Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg v. leder Morten Carlsson mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 141/04


SAMMENDRAG:
Fredriksstad Blad (FB) hadde mandag 7. juni 2004 som hovedoppslag på førstesiden: » Hockeyspillere overfalt kvinne «. Tittelen var montert inn i et femspaltet bilde av Quality Hotel i Sarpsborg. Henvisningsteksten lød:

» Sparta-spillere på fest på Quality Hotel overfalt lørdag kveld en 49-årig kvinne. Hun ble dunket gjentatte ganger mot veggen, deretter rullet to av ishockey-spillerne over henne på tvers flere ganger. – Helt uvirkelig, sier kvinnen som har anmeldt overfallet. »

Inne i avisen ble en hel nyhetsside brukt på saken, også her illustrert med et femspaltet bilde av Quality Hotel. Under hovedtittelen » – Fremdeles i sjokk » het det ingressen :

» En 49 år gammel kvinne ble lørdag kveld fornedret på det groveste og utsatt for umotivert vold fra Sparta-spillere på fest på Quality Hotel ved Sarpsborg. »

Avisen opplyste i brødteksten at kvinnen er av indisk opprinnelse og at hun har pådratt seg smerter i ryggen «etter det hun opplever som et regelrett overfall». Operasjonsleder Alf Solstad ved Østfold politidistrikt bekrefter at anmeldelse er innlevert, og opplyser at «flere av Sparta-spillerne vil bli innkalt til avhør». Og i neste avsnitt:

» – Dette er en stygg sak som politiet ser alvorlig på. At idrettsfolk på høyt nivå angriper en vilt fremmed kvinne som er gjest på et hotell, er spesielt ille, sier Solstad. »

Den omtalte kvinnen er navngitt og intervjuet. Hun forteller at hun fortsatt er i sjokk, og «kan ikke forstå at idrettsutøvere kan oppføre seg slik». Ifølge kvinnen var hun lørdag kveld gjest i et 50-årslag og skulle ved 23-tiden på toalettet. «I gangen utenfor støtte hun på en gjeng ishockeyspillere fra Sparta.»

» – De spurte hvor jeg kom fra. Jeg svarte India, men at jeg bodde i Norge og således snakket norsk. Helt umotivert løftet en av spillerne meg opp i luften. Deretter dunket han meg tre ganger mot veggen.

Kvinnen ble livredd og ba pent om at han måtte slutte da hun hadde store smerter i ryggen. – De hørte ikke på meg. Etter hvert la de meg i bakken og begynte å rulle over meg på tvers. Dette gjentok seg flere ganger. Det var to personer som ledet an, men resten av gjengen ?heiet? dem frem og moret seg kostelig over opptrinnet, forteller 49-åringen og legger til: – At de så åpenbart moret seg over det som skjedde, opplevde jeg som særlig fornedrende og krenkende, sier kvinnen. »

Ifølge avisen var ca. 25 Sparta-spillere innom Quality Hotel den aktuelle kvelden. «Etter først å ha vært i badeanlegget, kom de inn i baren. Der holdt de et veldig leven som overdøvet musikken og sjenerte gjestene med sin støyende oppførsel. Flere nektet også å betale for øl de hadde bestilt og drukket i baren. Andre urinerte i blomsterbedet utenfor hovedinngangen.»

Administrerende direktør André Schreiner ved Quality Hotel opplyser han har beklaget det inntrufne overfor kvinnen. » – I mine år i bransjen har jeg aldri opplevd noe lignende .»

I en underartikkel uttaler Sparta-leder Morten Carlsson seg:

» – Det dreier seg nemlig ikke om noen offisiell Sparta-fest, men om et utdrikkingslag. Så vidt jeg forstår, er det kun en person som er politianmeldt. Jeg vil snakke med vedkommende i dag. (…) Jeg har allerede sagt til sjefen ved Quality Hotel at jeg beklager, dersom hendelsesforløpet er slik det ser ut til. »

Fredag 11. juni brakte Fredriksstad Blad en énspaltet notis med tittelen » Aksepterte unnskyldning fra Sparta-spiller » på en sportsside. Notisen hadde følgende ordlyd:

