Advokat Terje Hoven, p.v.a. klient mot Adresseavisen

PFU-sak 112/99


SAMMENDRAG:
Adresseavisen brakte mandag 14. juni 1999 en mindre nyhetsreportasje på førstesiden med tittelen «Kolliderte med Verdals-pub». Kollisjonsbilen er avbildet, og nummerskiltet sladdet.
I henvisningsingressen heter det:
«En 28-åring fra Verdalsøra skremte vettet av gjestene på Veita Pub i Verdal sentrum ved ett-tiden natt til søndag. Han braste inn i veggen til puben så glassbitene haglet, og fortsatte inn i tre parkerte biler».
Inne i avisen (side 3) er tittelen «Ubudne gjester på puben» , og i ingressen står det:
«Verdal: Først ble puben påkjørt og ramponert av en promillekjørt bil. Noen timer senere kom uvedkommende og stjal både vin og sigaretter».
I brødteksten går det fram at en 28-åring hadde vært på fest sammen med sin samboer, og under en krangel har mannen satt seg «bak rattet på sin Toyota Hiace og dratt av gårde. Ferden endte etter noen hundre meter». Bilen skal først ha gått i veggen på puben, deretter smelt inn i tre andre parkerte personbiler.
Reportasjen har et stort fargebilde fra ulykkesplassen, og vi ser en rød Toyote Hiace som man kan lese skiltnummeret på.
KLAGEN:
Klageren, sjåføren av bilen ved advokat, «har festet seg ved at bilens registreringsnummer ikke er sladdet på side tre. Klageren hevder at «dette gjør saken unødig lett identifiserbar, og på et så lite sted som Verdal gjør dette situasjonen atskillig verre for så vel sjåfør som hans familie».

TILSVARSRUNDEN:
Adresseavisen viser til at dette er en «meget alvorlig og dramatisk hendelse. (..) Det sier seg selv at en så dramatisk hendelse er noe offentligheten har krav på å få informasjon om». Avisen mener den har omtalt saken på en nøktern måte.
Vedrørende klagers ankepunkt, påpeker avisen at den ikke har identifisert mistenkte. Adresseavisen viser til denne sakens problemstilling, som gjelder sladdingen av et bilnummer. «Spørsmålet er derfor om mediene i slike saker skal pålegges å fjerne alle tegn som gjør det mulig å finne frem til de involverte».
Adresseavisen mener at den manglende sladdingen ikke fører til en «ytterligere og unødvendig identifisering av den involverte 28-åringen. For det første er det knapt mulig å lese bilnummeret slik bildet er brukt på trykk. Dernest vil det kreve av avisleserne at de søker opp hvem som eier den aktuelle bilen og hvem som eventuelt kjørte bilen den aktuelle natten». Etter Adresseavisens mening er ikke vedkommende blitt identifisert i en større krets enn det som uansett vil være tilfelle etter en så alvorlig ulykke».
Klageren har ikke mer å tilføye.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsreportasje i Adresseavisen fra en bilulykke med mistanke om promille, og der nummerskiltet på bilen lar seg identifisere. Klageren, sjåføren ved advokat, reagerer på den manglende sladdingen, og mener den unødige identifiseringen gjør situasjonen verre for ham og familien.
Adresseavisen anfører at ulykken var en alvorlig og dramatisk hendelse, som offentligheten hadde krav på å få informasjon om. Avisen mener den har omtalt saken på en nøktern måte, og at den manglende sladdingen ikke fører til en «ytterligere og unødvendig identifisering» av klageren. Adresseavisen mener det knapt er mulig å lese bilnummeret, og at avisleserne må søke opp hvem som eier den aktuelle bilen og hvem som eventuelt kjørte bilen den aktuelle natten. Etter avisens mening er ikke klageren blitt identifisert i en større krets enn det som uansett vil være tilfelle etter en så alvorlig ulykke.
Pressens Faglige Utvalg mener Adresseavisen var i sin fulle rett til å omtale ulykken, men viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vær Varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje».
Utvalget konstaterer at klageren ikke er identifisert ved navn eller bilde, og antar at bilskiltet i praksis ikke vil være årsaken til en eventuell gjenkjennelse ut over den krets som allerede må ventes å være kjent med sjåførens identitet etter hendelsen.
Adresseavisen har ikke brutt god presseskikk
Oslo, 23. november 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Harald Berntsen, Jan Vincents Johannessen