Tore W Tvedt, leder for Vigrid mot Avisa Sør-Trøndelag

PFU-sak 109/16


SAMMENDRAG:

Avisa Sør-Trøndelag publiserte en nettartikkel, torsdag 14. april 2016, med tittelen «Orkdalspolitikerne fikk nazipost». Artikkelen handlet om at politikerne hadde mottatt en e-post fra Tore W. Tvedt, lederen i Vigrid. I artikkelen stod det blant annet:

«Tvedt er tidligere dømt til betinget fengsel for brudd på rasismeparagrafen etter grove uttalelser om jøder og afrikanere. Han er også dømt for vold mot en 14 år gammel jente og for brudd på våpenloven»

KLAGEN:

Klager er den omtalte Tore W. Tvedt. Han hevder at Avisa Sør-Trøndelag lyver når den publiserer følgende påstand om ham: «……Han er også dømt for vold mot en 14 år gammel jente……». Klager skriver: «Den løgnaktige påstanden er ondskapsfull, usaklig og svært negativt stemplende og har ingen relevans til grunnlaget for artikkelen som er mitt tilbud om Partnerskap med politikere. Hensikten er klart å ta personen med skitne triks når man er opprådd for saklige argumenter. Jeg innklager derfor avisa-st.no og de ansvarlige for fremsetting av løgnen for PFU og krever at avisen dømmes til å beklage og dementere løgnen offentlig på sin nettside, eventuelt også i sin papirutgave hvis løgnen ble trykket der.

I skjerpende retning regner jeg det som at avisen ikke gjorde noe forsøk på å få en uttalelse eller kommentar fra min side til den løgnaktige påstanden. Hverken før eller etter at de offentliggjorde den.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Avisa Sør-Trøndelag avviser klagen. Avisen hevder at Tvedt i januar 2000 ble dømt for legemsfornærmelse mot ei 14 år gammel jente i Asker og Bærum herredsrett.

Redaktøren skriver også at han har snakket med Tvedt, etter PFU-klagen, og at Tvedt bekrefter dommen, men at han er uenig i dommen.

Redaktøren skriver: «Han anfører imidlertid at han er uenig i dommen, at han hadde grunn til å ta tak i jenta fordi hun stengte veien for bilen hans. Han bekrefter også overfor meg i telefonen at han tidligere truet den samme jenta med vold. Bakgrunnen for hendelsen var at denne jenta og hennes venner angivelig skal ha utøvd vold mot hans 13 år gamle datter pga at hun forfektet de samme holdningene som faren. Tvedt sier på telefonen til meg at han dermed sa til jenta at han skulle gi henne samme behandling om de ikke sluttet å plage datteren hans.»

Avisa mener imidlertid klagen må avvises fordi avisen ikke har skrevet noe feil. Tvedt er dømt for vold.

Klager opprettholder klagen, og skriver: «Sett fra min side dreier denne saken seg kun om at Avisa-ST har servert en løgn om meg ved å skrive at jeg er dømt for vold og ikke legemsfornærmelse. […] At det skal være så vanskelig å rette opp en slik feil har jeg vanskelig for å forstå»

Sekretariatet ba avisen legge ved dokumentasjon/dommen fordi, slik sekretariatet så det var saken for lite belyst, jf. påstand stod mot påstand.

Avisa Sør-Trøndelag fant dommen, og skriver:

«Her kommer dommen mot Tore W. Tvedt, som jeg mener bekrefter at Sør-Trøndelag hadde dekning for å skrive at Tvedt er tidligere dømt for vold mot en 14 år gammel jente. I samtale med meg hevdet Tvedt at det ikke var snakk om vold. Til det vil jeg si at definisjonen på legemsfornærmelse er: vold utøvd mot et annet menneskes legeme.

Mitt syn på saken er at det ikke finnes grunnlag for å hevde at Sør-Trøndelag har begått feil i denne saken.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel i Avisa Sør-Trøndelag som handlet om lederen i den nasjonalistiske organisasjonen Vigrid hadde sendt e-post, omtalt som «nazipost» til politikere i Orkdal. Artikkelen inneholdt også opplysninger om tidligere dommer mot Vigrid-lederen, deriblant en dom som gjaldt vold mot en 14-åring.

Klager er Vigrid-lederen. Han hevder avisen lyver når den publiserer opplysningene om at han er dømt for vold. Ifølge klager er dette ikke sant. I et senere tilsvar fra klager fremkom det at klager mente avisa skulle skrevet legemsfornærmelse, og ikke vold. Klager presiserer at klagen kun gjelder denne opplysningen.

Avisa Sør-Trøndelag avviser klagen, fordi den ikke kan se å ha brutt god presseskikk. Det hevdes at opplysningen er korrekt. Redaktøren har snakket med klager og det opplyses at klager var uenig i dommen. Men det kan likevel ikke bety at avisa Sør-Trøndelag har skrevet noe feil. Avisa la etter anmodning fra sekretariatet fram dommen.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at denne klagen gjelder påstander om feil i en oppsummerende faktafremstilling av klager.

Utvalget vil på generelt grunnlag minne redaksjoner om viktigheten av å drive egen kontroll av opplysninger, jf. VVP punkt 3.2. Generelt må mediene være varsom med å videreformidle opplysninger og påstander fra andre medier og nettsteder uten å ha foretatt en selvstendig kontroll av fakta. Jo sterkere en påstand er, desto viktigere blir denne selvstendige kontrollen.

Utvalget merker seg at det tok noe tid å fremskaffe dokumentasjon for faktapåstanden. Redaksjonen omtaler forholdet som «vold», mens klager mener det dreide seg om «legemsfornærmelse». Utvalget konstaterer uansett at omtalen har dekning i dommen.

Avisa Sør-Trøndelag har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 28. juni 2016

Alf Bjarne Johnsen,

Alexandra Beverfjord, Tone Angell Jensen, Martin Riber Sparre, Henrik Syse, Erik Schjenken