» Den fornærmede Sarpsborg-kvinnen aksepterte Sparta-spillerens unnskyldning etter voldsbruk mot henne forrige lørdag. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg og vår spiller har møtt NN. Vi har fremført vår uforbeholdne unnskyldning og den er blitt akseptert av NN, heter det i en pressemelding fra klubben. Ut over det ønsker ingen av partene å kommentere saken. Det var forrige lørdag at Sparta-spillerne deltok i et utdrikkingslag og episoden skjedde. »

Onsdag 23. juni kom avisen med ytterligere en kort artikkel om saken, under tittelen » Voldssak avsluttet «. Her het det:

» Etter et meglingsmøte i Konfliktrådet i Østfold, regnes saken der en Sparta-spiller forulempet en fremmed kvinne som avsluttet. Konfliktrådet opplyser dette i en pressemelding, men sier ikke hva partene har blitt enige om. Voldsepisoden utspilte seg på Quality Hotell i Sarpsborg 5. juni i år. En Sparta-spiller krenket uten foranledning NN. Derimot kan ikke spillerens fremtid i Ishockeyklubben Sparta, regnes som avklart. – Vi vil i nær fremtid ta opp problemstillingen i styret, sier leder for Ishockeyklubben Sparta, Morten Carlsson. »

KLAGEN:
Klager er Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg ved leder Morten Carlsson. Han mener Fredriksstad Blad har brutt med god presseskikk på flere punkter.

«Vi synes overskriften 07.06.04 ? Hockeyspillere overfalt kvinne ? går lenger enn det er dekning for å si .» Videre mener klageren at formuleringer som » Sparta-spillere på fest overfalt… » og » En 49-årig kvinne ble lørdag fornedret på det groveste og utsatt for umotivert vold fra Sparta-spillere… «, innebærer forhåndsdømming .

«I avisens omtale blir det ikke brukt navn på enkeltpersoner. Derimot omtales ? Sparta-spillere ?. Ved det blir en hel gruppe mennesker hengt ut som grove voldsutøvere. Avisen mistenkeliggjør og forhåndsdømmer en hel gruppe unge mennesker, ja faktisk en hel idrettsklubb. »

«Det framgår av framstillingen at det er unge idrettsutøvere. Avisen tar ikke hensyn til at saken er fersk og ikke etterforsket, og legger stor vekt på hvilken gruppe utøveren tilhører. Avisen sier konsekvent at det er flere/gir inntrykk av at det er mange som har gjort noe. Sakens etterforskning og avslutning viser at det er én enkeltperson som er involvert. »

«Vi stiller oss spørsmål om det var berettiget å framheve at det var Sparta-spillere som hadde gjort noe feil. Det må også sees på bakgrunn av at det naboforhold som eksisterer mellom Sarpsborg-Fredrikstad og byenes ishockey-derbyer bl.a. Har avisen andre hensikter med å framheve at det var nabobyens unge spillere som hadde gjort noe?»

«Saken løses altså i minnelighet mellom kvinnen og en person etter meglingsmøte i Konfliktrådet i Østfold. Det omtales på beskjed(en) plass, uten bruk av bilder, eller framhevet på annen måte, på 23 linjer med overskriften ? Voldssak avsluttet ?. (…) Saken er da kokt ned til en konfliktsak med kun en person, mens Fredriks(s)tad Blad slo den stort opp. Avisens hensikt synes å være her å ta mannen, eller klubben/hotellet, istedet for ballen/pucken. Det er liten sammenheng mellom avisens avslutning av saken og det sensasjonsframhevede første oppslaget. »

Klagen inneholder forøvrig også punkter som gjelder eksponeringen av Quality Hotel i Sarpsborg, men hotellets ledelse har ikke ønsket å gi sitt samtykke til klagebehandling på deres vegne.

Fredriksstad Blad s redaktør gir i etterkant klageren rett i at «de avsluttende artiklene kunne ha hatt et noe større format». Som vedlegg følger imidlertid kopier av andre oppfølgende artikler, så vel fra avisens nettsider som fra papirutgaven – artikler som ikke er sendt PFU av klageren. Avisen mener derfor tross alt at «sakens viktigste sider er belyst gjennom våre artikler». Ellers anfører FB at «partene var lite villige til å uttale seg om konflikten etter hvert som dagene gikk».

