Tormod Carlsen mot Fædrelandsvennen

PFU-sak 118/05


SAMMENDRAG:
Fædrelandsvennen brakte tirsdag 10. mai 2005 en nyhetsreportasje med tittelen «Bertesbukta: Rusmisbruker gikk vakter. SLAKTER BARNEHAGEDRIFTEN.» I ingressen står det:

«Sent i går kveld ble foreldrene informert om graverende forhold for ansatte og 33 barn i Bertesbukta barnehage i Kristiansand.»

Oppslaget er illustrert med et femspaltet bilde av flere mennesker foran en barnehage. I billedteksten står det:

«FØR MØTET: Fædrelandsvennen traff noen av dem som stiller seg bak den massive kritikken mot eierne før infomøtet her på Bertesbukta barnehage sent i går kveld: Fra venstre forelder Kari Ann Jakobsen, Solfrid Kasti Trygsland fra Utdanningsforbundet, foreldrerepresentant Børre Jakobsen, førskolelærer Cristina Vergum, barnehageassistent Anne Grete Lorentsen, pedagogisk leder
Nina Tambi, pedagogisk leder Vigdis Træland og forelder Thomas Ruud Jensen.»

I brødteksten går det fram at ett av anklagepunktene er at en mannlig «rusmisbruker i flere måneder gikk vakter som innebar at han tidvis var alene med barna tidlig om morgenen og om ettermiddagen. Sent i går kveld var samtlige foreldre innkalt for å bli informert om en rekke pålegg eierne har fått av kommunen etter en uanmeldt inspeksjon for tre uker siden.

Sentralt står beskyldninger om minimal ressursbruk til både bemanning, lekemateriell og renhold.»

Det framgår at barnehagen, ifølge regnskapet, skal ha brukt 2500 på renhold i 2004, og at kommunen har vært på to uanmeldte inspeksjoner. «Nå har etaten gitt eierne en liste på 11 pålegg med frist til 20. mai, blant annet med følgende:
– Barnehagens bemanning må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Eieren må sende inn detaljerte lister over ansatte.
– Det må utarbeides internkontrollsystem etter HMS-forskriften.
– Styrer må ha tilstrekkelig tid til lederoppgavene.
– Styrer og samarbeidsutvalget har rett til innsyn i barnehagens budsjett.
– Det må innhentes vandelsattest for de ansatte.

Kommunens barnehagedirektør, Nina G. Reinhardt, uttaler at barnehagen har drevet med noe lav bemanning, «Det har vi sett av budsjettene. I går fikk hun servert historien om rusmisbrukeren som hadde vakter i barnehagen. ? Jeg synes ikke det er særlig betryggende, medgir barnehagedirektøren. Hun bekrefter at saken er den mest alvorlige siden Millennium barnehage på Hellemyr ble stengt høsten 2001. Denne gangen er det ikke aktuelt å stenge, ettersom oppryddingen er i gang.»

Videre opplyses det at barnehagen «innkasserte i fjor 2,3 millioner kroner i offentlig støtte og foreldrebetaling». Overskuddet oppgis å være «på rundt 800.000 kroner, iberegnet lønn til eier og assistent Monica Eikeland. ?Det høres mye ut, det er det ingen tvil om, sier økonomirådgiver Søren Sverdrup Lund i barnehageetaten.»

I en undersak med tittelen «-Mislykket kuppforsøk», uttaler eierne av barnehagen seg. Undersaken er illustrert med et mindre bilde av ekteparet. I bildeteksten står det:

«EIERNE: Ekteparet Monica og Dagfinn Eikeland som eier Bertesbukta barnehage, ønsket i går ikke å stille opp på bilde. Her er de fotografert mens byggeskandalen i Bertesbukta pågikk i fjor høst.»

I brødteksten framgår det at ekteparet vil overlate driften til ny eier, men ikke til de ansatte. «Deres intensjon har vært en god og trygg barnehage, et mål de ikke har klart å
nå. ?Det å drive en så stor barnehage har krevd vanvittig mye. Vi tar konsekvensen av den rapporten som er kommet, om ting som ikke er på plass, sier Monica Eikeland.»

Eierne bekrefter overfor avisen at de ga jobb til en rusmisbruker som de kjenner. Overskuddet kommenterer de slik: » Hvis man skal drive en bedrift, må det balansere greit og være noe å gå på. Hvis de mener intensjonen skal være å drive i null, synes jeg de skal starte sin egen barnehage. Vi vil ikke la oss diktere av de ansatte til å bruke penger på ditt og datt, sier Dagfinn Eikeland .»

Ekteparet avviser også at det ikke er nok leker i barnehagen, og mener den har drevet forsvarlig med forsvarlig bemanning. Ekteparet avviser også at det ikke har vært vasket i barnehagen. » Det har vært vasket hver dag der nede. Monica har gjort det, eller fått andre til å gjøre det, hevder Dagfinn Eikeland. De erkjenner at ansatte har vært lønnet under tariff, men understreker at dette ikke er brudd på loven «.

Dagen etter, onsdag 11. mai , følges saken opp under tittelen » Stengte Bertesbukta barnehage». Oppslaget er illustrert med to bilder. Det ene er et bilde av en lapp på en dør. Teksten er følgende:

«STENGT: I går morges ble denne lappen med nesten usynlig skrift hengt opp på døren. Men foreldrene var allerede varslet om sykdomsfraværet blant alle ansatte på telefon ved 07.30-tiden.»

Det andre bildet er av to foreldre med en barnevogn som hilser på en dame. I bildeteksten står det:

Mistillit: Foreldrerepresentant Børre Jakobsen og Hanne Cecilie Jensen, med datteren Iben (11 mnd), møtte opp hos barnehagedirektør Nina G. Reinhardt i torvbygget og uttrykte mistillit til etaten».

I ingressen står det:

«I går ettermiddag valgte en hardt kritisert barnehagedirektør å stenge Bertesbukta barnehage.»

Innledningsvis i brødteksten heter det: «- Nå må vi få roet ned situasjonen og få satt på plass ny eier og personale, sier barnehagedirektør Nina G. Reinhardt til Fædrelandsvennen». Det framgår at barnehagen blir stengt i 14 dager og at 33 barn må omplasseres i andre barnehager. Videre opplyses det at barnehagedirektøren har fått besøk av to foreldrerepresentanter. «Budskapet var klinkende klart: Etaten har null tillit hos verken foreldre eller ansatte i Bertesbukta barnehage? De hevder tilsynsjobben er gjort ?over en kopp kaffi?. De sjekker ikke dokumenter, snakker ikke med ansatte, men bare med eier. Og når hun er god til å snakke, tar de alt for god fisk, hevder Hanne Cecilie Jensen.»

I en undersak, med tittelen «- Utrolig at de fikk drive», intervjues en mulig ny eier av barnehagen, Hilde Sundstøl. I ingressen står det:

«Mulig ny eier Hilde Sundstøl er ikke nådig verken overfor barnehageetaten eller eierne i Bertesbukta.»

Av brødteksten framgår det at hun reagerer på at eierne har fått drive på så lenge uten å rydde opp. Hun gir følgende forklaring på hvorfor hun ikke vil stille opp på bilde med eierne. «- Jeg har ingen stor respekt for Monica som eier, og vil ikke identifiseres med den typen drift.»

Fredag 13. mai kommenterer Fædrelandsvennen saken på lederplass, under tittelen «Barnas beste?». Innledningsvis står det:

«Det er graverende forhold ved Bertesbukta barnehage som er blitt kjent for offentligheten denne uken. Ekstra foruroligende er det at Utdanningsforbundet påstår at det finnes ytterligere en håndfull private barnehager eller familiebarnehager i kommunen hvor eierne driver kritikkverdig.»

Videre vises det til barnehageetatens uanmeldte inspeksjon i barnehagen et halvår tidligere. «Det ble avdekket en rekke brudd på loven. Ved en ny inspeksjon i april viste det seg at ingen av de kritikkverdige forholdene var rettet opp. Først da fikk barnehagen en liste med 11 pålegg, og frist til 20. mai med å gjennomføre dem. I mellomtiden er barnehagen blitt stengt.»

Og dessuten: «Barnehagedirektør Nina G. Reinhardt avviser at barnehageetaten ikke har gjort jobben sin som tilsynsorgan. Uttalelsen forekommer oss temmelig arrogant når vi vet at barnehagen har fått fortsette å drive gjennom flere måneder i strid med loven. Når direktøren svarer med å stenge barnehagen etter at saken er blitt kjent i mediene, er det å betrakte som en innrømmelse av at kvalitetssikringen ikke har vært god nok.»

Fædrelandsvennens reportasjer om barnehagesaken ble også lagt ut på avisens nettsider og referert i TV Sør, som også drives av Fædrelandsvennen og med felles redaktøransvar.
TV Sør var imidlertid alene om å hevde at Bertesbukta barnehage gikk med millionoverskudd.

KLAGEN:
Klageren , Tormod Carlsen, reagerer på vegne av eierne av barnehagen, og med deres samtykke. Han mener Fædrelandsvennens artikkelserie har tatt utgangspunkt i » udokumenterte påstander fra foreldremøtet og blandet de sammen med tilsynsrapporten . Dagen etter at barnehagen ble stengt, ble det presentert som om barnehageetaten gav etter for avisens ?avsløringer?. Denne oppfatningen ble presisert på lederplass og Bertesbukta barnehage ble brukt som eksempel på hvor ille det kan være i enkelte barnehager. Undertegnende sendte samme dag tilsvar til lederen for å avkrefte at barnehagen ble stengt på grunn av de graverende forholdene. Avisen nektet å ta det inn .»

Klageren påpeker at barnehagen ikke har tjent mer enn en normal barnehage, og at overskuddet på 800 000 inkluderer lønn til den ene ektefellen. Klageren viser til at TV Sør feilaktig hevdet at barnehagen gikk med millionoverskudd.

Videre avviser klageren påstandene om at barna ikke fikk melk, at det er for lite leker og at det ikke ble vasket ofte nok. Etter klagerens mening har ikke journalisten vært tilstrekkelig kritisk til hvem som innkalte til møtet, og mener avisen skulle kontaktet foreldre som hadde et annet syn på driften.

Når det gjelder artikkelen av 11. mai, hevder klageren at den gir et inntrykk av at barnehagen ble stengt etter kraftig press på barnehagedirektøren grunnet mangler i barnehagen. » Dette er sterkt misvisende «. Klageren viser til en pressemelding fra barnehagedirektøren, som presiserer at barnehagen ble stengt grunnet sykdom blant personalet . Selv om dette også framgår av artikkelen, mener klageren at måten avisen presenterer saken på gir et feilaktig bilde . «Hovedinntrykket artikkelen skaper er altså at det var mangler ved driften som førte til stengning». Etter klagerens mening forsterkes dette inntrykket i Fædrelandsvennens lederartikkel, idet det vises til følgende sitat:

«Barnehagedirektør Nina G. Reinhardt avviser at barnehageetaten ikke har gjort jobben sin som tilsynsorgan. Uttalelsen forekommer oss temmelig arrogant når vi vet at barnehagen har fått fortsette å drive gjennom flere måneder i strid med loven. Når direktøren svarer med å
stenge barnehagen etter at saken er blitt kjent i mediene, er det å betrakte som en innrømmelse av at kvalitetssikringen ikke har vært god nok.»

Klageren mener også at avisen har tatt lite hensyn til at eieren er gravid og driver en liten virksomhet når den dekket saken.

