NN mot Cosmopolitan

PFU-sak 112/11


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i magasinet Cosmopolitan som omhandlet vold i nære relasjoner. En navngitt kvinne fortalte i artikkelen at ekskjæresten hadde slått henne. Kvinnen har også omtalt volden på egen blogg, som det også vises til i artikkelen.
Klager er den omtalte ekskjæresten som skriver han aldri har slått noen eller er dømt for vold, og mener hele artikkelen er basert på løgn. Han hevder han i artikkelen framstilles som en farlig voldsmann og psykopat, og er sterkt kritisk til at bladet har basert seg på én side av saken uten at han har fått mulighet til å forsvare seg. Han mener også at han er identifisert på grunn av at intervjuobjektet er navngitt, avbildet og det er henvist til bloggen hvor han er navngitt.

Cosmopolitan avviser klagen. Magasinet mener dette er en viktig historie å fortelle. Videre pekes det på at artikkelen behandler et tema hvor åpenhet er vanskelig, og at det derfor er viktig at kvinnen står frem med fullt navn og bilde. Det vises også til at flere uavhengig kilder bekreftet historien. Cosmopolitan viser til to forsøk på å få tak i klager uten å lykkes. Magasinet mener også at klager er anonymisert.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis understreke at saker med personlig og sensitivt innhold ikke er unntatt pressens kritiske søkelys, og ofte vil en slik omtale også ramme noen. Men presseetikken handler om ikke å påføre enkeltmennesker unødig rammende omtale.

Utvalget mener det ikke kan være tvil om at den påklagede artikkelen er svært belastende for den omtalte ekskjæresten. Artikkelen inneholder beskyldinger av en slik art at retten til samtidig imøtegåelse er utløst, en rett som her også må gjelde selv om den angrepne er forsøkt anonymisert. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Utvalget konstaterer at magasinet forsøkte å få tak i klager, men mener at med så sterke angrep burde Cosmopolitan anstrengt seg ytterligere for å sikre klager motsvar. Slik utvalget ser det, er også klager indirekte identifisert gjennom artikkelens omtale og peker til bloggen.

Cosmopolitan har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2011

Hilde Haugsgjerd,
Marit Rein, John Olav Egeland, Martin Riber Sparre,
Eva Sannum, Henrik Syse