Hallgeir Lunde mot NTB

PFU-sak 124/99


SAMMENDRAG:
NTB sendte den 16. juni 1999 ut en nyhetsreportasje med tittelen «Tok inn flyktninger fra Kosovo, trues med utkastelse». I ingressen står det følgende:
«Voss (NTB-Audun Stølås): Det tyske ekteparet Silvia og Johannes Christ tok inn kosovo-albanske flyktninger i sitt hjem på Voss. Kort tid etter mottok de varsel om tvangsutkastelse».
Av brødteksten går det fram at familien mener varselet kom på grunn av flyktningene. «Dette benekter huseieren, Hallgeir Lunde. Han sier til NTB at varselet skyldes at leiekontrakten utløper 1. juli».
Leietakeren er kommunelege på Voss. Han forklarer at den kosovo-albanske familien ble innkvartert hos dem da en kvinne hadde problemer i forbindelse med sin graviditet. Ifølge kommunelege Christ «likte huseieren dette dårlig, Christ sier til NTB at han har en skriftlig leiekontrakt fram til 1. juli i år, og en muntlig avtale med huseieren om at han kunne få leie huset fram til 1. november da huset han selv bygger skal stå ferdig».
Huseieren vil nå selge huset, og en time før visning «dukket han, ifølge familien, opp i huset og forlangte at flyktningene måtte ut under visningen».
I NTBs vedlagte bildetekst står det blant annet at «hele familien og deres gjester fra Kosovo er truet med utkastelse etter at den tyske kommunelegen på Voss åpnet hjemmet sitt for fire flyktninger».
KLAGEN:
Klageren, som er den omtalte huseieren, viser til at NTBs journalist kontaktet ham for kommentar, der «jeg meddelte at dette ikke var en sann historie». Journalisten skrev likevel historien. «Dette oppfatter jeg som han tror mer på kommunelege Christ enn meg».
Sekretariatet tok kontakt med klager, og har brakt på det rene at NTB-meldingen stod på NTBs internettsider. Klageren hadde fått beskjed av NTBs journalist om at saken ville bli lagt ut på redaksjonens nett-sider. Hvorvidt andre aviser har publisert nyhetsartikkelen er ukjent for sekretariatet, men klageren opplyser at TV2 ringte for intervju etter å ha lest meldingen fra NTB. Det ble ikke noen sak med TV2.
TILSVARSRUNDEN:
NTB hevder at utgangspunktet for flyktningsaken på Voss var den aktuelle flyktningsituasjonen i Kosovo. Redaksjonen viser til at saken var relevant, og anfører at kommunelegen «mener de fikk varsel om tvangsutkastelse på grunn av at de tok inn kosovoalbanske flyktninger i sitt hjem».
NTB viser til at redaksjonen intervjuet kommunelegens familie, en representant for flyktningene, og huseier Hallgeir Lunde, som avviste påstandene fra Christ. Videre anfører NTB at artikkelen har klare kildehenvisninger når sentrale spørsmål om utkastelsen omtales, «uten å framstille noen forhold som uomtvistelig faktum». NTB hevder at artikkelen ikke tar stilling til hvem som er mest troverdig av partene, men at den beskriver uenigheten om bakgrunnen for utkastelsen.
Klageren viser i sitt tilsvar til spørsmålet om hvorvidt NTB «har vist god presseskikk ved å skrive en artikkel basert på uriktige opplysninger fra kommunelege J. Christ på Voss». Klageren viser til at journalisten fikk vite at opplysningene var uriktige, «samt at en slik artikkel kunne være skadelig for min jobb og min familie».
Klageren ønsker PFUs mening om «journalister som jobber etter slike metoder».
NTB har ingen ytterligere kommentar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel fra Norsk Telegrambyrå (NTB), om at en familie på Voss angivelig trues med utkastelse etter å ha tatt inn fire flyktninger i huset. Klageren, som er huseieren, reagerer på at journalisten i NTB skrev om saken, til tross for at klageren hadde forklart journalisten at varsel om utflytting skyldtes leiekontraktens utløp. Det anføres at kommunelegens opplysninger om utkastelse på grunn av flyktningene, er uriktige, og at omtalen har vært skadelig for klagerens jobb og familie.
NTB viser til den aktuelle flyktningsituasjonen i Kosovo, og mener at saken på denne bakgrunn var relevant. Redaksjonen anfører at klageren fikk imøtegå påstandene fra kommunelegen, og at artikkelen har klare kildehenvisninger når utkastelsen omtales. NTB påpeker dessuten at artikkelen ikke tar stilling til hvem som er mest troverdig av partene, men at den beskriver uenigheten om bakgrunnen for utkastelsen.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at den skriftlige leiekontrakten utløp to uker etter publiseringen av den påklagede NTB-meldingen. Hvorvidt det forelå en ny muntlig leieavtale, kan ikke utvalget ta stilling til, da partene har motstridende syn på dette.
Utvalget registrerer at klageren, i NTB-artikkelen, hevder at det er leieavtalens utløp som er årsaken til varselet om utkastelse, og ikke flyktningene. Ut fra dette mener utvalget at NTB går for langt når redaksjonen i tittel og billedtekst gir inntrykk av at flyktningene er årsaken til trusselen om utkastelse. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet».
På dette punkt har NTB opptrådt kritikkverdig.
Oslo, 23. november 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Harald Berntsen, Jan Vincents Johannessen