NN mot Helgelands Blad

PFU-sak 139/00


SAMMENDRAG:
Helgelands Blad brakte mandag 28. august 2000 et leserbrev over to spalter med tittelen » Profesjonalitet i Dønna kommune «. Leserbrevet var anonymt, signert «Skofus». I innlegget framkom anklager mot ordfører og varaordfører, i tilknytning til påstander om kommunale ansettelser av familiære grunner. I et avsnitt het det:
» Ordfører og varaordfører har ennå ikke forstått hva ordet habilitet innebærer, og sannsynligheten er stor for at de aldri vil forstå det heller. Det var en av Dønnas politikere som sa det slik: ?Ja på Dønna, der må man være nærere enn mann og kone for å være inhabil?. »
Og i et senere avsnitt:
» Vi håper også at rådmannen greier å sette den politiske ledelse på plass, slik at Dønna får det skille som skal være mellom politikk og administrasjon for å unngå det kaoset vi har hatt av politisk innblanding i administrasjonen, og omvendt. »

18. september brakte avisen en beklagelse over at leserbrevet hadde kommet på trykk.
KLAGEN:
Klageren er varaordførerens ektefelle og innehar en ledende stilling ved en institusjon som blir omtalt i leserbrevet. I klagen heter det:
«Lokalt vet alle at undertegnede er gift med varaordføreren og ellers også pleier sosial omgang med ordføreren. Begges habilitet trekkes i tvil og kan lett assosieres med maktmisbruk og kameraderi. Politikerne får selv ta ansvar for å parere slike utspill, og gjør det nok i den grad de synes de må. Men når slegga rammer en av oss som er så uheldig å være gift med en kommunepolitiker og vår største forbrytelse for øvrig er å være ansatt i den samme kommunen, da blir det for tøft. Det er faktisk mennesker det handler om, vi har følelser vi og.»
Klageren viser videre til at påstandene er umulige å imøtegå uten å kommentere interne forhold som er unntatt offentlighet.
TILSVARSRUNDEN:
Helgelands Blad beklager at leserbrevet kom på trykk. Det opplyses at det først ble avvist av avisen og returnert til avsender, med beskjed om at det (for å komme på trykk) måtte modereres og undertegnes med fullt navn. Ved et uhell kom det på trykk i sin opprinnelige versjon.

Klageren konstaterer i sitt tilsvar at avisen beklager, men ber samtidig om å få opplyst hvem som har skrevet leserbrevet. Hvis det skjer, vil klagen bli trukket, slik at saken ender som minnelig ordning og uten realitetsbehandling i PFU.

Helgelands Blad skriver i sitt siste tilsvar: » Brevskriveren ønsker at navnet skal forbli anonymt, og det må vi selvsagt respektere «. Avisen gjentar beklagelsen, og sier at slike leserbrev «definitivt ikke» skal stå på trykk i avisen. » Det finnes ingen unnskyldninger for det som skjedde, og som nevnt tidligere har vi skjerpet våre rutiner .»
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, som er kommunalt ansatt i Dønna kommune, mener Helgelands Blad brøt med god presseskikk da avisen brakte et anonymt leserinnlegg med sterke påstander om inhabilitet og forfordeling i kommunen. Klageren mener leserbrevet inneholder opplysninger som identifiserer flere, blant andre henne selv.
Helgelands Blad beklager at leserbrevet kom på trykk. Avisen opplyser at innlegget ble sendt i retur til innsenderen, med beskjed om at det måtte modereres og undertegnes med fullt navn. At innlegget likevel kom på trykk i den påklagede versjonen, forklares med en glipp i redaksjonen.

Pressens Faglige Utvalg har gjentatte ganger påpekt at leserbrev som inneholder sterke personangrep, bør undertegnes med fullt navn. Dette for at den som utsettes for påstander og beskyldninger kan vite hvem han eller hun skal forholde seg til når det eventuelt tas til motmæle.
I det påklagede tilfellet mener utvalget at innlegget inneholdt så sterke formuleringer og karakteristikker at det ikke skulle vært publisert anonymt. Utvalget konstaterer at avisen forklarer publiseringen av det anonyme innlegget med en redaksjonell glipp, og at det også var meningen å moderere innholdet. Selv om avisen har beklaget det inntrufne, må utvalget likevel understreke det redaksjonelle ansvaret for sikre interne rutiner.
Helgelands Blad har brutt god presseskikk.
Stavanger, 24. oktober 2000
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Harald Berntsen, Grete Faremo