TILSVARSRUNDEN:
Fædrelandsvennen viser til at avisen har hatt seks oppslag, samt en lederartikkel, om forhold knyttet til Bertesbukta barnahage. «I tillegg har vi trykket syv leserinnlegg om saken forfattet av følgende: Barnehageansvarlig i Utdanningsforbundet, barnehagedirektøren i Kristiansand, barnehagens regnskapsfører, samtlige ansatte ved barnehagen, to innlegg fra foreldre med barn i barnehagen og et innlegg fra barnehagens eiere.»

Redaksjonen påpeker at barnehagen har mottatt 2,3 millioner kroner i offentlig støtte og foreldrebetaling, samt drøyt 100.000 kroner i kommunalt tilskudd. «Det sier seg selv at en slik institusjon må tåle offentlighetens søkelys når konflikter og uregelmessigheter oppstår og når tilsynsrapportene avdekker kritikkverdige forhold.»

Fædrelandsvennen viser til at det forelå tre rapporter fra tilsynsbesøk som påpekte til dels alvorlige mangler og uregelmessigheter da det ble satt søkelys på virksomheten. Redaksjonen viser til at den har brukt en rekke åpne kilder i sitt arbeid, og påpeker at det er Utdanningsforbundet som overfor barnehagedirektøren har meddelt at det ikke er innarbeidede vaskerutiner i barnehagen.

«Når det gjelder kilder blant foreldrene har vi valgt å forholde oss til de valgte foreldrerepresentantene. I avisen 10. mai fikk eierne samtidig imøtegåelsesrett i form av intervju med ekteparet Eikeland. Ekteparet fikk intervjuet til gjennomlesning og godkjenning. Her erkjenner eierne at de ikke har fått til en god og trygg barnehage og at den nå overlates til andre fordi ?driften av en så stor barnehage krever så vanvittig mye?».

Fædrelandsvennen avviser at avisen har skrevet at barnehagen stenges på grunn av mangler. «Artikkelen omtaler innledningsvis at foreldrene ble varslet om at samtlige ansatte var fraværende på grunn av sykdom. Følgelig måtte barnehagen stenges. Men vi har på lederplass 13. mai tillatt oss å antyde at også manglende kvalitetssikring kan ha vært en medvirkende årsak til stengningen .»

Når det gjelder tilsvarsretten, viser redaksjonen til at både eierne og barnehagens revisor har fått sine innlegg på trykk. Redaksjonen kan ikke se at klageren, som er fetter til av en av eierne, kan gjøre krav på tilsvarsrett.

Fædrelandsvennens redaktør innrømmer imidlertid at TV Sør burde angitt overskuddet i barnehagen mer presist, og sagt 804 000 kr. i stede for millionoverskudd. Men redaksjonen kan ikke se at det er «et avgjørende moment for presentasjonen av barnehagens situasjon. Dette ble rettet opp i nyhetsinnslag 12. mai, hvor det oppgis at årsresultatet er 800.000
kroner. Når det gjelder utsagnet om melk, er kilden for denne opplysningen de to styrerne, som opplyser at barnehagen var uten melk i perioden august til desember 2004.»

Klageren er enig i at institusjonen må tåle et kritisk søkelys, men påpeker at da avisen begynte å skrive om saken, var eierne i gang med å innfri påleggene og hadde besluttet å selge virksomheten. «Da er det ikke lenger like selvsagt at saken fortjener offentlighetens søkelys. Og det blir enda mindre selvsagt når ingen av påleggene gikk på forhold som direkte gikk ut over barna. »

Ifølge klageren ble det vasket daglig, og barna fikk melk hver dag. Klageren kan ikke se at avisens kildevalg ivaretar kravet til kildebredde. «Det mest alvorlige i denne saken er likevel journalistens oppførsel, som i eiers hus med småbarn rundt seg, nektet å forlate huset når han ble bedt om det. I stedet trengte han seg på de som ringte på døren for å finne ut hvem de er og hva de vil. Dette er i en situasjon der Monica er gravid, var kraftig nedkjørt og alene med barna? Selv om avisen mener den har en god sak har jeg vanskelig for å forstå at det legitimerer en så brutal og hensynsløs oppførsel fra journalisten, eller at saken som sådan gir grunnlag for en så massiv uthenging av eier, med navn og bilde.»

