NN mot Akershus Amtstidende

PFU-sak 107/01


SAMMENDRAG:

Akershus Amtstidende (Amta) brakte mandag 14. mai 2001 en nyhetsartikkel med overskriften » Sendte DNA-test til USA og fikk opphevet farskapet «.

Ingressen var:

» [XX] fra [YY] har kjempet i 13 år for å bevise at han ikke er far til et barn. Norske domstoler har opphevet farskapet etter at mannen tok en amerikansk DNA-test. Saken er historisk i Norge. »

Oppslaget inneholdt en beskrivelse av hvordan den navngitte mannen hadde kjempet for å bevise at han ikke var far til det omtalte barnet, og at norske domstoler opphevet farskapet etter en DNA-test fra et firma i San Diego i California. Bergens Tidenes nettavis ble oppgitt som kilde.

Det sto blant annet følgende å lese i artikkelen:

» Mannen har holdt på i flere år uten å nå fram og han har nektet å betale bidrag til et barn som han hevdet ikke var sitt. Han har dermed blitt nektet lån fordi han står oppført med gjeld til bidragsfogden. »

Det fremgikk også av artikkelen at det er første gang i Norge at en domstol har godtatt en DNA-sjekk i utlandet av et barn i en farskapssak. Mannens ekskone, barnets mor, skulle ifølge avisen ha nektet at det skulle bli tatt en slik test.

Avslutningsvis het det:

» Mannen håper nå at hans eksempel kan få andre menn på banen, hvis de blir nektet DNA-tester i farskapssaker. Han sier at det er mange menn som kjemper en håpløs kamp fordi barnet ikke blir DNA-testet i Norge. »

KLAGEN:

Klageren , den omtalte ekskonen og moren til barnet, mener Akershus Amtstidendes navngivning av den omtalte mannen » er et stort overtramp overfor barnet, fordi barnet bor i et lite lokalsamfunn (AMTA-land). » Hun legger også til at » Deler av oppslaget i seg selv, som en prinsippsak for fedre i samme situasjon, er nyttig. Men dog uten navn og feilaktige opplysninger om hans «kamp». » Hun presiserer at hun ikke er blitt kontaktet » for å få verifisert innholdet «.

TILSVARSRUNDEN:

Akershus Amtstidende har » full forståelse » for at klageren reagerer på at navnet ble offentliggjort, men viser til at avisen har «en restriktiv linje på dette feltet » og at det ligger » en journalistisk vurdering » bak offentliggjøringen. Det vises likeledes til at navnet allerede var offentliggjort i andre medier.

Klageren opprettholder klagen, og legger til at » [å] si at «andre har gjort det før» er en barnelærdom vi andre vet bedre om. Hadde vi levd etter den setningen, som totalt fraskriver enhver for ethvert ansvar, da hadde denne verden blitt et uutholdelig sted! »

Akershus Amtstidende har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Akershus Amtstidende, med omtale av en norsk domstol som opphevet farskapet til en navngitt mann etter en amerikansk DNA-test. Klageren, mannens ekskone og barnets mor, mener avisens identifisering av den omtalte mannen er et stort overtramp overfor barnet, som bor i et lite lokalsamfunn.

Akershus Amtstidende har forståelse for at klageren reagerer på at mannens navn ble offentliggjort, men hevder at det ligger en journalistisk vurdering bak offentliggjøringen. Samtidig viser avisen til at navnet allerede var fremkommet i andre medier.

Pressens Faglige Utvalg mener Akershus Amtstidende var i sin fulle rett til å sette søkelys på rettssaken om farskapet.

Utvalget viser imidlertid til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det blant annet manes til varsomhet med å røpe barns identitet ved omtale av rettssaker. Den enkelte redaksjon plikter, uavhengig av andre mediers valg, å foreta en selvstendig avveining av hvilke hensyn som taler for og imot identifisering i den konkrete sak.

I det påklagede tilfellet anser utvalget at den indirekte identifiseringen av barnet, ikke oppfyller et berettiget informasjonskrav. Informasjonskravet er etter utvalgets mening tilstrekkelig ivaretatt gjennom den generelle omtalen av sakens fakta.

Akershus Amtstidende har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth