Rosasider ASA v. adv. Joar Heide mot TV 2

PFU-sak 104/03


SAMMENDRAG:
TV 2 Nettavisen brakte onsdag 9. juli 2003 en artikkel på sine nettsider med tittel «Tvenge-brødrene er kataloghaier «. Artikkelen ble publisert kl. 11.40 og lød i sin helhet:

«Database‑firmaet RosaSider ASA benytter svært tvilsomme metoder ovenfor potensielle og eksisterende kunder. Bak selskapet står blant annet investor‑brødrene Torstein og Øystein Tvenge.

RosaSider ASA har siden oppstarten i oktober 2001 skapt en forbrukerstorm. Både Handels‑ og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Bedriftsforbundet har fått inn klager på selskapets fremgangsmetoder.

Tvilsom fremgangsmåte
Fremgangsmetoden er velkjent fra andre kataloghai‑tilfeller. Selskapet sender ut en firmaoppføring på en database til ulike mottakere på faks og ber om korrektur. Hvis man så er såpass uheldig at man svarer på faksen, kommer det raskt en faktura i posten, selv om man i utgangspunktet ikke har bestilt tjenesten eller skrevet under noen avtale. Neste år kommer så fakturaen for ny oppføring. Hvis man ikke ønsker å stå oppført i basen, opplyser RosaSider at avtalen må sies opp minst en måned før faktura kommer i posten. Og dermed påløper det enda ett år med betaling. Det er typisk kataloghai‑virksomhet at det først blir sendt ut en korrektur, og at det står på denne med liten tekst at dersom korrekturen returneres er det automatisk en bekreftelse på tjenesten, sier Tom Bolstad, administrerende
direktør i Bedriftsforbundet til TV 2 Nettavisen. Bolstad bekrefter at RosaSider er et av selskapene de får inn mest klager på fra sine medlemmer.

Vil ikke være kataloghai
Bolstad sammenlikner med et velkjent tysk svindelfirma som opererer på samme måte, der de sender ut korrekturer for en oppføring i en telefakskatalog. ‑ Vi har veldig strenge rutiner og det skal være umulig at slike ting skjer. Nettopp fordi vi ikke ønsker å få kataloghai‑stempelet har vi innført regler som er strengere enn nødvendig, sier styreformann Øystein Tvenge til TV 2 Nettavisen. Tvenge innrømmer likevel at det kan skje glipp og at enkelte av selgerne nok kan bli litt ivrige. RosaSider bruker bare egne selgere og har ikke satt ut salgsjobber til call‑sentre, slik som er normalt for denne type virksomheter. ‑ Det har vi gjort for å ha kontroll på det. Men det er klart at med 21 000 betalende kunder så kan det skje glipper og det er beklagelig, sier Tvenge. Styreformannen henviser til daglig leder Fredrik Engh. TV 2 Nettavisen har forsøkt å få tak i Engh, men uten resultat. På sentralbordet får vi opplyst at Engh er på ferie og de har ikke telefonnummeret hans.

Bruker velkjent varemerke
‑ De utgir seg for å være de ordentlige rosa sidene i telefonkatalogen, og misleder kunder til å tro at de får en annen tjeneste enn det de faktisk tilbyr, sier Inger Løvås, seniorkonsulent i Findexa. Løvås sier hun har fått mange henvendelser fra fortvilte kunder, som ikke vet hva de skal gjøre for å stoppe prosessen. I tillegg opplyser hun at enkelte har anmeldt forholdet. Oslo politidistrikt innrømmer at de har hørt om selskapet, men vil ikke kommentere nærmere om anmeldelser foreligger.

Krangler om farger
Findexa eier varemerket til både de gule og de rosa sidene, og har fått medhold i Nærings‑ og Handelsdepartementet at firmanavnet RosaSider ASA benytter seg av er ulovlig. For tiden har Findexa en dialog med RosaSider ASA angående patent på varemerket for rosa sider. Findexa håper på en avklaring utenfor retten, men vurderer å forfølge saken rettslig dersom det ikke blir en tilfredsstillende løsning.
‑ Jeg forstår Findexas argument. Vi er i dialog med dem og vi kan godt bytte navn til Lilla sider eller noe sånt. Men Rosa er jo kjent som business‑farge. Dagens Næringsliv har rosa sider og Financial Times har rosa sider, jeg synes ikke dette er vanskelig, sier styreformann i RosaSider, Øystein Tvenge.

Tvenge‑brødrene aksjonærer
Det er velkjente investorer som står bak RosaSider ASA. Selskaper eies av Rosa Media ASA, der Øystein Tvenge har aksjemajoriteten gjennom sitt selskap Intelco Holding AS. Øystein Tvenge er også styreformann i RosaSider. Også broren hans er representert som stor‑aksjonær, gjennom sitt selskap Double T AS. ‑ Det er riktig at jeg er aksjonær i selskapet, men har ikke noe med driften å gjøre. Det er min bror som er styreformann, sier Torstein Tvenge til TV 2 Nettavisen.
På aksjonærlisten finnes også sentrale finansnavn som Tor Aksel Voldberg og Fast‑gründer Espen Brodin.»

Samme dag kl 15.47 brakte TV 2 Nettavisen en ny versjon. Det som er nytt i forhold til artikkelen tidligere på dagen er tatt med her:

«Daglig leder Fredrik Engh i RosaSider avviser at de lurer kundene: – Dette er ikke vår fremgangsmåte. Våre avtalevilkår er på linje med tilsvarende selskaper i markedet. Vi ringer kundene og sender ordrebekreftelse på fax. Etter det har kunden sju dager til å si opp avtalen og det synes vi er rimelig tid, sier Engh til TV 2 Nettavisen.

Uforståelig
– Men vi har vært i kontakt med sier de aldri har fått noen slik ordrebekreftelse.
? Det forstår jeg ikke. Det høres rart ut. Men vi er i kontakt med mange kunder og det kan skje feil, sier Engh. RosaSider er en av gjengangerne Berdriftsforbundet får klager på fra fortvilte medlemmer. Engh bekrefter at selskapet er kjent med klagene.

Fast i garnet
– Vi har aldri hatt noen offisielle saker med Bedriftsforbundet, men vi er kjent med at misfornøyde kunder har tatt kontakt med sitt medlemsforbund. I alle salgsorganisasjoner kan det være overivrige selgere. Vi har 35 selgere og 21 000 kunder. Så det kan skje glipp. Vi har vel hatt to, tre oppsigelsessaker knyttet til overivrige selgere, sier Engh.

Året etter at den første fakturaen er betalt, sender selskapet automatisk ut en ny faktura til kundene. Hvis man ikke ønsker å stå oppført i basen, opplyser RosaSider at avtalen må sies opp minst en måned før fakturaen kommer i posten. Og dermed påløper det enda ett år med betaling. ? På de løpende abonnementene er det riktig at avtalen må sises opp en måned før fakturaen kommer, sier Fredrik Engh.

– Men er det naturlig å kreve oppsigelse av avtalen en måned før fakturaen kommer. Burde ikke fristen for å si opp kontrakten først være etter at kunden har fått fakturaen. ? Dette er måten det gjøres på i bransjen. For de avtalene som bare gjelder for ett år ringer vi jo til kundene å spør om de vil være med videre. Ved siste telling viste det seg at 65 prosent ville det, sier Engh.»

KLAGEN:
Klageren er advokat, på vegne av selskapet Rosasider ASA. Etter en orientering om selskapets aktivitet, skriver klageren:

«I en artikkel inntatt i Nettavisen 9. juli 2003 med overskriften «Tvenge‑brødrene er kataloghaier» og med bilde av Øystein Tvenge og Torsten Tvenge, fremkommer det flere opplysninger som er ukorrekte. Artikkelen er dessuten satt sammen på en måte som gir leseren feilaktig inntrykk av de faktiske forhold og hva den enkelte som er referert har gitt uttrykk for.»

Klageren har til slutt i det omfattende klagebrevet pekt på hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten han mener TV 2 Nettavisen har brutt. Det heter:

«Artikkelen inneholder i overskriften en påstand om at Tvenge‑brødrene er kataloghaier. Dette er åpenbart er betegnelse som er ærekrenkende. Det er ikke mulig for Nettavisen å føre sannhetsbevis for påstanden da den ganske enkelt er ukorrekt. Påstanden rammes av injurielovgivningen. Til tross for at det fra selskapets side har blitt påpekt at påstanden er ukorrekt, har Nettavisen ikke korrigert denne. Artikkelen er således fortsatt søkbar i Nettavisens arkiv på internett.»

«Vi kan ikke se noen annen grunn til å utheve Øystein og Torstein Tvenge enn at disse har et kjent navn som vil vekke interesse for Nettavisens lesere. Overskriften benyttes m.a.o. som blikkfang på nevnte aksjonærers bekostning. Nettavisen har overfor undertegnede gitt uttrykk for at Etter vår oppfatning er dette et klart brudd på pkt 4.4 i «Vær Varsom‑plakaten».»

«Nettavisen har valgt å benytte anonyme kilder for artikkelen. Ikke minst gjelder dette påstandene om hvilke arbeidsmetoder Rosasider ASA benytter. Til tross for dette har man ikke kontrollert at opplysningene er korrekte. Dette utgjør et markant brudd på «Vær Varsom‑plakaten» pkt. 3.2.»

