Adv. Erik Bryn Tvedt (p.v.a. dr. Ryke Geerd Hamer) mot TV 2

PFU-sak 115/09


SAMMENDRAG:

TV 2 brakte 15.-18. april 2009 flere nyhets- og reportasjeinnslag i forbindelse med at den omstridte tyske ekslegen Ryke Geerd Hamer hadde anlagt sivil rettssak mot den norske stat, ved Helse- og omsorgsdepartementet. I introen til sendingen onsdag 15. april, med opptak fra rettsakens første dag i Sandefjord tingrett, het det:

«- Den tidligere legen Ryke Geerd Hamer fra Tyskland er fradømt lisensen og har sonet flere år i fengsel for ulovlig behandling. Han blir også knyttet til rundt 150 dødsfall i flere land. Nå har Hamer saksøkt staten for å få legelisens i Norge.»

I tilknytning til opptakene fra rettssalen, sier reporteren:

«- Her er TV 2 på vei inn i Sandefjord tingrett. Vi skal forsøke å filme den svært mediesky tyske ekslegen.»

Hamer sees innerst i rettslokalet. Idet han zoomes inn og blir oppmerksom på fotograferingen, tilkjennegir han på tysk at han ikke ønsker å bli filmet. Dette gjentas på norsk av en tolk. Reporteren sier deretter:

«- Rettssalen er et offentlig rom der det er tillatt å filme, men Hamer har med seg 15-16 tilhengere som gjør det de kan for å hindre TV 2. Til slutt må en rettsbetjent gripe inn.»

Mens en jakke holdes opp foran kameralinsen, sier rettsbetjenten til personen som holder jakken:

«- I think you should take that down. You’re acting against the law now.»

Ifølge reporteren har norske myndigheter nektet Hamer å praktisere som lege, på bakgrunn av tre års fengsel for ulovlig behandling i Tyskland. «På sine nettsider hevder han at hans såkalte germanske nye medisin kan kurere alle sykdommer. Det gjelder spesielt kreft, men også sykdommer som aids og diabetes.»

Regjeringsadvokat Ingrid Skog Hauge uttaler om saksøkeren:

«- Han oppfyller lovens vilkår om at han er uegnet til å drive virksomhet som lege, på grunn av blant annet grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet. (…) – Hamer forfekter en lære som innebærer at han fraråder pasienter å bruke vanlig skolemedisin til behandling av kreft. Altså, han fraråder pasienter å bruke stråling og cellegift.»

TV 2 lar klinikksjef Pål-Dag Line ved Rikshospitalet vurdere Hamers nettsider, og Line sier:

«- Et lite uttrekk av fagbegreper og noen få faglige termer som settes inn i en slags dogmatisk eventyrverden. Det er sånn jeg leser det. De sidene jeg har lest, er rent vrøvl.»

Og reporteren tilføyer:

«- Hamer er beryktet for høyreekstreme sympatier, og har uttalt at jøder deltar i en konspirasjon for å drepe to milliarder mennesker. Religionshistoriker og sektspesialist Asbjørn Dyrendal har lenge fulgt med på Hamer, og tror ikke det er noen god idé å gi ham legelisens.»

Etter en kort uttalelse fra Dyrendal, om få overlevende etter behandling hos Hamer, vises opptak med en nederlandsk tilhenger av Hamers metoder. En annen TV 2-reporter opplyser at «Hamer og hans alternative tro på kreftbehandling har flere hundre tilhengere i Europa».
På telefon intervjues en tysk anti-Hamer-aktivist, som bl.a. sier: «- Dette er ikke bare farlig, det er ekstremt farlig.»

Til slutt i innslaget intervjues en nederlender som «mistet søsteren sin etter at hun hadde blitt behandlet av Hamers tilhengere». Mannen uttaler bl.a.: «- Man må stoppe dette mennesket fortest mulig. For meg er han en morder.»

I TV 2-nyhetene torsdag 16. april står kreftsyke Bengt Eidem fram. Han mener «kvakksalverne er farlige og må stoppes». Eidem «ble kraftig opprørt da han så reportasjen på TV 2-nyhetene i går kveld om den tyske ekslegen som hevder at han kan helbrede blant annet kreft gjennom åndelige metoder».

Etter intervjuet med Bengt Eidem repeteres ingrediensene i Hamers søksmål mot den norske stat «for igjen å få praktisere som lege». Igjen vises sekvensen med Hamer i tingretten og ellers utdrag av opptakene med den nederlandske Hamer-tilhengeren. Videre inngår nye intervjuutsnitt med klinikksjef Line, der han bl.a. uttaler om alternative behandlere:
«- Hvis deres virksomhet og den teoriverden som de forfekter, fører til at kreftsyke mennesker avstår fra kreftbehandling, så mener jeg det er kriminelt.»

Fredag 17. april het det i introen til ytterligere en reportasje om saken i TV 2-nyhetene:

«Tre personer er døde etter å ha nektet å få kreftbehandling i Bergen. Alle hadde vært i kontakt med teoriene til den dømte ekslegen Ryke Geerd Hamer. Hamers teorier har blitt populære på Vestlandet, der en sektlignende gruppe blir stadig større.»

Deretter intervjues Terje Fjeldheim, som mistet sin søster etter at hun fikk kreft i 2006. Reporteren opplyser at søsteren Elsemarit kom i kontakt med Hamers teorier via bevegelsen i Bergen, der Bent Madsen og Dagfrid Kolås angivelig står sentralt. Det vises til en bok Kolås har skrevet, og Terje Fjeldheim uttaler bl.a.:

«- Nei, det verste var vel at de gikk så hardt ut og advarte mot å bruke skolemedisin, fordi skolemedisin bare gjorde vondt verre, som de påstår.»

Senere sier reporteren:

«Elsemarit Fjeldheim er ikke den eneste kreftpasienten som er død etter å ha avsluttet livreddende behandling. TV 2 vet om tre dokumenterte slike tilfeller. Alle var i kontakt med Bent Madsen og Dagfrid Kolås. Gunvor Vossgård opplevde at datteren Agnes stoppet behandling.»

Gunvor Vossgård uttaler at datteren «var helt hjernevasket», innen klinikksjef Line sier:

«- Det er en helt grusom historie, som jeg syns er veldig, veldig sørgelig, sånn på individplan, og rett og slett på grensen til kriminelt. Eller, det er kriminelt.»

Også Olav Mella, avdelingssjef ved Haukeland sykehus, intervjues. Han sier bl.a. at ubehandlet kreft i nesten hundre prosent av tilfellene er en dødelig sykdom.

Til slutt i innslaget kommer Terje Fjeldheim på ny til orde. Han håper «at folkene bak den nye medisinen stoppes, og at Hamer ikke får legelisens i Norge»:

«- Det vil jo bli mer eller mindre som om man ansatte doktor Mengele som lege i Norge etter krigen.»

Reporteren: «- Da sier du jo at han er en drapsmann?»
Fjeldheim: «- Ja, jeg føler at han har vært med på å drepe søsteren min.»

Midtveis i reportasjen forteller en tekstlinje nederst i bildet:

«TV 2 har bedt om intervju med Hamer, Kolås og Madsen, men fått nei.»

18. april fulgte TV 2 opp saken også i «Lørdagsmagasinet». Her het det i programlederens intro:

«- Denne uken har det vekket sterke reaksjoner at den tyske legen Ryke Geerd Hamer, som ble fratatt legelisensen, nå går rettens vei for å få praktisere i Norge. En som blir opprørt er Gunvor Vossgård. Hennes datter Agnete døde av kreft. Hun avslo behandling og stolte på Hamers teorier om at all kreft skyldes ubearbeidede traumer. Hamer har en stor tilhengerskare i Norge. Gunvor Vossgård var maktesløs mot bevegelsen.»

Gunvor Vossgård intervjues om datteren, som «takket nei til cellegift og stolte på alternative behandlere». Intervjuet avbrytes med opptakene fra Sandefjord tingrett, der Hamer vil unngå å bli filmet. Videre uttaler forsker Asbjørn Dyrendal seg på ny, denne gang også som ekspert på alternativ medisin.

