Norsk Grafisk Forbund (NGF), v. forbundsleder Roger Andersen mot Drammens Tidende

PFU-sak 129/02


SAMMENDRAG:

Drammens Tidende (DT) brakte tirsdag 6. august 2002 et leserinnlegg av formannen i avisens grafiske klubb, Svein Winge. Under tittelen « Drammens Tidendes menneskesyn » tok formannen sterkt avstand fra innholdet i avisens lederartikkel 30. juli, skrevet av politisk redaktør Einar Aaraas. I lederartikkelen, som omhandlet planene om en skøytebane på Bragernes torg i Drammen, het det i et avsnitt:

« For at det skal bli vellykket – for at eldre skal våge å sende sine barn og ungdommer til Bragernes sentrum på ettermiddags- og kveldstid – kreves imidlertid en sosial storrengjøring i strøket. I klartekst; narkomane, tiggere, langere, taggere, fylliker, bråkmakere og annet pakk må jages bort fra byens ?storstue? ».

I Winges innlegg lød et avsnitt:

« Jeg vil med dette innlegget gjerne gjøre leserne oppmerksom på følgende: 1) Lederens menneskesyn er ikke Drammens Tidendes Grafiske Klubbs menneskesyn. Jeg tviler på at noen av de andre ansatte har et slikt syn også. 2) Jeg synes jeg måtte reagere på dette – som drammenser – slik at lederskribenten ser at vi kan reagere når vi ikke er enige. »

KLAGEN:

Klager er Norsk Grafisk Forbunds leder Roger Andersen, med samtykke fra Svein Winge, og han skriver:

«20. august mottok Winge et brev i internposten i DT fra Einar Aaraas hvor det rettes kraftige beskyldninger mot Winge og andre debattanter som i DT har kritisert lederartikkelen til Aaraas. I brevet heter det blant annet: ? Så sterkt og inderlig føler jeg dere – som Lenin uttrykte det – er ?nyttige idioter?, i dette tilfelle ubevisst medløpere for narkotikahaiene. ? Einar Aaraas som undertegner med ? – en stridens mann i det godes tjeneste ?, gjør oppmerksom på at han ikke vil polemisere med Winge og de øvrige i avisens spalter.»

Klageren mener Aaraas? reaksjonsform reiser prinsipielle spørsmål. « Er det riktig og i tråd med god presseskikk å løfte en debatt som en i realiteten sjøl har startet, ut av avis-spaltene for så å gå til verbalt angrep på dem som har sendt inn kritiske innlegg til en lederartikkel? »

TILSVARSRUNDEN:

Drammens Tidende s sjefredaktør skriver i sitt tilsvar bl.a.:

«Politisk redaktør Einar Aaraas har gjennom ti år som Drammens Tidendes politiske redaktør stått for en kraftig front mot kriminelle MC-miljøer, narkotikamiljøer og nynazistmiljøer i Drammen og naboområdene. Han har også vært benyttet som foredragsholder på lokale og internasjonale konferanser om dette tema. På denne bakgrunn følte han seg personlig krenket og provosert spesielt over at hans menneskesyn ble trukket i tvil. Han ville gjøre innsenderne oppmerksomme på at de aktuelle problemstillinger kan ses fra en helt annen vinkel enn den de valgte. Derfor skrev han et personlig brev, som heller ikke i ettertid er offentliggjort i Drammens Tidende. »

«Som debattredaktør har Aaraas daglig kontakt med innsendere – pr. telefon, e-post eller brev – og mye av denne kontakten dreier seg nettopp om ?intellektuell ping-pong? i en litt sleivet form, med gjensidig testing av grunnlaget for ulike holdninger. Det aktuelle brev er i prinsippet således intet særtilfelle – på annen måte enn at et par av mottagerne denne gang fant det formålstjenlig å gå offentlig ut og beskrive det som ?beskyldninger?, ?refselser? og ?sjikane?. »

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder det forhold at Drammens Tidendes politiske redaktør valgte å svare innsendere av kritiske leserinnlegg i form av private brev, etter en kontroversiell lederartikkel. Blant de som reagerer på framgangsmåten er formannen i avisens grafiske klubb, som klager via Norsk Grafisk Forbund. Klageren spør om det er i tråd med god presseskikk å løfte en debatt som redaksjonen selv har startet ut av avisspaltene, for så i brevs form å gå til verbale angrep på innsenderne.

Drammens Tidende anfører at avisens politiske redaktør følte seg personlig krenket og provosert av de kritiske innleggene som trakk hans menneskesyn i tvil. Han ville gjøre innsenderne oppmerksom på at de aktuelle problemstillinger kan ses fra en helt annen vinkel. Derfor skrev politisk redaktør et personlig brev, som heller ikke i ettertid er offentliggjort i avisen.

Pressens Faglige Utvalg mener prinsipielt at publikasjoner bør sørge for at den debatt de selv tar initiativ til, primært foregår i full åpenhet i egne spalter. Særlig gjelder dette når publikasjonens utspill har ført til kritikk som rettes mot redaksjonen selv.

I det påklagede tilfellet kan utvalget forstå at innsendere reagerer på at de i form av personlige brev får svar på innlegg de har sendt avisen. Selv om redaksjonen med fordel kunne ha videreført debatten i sine spalter, kan utvalget likevel ikke se at handlemåten direkte er i strid med presseetiske normer. I gitte situasjoner må en redaksjon også ha anledning til å kommunisere med sine lesere i en direkte dialog, uten derved å ha gjort seg skyldig i noe uakseptabelt.

Drammens Tidende har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19. november 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen,
Jan Vincents Johannessen, Henrik Syse, Trygve Wyller