Advokat Erik Djønne p.v.a. klienter mot Natt&Dag

PFU-sak 136/10


SAMMENDRAG:

Gratisavisen Natt&Dag hadde onsdag 5. mai 2010 en artikkel over flere sider med tittelen:

«OSLOVOLDEN #3
KONFORMITETENS TYRANNI & INTERVJU MED EN GOTER«

Under fulgte slik tekst:

«Med skråsikker nedlatenhet fordekt som selvtilfreds moralisme gosser vi oss i vårt perfekt velfungerende sosialdemokratiske imperium der virkeligheten blir smalere og smalere mot en uangripelig total konformitet som har utslettet all opposisjon. NATT&DAG trengte avbrekk fra tyranniet, kjørte ned til Drammen og slo av en prat med en gammelnazist som hater Norge og håper dere alle dør på 17. mai. Gratulerer med dagen! 🙂

Oppslaget var illustrert med et stort bilde av en mann foran et norsk flagg. Bildet, som opptok nesten hele siden, er manipulert, men personen er absolutt gjenkjennelig. Nederst på bildet ses signaturen «Jimb». Det framgår at det er Jim Blanchard som står bak illustrasjonen, og at bildet er tatt av Stephen Butkus.

På neste side følger artikkelen, som har tittelen «KONFORMITETENS TYRANNI». På påfølgende side følger så et stort foto av to unge smilende kvinner, også dette bildet behandlet som mannsportrettet, med norsk flagg som bakgrunn.

Artikkelens innledning:

«I anledning Norgesnummeret av Natt&Dag ville vi en gang for alle penetrere de ideologiske ytterpunktene i den norske velferdsstaten og samtidig avsløre at nordmenn, bak de glisende smilene, egentlig er triste og ulykkelige fordi det egalitære sosialdemokratiet Norge har feilet. Elendigheten og miseren man oppdager når falskheten i det norske liv endelig blir avslørt!

På de neste sidene følger en artikkel om og med den høyreradikale Tore Tvedt, under tittelen «INTERVJU MED EN GOTER».

KLAGEN:

Klagere er de tre avbildende personene via advokat. I klagen vises det til at bildene er hentet fra Facebook og det gjøres gjeldende at bruken av bildene er i strid med åndsverkslovens § 45c fordi det ikke er innhentet tillatelse til publisering. Videre anfører advokaten at bildene ikke er hentet fra klagernes egne profiler, men fra venners profil. «Generelt anføres det at for bruk av bilder fra Facebook og liknende nettsamfunn må kreves et klart informert samtykke til tredjemanns bruk. Å legge til grunn at det er gitt samtykke til bruk av bildene i en sammenheng som dette kan ikke føre fram.» Bildene slik de framstår på Facebook er vedlagt klagen.

Klagernes advokat mener Natt&Dag ikke har utvist den varsomhet som kreves i henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, om bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige. Det anføres at det må være en god regel å spørre om samtykke når man er i tvil. «I dette tilfelle ville man fått nei!»

Vedlagt klagen følger også et svar klagernes advokat hadde mottatt fra Natt&Dags utgiverselskaps daglige leder.

TILSVARSRUNDEN:

På tross av oversendelsesbrev og to purringer har ikke sekretariatet mottatt tilsvar fra Natt&Dag. Sekretariatet besluttet da å ta klagen opp til behandling uten kommentarer fra avisen. Etter å ha mottatt den beskjeden, meldte Natt&Dag at brevet som var sendt klagernes advokat, og som fulgte klagen som vedlegg, skulle gjelde som tilsvar.

Natt&Dag anfører i brevet at «bildene som vår kunstner har brukt som grunnlag for sine tegninger lå tilgjenglig for hele verden på en åpen facebook profil til saksøker på det tidspunktet vi brukte bildene. Dvs. en setting som gjør at selv mennesker som ikke er medlem av Facebook har tilgang på bildene. I Facebook sine ‘Statements of Rights and Responsibilities’ som saksøker har godkjent for å kunne bli medlem av nettsamfunnet, opplyser vi om §2, ledd 4: «When you publish content or information using the «everyone» setting, it means that you are allowing everyone, including people off of Facebook, to access and use that information, and to associate it with you (i.e. your name and profile picture.). Vi bruker ikke personen på bilde i noen kommersiell sammenheng. Bildet har liten/ingen betydning sammenlignet med innholdet i artikkelen.»

Partene har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder avisen Natt&Dags bruk av to bilder hentet fra nettsamfunnet Facebook. Bildene er manipulert, men de tre personene på bildene er klart gjenkjennbare. Bildene er brukt som illustrasjon til en artikkel om Norge i forbindelse med feiringen av nasjonaldagen. Artikkelen er også relatert til høyreradikaleren Tore Tvedt. Klagerne, via advokat, mener avisen har opptrådt i strid med god presseskikk fordi bildene er brukt uten samtykke fra dem.

Natt&Dag har ikke avgitt ordinært tilsvar, men avisen har i et brev til klagernes advokat anført at bildene lå tilgjengelig for hele verden og at Facebooks regler tilsier at slik bruk er tillatt. Videre er det vist til at bildene ikke er brukt i kommersiell sammenheng og at det ikke er noen sammenheng mellom bildene og innholdet i artikkelen.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at de to bildene av de tre klagerne er publisert uten deres samtykke og at personene er fullt identifiserbare. Utvalget vil på generelt grunnlag ikke avvise at det i visse tilfeller kan være presseetisk akseptabelt å gjennomføre en slik publisering uten samtykke. Det kunne være aktuelt om bildene i seg selv hadde aktuell og allmenn interesse, men i det foreliggende tilfellet kan ikke utvalget se at slike forhold er til stede. For utvalget er det nærmest uforståelig at en redaksjon i det hele tatt har kommet på tanken å gjøre dette. At bildene har gjennomgått en kunstnerisk behandling, er i dette tilfellet ikke formildende.

Utvalget vil understreke at man ikke kan tolke det slik at pressen gjennom Facebook og andre sosiale nettmedier har fått tilgang til en ny bildebank hvor alt materiale som ligger åpent tilgjengelig uten videre kan benyttes. Utvalget vil for ordens skyld også anføre at regler som nettsamfunnet måtte ha, selv om utvalget for øvrig ikke uten videre støtter Natt&Dags tolkning av disse, ikke kan frita redaksjoner fra å følge de presseetiske normene slik de er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Det vises til plakatens punkt 4.10, der det heter: «Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.» I tillegg vises det til punkt 4.1: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

Natt&Dag har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. oktober 2010

Marit Rein,
John Olav Egeland, Øyvind Brigg, Håkon Borud,
Camilla Serck-Hanssen, Eva Sannum, Stig Inge Bjørnebye