Norsk OCD forening Ananke mot Bergensavisen

PFU-sak 115/05


SAMMENDRAG:
Bergensavisen (BA) hadde mandag 18. april 2005 et oppslag over to sider med tittelen «TAPTE 100 000 på syk leietaker». Undertitler: «Vasket seg 125 ganger om dagen» og «Leiligheten ødelagt av vannskader». Ingressen:

«Mannen var besatt av vann og hygiene. Han raserte leiligheten. Huseierne sitter igjen med regningen.»

Videre i teksten:

«NRK viste forrige lørdag programmet Faktor om en far som er påført millionutgifter som følge av sønnens tvangstanker og hygienemani. Faren, (XX), ble ruinert av de stadige regningene sønnen pådro seg. I 2002 rømte den 28 år gamle sønnen til Bergen og leiet hos ekteparet (NN og (MN) i Eidsvåg.

Svømte i vann (mellomtittel)

Ekteparet trodde nordlendingen var i Bergen for å gjøre ferdig tilleggsutdannelse som ambulansesjåfør. Sannheten var en annen. Han gikk som dagpasient på psykiatrisk avdeling på Haukeland for behandling av tvangstanker om vann. I det sjokkerende NRK-programmet fortalte mannen at han føler seg forfulgt av skitt. Han kan vaske seg opptil 125 ganger om dagen og vannet flyter ukontrollert. ? Han satt og han lå i vann, sier (NN). Hun forteller om episoder der han sto i dryppende våt joggedrakt full av såpe.»

Videre i artikkelen forteller ekteparet som leide ut leiligheten om fuktskader, om et gulv som knakk, om møbler med fuktskader og om at leietaker har ødelagt for mer enn 100 000 kroner.

Artikkelen var illustrert med et stort foto av det omtalte og intervjuede ekteparet. I tillegg var det tre mindre fotografier. Et portrettfoto over én spalte hadde følgende tekst: «PÅ TV: (XX) fortalte den sjokkerende historien om sin syke sønn i NRK-programmet Faktor.» To andre bilder viste detaljer fra skadene i huset.

I tillegg til hovedoppslaget inneholdt de to sidene flere underartikler. En av dem bar tittelen «Vesta betaler ikke». Her het det: «Forsikringsselskapet har ikke sett noe lignende, men dekker bare 9500 kroner av skadene.» I den samme artikkelen het det senere i teksten: « – Vi karakteriserer dette som hærverk av leieboer. Vi har faktisk ikke et forsikringsalternativ som ville ha dekket dette, sier Helge Bull Matsen i Vesta.»

I en underartikkel med tittelen «Besatt av å vaske seg», het det blant annet:

«I NRK-programmet Faktor 11. april ble de menneskelige sidene ved saken brettet ut. 26-åringen framsto anonymisert og fortalte hvordan det begynte, og hvordan sykdommen har utviklet seg. ? Det har vært mange forskjellige ritualer. Det startet med at jeg vasket meg 13 ganger per dag, og etter hvert økte tallet til 125 innsåpninger per handvask, fortalte han i intervjuet. Faren har brukt over en million kroner for å hjelpe sønnen.»

En annen underartikkel inneholdt gode råd om hvordan bli kvitt uønskede leietakere. Endelig var det en underartikkel om at det er de unge som er de verste leietakere.

Påfølgende dag, tirsdag 19. april , hadde avisen en artikkel over fire spalter med tittelen «Temmelig RÅTT». Her het det blant annet:

«- Nå risikerer min sønn å bli kastet på dør. Dette var temmelig rått, sier (XX). BA skrev i går om (XX)s syke sønn som rømte til Bergen i 2002 og var leietaker hos ekteparet (NN) og (MN). 28-åringen lider av tvangstanker om vann og skal ifølge (MN) ha påført leiligheten skader for over 100 000 kroner.

Forsvarsløs og syk (mellomtittel)

– De angriper en forsvarsløs og syk mann, mener (XX). Han raser over påstanden om at gutten skal ha ligget og sittet i vann. ? Han er syk, men ikke vettløs. Nå frykter faren at sønnen skal bli husløs. ? Gutten har opplevd nok dramatikk i sitt unge liv, sier (XX). Han forteller at 28-åringen fremdeles ikke har et støtteapparat i Bergen. ?Likevel har han en god hverdag som fungerer.»

Artikkelen var illustrert med et foto av utleierfamilien, et portrettfoto av faren og en faksimile av oppslaget dagen før.

KLAGEN:

Klager er Norsk OCD forening Ananke på vegne av, og med skriftlig samtykke fra, den omtalte 28-åringen. OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er diagnosebetegnelse for klagerens psykiske lidelse. Klagen omfatter artikkelen 18. april.

Klageren anfører at artikkelen presenterer et bilde av 28-åringens far uten at verken faren eller sønnen ble informert på forhånd. Det pekes videre på at både utleierekteparet og forsikringsselskapet Vesta « påstår ting som er direkte ærekrenkende, samt at beskyldninger om hærverk er endog mer en(n) ærekrenkende. BA har derimot ikke brydd seg om å kontakte de impliserte i saken, nemlig familien (X). Deres synspunkter / motvekt til påstandene i artikkelen ble derfor ikke ivaretatt. Bare ved en tilfeldighet ble artikkelen lest av mennesker som fikk varslet (XX). (?) Som pasientorganisasjon stiller vi oss undrende til at det kan være lovlig å trykke en slik artikkel uten å ha satt seg inn i den andre personens versjon. Burde ikke familien (X) bli informert om artikkelen som omhandlet dem, og blitt forespurt om bruken av bildet (av faren; sekr. anm.) i avisa?»

TILSVARSRUNDEN:

Bergensavisen anfører i sitt tilsvar at fokus for den påklagede reportasjen i BA ikke er 28-åringen, men situasjonen til ekteparet som hadde hatt klageren som leietaker. Det heter videre i tilsvaret:

«BA har ikke brukt navn eller bilde av (28-åringen) i reportasjen, men har brukt navn og bilde av hans far, (XX), som sto fram med navn og bilde i NRK-Fjernsyn 11. april. BA har ikke hengt ut (28-åringen), slik klageren hevder, men har latt de som uforskyldt har fått lide for hans adferdsproblemer få fortelle sin historie. I motsetning til hva som hevdes i klagen, er det dette som er åpenhet om en psykisk lidelse.»

Det vises ellers til at faren kom til orde i påfølgende dags avis.

Klageren anfører i sitt tilsvar at Bergensavisen brakte en rekke påstander i den påklagede artikkelen som avisen ikke har dokumentert er korrekte. Klageren karakteriserer artikkelen som beskyldende og sterk, og mener BA bevisst har innhentet uttalelser fra forsikringsselskap og huseierforening for å underbygge utleierparets påstander, uten at de berørte, familien (X), ble kontaktet for en samtidig imøtegåelse.

Når det gjelder artikkelen påfølgende dag, avviser klageren at initiativet til den kom fra Bergensavisen. Det hevdes at det var (XX) som tok kontakt med avisen etter at han var blitt gjort oppmerksom på artikkelen.

Bergensavisen anfører i sitt siste tilsvar at avisen har brukt flere kilder i saken, «også den familien klageren opptrer på vegne av. Utgangspunktet for BA var en reportasje i NRK, som tok utgangspunkt i (28-åringens) situasjon. Det er motstridende oppfatninger av sakens fakta, og BA har referert noen av disse.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en stort oppslått reportasje i Bergensavisen (BA) om en 28-åring med en psykisk lidelse som medfører et stort behov for å vaske seg. I artikkelen framkom det at han vasket seg over hundre ganger per dag, og at hans vannbruk var av en slik karakter at det førte til vann- og fuktskader i leiligheten han leide. Klageren, 28-åringen via sin pasientforening, mener BA brøt god presseskikk ved ikke å ta kontakt med ham eller hans familie for å gi mulighet til å imøtegå og kommentere påstandene i artikkelen.

Bergensavisen anfører at fokus i artikkelen ikke var på klageren, men på ekteparet han leide hos, og som var rammet av hans adferdsproblemer. Avisen hevder også at man gjennom den påklagede reportasjen viste åpenhet om en psykisk lidelse.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at omtale av forhold som dette krever en betydelig grad av bevissthet om hvilke konsekvenser omtalen kan få, og pressen må derfor tilegne seg kunnskap både om lidelsen og om de involvertes situasjon. I det påklagede tilfellet måtte det være et minstekrav å gi klageren, enten på egen hånd eller gjennom noen som sto ham nær, anledning til å komme til orde for å gi sin versjon. Dette var ikke, så langt utvalget kan se, en del av avisens strategi i arbeidet med den påklagede artikkelen. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha anledning til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

At klagerens far, på eget initiativ, fikk komme til orde påfølgende dag, retter ikke opp inntrykket av avisens manglende vilje til, eller ønske om, å skape en balansert framstilling.

Utvalget viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, som maner pressen til å vise omtanke i innhold og presentasjon.

Bergensavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2005
Odd Isungset,
Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Eva Sannum, Trygve Wyller