Programlederen viser videre til Hamers store tilhengerskare i Norge, blant dem Dagfrid Kolås «som lever av å spre hans kreftteorier». I reportasjen finner Gunvor Vossgård fram til Kolås’ nettsider, med de råd som den avdøde datteren angivelig hadde fulgt. Samtidig leser Gunvor Vossgård med undring utdrag fra Dagfrid Kolås’ bok «Håp», innen hun uttaler:

«- De bør jo stoppes. Det er jo klart. For det der er jo rene – du kan si, mord. Det er jo det det er.»

I innslaget inngår også en setning fra det tidligere intervjuet med Terje Fjeldheim, som mistet en kreftsyk søster. «Også hun trodde på Hamers teorier» og «avsluttet medisinsk behandling». Fjeldheim sier:

«- Jeg føler at han har vært med på å drepe søsteren min.»

Programlederen opplyser til slutt at TV 2 «gjentatte ganger» har bedt om å få en kommentar fra Dagfrid Kolås, «men verken hun eller andre tilhengere av den omstridte Hamer ønsker å stille til intervju».

KLAGEN:

Klager er Ryke Geerd Hamer, via advokat Erik Bryn Tvedt, som bl.a. skriver:

«I TV 2 nyhetene ble saken ved Sandefjord tingrett presentert som om dr. Hamer krevde å få legelisens i Norge. Dette er for så vidt et underliggende krav, men ikke tema for sakens behandling ved Sandefjord tingrett. I Sandefjord tingrett var spørsmålet hvorvidt Statens Helsepersonellnemnd hadde foretatt en forsvarlig saksbehandling av dr. Hamers søknad om å få legelisens i Norge.»

Advokaten påpeker at det kun var TV 2s fotograf som var til stede da rettssaken startet 15. april. «Journalist Korsvoll som på vegne av TV 2 skulle dekke saken, møtte ikke i retten denne dagen, heller ikke på noe senere tidspunkt fulgte han saken. Hvilke anførsler og bevis som ble fremført i retten har således ikke vært grunnlag for tv-reportasjene. Det gjøres gjeldende at publiseringsreglenes § 4.1 ikke er overholdt.»

«For dr. Hamer har det vært viktig i retten å redegjøre hvorledes Statens Helsepersonellnemnd behandlet hans sak summerisk. Han ble nektet å føre bevis på annen måte eller selv å få møte i nemnda. Sakkyndige uttalelser ble ikke innhentet. Statens Helsepersonellnemnd bygger sin avgjørelse på tidligere dommer mot dr. Hamer.»
«I henhold til vær varsom plakatens § 4-5 skal man unngå forhåndsdømming i rettsreportasje. Slik TV 2 har vinklet denne nyhetssak, fremtrer TV 2’s handlemåte som en massiv forhåndsdømming, og forsøk på påvirkning av retten i denne sak.»
Advokaten viser spesielt til intervjuet med Terje Fjeldheim og hans sammenligning med doktor Mengele.

«Dr. Hamer kjenner ingen av de norske tilfellene som er tatt frem i TV 2 reportasjene. Likevel gjøres han medansvarlig for deres død. Et minstekrav burde være at dr. Hamer kjente vedkommende pasienter og konkret hadde gitt behandlingsanbefalinger, eventuelt hadde gitt veiledning til pasientens behandlere. Det forhold at det ikke er noen slik forbindelse mellom de aktuelle dødsfallene og dr. Hamer, er forsøkt skjult i reportasjene.»

«I TV 2’s reportasjer ble det benyttet bilde av han i Sandefjord tingrett. Han gjorde uttrykkelig oppmerksom på at han ikke ville bli tatt bilder av. Bildene ble ikke benyttet i forhold til den presentasjonen av det sakskomplekset som var til behandling til Sandefjord tingrett.»

«Bildene ble benyttet til å identifisere dr. Hamer og gjøre han medskyldig i en rekke for han ukjente dødsfall. Det gjøres gjeldende at dette er et klart brudd på vær varsom plakatens punkt 4-10.»

Advokaten har i sammenheng med bildebruken også vist til Vær Varsom-punkt 4.7, om identifisering.

«I henhold til vær varsom plakatens punkt 4-14 skal den som er utsatt for sterke beskyldninger så vidt mulig gis adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Fredag 17. april ble undertegnede oppringt et par timer før sending for å formidle at TV 2 ønsket å intervjue dr. Hamer. Jeg gjorde det da klart at dette ikke var et reelt tilbud som intervju idet det ikke var noe TV team i nærheten som kunne ta intervjuet og sørge for at det var tilgjengelig.»

«Det er også slik at dr. Hamer ikke hadde sett noen av tv innslagene i de foregående dagene. Jeg gjorde oppmerksom på at de personer som TV 2 intervjuet og omtalte var ukjente for dr. Hamer.»

Som vedlegg følger dommen fra Sandefjord tingrett. Av domsslutningen framgår det at «Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet frifinnes», og at Hamer skal dekke Statens saksomkostninger.

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 understreker at klagerens teori og behandlingsmåte har vært meget omstridt – «for å si det mildt». «Det vises i denne forbindelse til side 2 i dommen fra Sandefjord tingrett av 30. april 2009», om grunnlaget for tilbakekallelse av og avslag på ny legeautorisasjon i Tyskland.

Etter TV 2s mening burde det være «unødvendig å bruke tid på å fastslå at realiteten i denne saken er hvorvidt Hamer skal få praktisere som lege i Norge». Han har søkt legelisens, fått avslag, påklaget avslaget og fått nytt avslag og deretter gått rettens vei for å få kjent det seneste administrative avslaget ugyldig. For allmennheten – og mediene – var naturlig nok ikke dette en sak om ugyldighet i forvaltningsretten, men om hva slags leger som skal få lov til å drive praksis i Norge.»

«Det må anses som fullt berettiget at TV 2 velger å vinkle saken mot Hamers (og hans tilhengeres) virke, fremfor å fokusere på den strengt rettslige behandlingen av forvaltningsvedtakets gyldighet. Det var således ingen grunn til at TV 2 skulle være til stede i retten under hele behandlingen av denne saken.»

Når det gjelder klagens henvisning til Vær Varsom-punkt 4.1, forstå ikke TV 2 hva det konkret siktes til, men mener uansett å ha utvist nødvendig saklighet og omtanke både i innhold og presentasjon. Likeledes går TV 2 i rette med påstanden om brudd på VV-punkt 4.5, om forhåndsdømming, og anfører:

«For det første er det åpenbart at VVP pkt. 4.5 hovedsakelig gjelder for straffesaker (jf. betegnelsene ”skyldspørsmålet, mistenkt, anmeldt, siktet og tiltalt”). Den foreliggende sak er en sivil sak, hvor ingen skal dømmes for noe som helst. For det andre er det overhodet intet i TV 2s reportasjer som antyder hvilket utfall dommen i Sandefjord tingrett bør eller vil få. At TV 2s reportasjer skulle ha som hensikt eller være egnet til å påvirke retten i denne saken, fremstår som uforståelig.»

«Klager fremfolder videre at TV 2 har holdt skjult det faktum at det ikke er noen direkte forbindelse mellom Hamer og de norske pasientene. Dette bestrides. TV 2 har tvert imot vært krystallklare på Hamers rolle: Han er opphavsmann til en teori og en behandling som har mange tilhengere i inn- og utland. Tilhengerne har behandlet pasienter som har sagt nei til konvensjonell behandling. I Norge er fem av disse døde.»

«Det essensielle i denne sammenhengen er ikke om Hamer selv har behandlet de norske pasientene, men hvilke konsekvenser hans teorier som ”den nye germanske medisin” har fått for dem som har fulgt disse. (…) Dersom man anlegger et helhetlig syn på Hamers teorier og langvarige virke, er det ikke vitenskapelig anerkjennelse som er mest fremtredende.»

