Adv. Lars Tobiassen (p.v.a. Mascot Electronics AS) mot Fredrikstad-Avisa Demokraten

PFU-sak 110/00


SAMMENDRAG:
Demokraten brakte søndag 5. mai 2000 en lederartikkel med tittelen «Smålig». Artikkelen lyder i sin helhet som følger:
«Vi vet fra tidligere at streik- og lockout ? skaper høy temperatur både blant arbeidstagere og arbeidsgivere. Likevel må det være fullt mulig å holde hodet noenlunde kaldt selv om det koker i blodet. Dette har imidlertid ikke ledelsen ved Mascot maktet. Allerede fra streikens første dag synes det som om arbeidsgiveren har gjort det som er mulig for å provosere. Blant annet ble det umiddelbart leid inn Manpower-ansatte for å utføre den jobben de streikende vanligvis utfører. Og Mascot-sjefene opptrådte unødig klønete ved å filme de streikende med både videokamera og fotoapparat.
Tør vi minne Mascot-ledelsen om at den pågående streiken er en lovlig konflikt. Dessuten at det blir hverdag etter at streiken er over. Å skape vondt blod på den måten ledelsen her gjør er definitivt ingen investering i et fremtidig godt arbeidsmiljø. Sånn sett er neppe Mascot-ledelsen klar over hvilke skadevirkninger deres handlinger kan påføre bedriften».

KLAGEN:
Klageren , Mascots ledelse representert ved advokat, reagerer blant annet på sitatet: «Allerede fra streikens første dag synes det som om arbeidsgiveren har gjort det som er mulig for å provosere. Blant annet ble det umiddelbart leid inn Manpower-ansatte for å utføre den jobben de streikende vanligvis utfører».
Oppslaget blir oppfattet som usaklig og uriktig, og det hevdes at «?fakta? og meningsytring blandes her sammen i et hetsliknende oppslag». Klageren anfører at ingen Manpower-ansatte «ble innleid på streikens første dag eller overhode i anledning streiken. Fra mars inneværende år var 7 personer innleid fra Manpower, etter godkjennelse fra klubbformannen. Dette hadde det vært enkelt å få verifisert fra klubbformannen, som ellers var avbildet, omtalt og sitert hver dag under streiken». Klageren hevder at bedriften har fulgt streikesituasjonens spilleregler.
Når det gjelder omtalen av filmingen, anfører klageren at Demokraten ikke har interessert seg for «bakgrunnen for filmingen eller hvilke regler som angivelig brytes ved slik filming av ulovligheter på egen eiendom». Den omtalte filmingen «gjaldt en episode ved stansing av en lovlig varetransport, på bakgrunn av at en annen varebil under stansing ble åpnet bakdørene på og viktige deler for produksjonen ble stjålet».
Klageren anfører at Demokraten publiserte en imøtegåelse fra bedriften, men at «trykking av dette innebærer imidlertid ingen retting av feilaktig opplysning fra Demokratens side. Etter klagerens syn bryter lederen med flere av Vær Varsom-plakatens punkter; 3.2, 4.1, 4.2, 4.4 og 4.13.

TILSVARSRUNDEN:
Demokraten viser til at det har var umulig «å få kommentar fra bedriftledelsen på det aktuelle tidspunkt. Adm. dir. Jan Kristiansen skrev derimot et langt innlegg som kom på trykk i Demokraten 11. mai. Her gir han sin versjon av streiken og de konflikter den framprovoserte». Avisen anfører at klageren berører alle de påklage forholdene i innlegget.
Demokraten skriver i sitt tilsvar at «det var på dette tidspunkt ? som nå ? vanskelig å finne sannheten i de mange påstandene. Blant annet er det slik at Jan Kristiansen skriver at ledelsen valgte å trekke de Manpower-ansatte ut . Manpower hevder sjøl at de trakk ut sine folk for å forhindre at konflikten ble forsterket.[..] Slik saken stod fant vi altså ikke grunn til å beklage vår dekning, men vi slapp altså Mascot-ledelsen til på side 2 med sin versjon».

Klageren påpeker at Demokraten «på lederplass fastslår som en kjensgjerning en påstand som er uriktig, i et ellers sterkt fordømmende oppslag». Klageren viser i den forbindelse til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, om rettelse og beklagelse av faktiske feil.

Demokraten viser igjen til at «ledelsen i Mascot Electronics A/S ikke lot seg intervjue om saken. I ettertid viste det seg å være motstrid mellom bedriftens oppfatning og det som ble hevdet fra andre parter. I den anledning trykket vi ? og på god plass ? bedriftens versjon».
«Hva som skjedde inne på bedriften ? og hvem som tok initiativet til å fjerne de Manpoweransatte, vil i ettertid være vanskelig å fastslå eksakt. Vi har ikke gått dypere inn i dette, men nøyd oss med å bringe bedriftens egen versjon ord for ord».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en lederartikkel i Fredrikstad-Avisa Demokraten der avisen omtaler en streikekonflikt i en bedrift. Klageren, bedriftens ledelse representert ved advokat, mener lederkommentaren er usaklig og uriktig. Klageren anfører at de har fått et tilsvar på trykk, men mener at avisen uansett burde beklaget og rettet de angivelig feilaktige påstandene.
Fredrikstad-Avisa Demokraten hevder det var umulig å få en kommentar fra bedriftledelsen om streiken på det aktuelle tidspunkt, men anfører at administrerende direktør har fått komme til orde i et lengre innlegg. Avisen påpeker at klageren i sitt innlegg berører alle de påklagede forhold.

Pressens Faglige Utvalg har i tidligere saker en rekke ganger uttalt at det i leder- og kommentarartikler må kunne anvendes et kraftigere språk og mer tilspissede formuleringer enn hva som er vanlig i andre sammenhenger.
Utvalget konstaterer at den påklagede lederartikkelen bygger på forhold som er omtalt i tidligere nyhetsartikler, og bemerker at klageren på det tidspunktet ikke ønsket å gi kommentarer til pressen. Utvalget legger også vekt på at klageren fikk komme til orde med sin versjon da han ønsket å korrigere påstandene i lederartikkelen.

Fredrikstad-Avisa Demokraten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 11. oktober 2000
Thor Woje,
Liv Ekeberg, Kari Saastad, Odd Isungset,
Harald Berntsen, Ingebrigt Steen Jensen, Jan Vincents Johannessen