NorgesPatriotene, v. Øyvind Heian mot Nettavisen

PFU-sak 133/08


SAMMENDRAG:

Nettavisens ungdomsmagasin på nett, YeYe.no, hadde torsdag 12. juni 2008 en artikkel med tittelen «Vigrid-filmskapere drapstrues». Artikkelen i sin helhet:

«Sentralstyremedlem i NorgesPatriotene drapstruer unge, antirasistiske filmskapere.

(YEYE): Filmskaperne Tommy Myrbostad (18) og Anders Eikeland (18) er blitt drapstruet av et sentralstyremedlem i NorgesPatriotene, skriver Utrop.no. På VGs nettsamfunn Nettby varsler den 31 år gamle mannen at han vil ta livet av de to filmskaperne. «jeg kommer til å drepe tommy og anders hvis jeg ser dem» skriver han.

– Skremmende (mellomtittel)
Anders Eikeland mener utsagnet er skremmende. – Når de som roper høyest om ytringsfriheten i Norge, drapstruer sine motstandere fordi retten ikke er enige med dem, er dette skremmende. Vi vil ikke la oss true av slikt, sier Eikeland til avisen.

Kraftig oppgjør (mellomtittel)
I april la de to ungdommene ut filmen «Vigrid: Det siste oppgjør» på YouTube. Filmen er et kraftfullt oppgjør med de høyreekstreme organisasjonene Vigrid og NorgesPatriotene, og inneholder unike videoklipp av Vigrid-leder Tore Tvedt og

NorgesPatriotene-leder Øyvind Heian.

Saksøkt av NorgesPatriotene (mellomtittel)
Filmen førte til at NorgesPatriotenes leder, Øyvind Heian, saksøkte filmskaperne for å i filmen ha betegnet Heian og NorgesPatriotene som rasister og nazister. Heian krevde en oppreisning for påstandene og at filmen skulle fjernes fra YouTube.

Får bli på YouTube (mellomtittel)
Men da saken ble avgjort i Oslo tingrett i går, ble Heians krav avvist.

Les hele saken: Vigrid-filmen blir liggende på nett (lenke til filmen)

– I utgangspunktet rammes beskyldninger om at en person er rasist eller nazist av straffeloven. Her må det imidlertid ses hen til de virkemidler NorgesPatriotene selv har tatt i bruk. Blant annet har de lagt ut bilder på internett av filmens produsent Anders Eikeland, der en pistol er plassert slik at den peker mot hans hode. Heian er tidligere domfelt for drapstrusler mot justisministeren, skriver tingretten i sin avgjørelse. Tingretten la blant annet vekt på at Heian tidligere er dømt for trusler mot justisministeren.

Her ser du den omstridte kommentarfilmen:» (lenke til filmen)

Som illustrasjon til artikkelen er det brukt en faksimile fra YouTube der man ser bilde av den omtalte Øyvind Heian. Bildet er fra den omtalte filmen. Bildetekst:

«ANTIRASISME: Her er filmen som Tommy Myrbostad og Anders Eikeland har laget. Nå er det to filmskaperne drapstruet.»

KLAGEN:

Klager er NorgesPatriotene ved Øyvind Heian. Klageren mener NorgesPatriotene burde fått mulighet til samtidig imøtegåelse, i og med at en av de omtalte filmskaperne fikk komme med sitt syn. Videre mener klageren at artikkelen bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 4.16, som advarer mot lenker til innhold som bryter med god presseskikk. Klageren mener filmen «Vigrid: Det siste oppgjør» er av en karakter som innebærer er slikt brudd. Han viser til en uttalelse fra Gisle Hannemyr, medlem av Personvernkommisjonen. Hannemyr skal på et møte ha sagt følgende om filmen: «- Et slikt innhold hadde neppe passert en redaktørpult, selv ikke den sløveste.»

TILSVARSRUNDEN:

Nettavisen avviser klagen. Innledningsvis i tilsvaret vises det til NorgesPatriotenes egen hjemmeside: «Den angjeldende nettsiden kommenterer og refererer både til virksomheter og enkeltpersoner, tilsynelatende uten noen form for tilsvar. Det er også lagt ut en artikkel konkret i tilknytning til klagen. Denne vedlegges. Som det fremgår må denne åpenbart kunne sies å utgjøre et angrep på Nettavisen, uten at det så vidt vi kan se, er innhentet eller publisert noe tilsvar.»