Her viser TV 2 til hva dommen fra Sandefjord tingrett (side 13) «ikke uventet» sier. Deretter heter det i tilsvaret:

«Bildene av Hamer ble tatt i Sandefjord tingrett før retten var satt. Det var på forhånd gjort muntlig avtale med dommeren om tillatelse til dette. Selv om Hamer ikke ønsket å bli filmet, var TV 2 i sin fulle rett til å gjøre dette, hvilket – slik vi forstår det – heller ikke bestrides. Det kan for øvrig bemerkes at rettsbetjenten grep inn mot Hamers tilhengere som forsøkte å hindre TV 2s fotograf.»

«Når det gjelder selve publiseringen av disse bildene mot Hamers ønske, ble dette gjort etter en klar og gjennomtenkt redaksjonell vurdering. Hamer er som tidligere nevnt fratatt retten til å praktisere som lege i Tyskland for over 20 år siden, han er straffedømt for sitt medisinske virke i to land, hans teorier blir av medisinske eksperter ansett som ”vrøvl” og det foreligger dokumenterte fremstillinger om tragiske/fatale konsekvenser for dem som har fulgt hans teorier. Derfor er det ikke bare medienes rett, men også deres samfunnsoppgave å formidle dette. Hensynet til Hamer som person må derfor vike.»

«Klageren hevder at TV 2 først på dag tre av rettssaken, den 17. april, tilbød Hamed tilsvar ”…et par timer før sending”. Dette stemmer ikke. Allerede på morgenen den 15. april – i den første pausen i rettssaken – ble Hamer forespurt om å gi et intervju. Dette ble bestemt avvist av Hamer og hans advokat, til tross for sterk oppfordring fra vår fotograf på stedet…».

Det vises her til vedlagt redegjørelse fra fotografen. Samtidig vises det til vedlagt kopi av
e-melding som påfølgende dag ble sendt til advokaten, «med et stående tilbud om tilsvar når som helst de kommende dagene».

«I tillegg er det gjort mer enn ti forsøk på å kontakte Hamer eller hans advokat direkte på telefon, uten at dette lyktes. Til slutt fikk journalist Korsvold klagerens advokat i tale på ettermiddagen den 17. april og formidlet da igjen tilbud om tilsvar (dette bekreftes i klagebrevet). Denne gangen ble TV 2 avvist igjen, dels med begrunnelse i at vi ikke hadde et TV-team klart på stedet der og da, selv om TV 2 kunne ha sendt ut folk på kort varsel. At dette tilbudet ikke var reelt, er således ikke riktig.»

Klagerens advokat viser i sitt tilsvar til den tidligere store medieoppmerksomhet Hamer har hatt utenlands. «Istedenfor å belyse hva [retts]saken således dreide seg om valgte TV 2 å utnytte dr. Hamer til sin egen skapte mediejippo. (…) En gjør gjeldende at TV 2 har hevet seg på denne internationale hetskampanje uten å bedrive kritisk undersøkende journalistikk. (…) Dr. Hamer antok at man i Norge ville kunne foreta en uhildet vurdering av hans metode når han søkte om legelisens. Isteden opplever han samme hersketeknikk som han ble utsatt for i Tyskland, Østerrike og Frankrike.»

«TV 2 hiver seg på den samme sirkelargumentasjonen. Realiteten i TV 2’s argumentasjon er at fordi dr. Hamer for 20 år siden ble dømt som kvakksalver, så er han det sikkert også i dag. Ut fra dagens holdning til alternativ medisin kunne det imidlertid være interessant å undersøke hans lære. (…) Dr. Hamer sammenlignes med kvakksalvere som mot betaling lurer pasienter. Hvor har TV 2 dette fra? Det påvises ingen slik forbindelse til dr. Hamer.»

Advokaten avrunder med et «motkrav» overfor TV 2: «Dr. Hamer ønsker å få fremlegge sin behandlingsform i en 45 minutters lang direktesending snarest mulig. Han vil der kunne redegjøre for Den Nye Germanske Medisinen.»

