NN mot Nordlys

PFU-sak 106/05


SAMMENDRAG:
Nordlys brakte lørdag 7. mai 2005 et tosiders portrettintervju under tittelen «Ni liv» . I ingressen står det:

«For tre år siden giftet han seg for femte gang. Han har 8 barn ? som han vet om. [XX] har forsynt seg grovt av livets goder. Men han har også betalt dyrt for det.»

Helt mot slutten av portrettet kommer det fram at hans hjemgård var solgt da han vendte hjem til Norge etter flere år i utlandet. Nordlys skriver videre: «Og det var kanskje like bra. For han har ikke bare gode minner fra sin barndom der. Hans mor var strengt religiøs, og hans far kunne ? før han ble såkalt leser i kristne forsamlinger ? være temmelig brutal mot henne.

– Det har nok satt sitt preg på mitt liv, sier han.»

KLAGEN:
Klageren, bror til den portretterte mannen, reagerer på omtalen av deres avdøde far. Klageren avviser at faren var brutal, og hevder at broren og deres far «hadde diametralt motsatte egenskaper. Han var hjertevarm og hensynsfull og behandlet min mor
med den største respekt og stolthet. Beskyldningen om at min far var ?temmelig brutal? mot min mor er løgn og forbannet dikt. »

Klageren viser til at han aldri opplevde noe som «kunne tyde på at brutalitet hadde forekommet. Min mor var glad i å prate og å fortelle fra gamle dager. Hun nevnte ALDRI med et ord at mannen hennes hadde behandlet henne dårlig. Hun fortalte derimot at han hadde tatt vare på henne på beste måte? Min yngste søster bodde hjemme i 43 år og hun opplevde ALDRI noe antydning til brutalitet fra min far ? fra [XX] derimot.»

Klageren viser også til at hans bror heller aldri har nevnt dette før under intervjuet, og mener det er noe han har diktet opp. «Min søster og jeg har ringt rundt og spurt kjentfolk i bygda om beskyldningene og det gjennomgående svaret var: ?[XX] lyver som vanlig?».
Etter klagerens syn har redaktøren rått og hensynsløst valgt å sverte hans avdøde far, og hevder at avisen ikke kan ha sjekket hvilken person de portretterte. Hadde Nordlys gjort et «grundigere forarbeid ville journalisten oppdaget at [XX] er en person som alltid legger skylden på andre for egne feil og mangler .»

TILSVARSRUNDEN:
Nordlys mener klagen reiser to spørsmål: «1) Er det sant at ?far kunne ? før han ble såkalt leser i kristne forsamlinger ? være temmelig brutal mot henne?? og 2) var det relevant å skrive det?»

Nordlys hevder redaksjonen vurderte disse spørsmålene på forhånd, og «svarte ja på begge spørsmål. Portrettskribenten er vel kjent i [stedsnavn], bygda [XX]s foreldre vokste opp. Det er ingen hemmelighet at det var slik, og [XX] ga på eget initiativ en rekke eksempler på dette. » Avisen viser til vedlagte utdrag fra [XX]s memoarer «som er under arbeid», og hevder at disse historiene preget hans liv. Vi mener derfor det var relevant å bringe opplysningen for å tegne et helt portrett av [XX]. Så valgte vi å omtale dette i en svært forsiktig form. Vi gir ingen eksempler, og vi bringer opplysningen i form av en karakteristikk i en setning på tampen av et tosiders portrett. »
Klageren påpeker igjen at hans bror ikke er et troverdig vitne, og avviser at journalisten som har laget portrettet skal ha bedre kjennskap til «våre foreldre enn min gjenlevende søster og meg selv. Klageren kan ikke se at avisen på noen måte har dokumentert påstanden, og mener avisen må beklage uttalelsen.

Nordlys viser igjen til at den har behandlet omtalen av [XX]s far i en «svært forsiktig form?Samtidig var det viktig å bringe opplysningen for å tegne et helhetlig portrett. Avisen påpeker også at [XX] aldri delte sin vonde opplevelse med sine søsken.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et portrettintervju i Nordlys, der en mann hevder at hans avdøde far var brutal mot moren. Klageren, mannens bror, avviser at faren var brutal, og mener broren lyver. Klageren understreker at verken han eller andre søsken har opplevd faren som brutal, men tvert om som en hjertevarm mann som behandlet deres mor med den største respekt. Etter klagerens mening skulle Nordlys gjort et grundigere forarbeid og sjekket personen de portretterte før de publiserte intervjuet.

Nordlys påpeker at omtalen av faren er gjort i en kortfattet og svært forsiktig form. Samtidig mener avisen det var relevant å bringe opplysningen for å kunne tegne et sannferdig portrett av mannen. Redaksjonen legger til at journalisten som har laget portrettintervjuet, hadde god kjennskap til bygda der søsknene vokste opp, og viser til at den portretterte har skrevet sine egne, upubliserte memoarer, med en rekke eksempler som underbygger den omstridte påstanden.

Pressens Faglige Utvalg mener Nordlys var i sin fulle rett til i et portrettintervju å viderebringe mannes subjektive beretning fra sitt liv, men minner generelt om at også avdøde har krav på personvern.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at sønnens beskrivelse av den avdøde faren begrenser seg til uttrykket » kunne være temmelig brutal «. Utvalget kan ikke ta stilling til hvor treffende karakteristikken er, men legger vekt på at omtalen er formidlet uten ytterligere detaljer og konkrete beskyldninger. Etter utvalgets mening må karakteristikken kunne aksepteres innenfor de presseetiske retningslinjer.

Nordlys har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 30. august 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller