Mona Abelsen Store (M.A.S.) v. Mona Abelsen mot Nordlys

PFU-sak 135/02


SAMMENDRAG:

Nordlys hadde lørdag 31. august 2002 et harselerende «innslag» på sin satireside, Ukespeilet, i lørdagsbilaget. Over en én-spaltet annonse fra klesforretningen M.A.S. sto følgende tekst:
» Konkurranse

Bli med på ukespeilets morsomme annonsekonkurranse. Nedenfor ser du en annonse for klesbutikken M.A.S. i Tromsø. Hva står M.A.S. for? Ring inn og vinn flotte premier, du kan velge mellom ett års Nutrilett-forbruk eller gratis fettsuging. Her er svaralternativene:
1. M.A.S. = M ye A rtig (med) S piseforstyrrelser
2. M.A.S. = M akabre A ntrekk (for) S kjeletter
3. M.A.S. = M otebransjens A nstendighet S tinker»

Annonsen viser en kvinne (fotomodell) med et moteantrekk. I tillegg er det gjengitt navn på en del kjente motefirmaer, navnet på forretningen (M.A.S.) og firmaets adresse og telefornnummer.

KLAGEN:

Klageren er eier av det omtalte firmaet. M.A.S. står for Mona Abelsen Store AS og er et registrert firmanavn. Klageren skriver:

«Jeg synes ikke Nordlys? harselering med et registrert firmanavn på noen måte er tilbørlig, og kan heller ikke se at Nordlys med tillatelse har gjengitt annonsen som opprinnelig var rykket inn i en konkurrerende avis. Jeg kan ikke med min beste evne se relevansen til verken humor eller ironi, hvis det er det som er meningen, i at Nordlys kobler et meget alvorlig helseproblem til mitt firmanavn, men ser derimot at dette er totalt urettmessig uthenging av bedriften og dens navn.»

TILSVARSRUNDEN:

Nordlys har gjort forsøk på å finne en minnelig løsning, uten å lykkes.

Avisen peker i sitt tilsvar på at spalten (Ukespeilet) «med all tydelighet signaliserer at dette ikke er alminnelig nyhetsreportasje. Hensikten med spalten er å gi et humoristisk, satirisk og frekt sideblikk på små og store hendelser i uka som har gått.»

Etter å ha opplyst at også avisens egne medarbeidere er blitt omtalt i satirespalten, heter det videre i tilsvaret:

«Fordi formen er humor og satire, må kravet til saklighet vurderes deretter. Det kan ikke legges de samme saklighetsnormer til grunn i en slik form som i nyhetsreportasje. Men formen forhindrer heller ikke at vesentlige samfunnsproblemer kan belyses med snert og en porsjon frekkhet.»

Til klagerens punkt om at «artikkelen» harselerer med firmanavnet, skriver avisen:

«Mona Abselen (klageren; sekr. anm.) hevder at dette er harselering med et registrert firmanavn. Vi er enig i det. Sjangeren har mange navn. Harselas er også dekkende.»

Til klagepunktet om urettmessig uthenging av firmaet, skriver avisen at den er uenig i det. «Harselasen er basert på et helt konkret og tydelig grunnlag: En ekstremt tynn, nærmest anorektisk, ung jente som viser moteklær de færreste normaler jenter vil ha noen sjanse til å kunne iføre seg.»

Avisen avslutter med å vise til ytringsfriheten og at det må være stor takhøyde for denne type satiriske kommentarer.

Klageren opprettholder klagen og uttrykker samtidig «en smule forbauselse» over at avisen kan konkludere med at modellen er «ekstremt tynn og nærmest anorektisk» all den tid hun er iført kåpe». Klageren mener fortsatt at det var totalt utilbørlig å vri firmanavnet (initialene) om til et alvorlig helseproblem.

Nordlys har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, som driver en moteforretning i Tromsø, klager over en harselerende «artikkel» i satirespalten i Nordlys? lørdagsbilag. Avisen hadde brukt en annonse for forretningen med bilde av en fotomodell til å raljere over spiseforstyrrelser. Klageren mener forretningen og dens navn er blitt misbrukt og uthengt.

Nordlys viser til at den innklagede «artikkelen» tydelig var en satire og mener det må være rom for dette innenfor ytringsfrihetens rammer. Avisen peker på at kravet til saklighet må vurderes opp mot formen på og plasseringen av «artikkelen».

Pressens Faglige Utvalg vil generelt peke på den lange tradisjonen som finnes i pressen for stor takhøyde med hensyn til å bringe ulike former for ironi og harselas. En forutsetning må imidlertid være at det for lesere, lyttere og seere klart framgår at det er ment nettopp som ironi og harselas.

Utvalget har forståelse for at klageren har satt liten pris på å bli offer for avisens ironiske behandling av annonsen for hennes firma. Samtidig mener utvalget at det neppe kan være tvil om at sammenhengen den innklagede «artikkelen» er presentert i, gjør at den fremstår som harselas.

Nordlys har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19. november 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen,
Jan Vincents Johannessen, Henrik Syse, Trygve Wyller