Clear Channel Norway AS, v. adm. dir. Toivo Møller-Pettersen mot TV 2

PFU-sak 129/04


SAMMENDRAG:
TV 2 brakte 23. juni 2004 , i sin sportssending, et nyhetsinnslag som fra studio ble introdusert slik:

» Idrettspresidenten signerte i dag en sponsoravtale verdt 34 millioner kroner. Men uten å sjekke opp at den nye samarbeidspartneren, Clear Channel, kjemper for alkoholreklame i Norge. »

TV 2s reporter tilføyer at idrettspresident Karl Arne Johansen var » lykkelig uvitende om at samarbeidspartneren Clear Channel har saksøkt den norske stat, fordi de blir nektet å reklamere for alkohol på Gardermoen «. Idrettspresidenten intervjues, og sier han vil sette seg inn i saken. «- Vi kommer aldri til å godta at noen av våre samarbeidspartnere bryter det vi står for.» Og han tilføyer: » – Clear Channel har reist et prinsipielt spørsmål om hvorvidt utenlandsdelen på Gardermoen er en annen del enn Norge når det gjelder en del forhold. »

I TV 2s sportssending dagen etter, 24. juni , ble saken fulgt opp, med følgende intro fra studio:

» Idrettsforbundet ble i går tatt på senga av TV 2, som påviste at deres nye sponsor går på akkord med idrettens verdier. Nå trekker Clear Channel søksmålet mot Staten, som er anlagt for å få reklamere for alkohol i Norge. »

I innslaget intervjues adm. dir. Toivo Møller-Pettersen i Clear Channel, som uttaler: » – Det her er en bitte liten ubetydelig sak for Clear Channel. Hvis NIF og Olympiatoppen ønsker at vi trekker dette søksmålet, så gjør vi det, selvfølgelig. »

KLAGEN:
Klager er Clear Channel Norway AS, ved adm. dir. Toivo Møller-Pettersen, som innledningsvis opplyser at medieselskapet er ett av verdens største. Deretter heter det:

«TV 2 sporten skulle bivåne signeringen av kontrakten mellom NIFs president Karl Arne Johansen og undertegnede. Det som i utgangspunktet skulle være en gledens dag for idretten ble mørklagt av en ung overivrig journalist. (…) Journalisten hadde gjort hjemmeleksen sin før han kom. Han hadde sjekket Clear Channel på nettet. Av de ca. 600 treffene han fant klarte han å finne sin vinkling.»

«Dette er en meget liten ubetydelig sak for Clear Channel. I dag har Clear Channel null kroner i omsetning fra alkoholreklame. I fremtiden kan det kanskje bli ca. NOK 1 mill (av ca. 400 millioner i omsetning) på Gardermoens utenlandspir – dersom det viser seg at det faktisk er lovlig i henhold til EU regelverket. I dette gamle klippet fant den unge journalisten gullegget sitt. Han skulle ha en negativ tabloid vinkling koste hva det koste vil. Med dette gamle klippet i sin venstre hånd klarte han å vinkle saken inn mot at alkoholreklame strider mot NIF/Olympiatoppens etiske regler. »

«NIFs president kommenterte dette på onsdagens sports-kveldsnyhet. (23.06). Alkoholreklame var det eneste journalisten spurte om. Ingen spørsmål om hva sponsoravtalen betydde for Norsk idrett etc. Man kuttet også vekk Clear Channels forklaring på dette, fordi den ble for oppklarende. Vår forklaring var basert på at dersom NIF/Olympiatoppen skulle kutte vekk alle sponsorer som har alkoholbaserte inntekter måtte de kutte samarbeidet med for eksempel SAS og alle andre hotellkjeder. (…) Å holde tilbake oppklarende informasjon er direkte uetisk .»

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 bekrefter at sportsredaksjonens reporter på forhånd hadde gjort seg kjent med at Clear Channel hadde saksøkt Staten, fordi selskapet var nektet å selge reklameplass for alkohol på Gardermoen. «TV 2s reporter ønsket å konfrontere idrettspresidenten med dette og stilte derfor spørsmål om hvordan Norges Idrettsforbund kunne samarbeide med et firma som hadde saksøkt staten for å få adgang til å vise alkoholreklame i Norge. Idrettspresidenten var åpenbart ikke kjent med dette søksmålet. »

«Det presiseres at de uttalelser fra idrettspresidenten som ble sendt 23. juni i sin helhet stammer fra det intervju som ble gjort etter at idrettspresidenten hadde blitt gjort oppmerksom på Clear Channels søksmål, og etter at han hadde hatt anledning til å drøfte dette med Clear Channels administrerende direktør i separat møte.»

Videre heter det i tilsvaret:

» TV 2 må selvsagt stå fritt i å velge den vinkling på saken som man ut fra et journalistisk perspektiv finner interessant. På bakgrunn av idrettens klare og uttalte avstandstaken til alkohol, er det et åpenbart journalistisk poeng å rette søkelyset mot at NIF hadde inngått en betydelig sponsoravtale med et selskap som nylig (høsten 2003) hadde saksøkt staten for å kunne selge alkoholreklame på Gardermoen. »

For øvrig kan ikke TV 2 se at man har klippet bort eller latt være å sende oppklarende informasjon i forhold til den vinkling stasjonen hadde valgt for sin reportasje.

Klageren mener fortsatt at TV 2 «ikke tar med den delen som kan oppklare saken og sette saken i et helt annet perspektiv, nemlig undertegnedes forklaring.»

TV 2 har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et innslag i TV 2s sportsnyheter om at Norges Idrettsforbund hadde inngått en større sponsoravtale med medieselskapet Clear Channel, samtidig som selskapet gikk til søksmål mot staten fordi det ble nektet å reklamere for alkohol på Gardermoen. Clear Channel Norway påklager at en «ung overivrig journalist» utelukkende stilte spørsmål om alkoholreklame, og dertil kuttet ut selskapets oppklarende opplysninger.

TV 2 bekrefter at journalisten primært ønsket å stille idrettspresidenten spørsmål om han kjente til det parallelle søksmålet mot staten, noe han ikke gjorde. Etter TV 2s mening må redaksjonen stå fritt til å velge den vinkling av saken som man finner journalistisk interessant. For øvrig anfører TV 2 at intervjuet med idrettspresidenten ble gjort etter at han var gjort kjent med klagerens søksmål.

Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 var i sin fulle rett til å sette sponsoravtalen og klagerens søksmål opp mot idrettens uttalte avstandtagen fra alkohol. Selv om klageren med fordel kunne ha fått komme samtidig orde med sine opplysninger, konstaterer utvalget at idrettspresidenten forklarer hva som er selskapets formål med søksmålet mot staten.

Utvalget legger ellers til grunn at klageren ble intervjuet i TV 2s sportsnyheter dagen etter, og der fikk anledning til å meddele at søksmålet ville bli trukket, dersom idretten ønsket det.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. oktober 2004
Hilde Haugsgjerd,
Sigrun Slapgard, John Olav Egeland,
Siri Bjerke, Eva Sannum, Camilla Serck-Hanssen