«Til tross for at Rosasider ASA gjennom undertegnede og daglig leder Fredrik Engh gjorde oppmerksom på at artikkelen inneholdt en rekke feilaktige opplysninger og sitater, ble dette ikke rettet. Dette er et klart brudd på «vær varsom‑plakaten» pkt 4.13.»

«Påstandene om Rosasider ASA’s arbeidsmetoder etterlater inntrykk av å være faktaopplysninger. Etter det vi har forstått er imidlertid disse påstandene gjengivelse av enkelte kunders oppfatning. Nettavisen har ikke gjort forsøk på å etterprøve påstandene. Dette er etter vår oppfatning et brudd på»Vær varsom‑plakaten» pkt 4.2.»

«Manglende presisjon i gjengivelse av uttalelser fra Tom Bolstad, Inger Løvaas utgjør et brudd på «Vær Varsom‑plakaten» pkt 3.7.»

«Nettavisen gjorde svært lite for å få Rosasider ASA’s oppfatning av de faktiske forhold. Til tross for at man ved enkle håndgrep kunne fått synspunkter fra selskapets daglige leder, valgte man å publisere artikkelen med en rekke feilaktige påstander før man hadde hatt anledning til å konferer(e) med daglig leder. Dette utgjør et brudd på «Vær Varsom‑plakaten» pkt 4.15.»

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 Nettavisen avviser klagen og hevder at «man har opptrådt i tråd med god presseskikk ved dekningen av denne sak».

Som en kommentar til de enkelte klagepunktene, med henvisning til Vær Varsom-plakaten, heter det i tilsvaret:

«Pkt 4.4: Innledningsvis pekes på at karakteristikken «kataloghaier» er et velkjent begrep,
men med et relativt vidt og mangfoldig innhold. Karakteristikken bygger på artikkelen og de opplysninger som fremgår der. TV 2 Nettavisen er ikke enig i at forholdet rammes av injurielovgivningen. TV 2 Nettavisen har også tillit til at Pressens Faglige Utvalg hensyntar den alminnelige ytringsfrihet og den redaksjonelle frihet ved vurderingen av klagen.»

«TV 2 Nettavisen mener koblingen til Tvengebrødrene er av betydning for leserne. Etter det opplyste er brødrene store aksjonærer i eierselskapet og derigjennom i det 100% heleide datterselskapet. I alle fall en av brødrene har tette personlige bindinger til selskapet. Både Øystein og Torstein Tvenge er høyt profilerte investorer i det norske markedet og de må således forvente at de identifiseres når virksomheter de har interesser i omtales. De må også akseptere at det stilles kritisk søkelys på deres virksomheter.»

«Pkt 3.2: Nettavisen har helt korrekt benyttet kilder som er lovet kildevern i arbeidet med deler av artikkelen. Opplysningene fra disse er imidlertid senere kontrollert hos flere instanser, deriblant Bedriftsforbundet, HSH, politiet, Findexa, eierselskapet og til sist selskapet. Utvalget bes merke seg at daglig leder Fredrik Engh og styreformann i eierselskapet/styremedlem i RosaSider Øystein Tvenge i samtalene med redaksjonen ikke ga uttrykk for motforestillinger hva gjaldt de konkrete opplysningene man bygget på.»

«Det vises igjen til at Engh selv erkjente bruddene og oppsigelsene. TV 2 Nettavisen anser dermed at selskapet selv har godtatt opplysningene og at disse da måtte kunne offentliggjøres i en sammenheng som her. TV 2 Nettavisen har således oppfylt de krav VVP setter på dette felt.»

«Pkt 4.13: Når TV 2 Nettavisen ikke har endret artikkelens innhold skyldes det forhold som ovenfor omtalt. Ved vurderingen etter VVP 4.13 av om en opplysning er «feilaktig» må det skje en helhetsvurdering. I denne saken fant man på bakgrunn av alle andre kilder, også selskapets representanter, at det advokat Heide fremholder ikke med tilstrekkelig klarhet dokumenterer at opplysningene var feilaktige. De uttalelser og beskrivelser som er referert er uansett korrekt gjengitt slik de er fremkommet fra primærkildene og tillagt disse.»

«I denne sammenheng skal det også pekes på at artikkelen faktisk ble kommentert og rettet etter samtale med daglig leder Engh. Under intervjuet tilkjennega Engh at han var klar over at RosaSider var høyt representert på Bedriftsforbundets klageliste. Slik Engh ordla seg fikk journalisten forståelsen av at selskapet også hadde hatt «noen runder» med Bedriftsforbundet. Dette ble så lagt inn som sitat i artikkelen.»

«Senere på kvelden tok Engh kontakt med journalisten på mobiltelefon og ønsket dette utsagnet korrigert. Han beklaget dersom hans formuleringer kunne misforstås og ba om at redaksjonen isteden skrev at selskapet var «kjent med klager til Bedriftsforbundet». Denne anmodningen tok redaksjonen straks til følge og man endret teksten, noe daglig leder Engh sa seg godt tilfreds med. Andre forhold ble ikke påpekt fra Enghs side. »

«Pkt. 4.2: Her vises til det som tidligere er forklart.»