Fædrelandsvennen reagerer på at journalistens oppførsel nå er blitt «det mest grove i saken? Vi må på det sterkeste tilbakevise den framstillingen som er gitt av journalist Vegard Damsgaards opptreden ved de anledninger som omtales .» Redaktøren viser til at journalisten tok telefonisk kontakt med ekteparet for å få deres versjon av situasjonen i barnehagen. Ekteparet inviterte journalisten hjem, og «samtalen her foregikk i en god tone og Damsgaard forlot hjemmet da intervjuet var over.»

Redaktøren hevder at journalisten hele tiden har opptrådt høflig og korrekt, og at «han ikke på noe tidspunkt nektet å forlate Eikelands hjem etter oppfordring.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder to reportasjer og en lederartikkel i Fædrelandsvennen, samt en reportasje i TV Sør, om kritikkverdige forhold ved en privat barnehage i Kristiansand. Klagerne, eierne av barnehagen representert ved en slektning, hevder at avisen har blandet flere udokumenterte påstander fra et foreldremøte sammen med kritikken i en tilsynsrapport. Etter klagerens mening har avisen skapt et feilaktig inntrykk av at det var mangler ved driften som førte til stenging. Klageren avviser også at barnehagen gikk med et millionoverskudd. Ifølge klageren er likevel journalistens oppførsel det mest alvorlige. Det vises til at journalisten skal ha nektet å forlate barnehageeiernes hus da han ble bedt om det.

Fædrelandsvennen påpeker at barnehagen har mottatt 2,3 millioner kroner i offentlig støtte, og at institusjonen derfor må tåle offentlighetens søkelys når det avdekkes kritikkverdige forhold. Avisen avviser å ha skrevet at barnehagen ble stengt på grunn av mangler, men medgir at det på lederplass ble antydet manglende kvalitetssikring som medvirkende årsak til stengningen. Det vises til at påstanden i TV Sør om millionoverskudd, senere ble korrigert. Videre viser Fædrelandsvennen til at eierne fikk imøtegå kritikken, og at de senere kom til orde med et tilsvar. Redaktøren avviser på det sterkeste at journalisten har opptrådt kritikkverdig i møte med klagerne.

Pressens Faglige Utvalg mener Fædrelandsvennen var i sin fulle rett til å formidle kritikken som ble reist fra ansatte og foreldrerepresentanter om barnehagedriften, sammen med påpekningene fra tilsynsrapporten.

Etter utvalgets mening har avisen tatt de nødvendige forbehold om beskyldningene som rettes mot eierne av barnehagen, og utvalget merker seg at kritikken er framført av åpne kilder med relevant kunnskap og innsikt i driften. Utvalget legger imidlertid avgjørende vekt på at eierne samtidig får imøtegå de sentrale deler av kritikken, og noterer seg at de også senere får komme til orde i leserbrevspaltene.

Slik utvalget ser det, går det klart fram at barnehagedirektørens midlertidige stengningsvedtak kom etter at samtlige ansatte plutselig ble syke og direktøren ønsket å «roe ned situasjonen.» Utvalget kan ikke se at lederkommentarens påpekning av at det er en sammenheng mellom driften og stengningen av barnehagen, strider med de presseetiske normer.

Utvalget vil likevel bemerke at TV Sør med fordel kunne vært mer presis når den omtalte overskuddet i barnehagen, men legger her vekt på at dette ble rettet opp i påfølgende sendinger.

Ut fra det foreliggende kan ikke utvalget ta stilling til hvorvidt journalistens opptreden var kritikkverdig.

Fædrelandsvennen og TV Sør har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2005
Odd Isungset,
Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Eva Sannum, Trygve Wyller