TV 2 skriver i sine sluttkommentarer:

«Faktum er at det er Hamer som har fremsatt teorier/metoder for behandling av kreft som han ikke har vært i stand til å dokumentere eller belegge med forskning på en slik måte at de har blitt akseptert av legevitenskapen. (…) Det er nettopp dette TV 2 retter søkelyset mot. Når det hevdes at TV 2 har benyttet ”dr. Hamer til sin egen skapte mediejippo”, er det å snu saken fullstendig på hodet. (…) Selv om Hamer mener seg utsatt for en internasjonal hetskampanje, blir ikke hans teorier/metoder mer riktige av den grunn.»

For øvrig avvises klagerens «motkrav», under henvisning til at «det er TV 2s redaksjonelle ledelse som til enhver tid avgjør hvilke emner som skal tas opp og hvordan sendingene skal utformes». «Det er selvsagt helt uaktuelt for TV 2 å være ”mikrofonstativ” for personer, organisasjoner, selskaper etc. som måtte ha et eller annet på hjertet.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

TV 2 er innklaget for tre nyhetsinnslag og en reportasje i Lørdagsmagasinet, på bakgrunn av at den omstridte tyske ekslegen Ryke Geerd Hamer gikk til søksmål mot den norske stat. Sandefjord tingrett skulle ta stilling til om Statens Helsepersonellnemnd hadde foretatt en forsvarlig saksbehandling av Hamers søknad om å få legelinsens i Norge.

Hamer klager via advokat over at det ikke ble gitt en saklig framstilling av grunnlaget for rettssaken. Etter klagerens mening valgte TV 2 en vinkling som innebar «en massiv forhåndsdømming, og forsøk på påvirkning av retten». Det reageres på at Hamer gjøres medansvarlig for norske kreftsykes død, uten at han hadde kjennskap til personene. Samtidig påklages det at identifiserende bilder ble vist fra retten, til tross for Hamers klart uttrykte ønske om ikke å bli fotografert. Klagerens advokat mener dessuten at det ikke ble gitt noen reell mulighet til samtidig imøtegåelse av påstandene som framkom.

TV 2 ser det som fullt berettiget å vinkle reportasjene mot Hamers og tilhengernes virke, framfor å fokusere på den strengt rettslige behandlingen av hans sak. Etter TV 2s mening er det ikke bare medienes rett, men også deres samfunnsoppgave å formidle opplysninger om dokumenterte fatale konsekvenser for kreftsyke som har fulgt hans teorier. For øvrig anfører redaksjonen at bildene av Hamer ble tatt før retten var satt, med muntlig tillatelse fra dommeren. TV 2 mener ellers å ha gitt klageren og hans advokat gode muligheter til å ta til gjenmæle.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det i TV 2s reportasjer framkommer svært alvorlige anklager som utvilsomt utløser den angrepne parts rett til samtidig imøtegåelse, slik denne retten er nedfelt i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Utvalget finner det imidlertid godtgjort at verken klageren eller hans advokat i forkant eller underveis har uttrykt ønske om å få komme til orde, men snarere har avvist TV 2s anmodninger om intervju.

Når det gjelder redaksjonens kildegrunnlag, finner utvalget dette tilstrekkelig dokumentert og synliggjort gjennom henvisninger til en undersøkelse gjort i utlandet, foruten norske eksperters vurderinger og uttalelser i sendingene. Slik utvalget ser det, måtte det også være legitimt å la kreftofrenes etterlatte få gi uttrykk for sine reaksjoner på den alternative behandlingsmetoden klageren er opphavsmann til. Etter utvalgets mening går det klart fram av reportasjene at det ikke er klageren personlig som har hatt kontakt med de kreftrammede som omtales.

Utvalget sier seg enig med TV 2 i at mediene på et saksområde som alternativ medisin har en samfunnsoppgave å ivareta. I det påklagede tilfellet finner også utvalget at det var relevant å ta utgangspunkt i klagerens fortid og metodene han står for, når den aktuelle rettssaken skulle omtales. Sett i lys av disse realitetene, må hensynet til klageren som person komme i annen rekke. Det forutsetter at de grunnleggende presseetiske kravene ellers er oppfylt, slik utvalget anser at de i denne klagesaken er.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 29. september 2009

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Hege Holm, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Siri Bjerke