Nettavisen anfører videre at den påklagede artikkelen ble skrevet som en oppfølger til en melding i Utrop.no, og at hvis man leser artikkelen så ser man at det ikke påstås at NorgesPatriotene som organisasjon har fremmet trusselen. Videre: «At trusselen ble publisert er imidlertid korrekt. I en slik situasjon – hvor det aktuelle utsagnet retter seg direkte mot filmskaperne fant redaksjonen det ganske naturlig å innhente kommentar til saken fra dem…» Det vises videre til at Nettavisen senere fulgte opp saken, og at klageren da fikk komme til orde.

Med hensyn til klagepunktet om manglende mulighet til samtidig imøtegåelse, viser Nettavisen til at den omtalte trusselen er publisert av en privatperson gjennom vedkommendes profil på et nettsamfunn, mens den påklagede artikkelen ikke fremmer noen sterke beskyldninger mot NorgesPatriotene som organisasjon. Det anføres derfor at artikkelen ikke utløser noen rett til samtidig imøtegåelse.

Angående klagerens påstand om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.16, heter det i tilsvaret:

«Nettavisen er naturligvis klar over at man skal være varsom med å opprette pekere til innhold som bryter med god presseskikk. Redaksjonen kan imidlertid ikke se at VVP 4.16 er ment å regulere forhold som det foreliggende. Dels er det viktig å henvise til filmen for å forstå bakgrunnen for de utsang som omtales i artikkelen, dels er det viktig for å forstå den debatt og rettslige behandling som har fulgt publiseringen av filmen, herunder søksmålet mot filmskaperne. Når filmen etter tingrettens syn ikke kan stanses, taler det ytterligere for at man redaksjonelt må kunne vise filmen.»

Partene har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, organisasjonen NorgesPatriotene, mener Nettavisen brøt god presseskikk i forbindelse med en omtale av at skaperne av filmen «Vigrid: Det siste oppgjør» var blitt drapstruet av et sentralstyremedlem i NorgesPatriotene. I klagen anføres det at NorgesPatriotene burde fått anledning til samtidig imøtegåelse. Klageren mener dessuten det var et presseetisk overtramp å opprette en lenke til den omstridte filmen, slik det ble gjort i den påklagede nettartikkelen.

Nettavisen avviser klagen ved å vise til at den omtalte angivelige trusselen ikke ble framført av NorgesPatriotene, men av en privatperson med tilknytning til organisasjonen. Videre anføres det at det i artikkelen ikke framsettes beskyldninger som utløser noen rett for klageren til samtidig imøtegåelse. Med hensyn til lenken til filmen, mener Nettavisen det var naturlig å vise filmen for å forstå debatten. Det vises også til at tingretten har besluttet at filmen ikke kan stanses.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det påklagede utsagnet er hentet fra en artikkel i utrop.no. Like fullt må Nettavisen ta det fulle ansvar for å ha publisert utsagnet i eget medium. På generelt grunnlag viser utvalget til en rekke PFU-avgjørelser som har konkludert med at NorgesPatriotenes budskap og virkemidler er så sterke at organisasjonen må tåle mer enn de fleste andre. Dette legges til grunn i den foreliggende klagesaken.

Uvalget sier seg enig med Nettavisen i at kritikken som reises i artikkelen, ikke retter seg mot klageren, NorgesPatriotene, men mot en enkeltperson med tilknytning til organisasjonen. Utvalget kan derfor ikke se at den påklagede artikkelen utløste noen rett til samtidig imøtegåelse, slik det er beskrevet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Den omstridte filmen er publisert som en lenke på samme side og under Nettavisens egen nettadresse. Utvalget viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plaktens punkt 4.16, der det manes til varsomhet med å opprette pekere til innhold som bryter god presseskikk.

Lenken er opprettet i forbindelse med Nettavisens omtale av at to unge filmskapere er blitt drapstruet i forbindelse med filmen ”Vigrid: Det siste oppgjør”. Filmen førte til at Norgespatriotenes leder saksøkte filmskaperne. På denne bakgrunn mener utvalget at det var relevant og presseetisk akseptabelt å opprette lenke til filmen.

Nettavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2008

Hilde Haugsgjerd,
Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse