Fjord Line AS v. informasjonsdirektør Atle Kvamme mot Bergens Tidende

PFU-sak 124/03


SAMMENDRAG:
Bergens Tidende (BT) hadde fredag 1. august 2003 et oppslag på første side med tittelen «Hevder Fjord Line-mannskap storsmugler». Henvisningsteksten lød som følger:

«Fjord Line-mannskapet får kjøpe tobakk og alkohol til sterkt reduserte priser. Alkoholen kan ikke drikkes om bord, eller tas med tollfritt i land.
Hvor blir det av de edle dråpene? Tidligere og nåværende ansatte i Ford Line hevder overfor BT at mannskapet smugler i stor skala.
Selskapets ledelse avviser at det har utviklet seg en ukultur i selskapet. Jevnlige kontroller har ikke avslørt smugling blant mannskapet.»

Oppslaget det henvises til sto på side 2, over seks spalter, med tittelen «Mener Fjord Line aksepterer smugling». I ingressen het det:

«På Fjord Lines båter får de ansatte kjøpe alkohol til sterkt reduserte priser. Men de edle dråpene kan verken drikkes om bord eller tas i land tollfritt.»

Og videre i brødteksten (utdrag):

«Det store spørsmålet blir dermed hvor drikkevarene egentlig tar veien. BT har snakket med flere tidligere og nåværende ansatte i Fjord Line som hevder at smugling blant mannskapet har et helt annet omfang enn det ledelsen sier. Ingen
av kildene ønsker å stå fram, fordi de frykter reaksjoner fra bekjente og ledelsen i Fjord Line.»

«- Mannskapet er blant de beste kundene i taxfree-butikken . Når ledelsen i Fjord Line hevder at de slår hardt ned på smugling, er det bare bløff. De er nødt til å vite at alkohol og sigaretter fraktes ulovlig i land i stort omfang. Fjord Line oppfordrer nærmest til smuglig, sier en av BTs kilder.»

«Fjord Lines regelverk gjør det umulig for de ansatte å drikke alkohol om bord. Sikkerhetsreglene sier at mannskapet skal være totalavholdne. Samtidig har de ikke lov til å ta i land en dråpe sprit, vin eller øl uten at de er tollpliktige. De kan heller ikke la det ligge igjen på lugaren når de går fra borde. Så hvor blir det av alkoholen? ? Jeg har ingen grunn til å tro at det foregår smugling i stor stil. Vi har jo en del varer til fortolling. Hvor mye som kommer fra mannskapet, har jeg ingen statistikk på, sier tolldistriktssjef Ivar Sletten. »

«En av BTs kilder hevder at verken selskapet eller tollvesenet ønsker å slå ned på regelbruddene. Selskapet fordi det tjener gode penger på taxfree-salget og tollvesenet fordi det blir for tungvint å skulle sjekke hele mannskapet i tillegg til passasjerene.»

«(-) Ledelsen ønsker å selge så mye taxfree-varer som mulig, selv om de vet at de smugles i land, også av mannskapet. Hvis de virkelig hadde ønsket å stoppe smuglingen, så ville de nektet alkoholsalg til mannskapet, sier en annen tidligere Fjord Line-ansatt. Atle Kvamme (selskapets informasjonsdirektør; sekr. anm.) bekrefter at taxfree-salget er avgjørende for selskapets eksistens. ? Ja, vi er avhengige av disse inntektene for å overleve. Hvis ikke måtte vi ha hevet billettprisene kraftig. Vi er avhengige av at folk kjøper mye varer om bord, sier Kvamme. Han avviser likevel at det har utviklet seg en ukultur på Fjord Lines båter. ? Det er bare tull at smugling blant mannskapet har noe stort omfang. De som hevder det må i så fall bevise det, og komme til oss i stedet for å gå til pressen. Vi har ingen grunn til å tro at våre folk smugler. De som blir tatt kan vente seg tøffe reaksjoner. Vi har jevnlige kontroller, og har ikke oppdaget noe som helst. ? En tidligere ansatt hevder at det er blitt gitt flere skriftlige advarsler på grunn av smugling?
– Vi gir stadig vekk skriftlige advarsler for ting som ikke har noe med dette å gjøre.
? Men har dere gitt advarsler for smugling også? ? Vi har det, ja.»

I tillegg til hovedartikkelen er det tre undersaker på samme side. Den ene har tittelen «»Ledelsen kjenner til smuglingen»». Her het det bl.a.:

«I juni i fjor ble fire Fjord Line-ansatte oppsagt da de ble avslørt som smuglere. De hevder de er toppen av et isfjell. BT har snakket med en av de fire som fikk sparken på dagen, etter at de ble tatt for smugling av 46 kartonger sigaretter, fem liter sprit og seks flasker vin. ? Vi fikk sparken for at tollvesenet skulle få en fjær i hatten. Det er blank løgn når ledelsen sier at smugling ikke er utbredt. Det er flere som har fått skriftlige advarsler.

Hans (de fire oppsagtes advokat; sekr. anm.) klienter har fortalt at på samme tur som de ble avslørt på, ble en annen av mannskapet tatt for smugling av en komplett kjøkkeninnredning. Dette bekrefter informasjonsdirektør Atle Kvamme. Vedkommende fikk sparken etter to uker.

En annen undersak, med tittelen » – Skjær ikke alle over én kam, sier ansatte», er blant annet et intervju med hovedtillitsvalgt på «Jupiter», en av selskapets båter. Der heter det blant annet: «- Det foregår ikke noe smugling blant mannskapet som jeg kjenner til. Det er for såvidt helt ukjent for meg, sier hovedtillitsvalgt på ?Jupiter?, Frode Birkeland. Han påpeker at mange av de ansatte vil føle det svært urettferdig å bli hengt ut som smuglere. ? Det er viktig ikke å skjære alle over én kam, sier Birkeland. » I denne undersaken kommer også hotellsjefen på samme skip til orde. Han karakteriserer problemet med smugling blant mannskapet som «forsvinnende lite» .

En tredje undersak har tittelen » Har fått kjeft for regelbrudd» . Der heter det blant annet:

«Toll- og avgiftsdirektoratet har flere ganger refset fergeselskapene fordi de selger mer taxfree-varer enn de har lov til på fergerutene til Danmark og Sverige.»

Senere i artikkelen uttaler fungerende underdirektør Berit Aas i direktoratet seg:

«Hun reagerer også da hun får høre at mannskapet på Fjord Line handler i den vanlige taxfree-butikken. ? Det har de ikke lov til. Det står i retningslinjene at ansatte ikke skal kjøpe varene i samme utsalgssted som passasjerene. I så fall bryter de reglene.»

«Kvamme (informasjonsdirektøren i Fjord Line; sekr. anm.) hevder at taxfree-butikken er stengt for vanlige kunder når mannskapet handler der. BTs kilder sier på sin side at det er helt vanlig at de ansatte handler samtidig med passasjerene, men helst på tidspunkt da det er lite folk i butikken.»

Det er to fotos på siden. Ett større bilde øverst på siden som viser en fergeport, der bildeteksten lyder: «SALG TIL MANNSKAPET: Om bord på Fjord Lines båter selges billig alkohol ? men de ansatte har verken lov å drikke om bord, eller ta med seg varene i land tollfritt. Bildet er fra ?Jupiters? anløp i går». Et mindre bilde, tatt i taxfree-butikken om bord på «Jupiter», viser to menn. Det har bildeteksten «LOVLYDIG MANNSKAP: Hovedtillitsvalgt Frode Birkeland og hotellsjef Sven-Erik Svendsen på ?Jupiter? mener det er utenkelig at det foregår smugling i stor stil blant mannskapet om bord.»

Påfølgende dag, lørdag 2. august, brakte BT et leserbrev undertegnet av Fjord Lines informasjonsdirektør og selskapets hovedtillitsvalgte. Leserbrevet hadde tittelen » Fjord Line aksepterer ikke smugling». I innlegget går de to imot artikkelen dagen før, og hevder at den var basert på spekulasjoner, uten rot i virkeligheten, og at selskapet ikke på noen måte aksepterer lovbrudd.

Samme dag hadde avisen en henvisning over to spalter på første side: «Mannskaps-fyll på ?Jupiter? «. I henvisningsteksten het det:

«Fyllefester blant mannskapet på MS ?Jupiter? var helt vanlig. Jeg ble sjokkert over hvor mye folk drakk. Det var ikke sjelden at mannskap møtte på vakt i bakrus. Det sier en 25 år gammel kvinne som arbeidet som stuepike på Newcastle-ruten i fjor. Hun forteller om grove brudd på Fjord Lines sikkerhetsrutiner. Så lenge båten er i trafikk, har ikke mannskapet lov å nyte alkohol. Eks-stuepiken reagerer sterkt på at Fjord Line-ledelsen sier den ikke kjenner til fyll blant mannskapet.»

Artikkelen inne i avisen hadde tittelen «- Fyll og fest blant ?Jupiter»-mannskapet?, og slik ingress:

«Når stuepiken (25) om bord på M/S ?Jupiter? gikk til ro for natten, fikk hun ikke sove fordi mannskapet hadde fyllefest på nabolugaren.»

Artikkelen er et lengre intervju med kvinnen, som opptrer anonymt. Det opplyses i artikkelen også at avisen har vært i kontakt med en annen tidligere stuepike «som i det alt vesentlige bekrefter 25-åringens fremstilling».

I en artikkel over én spalte, med tittel «- Kjenner ikke til dette», opplyser skipets kaptein at «det er en sjeldenhet at folk blir tatt for drikking om bord».

Onsdag 20. august omtalte BT «Sommerens giftigste tips», der reportasjen om «stor-smugling» blir nevnt som en av dem avisen fikk tips om fra publikum. Selve oppslaget er gjengitt som faksimile som én av flere illustrasjoner til sommerens tips til avisen.

KLAGEN:
Klager er Fjord Line ved informasjonsdirektøren, som presiserer at klagen gjelder den første artikkelen, om påstått smugling. Han skriver:

«Oppslaget er etter vår mening bygget på spekulasjoner. Uten den minste form for dokumentasjon blir bedriften og bedriftens ansatte stemplet som lovbrytere . Etter vår vurdering representerer dette et overtramp i forhold til etiske forsiktighetsregler. Avisens kontrollsjekker mot Tollvesen og Fjord Line gav enstemmige negative signaler. Likevel velger avisen på sin forside å fremstille oss som bevisste lovbrytere . Dette vil vi ha dementert og beklaget.»

«I forkant av avisartikkelen ble 4 personer avskjediget etter å ha forsøkt via mellommann å smugle i land 46 kartonger sigaretter og 13 flasker alkohol. Forholdet ble avslørt i en av Tollvesenets rutinekontroller. Det er derfor svært påfallende at avisens eneste offentlige kilde er advokaten til de 4 personene som ble avskjediget, og at oppslagene kommer samtidig med at de 4 varsler sak mot bedriften . Hensikten med oppslaget oppfattes av oss som en legitimering av deres smugling gjennom å påstå at smugling er vanlig og at mange medarbeidere regelmessig smugler. En helt utrolig påstand, ikke minst ut fra at samtlige
ansatte vet at Fjord Line konsekvent avskjediger medarbeidere som smugler, og der selskapet har flagget dette høyt internt. Artikkelen er også upresis i sin påstand om hvem det er som mener at Fjord Line storsmugler. Er det de oppsagte, er det deres advokat, tidligere oppsagte, avisen eller andre?»

» Vi synes det er meget betenkelig at en storavis som BT sverter bedrifter og deres ansatte BARE på spekulasjoner . Det er også kraftig skyts når avisen hevder at «Ledelsen kjenner til smuglingen», til tross for at journalisten gjentatte ganger fikk opplyst at Fjord Line ikke er kjent med at det pågår smugling og at selskapet avskjediger alle som smugler. I Vær Varsom-plakaten 3.2 uttrykkes det at man ved anonyme kilder bør stille særskilte krav til kildekritikk. Hvilken kildekritikk er det når man fra alle hold får dementert opplysningene og likevel velger å trykke saken?»
«BT’s journalist i denne saken hadde 4 telefonsamtaler med undertegnede før saken kom på trykk. Det er ytterst sjelden at jeg har snakket med en journalist som i så stor grad hadde bestemt vinklingen på saken før han tok kontakt. Samme hva vi uttrykte, ble det sett på som bortforklaringer.»
TILSVARSRUNDEN:
Bergens Tidende avviser klagen og opplyser at avisen hadde fire uavhengige kilder som bekreftet forholdene som omtales i artikkelen. I tilsvaret heter det:

«Da vi kontaktet folk i selskapet som burde kjenne til alkoholomsetningen og mannskapets opptreden, fikk vi bekreftet at situasjonen var slik den opprinnelige tipseren orienterte oss om. Kildene våre hadde det til felles at de ikke ville stå fram med navn i avisen. Dette av frykt for represalier fra selskapets side. En slik opptreden fra kilder i denne typen saker, er helt typisk. Dersom informasjonen kan virke negativt for en bedrift, vil kildene ofte be om anonymitet. Det er ofte betingelsen for at de bringer videre eller bekrefter informasjon som kan være belastende for en arbeidsgiver. Vi må da vurdere både kildenes troverdighet ekstra nøye og hvor viktig informasjonen er for allmennheten. Ettersom det her er snakk om ulovlig virksomhet og bedriftskulturen i et stort seriøst selskap med omfattende kundekontakt, mente vi at saken hadde offentlig interesse. Etter en nøye vurdering av kildene, fant vi dem også troverdige og mente at fire kilder som uavhengig av hverandre forteller den samme historien, gir grunn til å tro at det de forteller er sant .»

