbrevet fra Truls Dahl ble nøye vurdert i vår redaksjon fordi beskyldningene var krasse og påstandene alvorlige. Da vi likevel valgte å kjøre innlegget var det fordi vi mener at dette er en viktig debatt, og at vi, selv i et lite lokalsamfunn, bør ha høy nok takhøyde for en slik debatt. Dessuten er nevnte personer sentrale og kjente personer innen kunst og kultur i Risør. På bakgrunn av sakens noe spesielle karakter, valgte vi også å lage hovedoppslag på første side, med henvisning til leserbrevet.»

«I den påfølgende avis (Aust Agder Blad kommer bare ut annenhver dag) tok vi så kontakt med Sidsel Hødnebø som i et stort oppslag fikk anledning til å kommentere saken/ påstandene. Her presiserte hun at hun ikke var klar over at hun hadde gjort noe galt. Vi fulgte også opp saken med en leder der vi kritiserte Sidsel Hødnebøs fremgangsmåte.»

«På et område er avisen villig til å ta selvkritikk, og det er at Sidsel Hødnebø burde ha fått kommentere påstandene i samme avis. Det er ikke vanlig at vi innhenter kommentarer/tilsvar i forbindelse med leserinnlegg, men i dette tilfelle burde nok dette ha vært gjort.»

Klageren skriver i sitt tilsvar:

«Redaktøren håper formentlig å kunne mildne PFUs reaksjon på avisens dypt krenkende omtale av Hødnebø ved å vise til at redaksjonen har ”kunst og kultur som et satsingsområde” med bred spalteplass for så vel Hødnebø og Truls Dahl når de arrangerer kurs og utstillinger. Det heter videre at de to deltar i debatter ”omkring kunst og kultur”.»

«En slik deltagelse fra Hødnebøs side, uten at hun på noe tidspunkt har uttalt seg om andres eventuelt sviktende kvalitet, kan ikke frata henne det vern som hun ellers tilkommer mot støtende omtale…».

Aust Agder Blad har ikke ønsket å kommentere saken ytterligere.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder primært et leserbrev i Aust Agder Blad, der daglig leder av Risør Kunstforum ble utsatt for et kraftig personangrep fra en konkurrerende arrangør av malerkurs.
Førstnevntes advokat betegner publiseringen som krenkende, og mener avisen forsterket virkningen ved å la samme dags hovedoppslag på forsiden henvise til leserbrevet. Fra klagers side ses det også som et overtramp at den angrepne ikke på forhånd ble kontaktet og gitt anledning til samtidig å forsvare seg. Klageren reagerer i tillegg på at avisen to dager senere ga leserbrevforfatteren sin tilslutning på lederplass.

Aust Agder Blad anfører at redaksjonen nøye vurderte om leserbrevet skulle publiseres, siden beskyldningene var krasse og påstandene alvorlige. Avisen fant imidlertid at innlegget la grunnlag for en viktig debatt, selv i et lite lokalsamfunn, og derfor besluttet å trykke det. På bakgrunn av sakens «noe spesielle karakter» valgte man i tillegg å lage oppslaget med henvisning på førstesiden. I ettertid er avisen villig til å ta selvkritikk for ikke å ha latt den angrepne part komme samtidig til orde.

Pressens Faglige Utvalg finner det i utgangspunktet underlig at Aust Agder Blad kunne komme fram til beslutningen om å publisere leserbrevet i dets foreliggende form, med sine sterke og nedverdigende personkarakteristikker. Utvalget kan ikke se at sakens realiteter var av en slik art at leserinnleggets innhold, kombinert med førstesideoppslagets forsterkende virkning, kan forsvares på et presseetisk grunnlag. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Slik utvalget ser det, har avisen ved sin redaksjonelt valgte tilleggseksponering av leserinnleggets innhold på førstesiden, klart utløst den angrepne parts rett til å komme samtidig til orde med sin versjon. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Selv om avisen i etterkant tar selvkritikk på dette punkt, anser ikke utvalget at det på noen måte oppveier den opprinnelige forsømmelsen.

Aust Agder Blad har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. oktober 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse