Elin Hovland Gjerde mot Bergens Tidende

PFU-sak 111/99


SAMMENDRAG:
Bergens Tidende brakte den 1.juni 1999 en notis som omtalte årsaken til en tidligere dødsulykke med bil. Under tittelen «Sjåfør i dødskrasj var beruset» står det blant annet :
«Samnanger: 19-åringen som døde i en trafikkulykke i Haganåstunnelen, Samnanger, natt til 1. januar i år, var middels sterkt påvirket av alkohol. Det viser den rettsmedisinske rapporten, som nå foreligger. Førstebetjent Vidar Rolland ved Samnanger lensmannskontor sier at man ikke kan se bort fra at påvirkningsgraden kan ha vært en medvirkende årsak til ulykken».
Det går fram av teksten at saken ikke er ferdig etterforsket, og at tenåringen var alene i bilen da ulykken skjedde.

KLAGEN:
Klageren , Elin Hovland Gjerde , reagerer på vegne av familien og mener oppslaget sverter gutten. «Han gjorde ein fatal feil, tok for ein gongs skuld ei feil avgjerd. Han betalte med livet sitt. Bjarne Kvam (BTs journalist; sekr.anm.) viste for all verda ein berusa ungdom som kjørte i døden. Har han rett til dette? Han har sett på trykk eit minne om Arve som er heilt feil».
Sekretariatet ba om samtykke fra direkte involvert part.
I et brev til sekretariatet skriver moren at hun gir sitt samtykke til behandling, og legger til at hun og hennes familie fant omtalen «meget støtende og opprivende». Hun stiller spørsmål ved om det var nødvendig å omtale saken fem måneder etter ulykken.

TILSVARSRUNDEN:
Bergens Tidende ser ikke noe grunnlag for en minnelig løsning. Avisen mener at dette var en ordinær dekning av en dødsulykke. «Det forhold at sjåføren var beruset er en sak av offentlig interesse og må omtales, selv om det i dekningen av saken skal utvises aktsomhet i forhold til den forulykkede og de etterlatte. Vi mener disse ulike hensyn er ivaretatt i vår dekning av saken».
Klageren reagerer på påstanden om at Bergens Tidende skal ha utvist aktsomhet i forhold til både forulykkede og de etterlatte, og anfører at oppslaget førte til en «opprivende gjenopplevelse av tragedien». Klageren viser til punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten om å ta hensyn til mennesker i sorg, og legger til at de ikke ønsker «en opprivende sak med Bergens Tidende», men at hun ikke vil at slikt skal skje igjen.
Bergens Tidende har ikke mer å tilføye i saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en notis i Bergens Tidende der det framkommer at en ung sjåfør som omkom i en bilulykke, var påvirket av alkohol. Klageren, en nær venn med samtykke fra familien, mener avisen verken har vist hensyn eller aktsomhet i forhold til den forulykkede eller de etterlatte. Klageren peker på at notisen kom fem måneder etter ulykken, og at gutten var alene i bilen da ulykken skjedde.
Bergens Tidende anfører at dette er en ordinær dekning av en dødsulykke. Avisen viser til at sjåføren var beruset, og mener dette er en sak av offentlig interesse som må omtales. Bergens Tidende mener avisen i sin dekning av saken har utvist aktsomhet i forhold til den forulykkede og de etterlatte.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6., der det blant annet heter: » Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.(..) Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse».
Utvalget kan forstå at den påklagede omtalen kan virke belastende for familie og venner, og vil understreke at redaksjoner må utvise stor varsomhet i slike saker, fordi mennesker i sorg er langt mer sårbare enn andre.
Utvalget mener likevel at mulige årsaker til en dødsulykke har offentlig interesse. Selv om etterforskningen i det aktuelle tilfellet ikke er ferdig, anser utvalget at konklusjonen i den rettsmedisinske rapporten var relevant å formidle, i en nøktern oppfølgning av en tragisk ulykke.
Bergens Tidende har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 21. september 1999
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Harald Berntsen, Helen Bjørnøy, Grete Faremo