Avisen avviser at det er fire oppsagte som er avisens kilder: «Saken kommer fra helt annet hold og er ikke bygget på de fires virkelighetsoppfatning.» BT anfører videre at de innklagede artiklene er balanserte i og med at selskapets ledelse kommer til orde og at avisen i titlene har brukt ord som «hevder» og «mener», og dermed ikke har konstatert faktum i saken og at påstand dermed står mot påstand med hensyn til om det foregår storsmugling.

Klageren går i sitt tilsvar relativt detaljert gjennom hvordan selskapets håndterer ulike former for lovbrudd, og presiserer at de interne reglene naturligvis også omfatter ledelsen. I tilsvaret avvises det at ledelsen kjenner til og aksepterer at ansatte driver med smugling. Videre peker klageren på at BTs artikkel har virket sterkt sårende på de ansatte, som føler seg uthengt som smuglere uten at det finnes belegg for det.

Om avisens kildebruk i saken skriver klageren:
«Vi respekterer medias rett til kildevern og å holde sine kilder anonyme. I en artikkel uten konkrete bevis blir dette likevel påtakelig, spesielt når det henvises til represalier. Dersom kildene er tidligere ansatte har selvsagt ikke Fjord Line noen muligheter for represalier. Og nåværende ansatte vet at selskapet ville være utelukkende takknemlig om man fikk tips dersom det pågår ulovlig aktivitet, og BT kunne sjekket og fått bekreftet dette hos undertegnede. (Informasjonssjefen; sekr. anm.).»
» Vi kan derfor ikke se at det i en slik sak med så store konsekvenser er legitimt å gi anonymitet . Når BT hevder at deres kilder ikke har hevnmotiv, må vi akseptere dette. Like fullt kan vi opplyse at den anonyme kilde i sak 2 fort ble identifisert og var en person som ikke fikk jobb på ny etter å ha vært sommerhjelp i 2002. Og selvsagt har de avskjedigede venner som vil ha dem tilbake og som ønsker ledelsen dit pepperen gror etter at vennene måtte forlate skipet. Vi regner med at BT også sjekket slike motivhensyn før trykking.»

Bergens Tidende gjentar i sitt siste tilsvar kort sine anførsler i saken:
«Saken er av offentlig interesse. Saken er forsvarlig belagt med uavhengige kilder. Det er legitimt å gi kilder i en slik situasjon anonymitet. Fremstillingen er balansert, både selskapets ledelse, ansattes representanter og tollvesenet er kommet til orde. Presentasjonen forteller leseren tydelig at det er påstander om smugling som fremsettes.»
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Klageren, fergeselskapet Fjord Line, mener Bergens Tidende brøt god presseskikk i forbindelse med et førstesideoppslag med påstand om at selskapets ansatte driver med omfattende smugling. Klageren anfører at avisen bygde oppslaget på spekulasjoner og udokumenterte opplysninger fra anonyme kilder.
Bergens Tidende avviser klagen og viser til at avisen hadde fire kilder som uavhengig av hverandre hevdet at den omtalte smuglingen vitterlig finner sted. Dessuten peker avisen på at selskapets ledelse fikk anledning til å imøtegå påstandene i samme avis.

Pressens Faglige Utvalg mener Bergens Tidende var i sin fulle rett til å omtale påstander om storsmugling blant fergeansatte i Fjord Line.
Utvalget vil imidlertid vise til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk.»
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at avisen kun har anonyme kilder som grunnlag for de sterke påstandene om at ansatte i selskapet driver med ulovlig virksomhet, og at ledelsen dessuten er kjent med og aksepterer at smugling foregår. Når anonyme kilder brukes, flyttes ansvaret for riktigheten av påstandene helt og holdent over på redaksjonen. Utvalget vil på generelt grunnlag mane til varsomhet i bruk av anonyme kilder, og samtidig understreke at det normale må være at kilden er identifiserbar, slik det er formulert i Vær Varsom-plakatens punkt 3.1.
Utvalget legger til grunn at avisen i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at ulovligheter foregår. I de innklagede artiklene fikk flere representanter for Fjord Line-ledelsen på ulike måter anledning til å imøtegå påstandene. Avisen gjorde det for øvrig helt klart, også i titlene, at det er påstander som fremsettes, og ikke fakta.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at Bergens Tidende ikke har brutt god presseskikk.
Oslo, 18. november 2003
Thor Woje,
Odd Isungset, John Olav Egeland,
Grete Faremo, Trygve Wyller