Om de enkelte klagepunkter heter det videre i tilsvaret:

» Vi mener å finne god dekning for tittelbruk i hva indiskfødte NN forteller i artikkelen . Først sier hun at en av spillerne løftet henne uten forvarsel og dunket henne tre ganger i veggen. Så fortsetter hun: – De hørte ikke på meg. Etter hvert la de meg i bakken og begynte å rulle over meg på tvers. Dette gjentok seg flere ganger. Det var to personer som ledet an, men resten av gjengen heiet dem frem og moret seg kostelig over opptrinnet .»

Og redaktøren fortsetter: «Artiklene første dag slår etter min mening klart fast at det dreier seg om en politianmeldelse, politiet slår fast at [de] skal starte etterforskningen mandag og at ventelig flere spillere vil bli innkalt. Sparta-ledelsen uttaler også det var et privat utdrikkingslag og at man jobbet med å rekonstruere hvilke spillere som deltok på festen.»

«Idrettslag og idrettsutøvere, særlig på eliteplan, søker til stadighet offentlighet. Media fokuserer på spilleroverganger, trenerskifter, økonomi, sponsorinntekter, spillerlønninger med mer. Klubbene bidrar gjerne med informasjon og vet at positiv omtale styrker aktivitet og økonomi. Utøverne er også forbilder. Dermed må man både som enkeltindivider og lag finne seg i å komme i søkelyset når man havner i situasjoner som står i sterk motstrid til idealene som forfektes i andre sammenhenger. »

Avisen anfører at den stolte på informasjonen om at flere Sparta-spillere var involvert. » For en kvinne som kommer opp i en slik situasjon vil det også oppleves skremmende når mange står rundt og applauderer, selv om de ikke deltar fysisk. I artikkelen blir det redegjort for at både politi og Sparta skal granske saken videre.»

«Fredriksstad Blad har vitterlig vært med helt til slutt i voldssaken. Som tidligere nevnt kunne oppfølgingssakene ha fått større omfang, men samtidig har partene i flere omganger uttalt at man ikke ønsket å kommentere ytterligere i media. (…) Da partene hadde signalisert såpass sterkt at de ikke ville kommentere selve saken, gjorde vi heller ingen forsøk på å få ytterligere kommentarer om dette.»

Partene har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder primært et førstesideoppslag og en reportasje i Fredriksstad Blad (FB) om at spillere fra Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg hadde overfalt en indiskfødt kvinne under en hotellfest. Sparta mener avisen går for langt i konstaterende tittelbruk, og at den med ingressformuleringer avsier forhåndsdom over en hel gruppe unge mennesker og klubben selv. Klageren, ishockeyklubbens leder, viser til at etterforskningen senere har vist at bare én Sparta-spiller var direkte involvert i hotellhendelsen. Klubben reagerer derfor også på at avisens oppfølgning av saken ikke sto i forhold til det første oppslaget.

Fredriksstad Blad medgir at de avsluttende artiklene kunne ha hatt et noe større format, men avisen anser likevel at den har belyst sakens viktigste sider. I det første oppslaget mener avisen å ha dekning for tittelbruken gjennom intervju med den overfalte kvinnen, og at så vel enkeltindivider som klubben må finne seg i å komme i pressens søkelys når man havner i situasjoner som står i sterk motsetning til idealene som forfektes i andre sammenhenger.

Pressens Faglige Utvalg mener Fredriksstad Blad var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på hva som vitterlig skjedde under den omtalte hotellfesten. Slik utvalget ser det, hadde avisen god grunn til å tillegge den overfalte kvinnens beretning om hendelsen troverdighet, noe også politiet åpenbart gjorde. At etterforskningen underveis innskrenket det hele til å dreie seg om hva en enkeltspiller på hockeylaget hadde foretatt seg, kan etter utvalgets mening ikke føre til at avisen i etterkant kan klandres for å ha tatt kvinnens opplevelse av det inntrufne på alvor. Dette sett på bakgrunn av at utvalget finner det godtgjort at flere Sparta-spillere var nærværende under tildragelsen. Utvalget vektlegger for øvrig at klageren ble gitt rikelig anledning til samtidig imøtegåelse.

Selv om utvalget kan være enig i at avisens oppfølgning av saken kunne vært bedre synliggjort, kan ikke denne forskjellen i omfang innebære et presseetisk overtramp. Utvalget registrerer at avisen, tross alt, har brukt mer plass på oppfølgningen enn klageren har lagt til grunn .

Fredriksstad Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. september 2004
Hilde Haugsgjerd,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller