Oddvar Johansen mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 115/03


SAMMENDRAG:
Fredriksstad Blad (FB) brakte 20. juli 2003 følgende leserbrev:

«Kriminelle innvandrere. Folk blir opprørt

Det ser ut som Norge skal bli et fristed for mordere og kriminelle innvandrere og asylsøkere. Det som skjedde i Haugesund, der den 83 år gamle Annie Bergliot Olsvik ble brutalt drept, er noe vi sikkert ville vært foruten med en strengere innvandrings og asylpolitikk. Den ene av dem har hatt en dom for drap og andre kriminelle handlinger i hjemlandet Libya. Og siden Libya har dødsstraff, kan han ikke sendes tilbake etter endt soning. Utgiftene til advokater, rettssaker og soning skal vi skattebetalere ta på vår kappe. Og hvis de skal sone på Ila landsfengel med 27 påleggssorter, TV, dusj og toalett på enmannsrommet, vil dette virke som en belønning for å ha utført mord!

Når det gjelder de to pakistanerne som skjøt en annen pakistaner i hodet på Gardermoen, er dette noe annet. At pakistanerne prøver å utrydde hverandre, er ikke av samme brutale karakter som Haugesund-drapet. Og når fremmedfrykten øker (57 prosent), så er det våre myndigheter som er direkte skyld i det gjennom den naivitet de utviser overfor utlendinger som ankommer landet. De tar imot likt og ulikt med åpne armer. Og tror fullt og fast på myten «et fargerikt fellesskap», som heller er blitt mer og mer fargeløst! Kripos-sjef Arne Huuse vil ha
begrensning i innvandringen for å få kontroll med den økende kriminaliteten. Dette er relatert til de to ovennevnte handlingene.

Oddvar Johansen, Østhellinga 2, Torp»

Lørdag 2. august kom det et svar på leserbrevet, under tittelen «Ytringsfrihet og menneskeforakt». Leserbrevet, som var undertegnet Ivo de Figueiredo, Apenesfjellet, tar til orde for at leserbrevskribenter som Johansen bør være gjenstand for begrensninger. Her følger utdrag fra dette leserbrevet:

«For den faste leser av Fredriksstad Blad er det vanskelig å unngå å gjøre bekjentskap med en viss Oddvar Johansen som opptrer flittig i avisens leserbrevspalter ? og som aldri unnlater å presisere at han er fra Torp. Ikke sjelden deler han sine oppfatninger om våre nye landsmenn, så også i et innlegg den 20. juli.»

(?)

«I all sin groteske menneskeforakt innbyr Johansens innlegg til refleksjon over det medium som han ? og andre med ham ? nærmest har gjort til sitt spesiale: avisenes leserbrevspalter.»

(?)

«I et videre lys representerer leserbrevspalten en helt unik form for offentlighet, der de mest marginaliserte delene av samfunnet kommer til orde. Og disse stemmene kan ha stor betydning. Tenk om de landssvikdømte NS-medlemmene hadde sluppet til i landets leserspalter like etter forrige verdenskrig, hvilken kraft ville ikke det ha gitt samfunnsdebatten? Og hvor mange skylder Frp sine innpiskere i lokalavisene landet over? Derfor er det all grunn til å verne om meningsmangfoldet i leserbrevspaltene. Problemet oppstår når mennesker som Johansen, en så vidt jeg forstår eldre herre med mye fritid, gjør leserbevspaltene til sin private oppslagstavle, med tilsynelatende ubegrenset spalteplass for å øse ut alt det lumre han bærer i seg. Det er forunderlig å registrere hvordan deler av FBs leserbrevspalte har utviklet seg til å bli en sær liten offentlighet for seg selv, bestående av et knippe ivrige skribenter som skriver for og imot hverandre, ikke sjelden med holdninger og meninger som får oss andre til å sette morgenkaffen i halsen.»

Etter å ha pekt på redaktørens ansvar for den offentlige debatten, peker leserbrevskribenten på at redaktøren må «forsøke å unngå sementeringer av slike brungrumsete leserbrev-institusjoner av typen Oddvar Johansen . Hans problem er ikke mangel på ytringsfrihet, men mangel på grunnleggende respekt for mennesker . »

Onsdag 6. august svarte Johansen på de Figueirdos innlegg . I svaret stiller han spørsmålet: «Hvis min menneskeforakt er så grotesk som Figueirdo synes, hvorfor gir ikke også andre
uttrykk for det?». Videre gir Johansen uttrykk for et håp om at også «FBs redaksjon tar til motmæle mot Figueirdos usakelige kritikk av avisen, som går på at leserbrevskribenter bør knebles og at innlegg skal bli refusert.»

Torsdag 7. august får Johansen støtte fra en annen leserbrevskribent, som gir uttrykk for håp om at «Oddvar Johansen ikke lar seg knekke av angrepet?»

Fredag 5. september kommer så et kort leserbrev, der det heter:

«Torp er ikke bare brunt

«Brev til bladet» den 24. august med tittel «Bevø Camping er en naturpark» ? med hyggelige ord om bestyrer Finn Jensen ? var gledelig lesning. Mange med meg har gjennom tid oppfattet at Torp har utviklet seg til å bli et «ørnerede» av ukentlige innlegg for rasisme og brunt slam . Takk, Gunnar Wernersen, for at du klargjorde for oss andre at det på Torp også finnes mennesker som holder seg orientert om hva som skjer utenom «FOX-News», «Se og Hør» ? og «VG».
Odd Løkkevik, Valhall, 1684 Vesterøy.»

KLAGEN:
Klager er leserbrevskribent Oddvar Johansen. Han opplyser at han har skrevet leserinnlegg i over 30 år og at det er første gang han er blitt beskyldt for rasisme. Klagen gjelder leserinnleggene skrevet av de Figueiredo og Løkkevik. Han har konkret pekt på de delene av teksten han mener «ikke kan tolereres».

Klageren ber om at Pressens Faglige Utvalg ser på om disse formuleringene bryter med Vær Varsom-plakaten. Han mener avisen må fremlegge bevis på at han er rasist og nazist, og om ikke avisen kan det mener han PFU bør gi avisen en kraftig korreks. Han avslutter klagen slik: «Saklig kritikk må alle tåle, også undertegnede, men dette er regelrett mobbing, etter mitt syn!»

TILSVARSRUNDEN:
Fredriksstad Blad peker i sitt tilsvar på at avisen praktiserer stor åpenhet i debattspaltene og at disse er åpne for alle. Videre bekrefter avisen at klageren er en av avisens mest aktive leserbrevskribenter, at han til tider holder en skarp tone og at han har både tilhengere og motstandere. » Temperaturen har til tider vært høy omkring Oddvar Johansens innlegg.»

Til de konkrete formuleringene det blir klaget over, skriver avisen at innlegget fra de Figueiredo var «helt uproblematisk å publisere», mens innlegget fra Løkkevik «nok (hadde) en form og karakter som kan diskuteres».

Videre i avisens tilsvar heter det:
«Klageren mener han blir utpekt som både nazist og rasist. Avisens tolkning er at Løkkevik beskriver innleggene og ikke personen ? når han uttrykker » ukentlige innlegg for rasisme og brunt slam «. Når skribenten også nevner at » Torp har utviklet seg til å bli et ?ørnerede?» forsterker det selvsagt ytringen. Det er krasse ord, men etter avisens mening er det under tvil innenfor rammene av hva offensive debattanter må akseptere i debatter om temaer som vekker sterke følelser.»

Klageren peker på at avisens tilsvar innebærer at den ikke kan «legge frem innlegg skrevet av meg som er av rasistisk og/eller nazistisk art». For når jeg blir beskyldt for «ukentlige innlegg for rasisme og brunt slam» burde jo avisen enkelt kunne fremlegge noen innlegg av meg som bevis for at dette er tilfellet». Klageren velger videre å tolke avisens ord om at innlegget fra Løkkevik var diskutabelt, som en innrømmelse. Han betegner dessuten påstanden fra avisen om at Løkkeviks karakteristikk beskriver innleggene og ikke personen, som tøvete.

Fredriksstad Blad har meddelt at avisen ikke har ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, en aktiv leserbrevskribent i Fredriksstad Blad, mener formuleringer i to leserbrev stemplet ham som rasist og nazist. Leserbrevene var reaksjoner på innlegg klageren selv hadde hatt på trykk i avisen.

Fredriksstad Blad viser til avisens romslighet i leserbrevspaltene, og mener det ene innlegget det klages over, var helt problemfritt. Samtidig innrømmer avisen tvil med hensyn til en formulering i det andre innlegget.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til det hevdvunne og viktige prinsippet i norsk presse om stor takhøyde med hensyn til innhold i ulike former for meningsytringer. Dette gjelder ikke bare når mediet selv ytrer seg, eksempelvis på lederplass, men også når utenforstående ønsker spalteplass, som i leserbrevspaltene.

I begge de innklagede leserbrevene finnes det formuleringer som kan oppfattes som belastende for klageren. På den annen side mener utvalget at klageren måtte forstå at han gjennom sine formuleringer ville kunne møte sterk motbør. Dessuten er klageren en person som gjennom sin skribentvirksomhet selv er i stand til å ta til motmæle i spaltene. Utvalget finner på denne bakgrunn at de innklagede formuleringene ligger innenfor det presseetisk akseptable.

Fredriksstad Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. november 2003
Thor Woje,
Odd Isungset, John Olav Egeland,
Grete Faremo, Trygve Wyller