«Pkt 3.7: Klageren hevder Nettavisen ikke har sitert Tom Bolstad og Inger Løvaas korrekt. Det vises til de innledende merknadene. Klagerens påstander stemmer ikke med den kontakten redaksjonen har hatt med de to overnevnte. Løvaas har også bekreftet overfor Nettavisen at hun er korrekt sitert. Nettavisen kan heller ikke se at uttalelsene er feilsitert
basert på det Bolstad skal ha uttalt til advokat Heide. Meningsinnholdet er, etter TV 2 Nettavisens mening, i det alt vesentlige identisk.»

«Pkt 4.15: Klageren hevder Nettavisen ikke har gitt selskapet anledning til å gi tilsvar. Slik Nettavisen ser det er uttalelsene fra Øystein Tvenge, Torstein Tvenge og Fredrik Engh tilstrekkelig. At Nettavisen publiserte den første artikkelen før samtalen med Engh mener vi er underordnet, da Tvenge uttalte seg på vegne av selskapet, man forsøkte å kontakte daglig leder Engh og man gjenga også hans uttalelser få timer etter at den første artikkelen ble publisert. Dette må være i tråd med god skikk innenfor denne typen medier som løpende beskriver nyhetsbildet og utviklingen i dette.»

Klageren kommenterer i sitt tilsvar noen av punktene i TV 2 Nettavisens tilsvar. Klageren har vanskelig for å se at det var «berettiget å utpeke Øystein og Torstein Tvenge som «kataloghaier» på bakgrunn av at de er involvert i et selskap som driver katalogvirksomhet. Det er derfor langt utenfor poenget i saken når TV2 Nettavisen i sitt tilsvar til vår klage fremholder at det er relevant å vise til disse personene fordi de er «finanskjendiser». Dette innebærer vel ikke at man også har anledning til å benevne personene som «kataloghaier». Vi fastholder at bruk av bilde og ingress går langt ut over det som er tillatelig selv når man ønsker en «tabloid» fremstilling.»

Klageren gjentar forøvrig de fleste av sine hovedpoenger i klagen også i tilsvaret.

TV 2 Nettavisen anfører i sitt siste tilsvar at «det var relevant å trekke fram Tvenge i overskriften. For det første er dette såpass sentrale personer i det norske næringsliv, de er også hovedaksjonærer (dog ikke majoritetseiere). Ø. Tvenge er tidligere styreformann i Rosasider ASA og sitter som styreformann i eierselskapet Rosa Media. Selskapene er nært forbundne. Uttalelsene som ble sitert i oppslaget til Nettavisen er også dekkende. Dette gjør de nevnte personer så sentrale at det vanskelig kan sies å være et overtramp å knytte dem til selskapets virksomhet.»

Nettavisen fastholder i tilsvaret for øvrig de argumenter som ble brukt i det første tilsvaret.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, firmaet Rosasider ASA via advokat, mener TV 2 Nettavisen brøt god presseskikk i forbindelse med publiseringen av to artikler på samme dag i juli 2003. Artiklene dreide seg om hvilke metoder firmaet brukte for å skaffe nye kunder. To av aksjonærene i firmaets morselskap, begge kjente investorer, blir i artikkelen karakterisert som «kataloghaier».

TV 2 Nettavisen avviser klagen, og hevder å ha kilder for påstandene i artikkelen. Med hensyn til omtalen av de to aksjonærene, peker nettavisen på at de to har vesentlige interesser i virksomheten. Det vises fra nettavisen også til at daglig leder i det omtalte firmaet fikk komme til orde med kommentarer samme dag.

Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 Nettavisen var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på klagerens forretningsvirksomhet og vil vise til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4 der det blant annet heter: «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.»

I de innklagede artiklene retter TV 2 Nettavisen sterk kritikk mot klageren, delvis ved hjelp av kilder som for leseren framstår som diffuse, men også med sitater fra navngitte kilder. Utvalget kan se at tittelens konstaterende form og enkelte av formuleringene i artiklene er av en slik karakter at de åpenbart kan oppfattes som belastende for klageren. Utvalget vil likevel legge vekt på at klageren fikk komme til orde med sine synspunkter både i den første og særlig i den andre artikkelen senere samme dag. Om begrepet «kataloghai» er en akseptabel karakteristikk, kan være gjenstand for vurdering, men utvalget mener det i dette tilfellet ligger innenfor det pressetisk akseptable.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at TV 2 Nettavisen ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. oktober 2003
Thor Woje,
John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Camilla Serck-Hanssen, Jan Vincents Johannessen